PDA

مشاهده نسخه کامل : گفتار بزرگان ( آرزو - آزادي - اراده - ازدواج - عشق - خدا و ....)Paradise
20-05-2011, 10:28
آرزو
با چمداني پُر از پيراهن و زير پيراهني و اراده‌ي تزلزل ناپذير «وين» را ترك گفتم. من هم آرزو داشتم براي خودم كسي بشوم. (آدولف هيتلر)
نيروي معجزه آسايي كه بزرگترين رؤياها و آرزوهاي ما را تحقق مي‌بخشد، در درون همه‌ي ما نهفته است. وقت آن است كه اين نيرو را آزاد كنيم. (آنتوني رابينز)
هر كس يك آرزوي نَفْس را برآورده مي‌سازد، هزار اندوه در راه حق نصيبش گردد. (ابوالحسن خرقاني)
بياييد خود را ثروتمند و سالم و خوشبخت تصور كنيم و همه‌ي امور را سرشار از نظر الهي ببينيم و راه تحقق آرزو را به دست عقل كل بسپاريم. (اسكاول شين)
خوش به حال فردي كه توجه و آرزويش به چند هكتار ملك پدري محدود مي‌شود و خرسند از اين است كه در سرزمين اجدادش، هواي وطن را تنفس مي‌كند. (الكساندر پوپ)
يگانه تسكين دهنده‌ي آرزوي طلايي دو چيز است: صبر و اميد. (الکساندر دوما)
اگر آرزومنديد كه به سعادت برسيد، پيش از آن‌كه خود عبرت ديگران شويد، از ديگران پند و عبرت گيريد. (امام علي)
بهترين ثروت‌ها، ترك آرزوهاست. (امام علي)
آرزوها، زهرهاي كشنده‌اند. (امام علي)
راه رسيدن به آرزوها اين است كه قيمتش را بپردازي. (اندرو ماتيوس)
آنقدر آرزو به گور بُردم كه، محلي براي جسدم باقي نماند. (پرويز شاپور)
در دنياي آرزو، حتا سرعت نيز تأخير است. (پوبليليوس سيروس)
آرزوهاي ما، موجي بيش نيستند كه بر مي‌خيزند و رشد كرده و بالاخره نقش بر زمين مي‌شوند. (جواد فاضل)
كسي كه آرزوهاي خود را رها كند، مرگ خويش را آغاز مي‌كند. (جورج هربرت)
بزرگترين آرزوي من هميشه اين است كه، در كشورم مَردُم را راضي‌تر ببينم. (جوزف بيكر)
آرزو دارم شهري بسيار بزرگ را در تاريكي به پندار آورم. نيويورك مي‌توانست اندازه مصر تأثيرگذار و زيبا باشد، اگر آن‌را زير درخشش ماه و ستارگان به ديده آوريم.(جيران خليل جيران)
براي درك قلب و ذهن يك آدم، نه به آنچه تا به حال انجام داده است، كه به آنچه در آرزوي انجام آن است، بنگريد. (جيران خليل جيران)
آرزوهايت را در آسمان بجوي، محبوبت آن‌را به تو خواهد داد. (جيران خليل جيران)
كسي كه آرزوهاي بزرگ دارد، زندگي‌اش هم بايد دراز باشد. (جيران خليل جيران)
شما با سر انگشتان برهنه، تن آرزوهايتان را لمس خواهيد كرد و چه نيكوست چنين كاري. (جيران خليل جيران)
شما به كوچكي آرزوي تحت سلطه‌ي خود، و به بزرگي الهام‌هايي خواهيد شد كه بر شما سيطره دارند. (جيمز آلن)
انسان هرگز دست از آرزوهايش نمي‌كشد، مگر اين‌كه مُرده باشد. (حسين بهزاد)
هر كس در دل آرزويي دارد،‌آن‌كه ندارد مُرده است، اما سعي كن آرزويي كني كه محال نباشد. (حسين بهزاد)
آرزوهاي ما، جامه‌هاي زربفتي است كه بر زندگي كنوني خويش مي‌كشيم. (حسين بهزاد)
شيريني زندگي به همين آرزوها بسته است، اگر اين هم نبود، زندگي چه ارزشي داشت. (حسين بهزاد)
انسان موجودي است كه هرگز آرزوهايش پايان‌پذير نيست. پس براي رسيدن به آرزو به نوبت پيش برويد. (حسين رحمت نژاد)
اگر مي‌خواهيد به همه‌ي آرزوهاي خود برسيد، يكي پس از ديگري درخواست كنيد و كوچكترها را زوترآرزو (حسين رحمت نژاد)
آرزوها نيز چون رؤياها، اگر نباشند انسان زندگي را رها مي‌كند. (حسين رحمت نژاد)
همان‌گونه كه در نبود مادر بايد با زن پدر ساخت، اگر واقعيت‌ها هم نباشند انسان بايد با آرزو خود را سرگرم كند. (حسين رحمت نژاد)
آرزو كنيد كه، هرگز آرزويي نداشته باشيد. (حسين رحمت نژاد)
دست يازيدن به آرزوها، تلاش و پيگيري مي‌خواهد. اگر مي‌خواهي به همه‌ي آرزوهايت دست پيدا كني، كم آرزو كن و زياد تلاش. (خسرو سينايي)
وقتي سراغ آرزو را نگيريد، حتماً آرزوهايتان برآورده مي‌شود. (خسرو سينايي)
وقتي خواسته‌اي تحقق پيدا نكند، به صورت آرزويي در وجود ما رشد مي‌كند. (خسرو سينايي)
آرزو دارم، روزي يك گرده نان به من برسد و در مسجدي به نماز و نيايش ايزد متعال مشغول شوم. (خواجه نظام المك توسي)
آرزوهايتان را براي خود نگاه داريد. مگر اين‌كه هم آرزوي خودتان باشند و با شما پيوند نزديك داشته باشند. (ديپاک چوپرا)
هر چه آرزو داريد قبل از خواب به ذهن بدهيد. (ديل كارنگي)
به آرزوهاي خود پاي بند باشيد تا هر چه را كه مي‌خواهيد به دست آوريد. (رابرت ك)
من تير آرزويي هستم كه به درستي به سمت نقطه‌ي هدف پرواز مي‌كنم. (روديارد كپلينگ)
براي تحقق آرزوهاي خود، تا ابد وقت نداريم. مهلت ما تا زماني است كه اين‌جا هستيم. (سوزان تيلور)
لحظه‌هايي هست كه انسان آرزو مي‌كند، هيچ آرزويي نداشته باشد. (سهيل محمودي)
همين كه براي به دست آوردن آرزويي اراده كنيم، يك گام بلند در راه نيل به آن برداشته‌ايم. (سي فوستر)
مي‌خواهم يكروز بتوانم آرزويم را بگويم، نه تنها با حرف ميان تهي، بلكه با كار خود، هر چند كه پاداش كارم يك «جلجتا»ي تازه و يك صليب تازه باشد. (شاندور پتوفي)
آرزو، داراي نيروي عظيم و تموجي يا طيفي است كه بايد به درستي هدايت شود. (فلورانس اسكاول شين)
هر كس هر آنچه براي ديگران آرزو كند، همانا براي خود آرزو كرده است. (فلورانس اسكاول شين)
كم خوني، نشانه‌ي برآورده نشدن آرزوها، عدم شادي و خوشبختي است. (فلورانس اسكاول شين)
هرگز نگذاريد آرزوي قلبي شما، به مرض قلبي مُبدّل شود. (فلورانس اسكاول شين)
آرزويي را تصور كنيد كه صادقانه مي‌خواهيد، نه آنچه را كه فكر مي‌كنيد، شايد بتوانيد به دست آوريد. (کاترين پاندر)
از آرزوهايتان فهرستي تهيه كنيد و به گونه‌اي منظم به سراغ آن‌ها برويد و يا جابه‌جا كنيد، تا ذهن شما بداند چه بايد بكند. (کاترين پاندر)
در ذهن مجسم كنيد كه همه‌ي آرزوها به طور كامل به منصه ظهور رسيده‌اند، اكنون وقت آن است كه هر چه را حكم كني همان را به دست آوري. (کاترين پاندر)
اگر آرزويي درست باشد، هر مانعي را كه در برابر تحقق آن بايستد از سر راه بر مي‌دارد. (کاترين پاندر)
آن آرزوهاي درست الهي كه موهبت‌هاي خدا هستند، هم اكنون به غني‌ترين شكل و از راه‌هاي شگفت برآورده مي‌شوند. (کاترين پاندر)
آرزوهاي قطعي، روشن، واضح و معين را انتخاب كنيد، آرزوهايي صادقانه كه لحظه‌اي نتوانيد از فكرشان غافل شويد. (کاترين پاندر)
اگر آرزوهاي درست را سركوب كنيد به بيراهه رفته و به صورت گرايشهاي عصبي، هراس رواني و عدم تعادل‌هاي جنسي با ساير اعمال منفي بروز مي‌كند. (کاترين پاندر)
وقتي مي‌خواهيد آرزوهايتان را بنويسيد، آرزوهاي خودتان را بيان كنيد نه آنچه را ديگري برايتان مي‌خواهد يا آنچه فكر مي‌كنيد بايد بخواهد. (کاترين پاندر)
از دست دادن اميدي پوچ و آرزويي محال، موفقيت و پيشرفت بزرگي است. (كريستوفر مارلو)
زياد زيستن تقريباً آرزوي همه كس است ولي، خوب زيستن آرمان يك عده معدود. (لنگستون هيوز)
بزرگترين ثروت، فقر آرزوهاست. (لوكيوس آناياس سنكا)
سپردن انديشه‌ها و آرزوها به مغز و ايجاد فرصت لازم براي بررسي يكايك آن‌ها، امروزه بين همه‌ي آگاهان مغز متداول است. (مارک اورول)
آرزويي جز اين ندارم كه از خدمات دولت معاف باشم تا بتوانم در گوشه‌اي بنشينم و به تأليف و ترجمه متون قديم بپردازم. (محمد علي فروغي)
اساس زندگي بر آرزو استوار است، خودت را مي‌تواني از آرزوهايت بشناسي. (محمداقبال لاهوري)
شعاع خواسته‌هاي بشر چون نامحدود است، از اين‌رو هيچ وقت آرزوهايش از او دست نمي‌كشند. (محمود بهرامي)
وقتي چشم و گوش ما مشغول و مجذوب كسي نباشد، مخيله‌ي ما بهتر صور آرزوهاي ما را مقابل ديده مجسم خواهد نمود. (ميرزا نظام نظام وفا)
هنوز شاخ و برگ درختي كه در سايه‌ي آن ايستاده بوديم زرد و پژمرده نگرديده كه گلشن آرزوي ما اين گونه خزان شده. (ميرزا نظام نظام وفا)
بسا كه يك عمر آرزو، در يك لحظه نابود گرديده. (ميرزا نظام نظام وفا)
آرزوي خود را به صورت درخواست با ذكر نامِ‌تان، براي هوش بي‌كران كه اغلب خدا ناميده مي‌شود، بيان كنيد. كاينات آن چيزي‌را مي‌تواند به شما ببخشد كه در هشياري شماست. (وين داير)
براي آمال و آرزوهاي خود محدوديت قايل نشويد و براي دستيابي به هر چيز، خود را بي‌ارزش تلقي نكنيد. شما براي موهبت‌هاي ديگران هم شايستگي داريد. (وين داير)
در اندرون همه‌ي ما خزانه‌اي بيكران از عشق و شادماني و نعمت هست كه مي‌تواند آنچه را كه در آرزوي آنيم، برايمان فراهم كند. (وين داير)
اگرآرزوهاي خود را به گونه‌اي جدي بر پرده‌ي ذهن تصور كنيد و با تمام وجود در صدد تحقق‌شان برآييد، زندگيتان رو به شكوفايي مي‌رود. (وين داير)
ديگران برآنند كه بدون توجه به نقطه نظرهاي شما، دقيقاً همان باشند كه آرزو دارند. (وين داير)
هرگاه خود را در موقعيتي كه آرزو داشته باشيد، تصور كنيد و طبق چنان تصويري گام برداريد، تحقق خواسته‌ي شما امري طبيعي است. (وين داير)
از اين آرزو كه هميشه بر بلندترين قله بايستيم، آرزويي والاتر نيز وجود دارد، اين‌كه از قله پايين بيايي، و بشريت را، تنها اندكي، بلند كني و بالاتر ببري. (هنري ون دايك)

Paradise
20-05-2011, 10:29
آزادي
كساني كه مخالف آزادي ديگرانند، خود لياقت آزادي را ندارند. (آبراهام لينكلن)
كلمه‌ي آزادي آنگونه كه بايد تعريف نگشته است، ما همه طرفدار آزادي هستيم ولي متأسفانه آزادي براي همه يك معني ندارد. (آبراهام لينكلن)
وقتي به بردگان آزادي داديم، آزادي مَردم آزاد را تأمين كرده‌ايم. (آبراهام لينكلن)
آزادي به معناي گفتن هر چه بر زبانم آيد و نيز زياد كردن روزنامه‌هاي جنجالي نيست. همچنان كه ديكتاتوري را به نام آزادي آينده بشر آزادي نمي‌دانيم. (آلبر كامو)
آزادي، مقدم بر هر چيز، يعني بري از دروغ، جايي كه دروغ بال و پر بگشايد، استبداد يا ظاهر مي‌شود، يا ادامه مي‌يابد. (آلبر كامو)
تنها آزادي ممكن، آزادي در قبال مرگ است، آزاد واقعي كسي است كه مرگ را چنان كه هست مي‌پذيرد و قبول عواقبش را مي‌كند. (آلبر كامو)
آزادي، تنها ارزش جاودانه‌ي تاريخ است. (آلبر كامو)
راست است اگر آزادي زاييده امتيازها فرض شود، نسبت به كار آدمي بي‌اعتناست و آن‌را از انديشه جدا مي‌سازد. (آلبر كامو)
يك برده ممكن است روحاً آزاد باشد، مانند: ديوجانس، يك زنداني ممكن است آزاد باشد مانند: سقرات، و يك امپراتور ممكن است بَرده باشد مانند «نرون». (اپيكتيتوس)
اي آزادي اگر تو را مي‌ستايم براي اين است كه، تو انسان را چنان نيرومند مي‌كني كه بر بخت و اقبال برتري جسته و مالك نقش خويش مي‌گردد. (ادموند آرنو)
اي آزادي، اگر نامت را بر زبان مي‌آورم و از تو كمك مي‌خواهم و تو را دوست دارم و بر تو مباهات مي‌كنم، يقين دارم رهايي ما به دست توست. (ادموند آرنو)
ما آزادي انتخاب كردن و رسيدن به چيزي را نداريم، بلكه فقط آزاديم آنچه را ضروري است انجام دهيم يا هيچ كاري نكنيم. (اسوالد اشپنگر)
اگر دين نداريد، لااقل در دنياي خويش مَردُمي آزاده باشيد. (امام حسين)
آن‌كه ترك شهوت كرد، آزاد شد. (امام علي)
ما ترجيح مي‌دهيم كه آزادانه بميريم، اما يوغ اسارت بر گردن نگيريم. (بنيامين فرانكلين)
به من آزادي بدهيد، و گرنه مرگ را استقبال مي‌كنم. (پل هانري)
گرايش به آزادي، در برتري مَردُم است. (تايستون)
تمام كشمكش و تحمل آلام و مشقات انسان در عرصه‌ي گيتي، خواه موافق و يا مخالف عقل باشد، براي آزادي است. (توماس كارلايل)
اگر بنا به زور باشد، عادلانه‌تر است كه عده‌ي كمتري‌، جماعت بيشتري را مجبور به بازگرداندن آزادي سازند تا اكثريتي گروه كوچكتري را ناگزير به قبول بردگي. (جان ميلتون)
آزاد بودن، درست برابر است با پرهيزكاري و عاقل بودن، عادل و معتدل بودن، قائم به ذات بودن و خودداري از تجاوز. (جان ميلتون)
ملت، از راه آزادي به تعليم و تربيت دست مي‌يابد، نه بر عكس. (جورج برنارد شاو)
ما آزاد به دنيا نيامده‌ايم و هرگز آزاد نتوانيم شد، هنگامي‌كه تمام ديكتاتورها نابود و معزول گشتند، باز ديكتاتور بزرگ‌تري مي‌ماند و آن طبيعت است. (جورج برنارد شاو)
آزادي معني‌اش مسئوليت است، و از اين رو بعضي‌ها از آن مي‌ترسند. (جورج برنارد شاو)
ملتي كه حقوق يك ملت ديگر را غصب مي‌كند، هرگز خود از نعمت آزادي بهره‌مند نيست. (چرنيشفسكي)
كساني‌كه شعار آزادي مي‌دهند و دَم از آن مي‌زنند، آن‌هايي هستند كه، آزادي را لگدمال كرده و به لجن مي‌كشند. (حسين رحمت نژاد)
آزادي و حقيقت، كلماتي هستند كه در هر سري نمي‌گنجند. (حسين رحمت نژاد)
چه بي‌چاره‌اند آناني‌كه از درج كلمه‌ي «آزادي» هم وحشت دارند. (حسين رحمت نژاد)
آن‌كه معني و مفهوم آزادي را نمي‌داند، شايسته نيست كه حتا پيرامون آن سخني بر زبان براند. (حسين رحمت نژاد)
بعضي آزادي را بيان مي‌كنند، برخي در راه آن جان مي‌دهند. (حسين رحمت نژاد)
در هيچ جايي از زواياي تاريخ، سراغ نداريم كه آزادي و دموكراسي سهل و ساده تحصيل شده باشد. (رالف والدو امرسون)
آزادي، هيچ وقت در انتظار ما نيست، ما بايد در طلبش از دل و جان دريغ نكنيم. (رالف والدو امرسون)
آزادي، حق است، هديه نيست. (رنو)
از آزادي، ميدان و مجسمه‌ي زيبايي ساخته‌اند. (رنو)
من اگر در بهشت باشم، ولي به من بگويند تو حق نداري جهنم را جاي بهشت ترجيح بدهي، از آن بهشت بيرون مي‌رَوَم. (ژان روستان)
انسان، آزاد به دنيا آمده ولي در همه‌جا در زنجير است. (ژان ژاك روسو)
آزادي را فقط در مجسمه‌ي آن يافتم. (ژان ژاك روسو)
ترويج آزادي با سرعتي بيش از سرعت گسترش خرد و تقويت مباني اخلاقي، در حكم گشون دروازه‌ها به روي هرج و مرج و تجزيه خواهد بود. (ژان ژاك روسو)
اگر ملتي، چيزي را بر آزادي ترجيح بدهد، همه چيز را از دست خوهد داد. (سامرست موآم)
شديدترين نوع استبداد از افراطي‌ترين نوع آزادي پديد مي‌آيد. (سقرات)
زيادي آزادي، به بردگي مي‌انجامد و شديدترين نوع استبداد از زيادترين نوع آزادي پديد مي‌آيد. (سقرات)
وقتي آزادي افسار گسيخته شود، استبداد نزديك مي‌شود. (سقرات)
كشوري داراي آزادي و استقلال است كه، افرادش آزاد و مستقل باشند. (شارل لوييز مونتسكيو)
بايد آزادي را موقتاً از دست داد، تا بتوان براي هميشه آن را حفظ نمود. (شارل لوييز مونتسكيو)
وقتي احساس آزادي مي‌كنيم كه، مجبور نباشيم بر خلاف مقررات قانون، كاري انجام دهيم. (شارل لوييز مونتسكيو)
آزادي، عبارت از اين است ‌كه، يك فرد يا جامعه در پيروي و گفتن و نوشتن حق و به كار بستن حق، اختيار كامل داشته باشد. (صادق رضازاده شفق)
آزادي انديشه و قلم و زبان، موجب آبادي و عمران مملكت است. (علي اكبر دهخدا)
خلوت آسوده و آگاهي آسوده دلانه از نيروي خويش، كامل‌ترين تعريف آزادي است كه دنيا برايش مي‌جنگد. (فئودور داستايوسكي)
آزاد بودن، با ديگران برابر بودن، زندگي واقعي و طبيعي انسان است. (فرانسواماري ولتر)
آدميان حق برخورداري از آزادي را از دست داده بودند و «مونتسكيو» اين حق را به آنان بازگردانيد. (فرانسواماري ولتر)
انسان آزاد خلق شده است، ولي در ميان قيود پرورش مي‌يابد. (فردريش شيللر)
آزادي در كشورهايي ممكن مي‌تواند شد كه، حس اداي وظيفه بر هوا پرستي غالب باشد. (لاكوردر)
اگر جدي بيانديشي، مي‌بيني و احساس مي‌كني كه آزادي در نهايت امر، خلاء است. (لئو تولستوي)
اي آزادي، چه جنايت‌ها كه به نام تو مرتكب مي‌شوند. (مادام رولاند)
براي اين‌كه از بندگي آزاد شويم، بايد همه بنده قانون باشيم. (ماركوس توليوس سيسرو)
حق طرف راست و نيرو در طرف چپ و نور در پيشاني و خون در زير پاي ماست، مرگ بر كساني‌كه مي‌خواهند زنده بمانند و آزادي را در حال مرگ ببينند. (ماكسيم گوركي)
آزادي شخص جاهل و كودك نادان، سبب هلاكت و نابودي آن‌ها مي‌شود. (محمد مسعود)
آزادي رفتار، تنها براي كساني مُيسر است كه، تنها در بياباني زندگي كند. (محمد حجازي)
آزادي يك كشور، از روي نسبت آزادي‌اش سنجيده مي‌شود، نه از روي حاصلخيزي آن. (مونتسكيو)
بشري كه حق اظهار عقيده و بيان فكر خود را نداشته باشد، موجودي زنده محسوب نمي‌شود. (مونتسكيو)
اگر قول دهيد كه دو سال با من متحد باشيد، من قول مي‌دهم در عرض دو ماه براي شما، استقلال به دست آورم. (مهاتا گاندي)
در كشورهايي كه آزادي انتخابات، احزاب، مطبوعات، مانند سرمايه در انحصار يك عده معيني مي‌باشد، آزادي وجود ندارد. (مهرداد مهرين)
آن‌كه خواهان آزادي درون است، بايد خود را از شر، خودخواهي، غرور، خودپسندي، خودبيني و حرص و ستمكاري نجات دهد. (مهرداد مهرين)
دولت‌ها وظايف كمر شكني بر دوش ملت‌ها مي‌گذارند و آنان را به فداكاري‌هاي بزرگ وا مي‌دارند و نامش را مبارزه براي تحصيل آزادي مي‌نامند. (مهرداد مهرين)
بعضي كلمات همانند سكه بر اثر زيادي استعمال ساييده مي‌شوند و نقش و نگارشان محو مي‌شود، آزادي هم يكي از اين كلمات است. (مهرداد مهرين)
آزادي، چيزي است شبيه به سلامت، اين هر دو را تا از دست نداده‌ايم، قدرشان را نمي‌شناسيم. (والتور)
آزادي ما، از نقطه‌اي آغاز مي‌شود كه، آزادي ديگران خاتمه مي‌يابد. (ويكتور هوگو)
دوره‌هاي آزادي، دوره‌هاي انتقال و فواصل شجاعانه‌اي است ميان مراحل عرف و عادت و مراحل نظم و قانون. (ويل دورانت)
خطر براي آزادي در ضعف دولت‌هاست نه در قدرت آن‌ها. اگر دولتي خود را در آستانه‌ي خطر ببيند، از آزادي جلوگيري مي‌كند. (ويل دورانت)
در مَردمي كه جهالت بر دانش فرمانروايي مي‌كند، آزادي وجود ندارد. (هاري وارد بيچر)
براي مردمي كه نمي‌دانند چگونه بر خود حكومت كنند، آزادي وجود ندارد. (هاري وارد بيچر)
كسي شايسته‌ي آزادي است كه، هر روز بتواند بر هوس‌هاي خود چيره شود. (يوهان ولفگانگ فن گوته)

Paradise
20-05-2011, 10:30
اراده
انسان، وجودش، اراده و خواهش است با كمي معرفت. نبوغ، همه‌ي معرفت و دانش است با كمي اراده و خواهش. (آرتو شوپهناور)
فضايل، بايد صفات قوه‌ي اراده باشند. (آرتو شوپهناور)
اراده، نيروي بزرگ و اسرارآميزي است كه بشر به كمك آن مي‌تواند از ترقيات بزرگ و شگرفي برخوردار گردد. (ابو علي سينا)
تمايلات خود را در ميان دو ديوار محكم، اراده و عقل حبس كنيد. (ارستو)
براي اين‌كه در حرفه‌اي ماهر شويم، هر چه كه باشد، استعداد ذاتي، مطالعه و تمرين، اراده و پشتكار لازم است. (ارستو)
كسي كه اراده‌ي آزاد ندارد، مسئوليت اخلاقي ندارد. (ارستو)
اراده، جزء صفات ثبوتيه‌ي خداوند است. (امام صادق)
چيزي را مانند شك و دودلي مانع ترقي و پيشرفت شخص نمي‌بينم. (امام علي)
قوه‌ي اراده از درون سرچشمه مي‌گيرد، و پشتيبان بزرگ اين قوه، فكر است و كسي كه فكر مي‌كند، اراده اش قوي است. (امام علي)
به وسيله‌ي عزم و اراده، با سستي و بدبختي بجنگيد. (امام علي)
جمله‌ي، من مي‌خواهم، جمله‌اي است كه از اراده‌ي قوي سرچشمه گرفته است. (اوژني دوگرن)
استعداد، بدون اراده‌ي بزرگ وجود ندارد. (اونوره دو بالزاك)
استمداد بزرگ، بدون وجود اراده بزرگ، وجود ندارد. (اونوره دو بالزاك)
ارزش چه چيز بيشتر از طلا است، الماس، از الماس چه چيزي گرانقدرتر است؟ اراده. (بنيامين فرانكلين)
اراده‌ي هر كس در برابر مقدرات او ايستاده و در حول محور تكامل وي مي‌چرخد. (پيتاگور)
چيزي كه انسان را انسان حقيقي مي‌سازد، تربيت صحيح اراده است. (جان ميلتون)
بزرگترين چيزي كه سبب پيشرفت و ترقي و تعالي مردان بزرگ شده، قدرت اراده در آن‌ها بوده است. (حسين رحمت نژاد)
اراده‌هاي قوي، مردان قوي را مي‌سازد، قوي از نظر جسمي، فكري، هنري، ادبي و انساني. (حسين رحمت نژاد)
من، اراده را بزرگترين وسيله‌ي پيشرفت انسان‌ها مي‌دانم، انسان بدون اراده يعني هيچ. (حسين رحمت نژاد)
آنچه دارم، مديون اراده و تلاش خويشم. (حسين رحمت نژاد)
تيزترين و بُرنده‌ترين اراده، تنها مرگ است. (حسين رحمت نژاد)
قوه‌ي اراده، محور چرخهاي زندگي و آهن‌رباي توانايي و كاميابي است. (حسين كاظم زاده ايرانشهر)
خطاها، گناهان، لغزش‌ها و ناكامي‌هاي اغلب مَردُم، نداشتن قوه توانايي اراده است. (حسين كاظم زاده ايرانشهر)
خواستن توانستن است، بخواه تا بتواني. (حسين كاظم زاده ايرانشهر)
نيروي علم و معرفت، بدون اراده قوي مانند درخت بي‌بار است. (حسين كاظم زاده ايرانشهر)
با اراده، اگر دري را بكوبي، گشاده مي‌گردد. (حضرت محمد)
آنچه براي تو سودمند است، در به دست آوردن آن اراده كن و پايداري و استقامت نما، و از پروردگارت كمك بخواه. (حضرت محمد)
رمز كليه‌ي پيروزي‌ها، اراده است. (روبرتسون)
اگر آزادي اراده‌ي مَرد از او سلب شود، همه‌ي اعمال و ارزش اخلاقي خود را گم مي‌كند. (ژان ژاك روسو)
بزرگترين اختلاف بين انسان و حيوان، در فهم و درك و فكر نيست، بلكه در داشتن اراده و اختيار است. (ژان ژاك روسو)
اراده ما گنج‌هاي بي‌پاياني در سينه‌ي خود دارد. هر كس كه معني زندگي و سعادت را مي‌خواهد، آن گنج را بيرون بياورد و به كار بندد. (ژان فينو)
به وسيله‌ي ورزش مي‌توانيم اراده‌ي خود را بهتر تربيت كنيم و روحيه را زنده نگهداريم تا خستگي كمتر بر ما چيره شود. (ژرژ پوليته)
بايد كاملاً معتقد باشيم كه هر كس مي‌تواند مرد زندگي بشود، البته اگر آن‌را با نيروي اراده و صبر و شكيبايي كارها را انجام دهد. (ژرژ پوليته)
اراده‌ي قوي است كه به همه‌ي قواي ديگر حكمراني مي‌كند، البته اگر آن را با قوه‌ي عمل هموار سازيم. (ژرژ لويي بوفون)
غير ممكن فقط براي كساني وجود دارد كه ناتوان‌اند. (ژول ورن)
به هر طرف كه اراده متمايل گردد، طبيعت نيز به آن سمت مي‌گردد. (ساموئل اسمايلز)
نيروي اراده، اساس و پايه‌ي هر اخلاق بزرگ و عالي است و هر جا اراده‌اي قوي باشد، آنجا نشاط و زندگاني هست و اگر نباشد، بيچارگي و فلاكت. (ساموئل اسمايلز)
قوي‌ترين اهرُم‌ها، اراده است. (ساموئل بكت)
از تن بي‌دل، طاعت نبايد و از پوست بي‌مغز، بضاعت را نشايد. (سعدي شيرازي)
خشم و غضب را به درگاه مَردان با اراده راهي نيست. (سقرات)
فقط سستي اراده‌ي ماست كه سبب ضعف‌مان مي‌شود، وگرنه انسان هميشه براي اجراي آرزو، قدرت كافي دارد. (سقرات)
طبيعت، هوش را براي خدمت اراده‌ي شخصي آفريده است. بنابراين هوش امور را تا آنجا درك مي‌كند كه بتواند وسيله‌اي در دست اراده باشد. (شوپنهاور)
جديت، مقصد را نزديك مي‌كند. (فردريش شيللر)
بي‌قدرتي براي خود قانوني دارد، اما اراده جز كاميابي قانوني نمي‌شناسد. (فردريش شيللر)
انسان هر كاري را كه بخواهد مي‌تواند بكند، و اگر نتواند، خود دليلي است بر اين‌كه او از روي جديت اراده نمي‌كند. (فردريش نيچه)
اراده موجب آزادي است، زيرا خواستن آفريدن است، اين است تعليم من و تنها كار شما آموختن فن آفريدن خواهد بود. (فردريش نيچه)
براي تربيت اراده، بهترين وقت ايام جواني است. (فيثاغورث)
اراده، خود به خود و طبيعي تكميل مي‌شود، البته اگر تعليم و تربيت غلط سد راه آن نگردد. (فيثاغورث)
سرنوشت هر كس نتيجه و معلول اسباب و علل گوناگون است كه، اراده و كوشش شخصي را بايستي جزء آن علل دانست. (كاميل فلاماريون)
اگر بر خود مسلط باشيم، فرمانرواي سرنوشت خويش هستيم. (كلينگر)
دنيا به حرف كسي گوش مي‌دهد كه داراي اراده‌اي قوي است، و مي‌داند به كدامين سوي مي‌رَوَد. (گاليلو گاليله)
اراده‌هاي ضعيف همواره به صورت حرف و گفتار خودنمايي مي‌كنند، ليكن اراده‌هاي قوي جز در لباس عمل و كردار ظهور نمي‌يابد. (گوستاو لوبون)
دانستن بدون خواستن، هرگز توانستن را بار نمي‌آورد. (گوستاو لوبون)
هنگامي‌كه مَردان بزرگ در اثر وقوع بدبختي‌هاي طولاني تنزل مي‌كنند، نشان مي‌دهند كه در اثر جاه‌طلبي آن‌ها را تحمل مي‌نمودند نه با اراده خود. (لاروشفوكو)
معني حيات را، در زيبايي و قدرت اراده بايد جستجو كرد. (ماكسيم گوركي)
به سر منزل مقصد كسي مي‌رسد كه با قدمي راسخ، نقشه‌ي كار خود را دنبال نمايد و اگر در عرصه‌ي تنازع جراحتي بردارد، متزلزل و مأيوس نشود. (ماكي)
اراده، درخت با عظمتي است كه تمدن، ترقي و تكامل شاخه‌هاي نيرومند آن هستند. (ميرزا نظام نظام وفا)
يك اراده‌ي قوي، بر همه‌چيز، غالب مي‌شود، حتا بر زمان. (ناپلئون بناپارت)
پيروزي يعني، اراده كردن. (ناپلئون بناپارت)
اراده در زمره‌ي قواي بزرگ بشريت محسوب و رقيبي براي آن متصور نيست. (ولي الله نصر)
هرگز احساس ضعف ما، نبايد ما را از پاي در آورد. (ووه نارگ)
از تمام صفاتي كه براي پرورش جان و جسم شما سودمند است، هيچ يك به سودمندي تصميم و اراده نيست. (ويكتور پوشه)
از كوچكي ميل داشتم بزرگ باشم، يعني خواستم. (ويكتور هوگو)
هر موقع احساس كرديد و يا به شما الهام شد كاري را انجام دهيد، دست از طلب مداريد تا كامتان برآيد. (ويليام جيمز)
براي مردي كه اراده دارد، هيچ چيز امكان‌ناپذير نيست. (هونوره گابريل ميرابو)
كسي كه داراي عزم راسخ است، جهان را مطابق ميل خود عوض مي‌كند. (يوهان ولفگانگ فن گوته)
حتا وقت فرا رسيدن مرگ نيز بستگي بر قدرت اراده و نيروي خواستن در وجود ما است. (يوهان ولفگانگ فن گوته)
در جهان زندگي، نتوانستن، هيچ است. (يوهان ولفگانگ فن گوته)
با داشتن اراده‌ي قوي، مالك همه چيز هستيد. (يوهان ولفگانگ فن گوته)

Paradise
20-05-2011, 10:31
ازدواج
ازدواج مثل شهر محاصره شده است. كساني كه در داخل شهرند، سعي مي‌كنند از آن خارج و آن‌هايي كه خارج هستند، كوشش دارند داخل شوند. (آبراهام لينكلن)
تنها علاج عشق، ازدواج است. (آرت بوخوالد)
دقت هر كسي، از نوع ازدواج او معلوم مي‌شود. (آرتو توسكاني ني)
نهايت ناداني است كه، به مصلحت ديگران ازدواج كنيد. (آرتو شوپهناور)
من تنها با مردي ازدواج مي‌كنم كه عتيقه‌شناس باشد، زيرا فقط در اين صورت است كه هر چه پيرتر شدم در نظر شوهرم عزيزتر خواهم بود. (آگاتا كريستي)
زن و مرد از آن روي با هم ازدواج مي‌كنند كه، هيچ يك نمي‌دانند با خود چه كنند. (آنتوان چخوف)
كساني كه ازدواج كرده‌اند، خود را ناراضي نشان مي‌دهند و مي‌گويند زن بد است. زيرا مي‌خواهند فقط و فقط خودشان از اين موهبت تمتع گيرند. (ب د)
ميليون‌ها ازدواج با شكست روبرو مي‌شوند، چون دو آدم بي‌تجربه سعي دارند براي مشكلات راه‌حلي بيابند و محكوم به شكست هستند. (باگوان راجينيش اوشو)
ازدواج، تلاشي بزرگ براي خلق يك سمفوني بين موجوديت دو انسان است. (باگوان راجينيش اوشو)
ازدواج، نهادي است كه، نظم، قناعت، خويشتن داري، گذشت و بسياري از فضيلت‌هاي با شكوه‌تر را به آدم مي‌آموزد. (باگوان راجينيش اوشو)
شريك زندگي خود را به دقت انتخاب كنيد، (60%) خوشبختي يا بدبختي شما به اين انتخاب بستگي دارد. (پرمودا بترا)
شوهر بايد مغز خانه و زن بايد قلب آن باشد. (پوبليليوس سيروس)
شكست در ازدواج، غالباً ناشي از، عدم انطباق جنسي،‌ اختلاف عقيده درباره طرز صرف اوقات فراغت، مشكلات مالي، غير طبيعي بودن از نظر قواي روحي، جسمي و عاطفي است. (پوپيتو)
با فرسوده شدن حلقه‌ي ازدواج، توجه نسبت به همسر كمتر مي‌شود. (جان ري)
گاهي ناسازگاري در اول ازدواج براي وحدت زن و شوهر در بلند مدت مفيد است. (جان گاتمن)
شدت منازعه مي‌تواند چگونگي سرنوشت ازدواج را رقم بزند. (جان گاتمن)
ازدواج يك رابطه‌ي به شدت پيچيده است و هيچ‌ آزمون واحدي وجود ندارد كه صد در صد حفظ يا فروپاشي آنرا تضمين كند. (جان گاتمن)
برخي ار عواملي كه در نظر اهل فن سبب فروپاشي ازدواج‌ها مي‌شود، مي‌تواند حافظ رابطه‌ي ازدواج باشد. (جان گاتمن)
در اكوسيستم ازدواج، جنبه‌هاي منفي در حكم صياد هستند. اگر جنبه‌هاي منفي از حد بيشتر شود، ازدواج نابود مي‌شود. (جان گاتمن)
وجود عشق و احترام، در تمام ازدواج‌هاي پايا و بلند مدت مشهود است. (جان گاتمن)
حل اختلافات زن و شوهر سبب بهتر شدن آن دو و بهره بردن از ثمرات ازدواج مي‌شود. (جان گاتمن)
تحقير نيروي خورنده و نابود كننده ازدواج است. (جان گاتمن)
توجه به چگونگي منازعه، يكي از راه‌هاي تشخيص سلامتي ازدواج است. (جان گاتمن)
اگر با راه‌ها و نقشه‌هايي كه جريانات احساسي را در ازدواج شكل مي‌دهند آشنا شويد، مي‌توانيد از آن‌ها به سود خود استفاده كنيد. (جان گاتمن)
اگر اشكالات موجود در روابط زناشويي را به درستي تشخيص دهيم، مي‌توانيم بر وحدت انسجام ازدواج‌ها بيفزاييم. (جان گاتمن)
شكوفايي ازدواج به اين است كه زن و شوهر بتوانند اختلافات را با هم آشتي بدهند. (جان گاتمن)
ازدواج پايا و موفق ناشي از توانايي زوج‌ها براي حل و فصل اختلافات و تعارض‌هاي غير قابل اجتناب است. (جان گاتمن)
بحث و منازعه، در مواردي مي‌تواند از فروپاشي ازدواج‌ها جلوگيري كند. (جان گاتمن)
در ازدواج چهار عمل اصلي رياضي بايد رعايت شود، خصوصاً تقسيم. (جورج برنارد شاو)
ازدواج، آخرين و بهترين بخت انساني براي رشد و بلوغ است. (جوزف باروت)
ازدواج يا مُردن است، يا زندگي يافتن. و در ميانه‌ي اين‌ها جايي ندارد. (جيران خليل جيران)
ازدواج، يگانگي دو روح در بستر عشقي سوزان است براي پايان دادن به جدايي. وحدتي است متعالي كه يگانه‌هاي جدا را در خود ذوب مي‌كند. (جيران خليل جيران)
ازدواج، يگانكي دو فطرت خدايي‌ست تا فطرت خدايي سومي نيز بتواند روي زمين زاده شود. (جيران خليل جيران)
شوهر بودن يك شغل تمام وقت است، و علت اين‌كه اكثر مردها، در ازدواج شكست مي‌خورند، عدم توجه به اين شغل است. (جيمز گوردون بنت)
هميشه براي مردان، رد پيشنهاد ازدواج از سوي زنان غير قابل درك است. (جين آستين)
ازدواج، بلايي است كه بر سر همه مي‌آيد. (حسين بهزاد)
بعضي‌ها ازدواج مي‌كنند كه اشتباه نكنند، در حالي كه هم ازدواج مي‌كنند و هم اشتباه. (حسين بهزاد)
ازدواج يك نوعي شوخي است كه يك دفعه اين شوخي به جدي مبدل مي‌شود. (حسين بهزاد)
برخي براي از قافله عقب نماندن ازدواج مي‌كنند، بعد كه ازدواج كردند متوجه مي‌شوند كه خيلي از قافله عقب‌اند. (حسين بهزاد)
اگر ازدواج‌هايي كه تاكنون صورت گرفته عاقلانه صورت گرفته بود، هرگز فساد در جامعه اشاعه پيدا نمي‌كرد. (حسين بهزاد)
بعضي‌ها ازدواج مي‌كنند تا اگر خوب بود تكرارش كنند. از اين روست كه اكثر مردان با يك زن تا آخر عمر مي‌سازند. (حسين بهزاد)
بعضي‌ها ازدواج مي‌كنند كه از ديگران عقب نباشند، در حالي كه هميشه عقب‌تر هستند. (حسين بهزاد)
ازدواج هم مثل مرگ است، چه بخواهي و چه نخواهي يقه‌ي ترا خواهد گرفت. (حسين رحمت نژاد)
اگر مي‌خواهي يك بار براي هميشه در زندگي‌ات اشتباه كني، ازدواج كن. (حسين رحمت نژاد)
اگر ازدواج اشتباه نباشد، اشتباه ازدواج است. (حسين رحمت نژاد)
ما چرا بايد براي بقاي جامعه، دست به ازدواج بزنيم و يك عمر خود را به دردسر بيندازيم. (حسين رحمت نژاد)
ازدواج، اشتباهي است كه همه ناخواسته به آن تن در مي‌دهند. (حسين رحمت نژاد)
افراد با ايماني كه ازدواج مي‌كنند، با اين عمل نصف دين خود را از خطر مصون مي‌دارند. (حضرت محمد)
ازدواج مآلاً چيزي غير از يك سري وقايع و حوادث ناچيز و جزيي بيش نيست. واي بر آن زن و شوهري كه به اين حقيقت بي‌اعتنا هستند. (ديل كارنگي)
ازدواج آن قدر كه محتاج تدبير است، نيازمند رُك‌گويي و بي‌پردگي گفتار نيست. (ديل كارنگي)
وقتي از خودتان كسل مي‌شويد، ازدواج كنيد، تا كسالت را در يك فرد ديگر تجربه كنيد. (ديويد پريس جونز)
ازدواجي كه به خاطر پول به وجود آيد، براي پول هم از بين مي‌رود. (رومن رولان)
پيش از ازدواج شش نظريه براي بزرگ كردن بچه داشتم، اكنون شش بچه دارم و با هيچ نظريه‌اي. (ژان ويلموت)
مرد، قبل از ازدواج ياد مي‌گيرد كه چگونه به بي‌صبري خود فايق آيد، بعد از ازدواج مي‌آموزد چگونه بر صبرش فايق آيد. (ژرژ ساند)
ازدواج، پيوندي است كه از درختي به درخت ديگر مي‌زنند. اگر خوب گرفت هر دو بارور مي‌شوند و گرنه، هر دو خشك مي‌شوند. (سعيد نفيسي)
ازدواج شركتي است كه هر چه سهم دو شريك در آن بيشتر باشد، قدرت آن شركت و پايداري آن بيشترخواهد بود. (سعيد نفيسي)
مرد با ازدواج خط روي گذشته مي‌كشد، ولي زن با ازدواج بايد خط روي آينده‌ي خود بكشد. (سينكلر لوييس)
ازدواج هم مثل همه چيزهاي جهان كه مجبوري متحمل شوي، در دوران حيات به گردن توست. (عبيد زاكاني)
اگر ازدواج بر صخره‌ي استوار يگانگي بنا نشده باشد، نمي‌تواند پا برجا بماند. زن و شوهر بايد يك روح باشند در دو بدن. (فلورانس اسكاول شين)
ازدواج با يك زن زيبا، مثل ريختن عسل در يك ساعت دقيق سوييسي است، همه چيز را از كار مي‌اندازد. (كرت وونه گات)
آنچه از ازدواج دوست دارم اين است كه دو فرد در انظار عمومي مي‌گويند از ميان تمام مردم جهان تو را انتخاب كرده‌ام تا با هم به پيش برويم. (لئو بوسكاليا)
موفقيت در ازدواج فقط بسته به اين نيست كه ما شخص مناسبي براي خود پيدا كنيم بلكه، در اين است كه ما نيز شخص مناسبي باشيم. (لولاند فوستروود)
مسرت حقيقي در اثر ازدواج به دست مي‌آيد. (لويي پاستور)
انسان بر اثر نداشتن حوصله، كارش به طلاق مي‌كشد و بر اثر نداشتن حافظه، دوباره ازدواج مي‌كند. (مارسل گرانشو)
اگر كسي همسر خود را به صورتي كه آرزو دارد انتخاب نكند، دو نفر را بدبخت كرده. (محمد حجازي)
من تصور مي‌كنم كه ازدواج يكبارش ضرر ندارد، چرا كه انسان مي‌فهمد آن‌كه ازدواج كرده چه كشيده است. (محمود بهرامي)
ازدواج چيز خوبي است، منتها قدري تحمل و بردباري لازم است. (محمود بهرامي)
برخي ديوانه را زن مي دهند كه عاقل شود، نمي‌دانند كه ديوانه‌تر خواهد شد. (مختار محمد زاده)

Paradise
20-05-2011, 10:32
افكار
اگر چه يگانه وسيله‌‌ي بيان افكار «زبان» است، معذالك همين زبان مانع بزرگي براي بيان افكار مي‌باشد. (آرتو شوپهناور)
من فقط دلم مي‌خواهد افكار خداوند را بخوانم، مابقي اهميتي ندارد. (آلبرت انيشتين)
همه‌ي افكار من، افكار بار دوم هستند. چرا كه هر صفحه را بارها بازنويسي مي‌كنم چرا كه چيزي كه بر دل ننشيند ارزش ارايه ندارد. (آلدوس هاكسلي)
رام كردن افكار سركش، آسانتر از پيدا كردن افكار جديد است. (آلكس آزيورن)
پرسش‌هاي ما، افكار ما را مي سازند. (آنتوني رابينز)
اگر افكاري مثبت اما لحني مُرّدد داشته باشيد، اين ناهماهنگي و پيام ضد و نقيض كه به خود مي‌دهيد، انسان را سست مي‌كند. (آنتوني رابينز)
افكاري كه درباره آينده زندگي خود داريم، به منزله‌ي تيشه‌اي است كه سنگ بناي زندگي آتي ما را مي‌تراشد و شكل مي‌دهد. (آنتوني رابينز)
شعر فقط پس از مسير دردناك در قلمرو وسيع فكر به وجود مي‌آيد و افكار بلند در ظلمت اندوه پديد مي‌آيد. (بلز پاسكال)
در محوطه‌ي افكار پريشان و پليد، چيزي به جز پريشاني نمي‌رويد. (جابر عناصري)
اگر توجه خود را به افكاري معطوف سازيم كه زمان نمي‌شناسد، تغييري در آگاهي حاصل و با اين تغيير همه چيز امكان‌پذير مي‌شود. (جوزف مك كلندون)
در افكار من فقط يك آيين جاي دارد كه راه‌هاي گوناگونش صرفاً انگشتان مختلف دست آن وجود متعال‌اند. (جيران خليل جيران)
بعضي‌ها در ربودن ما يملك شما احتياط فراوان به خرج مي‌دهند، با اين همه، در دست اندازي به افكارتان، هيچ اشكالي نمي‌بينند. (جيران خليل جيران)
خوشا به حال آناني كه افكار سالم و بي‌دغدغه دارند. (حسين بهزاد)
افكار زيباست كه زيبا آفرين است. وقتي افكار زيبا داشتي خلق اثر زيبا مي‌كني. (حسين بهزاد)
انسان‌ها همه داراي افكار بلند و نيكويي هستند، اما همه از آن استفاده نمي‌كنند. (حسين بهزاد)
لحظاتي وجود دارد كه افكاري پليد بر ما حاكم مي‌شود، و اين ما هستيم كه فرمان را به او مي‌دهيم و مي‌توانيم به هر سو كه خواستيم هدايتش كنيم. (حسين بهزاد)
افكار پوچ و مخرب، خواب را آشفته و زندگي را مختل مي‌كند. (حسين رحمت نژاد)
افكاري داشته باش سالم و مَردُمي، انديشه‌اي كه هر كس ديد خواهان تو و افكار تو باشد. (حسين رحمت نژاد)
افكار تو ارزشمندترين چيزي است كه داري، انديشه‌اي داشته باش خدايي و انساني. (حسين رحمت نژاد)
افكار شما شخصيت شماست، آنگونه رفتار كنيد كه كسي ياراي بي‌توجهي به افكارتان را نداشته و بدان تعرض نكند. (حسين رحمت نژاد)
افكار سالم بدن سالم را مي‌طلبد، و افكار پليد ناسلامتي و كژرَوي را. (حسين رحمت نژاد)
وقتي افكاري ناسالم را در خود پرورش داده و مي‌خواهي به مرحله‌ي اجرا درآوري، تمام بدي‌ها هم با تو هماهنگ مي‌شوند. (حسين كاشيان)
آنچه سبب شكست و واماندگي انسان‌ها مي‌شود، افكار حساب نشده‌اي است كه در مغز خويش پرورش داده‌ايم. (خسرو شكيبايي)
لحظه‌هاي تنهايي است كه افكار پليد را درمغز انسان جايگزين و سپس پرورش مي‌دهد. (خسرو سينايي)
افكار سالم توست كه سلامت جامعه را تضمين مي‌كند. (خسرو سينايي)
وقتي افكاري سالم و حساب شده ارايه مي‌دهيد، حاصلي جز موفقيت و درستي كار نخواهيد گرفت. (خسرو سينايي)
افكاري داشته باش كه همگان از آن بهره‌مند شوند نه اين‌كه، انديشه‌ات را تكفير كنند. (خسرو سينايي)
چهره‌هاي زيبا، افكار زيبا ارايه مي‌دهند. (رنو)
هر انساني افكاري دارد كه با آن زندگي مي‌كند، اين افكار منحصراً از آن او، نه ديگري است. (رنو)
آنجا و آنچه را كه هستي، افكار و باورهايت رقم زده‌اند، ‌افكار و باورهايت را تغيير ده، تا آنجا و آنچه را كه هستي تغيير دهي. (زيگ زيگلار)
افكار پليد، ثمره‌اي جز زندگي پليد نخواهد داشت. (سهيل محمودي)
دوران حيات خويش را با افكاري سالم و حساب‌شده طي كن. (سهيل محمودي)
از افكار خود آن‌گونه پذيرايي كن كه مهمان عزيزي بر تو وارد شده است. (سهيل محمودي)
افكاري كه از مغز تو مي‌گذرد، رفتاري است كه خود بر آن داده‌اي. (سهيل محمودي)
افكار من از آن جوانان تن‌پرور نيستند كه فقط به خاطر عيش و نوش زندگي كنند و براي ديد و بازديدهاي هوسناك در جامه‌هاي آراسته با دستهاي ظريف. (شاندور پتوفي)
در محوطه‌ي افكار بشر، تعيين قطعي وجود ندارد. (فرانسواماري ولتر)
به محض آرام شدن درياي افكار، كشتي‌هاي نجات از راه مي‌رسند. (فلورانس اسكاول شين)
همچون اسفنج كه آب را جذب مي‌كند، شما نيز افكار خوب را جذب كرده و آن را در خدمت هدف خويش قرار دهيد. (كيهان كلهر)
همچنانكه كماندار تيرهاي خود را مي‌تراشد و نشانه مي‌رَوَد، هر انساني نيز مي‌تواند افكار آشفته‌ي خود را جهت دهد. (گوتاما بودا)
افكارتان تعيين مي‌كنند كه آيا احساس خوبي داريد يا خير. (لوييزال هي)
جهان زاييده‌ي دگرگوني است، اين افكار ماست كه زندگي را شكل مي‌دهد. (ماركوس اورليوس)
چه بسا افكار وحشتناك كه در پي چهره‌اي ملايم و متين مخفي شده است. (محمد مسعود)
سلامت خود را با افكار سالم پي‌ريزي و حفظ كنيد. (محمود بهرامي)
افكاري كه در فشارها و سختي‌هاي زندگي دوام مي‌آورد، افكاري است خلاق و ابداع‌كننده. (محمود بهرامي)
يك فكر خوب مقدمه‌اي است براي افكاري خوب‌تر و سالم‌تر. (محمود بهرامي)
افكار سالم تضمين كننده‌ي سلامت انسان و سپس جامعه است. (محمود بهرامي)
اگر در تمام جهان يك ذره بي‌مقدار از قوانين گيتي متابعت نمي‌كرد، مدتهاي مديدي بود كه جهان ما، ديگر اين جهان نبود. (موريس مترلينگ)
اگر مايليد كه افكار و احساسات منفي از زندگي شما روي برگردانند، با تَوَسُل به قوه‌ي تخيل، تصورات مثبت و انرژي‌زا بيافرينيد. (وين داير)
انساني باش، از آن دست كه زندگي را به اصالت معناي آن عزيز مي‌دارد، كه به انجام هر كاري بر مي‌شود و اوقات خود را با شِكوِه تباه نمي‌كند. (وين داير)
افكار مختلفي را كه به ذهنتان وارد و خارج مي‌شود دنبال كنيد. هشياري شما نسبت به فعاليت ديوانه‌وار ذهنتان ياريتان مي‌كند كه از گام‌هاي هذياني افكارتان سبقت بگيريد.(وين داير)
شما خالق افكار خود هستيد، از اين رو، رويدادهاي زندگي را با اراده خود مي‌آفرينيد. (وين داير)
به جاي اين‌كه عقايد خود را با زور به طرف مقابل تحميل كنيد، بكوشيد افكار و نقطه نظرهاي خود را با الفاظ شيرين، روشن و محترمانه بر زبان جاري سازيد. (وين داير)
اين شما هستيد كه يك بيماري را در خود راه و يا از خويش دور مي‌كنيد، بنابراين افكار را درباره‌ي درمان تغيير دهيد تا شاهد واكنش تن نسبت به بيماري باشيد. (وين داير)
افكار بزرگ، از ذهن مخترعان و ابداع‌كنندگان تراوش مي‌كند، چرا كه اين كسان مستقل از عقايد ديگران مي‌انديشند و عمل مي‌كنند. (وين داير)
چنانچه قلمرو دروني خود را از بقاياي افكار قالبي پالايش كنيد، حتا مي‌توانيد بر ترس از مرگ نيز غلبه كنيد. (وين داير)
بايد افكار مسموم و زهرآگيني را كه در محراب سستي و عدم تحرك‌مان غوطه‌ور و از مأموريت قهرمانانه‌مان باز مي‌دارد، از ذهن بيرون رانيم. (وين داير)
افكار اندوهگين، مولكولهاي عبوس و بيماري‌زا به وجود مي‌آورد. (وين داير)
با جايگزين كردن آراء و عقايد مثبت، به جاي افكار منفي، خود را براي هميشه از گزند افكارهاي منفي برهانيد. (وين داير)
هرگاه افكارتان به درستي پرورانده و دروني شود، در نهايت يك شكل واقعيتي در جهان مادي ظاهر خواهد شد و به اشكال مختلف خود را نشان خواهد داد. (وين داير)
به مجرد اين‌كه احساس نگراني در ذهن شما رخنه كرد، با ذكر يك عبارت تأكيدي انديشه‌هاي ناصواب را از ذهن بيرون و افكار سرشار از سپاسگزاري را به جاي آن بنشانيد. (وين داير)
بررسي كنيد و ببينيد كه افكار مسلط و غالب شما در طول روز چيست و چه مقدار از نيروي ذهنتان را به روي آنچه نداريد و يا آرزوي داشتنش را داريد مي‌گذاريد. (وين داير)
افكار سياه و مسموم حاصل انواع واكنش‌هاي نامطلوب در جسم است. (وين داير)
در طرحها و اهداف زندگي خود چنان غوطه‌ور شويد، كه به خاطر مشغله‌ي فراوان مجال نفوذ در افكار و اعمال ديگران را نداشته باشيد. (وين داير)
شما رهبر اركستر سمفونيك افكار و احساسات خويشيد اگر مسئوليت كامل اين اركستر را مي‌پذيريد، نبايد قدم‌هاي خود را با صداي طبل و شيپور ديگران ميزان كنيد. (وين داير)
اين شماييد كه افكار خود را انتخاب مي‌كنيد. پس به جاي افكار و مفاهيم منفي، براي هميشه از گزند انديشه‌هاي منفي رهايي يابيد. (وين داير)
افكار مسموم، فشار خون را بالا مي‌برد و موجب زخم معده و بيماريهاي قلبي مي‌شود. (وين داير)
افكار مثبت و منفي موجب ترشح آندروفين-Endrophin- هاي متفاوتي در مغز مي‌شود. اگر افكار منفي باشد آندروفين بيماري‌زا و اگر مثبت باشد آندروفين شفابخش ترشح مي‌كند. (وين داير)
هنگامي كه شما از هدفي بزرگ و با طرحي فوق‌العاده بارقه‌هاي الهام را دريافت مي‌كنيد، افكارتان زنجيره قيد و بند را از هم مي‌گسلد. (يوگا سوتراس)
به كسي كه تنها براي خالي كردن ذهن خود مي‌نويسد، اجازه دهيد ابتدا افكار پوچ‌اش را خالي كند. (يوهان ولفگانگ فن گوته)

Paradise
20-05-2011, 10:33
اميد
اميد، بزرگترين دارايي و تملك انسان است. (اسكندر مقدوني)
انسان در عين نااميدي، اميدوار است. (اعتصام الملك)
حيات بي‌اميد، هم دوش و همسفر ممات است. (اعتصام الملك)
شأن و مقاومت اگر پايين آمد، نااميد مشو، زيرا آفتاب هر روز هنگام غروب پايين مي‌رود، ‌و تا بامداد روز ديگر بالا مي‌آيد. (افلاتون)
يگانه تسكين دهنده‌ي آرزوهاي بزرگ و طلايي، دو چيز است: صبر و اميد. (الکساندر دوما)
در هر مشكلي، اميد ياري از او هست. (امام علي)
آنچه كه پيش از مرگ آدمي را مي‌كشد، نااميدي است. (امام علي)
اميدوارترين مردم كسي است كه، اگر نقصي در كارش پديد آيد، بي‌تأمل در راه اصلاحش بكوشد. (امام علي)
اميد و خواب اگر از انسان گرفته شود، بدبخت‌ترين موجود روي زمين مي‌شود. (امانوئل كانت)
اميد بهترين پشتوانه و عالي‌ترين نقطه‌ي اتكا است، هميشه اميدوار باشيد. (اونوره دو بالزاك)
تنها يك اميد و يك هدف، همگي ما را تحت تسلط خود درآورده و آن، اين است كه هر طور شده، خود را به بهشت تحميلي و بيهوده‌ي لذت برسانيم. (اونوره دو بالزاك)
هرگز نااميد نشويد، هرگاه هم شديد، بدانيد كه در نوميدي بسي اميد است. (بايزيد بسطامي)
در زندگي، بايد رنج برد و لب فرو بست و ستايش كرد و اميدوار بود و مُرد. (بلز پاسكال)
آن‌كه اميدواري را وسيله‌ي معاش خود قرار بدهد، احتمال دارد از گرسنگي بميرد. (بنيامين فرانكلين)
اميد به لنگرهايي تشبيه شده است كه در مواقع طوفاني به آن پناه مي‌بريم تا بتوانيم روي پاي خود بايستيم. (پل بيل)
بزرگترين اميد آن است كه: اميد را به قصد كُشت كتك بزنيم. (جان اشتاين بك)
روح آدمي اسرار فراواني دارد، و گاهي درباره‌ي بديهي‌ترين حقايق شك مي‌كند و در آخرين لحظه، اميد به چيزي مي‌بندد. (جان پن)
هنگامي‌كه اميدها قطع شد، محال‌ترين چيزها ممكن مي‌شود. زيرا بشر به چيزي ايمان دارد. (جان پن)
كسي كه متوقع و اميدوار نيست، هرگز روي نااميدي و خلاف انتظار نمي‌بيند. (جورج برنارد شاو)
اميد، قفل نيست ولي، كليدي است كه گشاينده درهاي بسته‌ي زندگي است. (حسين بهزاد)
اميد، يگانه چيزي است كه بشر تا لحظه‌ مرگ هم دست از آن بر نمي‌دارد. (حسين رحمت نژاد)
كسي كه غرق مي‌شود، دست به علف‌هاي كنار رودخانه مي‌اندازد، با اين‌كه مي‌داند ريشه و دوامي ندارد ولي، با اميد به نجات، اين عمل را انجام مي‌دهد. (حسين رحمت نژاد)
انساني كه اميد ندارد وجود ندارد، بي‌مصرف است. (حسين رحمت نژاد)
اميد، دلخوشي روزهاي سختي و مصيبت است. (حسين رحمت نژاد)
اميد، همچون چراغي است كه انسان در دست گرفته و مسير خود را مي‌يابد. (حسين رحمت نژاد)
متانت ريشه‌ي اميد، و اميد كليد كاميابي است. (حسين كاظم زاده ايرانشهر)
متانت ريشه‌ي اميد است، و اميد كليد كاميابي. (حسين كاظم زاده ايرانشهر)
اميد و آرزو، رحمتي است براي پيروان من. (حضرت محمد)
اگر اميد نمي‌بود، هيچ مادري فرزند خود را شير نمي‌داد و هيچ باغباني درختي را نمي‌نشانيد. (حضرت محمد)
اميد است كه انسان را قوت زنده ماندن سالهاي طولاني مي‌بخشد. (خسرو سينايي)
با اميد زندگي كن ولي، به اميد متكي نباش. اتكاء فقط به تلاش و فعاليت. (خسرو سينايي)
اميد و آرزو، هميشه ما را به زندگي دلگرم مي‌سازند، پس بايد تلاش كرد. (ديل كارنگي)
كمتر بخواه، تا اميد رسيدن به آن بيشتر باشد. (ديوژن)
اميد، نان روزانه‌ي آدمي است. (رابيندرانات تاگور)
هيچ اميدي آنقدر سريع برآورده نمي‌شود كه، كار شروع كرده را خودتان تمام كنيد. (رالف والدو امرسون)
به اميد ديگران نشستن و انتظار كمك و مساعدت از اين و آن داشتن، مفهوم ديگرش به اميد مرگ و نيستي بودن است. (ربيع انصاري)
گذشته مكان يادگارها، آينده محل اميدها، و حال جايگاه تكليف‌هاست. (رشيد ياسمي)
آن‌كه نااميد است، زندگي را براي خود جهنمي مي‌سازد كه، ديگران نيز از گرماي آن در عذاب‌اند. (رنو)
اميد بدون تلاش، ‌نااميدي است. (رنو)
نااميد هميشه در هم و گرفته است و اميدوار شاد و خندان، حُسن اميد اين است كه خنده را به ما ارزاني مي‌دارد. (رنو)
هيچ‌گاه تسليم نااميدي نشويد. (روتشيلد)
اميد و آرزو، ‌آخرين چيزي است كه، دست از گريبان بشر بر مي‌دارند. (ژان ژاك روسو)
هرگز نااميد مباش،‌چون ممكن است آخرين كليد، همه‌ي درها را بگشايد. (ساموئل اسمايلز)
دنيا به اميد پابرجاست و آدمي به اميد زنده است. (علي اكبر دهخدا)
اگر اميد نبود، من در ده سالگي بايد مي‌مُردم، ولي همين اميد مرا واداشت كه با علاقه به خدمت فرهنگ و مردم درآيم. (فئودور داستايوسكي)
چگونه هيچ اميد نمي‌توان داشت، اين قدر بي‌غيرت و سست عنصر هم نيستيم. (فئودور داستايوسكي)
خدا، اميد و خواب را براي جبران غم‌هاي زندگي به ما ارزاني داشته است. (فرانسواماري ولتر)
اميد، با مرگ هم به گور نمي‌رود. (فردريش شيللر)
اميد چيزي است كه حتا با پيران به گور نمي‌رود، زيرا هر چند مسير آن با مرگ متوقف مي‌گردد، ليكن اينجا اميد تخم مي‌گذارد و مي‌رويد. (فردريش شيللر)
مَردُم بي‌نوا و تيره‌بخت، درماني به جز اميد ندارند. (كريستوفر مارلو)
از دست دادن اميدي پوچ و آرزويي محال، خود موفقيت و پيشرفت بزرگي است. (كريستوفر مارلو)
آنچه زندگي را بر ما غم‌انگيز ساخته، پيري و پايان لذت نيست، بلكه قطع اميد است. (كريستوفر مارلو)
بهترين چراغ زندگي، نور اميد است. اگر كسي اميد نداشته باشد، زندگي براي او ارزشي ندارد. (كريستوفر مارلو)
بيم و اميد از هم جدا شدني نيستند، ‌اميد بدون بيم و بيم بدون اميد وجود ندارد. (لاروشفوكو)
اميد، مادر ايمان است. (لاندور)
تنها كسي مي‌تواند از راه پرخطر و پر موانع زندگي عبور كند كه، روحش از اميد لبريز باشد و نااميدي در او نفوذ نكند. (لرد آويبوري)
اميد دارويي است كه شفا نمي‌دهد ولي، درد را قابل تحمل‌تر مي‌كند. (مارسل آشار)
اميد، سرابي است كه اگر ناپديد شود، همه از تشنگي خواهيم سوخت. (محمد حجازي)
به اميد فكر و كوشش خود باشيم، نه به انتظار بخت و اقبال. (محمد حجازي)
اگر اميد نبود، هرگز كسي صبح براي امرار معاش و تلاش در راه بهتر زندگي كردن، پاي به بيرون نمي‌گذاشت. (محمود بهرامي)
ما نبايد اميدوار باشيم كه دنيا، قوانين و نظامات و مناظر و آثار خود را براي خشنودي ما تغيير بدهد. (موريس مترلينگ)
امروز مَردم به اميدهاي موهوم و استفاده‌هاي آني به هم نزديك و به واسطه‌ي توقعات بي‌جا و گمان‌هاي باطل از هم دور مي‌شوند. (ميرزا نظام نظام وفا)
هر كجا زندگي باشد، اميد هم هست. (ميگوئل سروانتس)
فقيرترين مَرُدم كساني هستند كه، روح نااميد دارند. (ناپلئون بناپارت)
كسي كه به اميد تحصيل شهرت، پي‌رو فضيلت و تقوا مي‌گردد، خيلي نزديك به فسق و فساد قرار دارد. (ناپلئون بناپارت)
نااميدي، نخستين گامي است كه، شخص به سوي گور بر مي‌دارد. (ناپلئون بناپارت)
چرخ‌هاي سنگين و زنگ‌زده‌ي زندگي، با دست‌هاي نامريي اميد مي‌چرخند. (ناصرالدين صاحب الزماني)
تنها كلمه‌اي كه خداوند بر جبين هر مَردي نوشته، اميد است. (ويكتور هوگو)
اميد براي بشر، مانند بال براي پرندگان است. (ويكتور هوگو)
اميد، ‌غذاي روزانه‌ي بيچارگان است. (ويليام هرشل)

Paradise
20-05-2011, 10:34
انديشه
ما، ندرتاً درباره‌ي آنچه كه داريم فكر مي‌كنيم، در حالي كه پيوسته در انديشه‌‌ي چيزهايي هستيم كه نداريم. (آرتو شوپهناور)
نابود كردن اميد، يعني باز گرداندن انديشه به جسم، و جسم محكوم به فناست. (آلبر كامو)
چگونه مي‌توان از بيماري كه به عفونت حاد ِدستگاه‌گوارش مبتلا است، انتظار داشت مثبت‌انديش باشد؟ (آلدوس هاكسلي)
فرد هرگز جز به اندازه‌اي كه خود را فراموش مي‌كند اثبات نمي‌شود. آن‌كه در انديشه‌ي خويش است، مانع پيشرفت خود‌ مي‌شود. (آندره ژيد)
هر كه بر دل او انديشه‌ي حق و باطل درآيد، او را از واصلان نشماريم. (ابوالحسن خرقاني)
بلند پايه‌ترين مردم در انديشه، آن است كه خود را از كنكاش بي‌نياز نداند. (امام علي)
انديشه و رفتارمثبت، راهي است براي ايجاد روابط عميق و صميمانه با ديگران. (باربارا كينگ)
اگر بشر، خود و انديشه‌اش را متناسب با فنون جديد به كار نيندازد، هر اختراع تازه، وسيله‌ي تازه‌اي است براي تشديد شور بختي‌هاي او. (برتراند راسل)
نمي‌تواني بر آنچه نيست آگاه‌ شوي، اين امري است محال، و نيز نمي‌تواني آن را بيان كني، زيرا كه هر چه بتواند به انديشه درآيد مي‌تواند باشد. (پارمنديس)
تابش يك انديشه‌ي گرم، براي من بيش از پول ارزشمند است. (توماس جفرسون)
انديشه، جرياني پويا و مداوم است، سؤالاتي كه از خود مي‌كنيم، موجب برنامه‌ريزي دستگاه عصبي ما شده و ذهن و ضمير ناخودآگاهمان را براي موفقيت در مي‌يابد.(جوزف مك كلندون)
انديشه‌ي شما دژي است كه نه تند بادها و نه آذرخش‌ها تكانش نتواند داد. و من بالعكس. (جيران خليل جيران)
انديشه‌ي شما درختي است ژرف، ريشه كرده در خاك سُنّت‌ها، كه با پيروي از گذشته‌ها شاخ و بال بيشتري مي‌يابد. (جيران خليل جيران)
انديشه‌ي من از من مي‌خواهد كه نام و آوازه را رها كرده و آن‌ها را چون شن ريزه‌هاي ساحل ابديت به شمار آورم. (جيران خليل جيران)
انديشه‌ي شما، شما را خواهان نام و آوازه و مقام مي‌سازد. مال من مرا به خدمتگزاري فروتنانه اندرز مي‌دهد. (جيران خليل جيران)
انديشه‌ي من، در من عشق به آرامش و خواهش ناوابسته بودن را جاي ‌مي‌دهد. (جيران خليل جيران)
انديشه‌ي شما، به شما اجازه مي‌دهد كه نبرد نابرابر توانگر و ناتوان را، و نيرنگ باز پيچيدگان بر ساده‌دلان را پذيرا شويد. (جيران خليل جيران)
در انديشه‌ي من، تنها يك دين جهاني يافت مي‌شود كه راه‌هاي گوناگونش چيزي جز انگشتان پُر مهر «آفريدگار برتر» نيستند. (جيران خليل جيران)
انديشه‌ي من ابري است روان در آسمان، ابري كه قطره‌هايي مي‌شود و مي‌بارد، در راه خود سوي دريا، جويباري آوازخوان را پديد مي‌آورند. (جيران خليل جيران)
انديشه‌هاي شما از مذاهب و آيين‌ها جانبداري مي‌كند و در افكار من فقط يك آيين جهاني جاي دارد كه راههاي گوناگونش صرفاً انگشتان مختلف دست آن وجود متعال‌اند.(جيران خليل جيران)
انديشه‌ي شما به دلتان نخوت و خود بزرگ‌بيني را نجوا مي‌كند. انديشه‌ي من عشق و آرامش را. (جيران خليل جيران)
انديشه‌ي شما باوري سفت و سخت است كه نه ‌مي‌تواند در شما دگرگوني پديد آورد و نه شما مي‌توانيد آن را دگرگون سازيد. (جيران خليل جيران)
انديشه‌ي شما، شما را پيش مي‌راند تا با پول و شهرت ازدواج كنيد. (جيران خليل جيران)
انديشه‌ي شما نواي خودنمايي و سرشناس بودن را درگوشتان مي‌خواند و انديشه‌ي من، رهايي از آن‌ها را. (جيران خليل جيران)
انديشه من، تَر و تازه است و مرا مي‌آزمايد. من هم روز و شب آن را به آزمون مي‌كشم. (جيران خليل جيران)
شما انديشه‌ي خود را داريد و من انديشه‌ي خويش را. (جيران خليل جيران)
انديشه‌ي شما، شما را به سوي آيين‌هاي اسلام، مسيحي، بودايي، برهمني مي‌كشاند و من به مهرباني و دوستي و صميميت. (جيران خليل جيران)
انديشه‌ي من، برگ نازكي است كه بر هر سويي نوسان مي‌كند و از هر نوسانش شادمان مي‌شود. (جيران خليل جيران)
انديشه‌ي من، به نرمي در گوشهايم زمزمه مي‌كندكه، تن پاكيزه داشته باش، گرچه جايي نداشته باشي كه بر آن سر نهي. (جيران خليل جيران)
اگر انديشه‌هاي پي‌در‌پي من نبود، هرگز نمي‌توانستم آثار نقاشي ايدآل خويش را عرضه كنم. (حسين بهزاد)
در خلوت انديشه‌ام، اگر وارد شوي خواهي دانست كه چه مي‌گذرد. (حسين رحمت نژاد)
انديشه‌ي سالم تو مي‌تواند راهگشاي مدارج والاي تو باشد. (حسين رحمت نژاد)
در انديشه باش كه انساني خدمتگزار جامعه و مؤثر براي‌خلق خدا باشي‌. (حسين رحمت نژاد)
به خاطر انديشه‌ي خويش، سنگ بر شكم مي‌بندم و متحمل تمام مشكلات مي‌شوم. انديشه‌ام را دوست دارم. (حسين رحمت نژاد)
خلوت انديشه خويش را بر هر چيز و هر كس ندهم، كه انديشه بس گرانقدر است. (حسين رحمت نژاد)
خلق آثار هنري ارزشمند نمي‌تواند بدون انديشه‌اي عميق و پاك صورت بگيرد. (حسين كاشيان)
انديشه كن كه چه هستي و كه هستي، انسان باش آنگونه كه در فرداها‌ي ديگر نامت را با افتخار ببرند. (خسرو سينايي)
اگر مردي انديشه‌هايش را ننويسد، با دهن‌دره‌اي، بر بادشان مي‌دهد. (رالف والدو امرسون)
انديشه كردن كه چه گويم، بهتر از پشيماني خوردن كه چرا گفتم. (سعدي شيرازي)
براي ديدن برخي رنگها و فهميدن برخي حرف‌ها، از نگريستن و انديشيدن كاري ساخته نيست، بايد از آنجا كه هميشه هستيم برخيزيم. (علي شريعتي)
انسان مي‌انديشد تا كردار نادرست خود را توجيه كند و از واژگان بهره مي‌گيرد تا بر انديشه‌هاي خود سرپوش بگذارد. (فرانسواماري ولتر)
انديشه‌هاي شاعرانه فقط خواب و خيال نيست، بلكه نتيجه‌ي مطالعه، تجربه‌ي حافظه و شناخت جهان است. (فردريك ويلهلم هگل)
چگونگي انديشه‌ي شما، نه تنها در كالايي كه مي‌فروشيد نفوذ مي‌كند، بلكه بر جزييات اوضاع و شرايط فروش آن نيز اثر دارد. (فلورانس اسكاول شين)
درست انديشيدن بزرگترين شكل رستگاري است و به تندرستي منجر مي‌شود. (کاترين پاندر)
چون انديشه‌هايتان مدام جسمتان را دگرگون مي‌سازند، انديشه‌هاي آگاهانه‌تان مي‌توانند به طرزي سنجيده جسمتان را از حالت بيماري به تندرستي متحول سازند. (کاترين پاندر)
جسم شما همچون دستگاهي دقيق، مطيعانه هر انديشه شما را ثبت مي‌كند و صادقانه آن‌ها را نشان مي‌دهد. (کاترين پاندر)
يكي از راه‌هاي تجلي توانگري كه كمتر شناخته شده، انديشيدن به بازگشت الهي است. (کاترين پاندر)
انديشه‌هايتان، جسم و اوضاع و شرايط شما را كنترل مي‌كنند. (کاترين پاندر)
جسم، ساخته و پرداخته‌ي انديشه‌ها و تابع آن انديشه‌هاست. انديشه‌هايتان به جسمتان خوراك مي‌رساند و به جسمتان باز مي‌تاباند. (کاترين پاندر)
اگر طرز تفكر و انديشه‌ها‌ي درست را برگزينيد، يا شيوه‌ي رفتار اطرافيانتان درست خواهد شد، يا در كمال هماهنگي از زندگيتان بيرون خواهند رفت. (کاترين پاندر)
اگر انديشه‌هاي‌ منفي را در سر نپرورانيد و از اين طريق به آن‌ها خوراك نرسانيد، آن‌ها از كمبود توجه هلاك خواهند شد. (کاترين پاندر)
انديشيدن به عبارت «عشق‌الهي» جرياني مثبت را در جسم بيدار مي‌كند كه انديشه‌هاي مخالف و تأثير منفي آن‌ها را از بين مي‌برد. (کاترين پاندر)
قلب رفتگان جعبه‌ي موسيقي ‌است، به محض آن‌كه انديشيدن به آن‌ها را آغاز مي‌كنيم، آوايي ‌ملايم و جانگداز را مي‌شنويم. (كريستيان بوبين)
انديشيدن مهم است، ولي براي خوشبخت شدن نبايد زياد انديشيد. (گوستاو لوبون)
من خود را در ميان انسان‌هايي محصور مي‌كنم كه انديشه‌ي مثبت دارند و پيوسته به ياد نگه مي‌دارم كه هميشه بايد برتري خود را حفظ كنم. (ليبريس)
انديشه‌ي ما، بسيار كوچك است. همانند قورباغه‌اي ته چاه كه مي‌انديشد آسمان تنها به اندازه‌ي دهانه‌ي چاه است و خارج كه شد ديدگاهش متفاوت است. (مائوتسه تونگ)
تجربه همان احساس متراكم به آموخته است كه، لحظه‌اي عشق به سالياني انديشه‌ مي ارزد. (ويل دورانت)
حرص و تملك گرايي و اشتياق براي تصاحب اشياء و اموال نيز فقط در حيطه‌ي انديشه است. (وين داير)
انديشه يك انرژي بيكران و پايدار است. ذات و جوهر شما قبل از آن‌كه گام در اين جهان بگذاريد وجود داشته و پيكرتان براي مدتي منزلگاه آن شده است. (وين داير)
بزرگترين غده‌ي جنسي در بدن انسان مغز است. تمام احساسات شهواني نتيجه‌ي انديشه و تجسمات ذهني است. (وين داير)
اگر چه اتومبيل و خانه‌ي زيبا برايم لذت‌بخش است، اما هرگز اجازه نمي‌دهم كه اين اشياء، عنان انديشه مرا در دست گيرند. (وين داير)
بي‌ترديد با زوال اين جسم مادي، انديشه مانند گذشته به زندگي خود ادامه خواهد داد. (وين داير)
گستردگي انديشه‌ي انسان تا به آنجا مي‌تواند پيش رود كه معجزه‌ها بيافريند. (وين داير)
در دنياي انديشه مي‌توانيد همه چيز باشيد، هر كاري بكنيد و به هر جايي برويد. (وين داير)
قانون علت و معلول كه بر زندگي مادي ما حاكم است، در قلمرو انديشه نمي‌گنجد. (وين داير)
وقتي عنان انديشه از كف مي‌دهيم، سبب فعل و انفعالات شيميايي مخربي در درون مي‌شويم، آنگاه به داروهاي شيميايي پناه مي‌بريم تا از شدت آن بكاهيم. (وين داير)
زندگي، محصول تفكر و انديشه‌ي ماست. (وين داير)
احساسات و هيجانات منفي، ناشي از يك انديشه‌ي ناصواب است. (وين داير)
در طول عمر، انديشه‌‌‌ي ‌شما قالب‌هاي فيزيكي متفاوتي را اشغال مي‌كند، كالبد انسان تغيير مي‌كند، پير و فرسوده مي‌شود و مي‌ميرد اما فكر به ابديت باز مي‌گردد. (وين داير)
در اين روزگار، ما براي انديشه‌ها مي‌جنگيم، و روزنامه‌ها سنگر‌هاي ما هستند. (هاينريش هاينه)
انديشيدن آسان است و عمل كردن مشكل، اما مشكلترين كارها عمل كردن به آن چيزهايي است كه مي‌ ‌انديشيم. (يوهان ولفگانگ فن گوته)

Paradise
20-05-2011, 10:35
انسان
به انساني كه از ديروزش عاقل‌تر نباشد، ارزش زيادي نمي‌دهم. (آبراهام لينكلن)
انسان‌هايي كه از عشق الهي سرشارند، هر جا كه حضور يابند، افكار خود را در پرتو نيروي آسماني كه همان عشق، دوستي، تندرستي، اعتدال و آرامش است فرو مي‌برند. (آبراهام مزلو)
انسان، حيواني اهل معامله است. (آدام اسميت)
انسان يكسره گناهكار نيست، زيرا او تاريخ را آغاز كرده و يك سره بي‌گناه نيست، زيرا تاريخ را تداوم مي‌دهد. (آلبر فروميو)
براي برابري كردن با خدايان، تنها يك راه وجود دارد. كافيست انسان به همان اندازه ستمگر شود. (آلبر كامو)
انسان موجودي نيازمند نيك‌بختي است، و آنگاه كه نيك‌بخت نيست، نيازمند ديگر موجودات انساني است. (آلبر كامو)
انسان، همان است كه در دل خود باور دارد. (آنتوان چخوف)
انسان‌‌ها براي اجتناب از درد، آمادگي بيشتري دارند تا براي كسب لّذت. (آنتوني رابينز)
سعي نكنيد كه موجودي كامل باشيد، فقط نمونه‌ي‌ اعمالي از انسان باشيد. (آنتوني رابينز)
انسان زاييده شرايط نيست،خالق آن‌هاست. (آنتوني رابينز)
تصميم و قاطعيت، بيدار باشي است به اراده‌ي انساني. (آنتوني رابينز)
تنها‌ انسان است كه مي‌تواند مسايل را آن‌گونه با هم تداعي كند كه دردهاي جسماني در نظرش لذت‌بخش آيد. (آنتوني رابينز)
انسان، بنابر طبيعتش يك حيوان سياسي است. (ارستو)
پيري انسان را محدود نمي‌كند، بلكه از محدوديتهاي او مي‌كاهد. (استيو ميشل من)
اگر انسان تصوير تنگدستي را از صفحه ي هوشياري خود بزدايد، فرمانرواي عصر طلايي خواهد شد. (اسكاول شين)
هر انساني، صاحب آن سرزميني است كه با چشم رؤيا - ديده خيال مي‌بيند. (اسكاول شين)
خداوند بخشاينده است و انسان، دريافت كننده. (اسكاول شين)
اگر انسان اعتقاد از دست دادن را از ذهن نيمه هوشيار خود بزدايد، آنچه را كه از دست داده است، يا هم سنگ آن به دست خواهد آورد. (اسكاول شين)
.اگر انسان چيزي را ازدست بدهد، نشان مي‌دهدكه در ذهن هوشيارش اعتقاد به از دست دادن وجود داشته. (اسكاول شين)
انسان، تنها آن چيزي را مي‌تواند بدست آورد كه، خود را در حال ستاندن آن ببيند. (اسكاول شين)
انسان نبايد، از ظاهر مخالف امور آزرده شود، چون بايد يقين بدارد كه خرد لايتناهي از منافع و مصالح او حمايت مي‌كند. (اسكاول شين)
انسان نبايد استغاثه يا استدعا كند، بلكه بايد مدام سپاس بگذاردكه خواسته خود را پيشاپيش ستانده است. (اسكاول شين)
انسان، با بي‌‌خبري از قانون، سبب نابودي خود مي‌شود و همه امراض و دل‌تنگي‌ها، زاييده تخلف از قانون محبت است. (اسكاول شين)
هر انساني حلقه‌اي طلايي در زنجير خير و صلاح شماست. آدميان تجليات خدا هستند و منتظر مجال تا در طرح ‌‌‌الهي ‌زندگيت خدمتي كنند. (اسكاول شين)
آن هنگام كه انسان يقين بدارد، قدرتي شكست‌ناپذير از او حمايت و خواسته‌هايش را اجابت مي‌كند، مي‌تواند رها ازهر گونه فشار عصبي احساس شادي كند. (اسكاول شين)
انسان، مغناطيسي است مقاومت‌ناپذير در برابر هر شوك، دولت و ثروت، كه حق الهي اوست. (اسكاول شين)
هيچ انساني نمي‌تواند آنچه را كه هيچ‌گاه از آن او نبوده، از دست بدهد. (الف و)
چيزي وحشتناكتر از اين نيست كه، اعمال يك انسان تابع اراده‌ي انسان ديگري باشد. (امانوئل كانت)
ابليس اگر وفا داشت، بهترين يارِ انسان مي‌شد، چرا كه تواناست. (اميلي ديكنسون)
يك انسان شجاع، همتاي يك «اكثريت» است. (اندرو جكسون)
هنگامي كه انسان، تمام كنجكاوي‌اش را نسبت به آينده از دست داد، به سنّي رسيده است كه مي‌تواند خود زندگي نامه‌اش را بنويسد. (اولين واو)
انسان، چيزي جز آنچه مي‌دهد ندارد. (ايگنازيو سيلونه)
انسان، يك حيوان اجتماعي است. (ب الف)
انسان‌هاي برتر، از وقت خود به گونه‌اي استفاده مي‌كنند كه گويي ديگران نظاره‌گر اعمال آن‌ها هستند. (برايان تريسي)
تمام ناكامي‌ها و بَد بياري‌هاي انسان‌ها از اين واقعيت ناشي مي‌شود كه نمي‌توانند هر كدام به تنهايي در يك اتاق بنشينند. (بلز پاسكال)
هر قدر انسان باهوش‌تر باشد، خصايص انحصاري‌تري در انسان‌هاي پيرامون خود كشف مي‌كند. (بلز پاسكال)
دشمنان انسان و كتاب مشتركند. آتش، رطوبت، موجودات ديگر و محتويات خود آن‌ها. (پل والري)
به همان ميزان كه در انسان‌ها گوناگوني هست، در عقايد آنان نيز گوناگوني وجود دارد و هر انساني در واقع از قانون خرد پيروي مي‌كند. (ترنس فروميو)
من يك انسان هستم و به همين علت، با هيچ خصلت‌ انساني نا‌آشنا و بيگانه نيستم. (ترنس فروميو)
لحظه‌اي در زندگي هر انساني فرا مي‌رسد كه بايد تصميم بگيرد كه آيا مي‌خواهد در ميان اجتماعات‌ انساني زندگي كند، يا تنها و دور از آن‌ها. (تورنتون وايلدر)
اي انسان، اندوخته‌هايت فراوان، مال و منالت بسيار، انسانيت و معرفتت چيست؟ (جابر عناصري)
انسان بزرگ كسي است كه، قلب كودكي‌اش را از دست ندهد. (جمس لگ)
انسان تنها موجودي است كه بدون توليد كردن، مصرف مي‌كند. (جورج اورول)
پايين‌ترين مرتبه‌ي تنزل يك انسان آن است كه، رؤياهاي خويش را در پيكر زر و سيم تعبير نمايد. (جيران خليل جيران)
به دفتر روزانه‌ي ديروزت بنگر و ببين كه هنوز به انسان‌ها و زندگي بدهكاري. (جيران خليل جيران)
انسان، زماني كه ماشيني را ابداع مي‌كند، آن را به راه مي‌اندازد، آنگاه ماشينها به راندن او مي‌آغازند، و وي برده‌يِ برده‌ي خويش مي‌شود. (جيران خليل جيران)
اگر دو انسان شبيه يكديگر بودند، دنيا به اندازه ي كافي بزرگ نبود كه آن ها را در خود جاي دهد. (جيران خليل جيران)
دلبندم، باهمه‌ي دل و جانم، مي‌خواهم همان انساني باشم كه تو گمان مي‌بَري هستم. (جيران خليل جيران)
انسان كيست؟ جُز موجودي نگران، برخاسته از زمين و آرزومند اختران آسمان. (جيران خليل جيران)
كجا مي‌توانم انساني را بيابم كه به جاي خويها و غرايزش، از خردش فرمان پذيرد؟ (جيران خليل جيران)
سودمند‌ترين انسان‌ها كسي است كه، از مردمان دوري مي‌گزيند. (جيران خليل جيران)
ارزش انسان در چيزهاي اندكي است كه مي‌آفريند، نه در مايملك فراواني كه انباشته مي‌كند. (جيران خليل جيران)
حيوانات‌ وحشي هرگز بي‌دليل نمي‌كُشند، تنها انسان است كه شكنجه و مرگ هم نوعان خود را نيز گاه خالي از لذت نمي‌يابد. (جيمز آنتوني فراد)
انسانيت آنچه را به تو دستور مي‌دهد عمل كن و از هيچ كس هم به جز خودت خواهان آفرين مباش. (حسين بهزاد)
چه نيكوست، انسان‌ها نامي را كه يدك مي‌كشند، لايقش باشند. (حسين رحمت نژاد)
اي انسان، آن باش كه بر تو نهاده‌اند، وحشي نباش، انسان كشي نكن، جنگ و غارت نكن. (حسين رحمت نژاد)
انسان اين اشرف مخلوقات كه هر لحظه رهايش كني يكديگر را مي‌درند، مي‌خواهد شبيه‌سازي كرده انسان خلق كند، اي بيچاره. (حسين رحمت نژاد)
اي انسان چند روزه زندگي را چنان طي كن كه با افتخار از تو ياد شود. (حسين رحمت نژاد)
روح انسان آزاد است و بايد آزاد هم زندگي كند، حتا آزاد بميرد. (حسين رحمت نژاد)
تو خلق خدا را نابود مي‌كني و توان نگهداري و يا زندگي مسالمت‌آميز با او را نداري، پس براي چه به توليد انسان دست مي‌زني. (حسين رحمت نژاد)
كاش انسان قدر و منزلت خويش را مي‌دانست و نامي كه بر او نهاده‌اند به ثبوت مي‌رسانيد. (حسين رحمت نژاد)
انسان‌ها همان هستند كه جلوه مي‌كنند. (حسين رحمت نژاد)
اين انسان دو پا در چند روز زندگي خود، كارهايي مي‌كند كه خود هم در بعضي مواقع حيران در آن است. (حسين رحمت نژاد)
سعي كن تو انسان باشي، از اين‌كه ديگران چه مي‌كنند و چه مي‌گويند واهمه مكن. (حسين رحمت نژاد)
اگر كسي تصور كند كه انسان امروزي آخرين درجه‌ي ترقي و كمال است، بايد به عقل او خنديد. (حسين كاظم زاده ايرانشهر)
انسان، شير خام خورده است، اگر خطايي از او سر بزند چيزي عادي است. (حشمت سنجري)
انسان، تنها موجودي است كه زبان ملفوظ دارد. (خسرو فرشيد ور)
عدم انسانيت انسان‌ها به همنوع، هزاران نفر را سوگوار مي‌كند. (رابرت برنز)
شخصيت هر انسان، تنها چيزي است كه معمولاً بي‌مشقت و اكثراً بدون موفقيت ساخته مي‌شود. (رالف والدو امرسون)
يك انسان متعالي به اندازه‌اي كه بزرگ مي‌انديشد، بهتر نيز زندگي مي‌كند. (رالف والدو امرسون)
يك انسان واقعا دين دار، بايد بداند كه اديان ديگر هم راه هايي هستند كه به حقيقت مي پيوندند. (راما كريشنا)
انسان‌هاي خوشرو، در جبهه‌ي فرشتگان مي‌جنگند. (روبنسون مايرس)
انسان براي گريز از سلطه‌ي قبيله‌ي خويش، همواره در ستيز بوده است. خود بودن هميشه كاري دشوار است. (روديارد كپلينگ)
يك انسان ناسپاس خوشبخت نشانم بده. (زيگ زيگلار)
پيش از آن‌كه انسان به خود اجازه‌ي محكوم كردن ديگران را بدهد، بايد مدت مديدي را وقف سنجش صلاحيت خود كند. (ژان پاپتيست مولير)
انسان همواره بازنده است، فقط حرام‌زاده‌ها هستند كه فكر مي‌كنند بازنده نيستند. (ژان پل سارتر)
پزشكان، كشيشان، قضات و مأمورين حكومتي، انسان را آن‌گونه مي‌بينند كه گويي خودشان آن را خلق كرده‌اند. (ژان پل سارتر)
وقتي انسان دست به عملي نمي‌زند، خودش را براي تمام اعمالي كه صورت مي‌گيرد مسئول مي‌داند. (ژان پل سارتر)
انسان بايد به مصايب كوچك مبتلا شود تا قدر مواهب بزرگ را بداند. (ژان ژاك روسو)
هر چيز بيش از آن‌كه دستانِ خالق را ترك كند نيكوست، و همه چيز آنگاه كه به دست انسان افتد، تحليل مي‌رود. (ژان ژاك روسو)
انسان آزاد به دنيا آمده اما، همه جا در بند است. (ژان ژاك روسو)
انسان هر قدر بخواهد، از خزانه‌ي خيال بيرون مي‌كشاند. بايد فرض كنيد صاحب كيف جادويي هستيد و هر قدر برداريد خالي نمي‌شود. (ژول ورن)
بدهي‌هاي انسان بعد از مرگش نيز از وي به جا خواهد ماند. (ژوليوس سزار)
انسان‌ها، قربانيان بي‌دفاع جبري عام و مطلق‌اند كه تثليث حاكم بر آن، ديگر پدر، پسر، روح القدوس نيست، بلكه وراثت، محيط، و شرايط است. (سامرست موآم)
انسان، آن نيست كه مي‌خواهد باشد، بلكه آن است كه مجبور است باشد. (سامرست موآم)
تنها انسان متوسط الحال در اوج خويش است. (سامرست موآم)
تجربه نشان داده است كه اولين دفاعيات انسان‌هاي ضعيف العقل، متهم كردن است. (ساموئل تيلور كولريج)
در هر انسان تواني نهفته است، شگرف و بي‌انتها، اما هشيار! كه چون هر يك از ما به شيوه‌ي خويش قدم در راه مي‌نهد. (ساندرا استونز)
انسان در سن طفوليت، شاد‌تر از تمام عمر است، زيرا كه دامنه‌ي آينده او وسيعتر مي‌باشد و در پيري اين نيست. (سعيد نفيسي)
انسان حتا طالب خوشبختي هم نيست. به وقت كُشي قنا مي‌كند تا اين‌كه وقت او را بكشد. (سيمون دوبوار)
انسان هر چه پيرتر مي‌شود، افق ديدش وسيع‌تر ولي وسعت امكاناتش تنگ‌تر مي‌شود. (ف ك)
اگر خدايي نبود، انسان بايد يكي را پيدا مي‌كرد. (فرانسواماري ولتر)
انسان عاقل اهل رضا و تسليم است و دنيا را به همان حال كه ديده است مي‌گذراند. (فرانسواماري ولتر)
انسان براي ادامه‌ي بقاء، نيرويي خارق‌العاده دارد، درست همان‌گونه كه موش، موقغ فرو ريختن سقف، خانه را ترك مي‌كند. (فرانسيس بيكن)
ارستو مي‌گويد: براي زنده بودن، ‌انسان بايد يا حيوان باشد يا خدا. ديگري هم وجود دارد: انسان بايد هر دو باشد يا يك فيلسوف. (فردريش نيچه)
من به شما «اَبَرانسان» را مي‌آموزانم، انسان چيزي است كه بر او چيره مي‌بايد شد. (فردريش نيچه)
مَرد نوميد سخن مي‌گويد، من انسان‌هاي بزرگ ديدم و هرگز چيزي نيافتم جز ميمون‌هاي مُقلد آرمان خويش. (فردريش نيچه)
آنچه انساني را والا مي سازد، نه شدت احساس هاي والا، كه مدت آنهاست. (فردريش نيچه)
اگر انسان چيزي را از دست بدهد، يا حق ‌الهي او نبوده، يا آن قدر كه بايد و شايد، عالي نبوده است. (فلورانس اسكاول شين)
انسان همان چيزي را كه مي‌خواهد به دست مي‌آورد. (فلورانس اسكاول شين)
به انسان اين امكان داده شده كه بر همه عناصر و موجودات مسلط شود. (فلورانس اسكاول شين)
انسان، بارؤيا يا بينشي محدود، رزق و روزي خود را محدود مي‌سازد. (فلورانس اسكاول شين)
انسان، برطبق انديشه‌ها و احساس‌ها وتصاوير ذهني كه پيوسته به آن سرگرم و از او بيرون مي‌تراود، موهبت‌هاي دلخواه را به سوي خود مي‌كشاند. (کاترين پاندر)
به جاي ‌اين‌كه خود را يك انسان ببينيد، به ‌سيماي موجود ‌الهي به خويشتن نگاه كنيد. (کاترين پاندر)
انسان، كانون كاينات خويش و سرشار از قدرت آفرينش است و مي‌تواند همه‌ي آنچه را مي‌خواهد بيافريند. (کاترين پاندر)
روانشناسان معتقدند، انسان عادي تنها از 10% قدرت ذهن خويش استفاده مي‌كند، و صاحب نظران علم پزشكي مي‌گويند: انسان عادي از 25% توانايي جسمي خود سود مي‌جويد. (کاترين پاندر)
روانشناسان معتقدند كه، هر انسان صاحب انرژي خلاق متمركز است كه همواره، جوياي راهي تازه براي بيان و تجلي است. (کاترين پاندر)
انسان، مغناطيسي مقاومت‌ناپذير است كه داراي قدرت جذبِ همه‌ي آرزوهاي ‌الهي و خواسته‌هاي درست، به سوي خود است. (کاترين پاندر)
انسان قادر است همه چيز را در محاسبات خود وارد كند، جز آموزش، به همين دليل محاسباتش بيهوده است. (كريستيان بوبين)
اگر بخواهيم انساني را بشناسيم، بايد ببينيم زندگي او در نهان به چه كسي گرايش دارد. (كريستيان بوبين)
روزهايي در زحمتند تا كه از ما، انسان‌هايي تواناتر بسازند، خورشيد دوباره خواهد درخشيد، زود خواهي ديد. (كولين مك كارتي كوينتوس)
آنچه را انسان ذهناً بر مي‌گزيند و مي‌پذيرد، مي‌تواند به سوي خود فرا خواند. (گوستاو لوبون)
ملكات انسان در نفس پرستي وي مدفون مي‌شود، چنانچه رودخانه در دريا. (لاروشفوكو)
تنها خودمان مي‌توانيم‌ براي به تمامي انسان شدن خويش تلاش كنيم. (لئو بوسكاليا)
انسان هر قدر بيشتر بداند، به همان اندازه نقطه‌هاي استتار به دست مي‌آورد. (لودويك فوئر باخ)
احتمالاً انسان يگانه مخلوق نگران بر روي زمين است. نگران زندگي، بيم‌ناك از آينده، ناخشنود از لحظه‌ي حال، ناتوان از حال مرگ. (لويس توماس)
كساني كه مي‌خواهند سعادت جاودان نصيب انسان شود، تاب سعادت موقتي آدميان را ندارند. (ليشتن برگ)
منزلت انسان در هنگام رفاه و آسودگي معلوم نمي‌شود، بلكه مقام شخص را بايد در سختي‌ها و مصايب شناخت. (مارتين لوتركينگ)
انسان، تنها موجودي است كه سُرخ مي‌شود. (مارك تواين)
انسان‌ها براي يكديگر آفريده شده‌اند. پس يا هم‌نوعان خود را تعليم ده و يا، آن‌ها را تحمل‌ كن. (ماركوس اورليوس)
انسان، حيوان سرگشته‌اي است كه هنوز نمي‌داند چه بخورد و چه بپوشد و چه كند. (محمد حجازي)
حيف است انساني كه از حيث ‌شعور اشرف مخلوقات است، ماشين كثافت‌سازي باشد. (موريس مترلينگ)
همه‌ي‌ انسان‌ها مغناطيس هستند، در مقام مغناطيس لازم نيست كاميابي و توانگري را به زور به سوي خود بكشانيد. (ميرزا نظام نظام وفا)
انسان به اندازه‌اي نا‌معقول است كه، در صدد آفريدن خدايان متعدد برآمده، بي ‌آن‌كه حتا توانايي آفريدن يك شيفره را داشته باشد. (ميشل ايگم سيوردو مونتني)
خصايل بسيار متعالي، معمولاً انسان را از جامعه دور مي‌رانند، وقتي به بازار مي‌رويم، سكه‌ي نقره با خود مي‌بريم نه شمش طلا. (نيكلاس سباستين شانفور)
نَود و نه درصد وجود انسان را نمي‌توان‌ديد، بوييد يا لَمس كرد، در اين يك درصد، تقريباً تمام نيروي خود را به كار مي‌گيريم تا به شكل و كالبد ديگر بنگريم. (وين داير)
انسان ‌بودن‌ شما، ربطي به جسمتان ‌ندارد، اين عشق و خِرد بيكران نهفته در اعماق وجود شماست كه از شما انسان مي‌سازد. (وين داير)
هر چه به مقام والاي انساني خود ژرف‌تر بينديشيد، به اين حقيقت بيشتر واقف خواهيد شد كه، توانايي همنوا شدن با اصول هستي و پذيرش آنرا داريد. (وين داير)
در همگان به چشم انسان نظر كن و هيچ كس را به اعتبار، بالاتر از خويش منشان. (وين داير)
توفيق انسان بودن را با پيروزي در هيچ كاري برابر مكن. (وين داير)
تمام انسان‌ها بر روي كُره‌ي خاكي، بايد مسئوليت كامل ‌رُشد روحي خود را به عهده گيرند. (وين داير)
انسان‌ها رفته رفته در مي‌يابندكه، راه كاميابي در چنين دنيايي اين است كه، حيوان‌خوبي باشند. (هربرت اسپنسر)
هيچ چيزِ يك هدف مشخص و معلوم، نمي‌تواند روح انسان را آرام سازد. (هربرت جورج ولز)
سرگذشت انسان‌ها را مطالعه كنيد، نه تاريخ را. (هري.س ترومن)
بسياري از انسان‌ها يك عمر به ماهيگيري مي‌روند، اما هرگز نمي‌فهمند كه دنبال ماهي نيستند. (هنري داويد ثورو)
انسان، تنها حيواني است كه حاضر است اوقاتش را با پشتكار و سخت‌كوشي وقف پايمال كردن خوشبختي هم نوع خود كند. (هنري لوييس منكن)
انسان، تنها در صورتي مي‌تواند معصوميت ازلي خود را باز يابد كه، به آزادي مطلق برسد. (هنري ميلر)
هر انساني براي خود لحظاتي شيطاني دارد. (يوهان گامپار لاواتر)
انسان فقط يك بار در اين دنيا زندگي مي‌كند. (يوهان ولفگانگ فن گوته)
آنچه انسان در جواني آرزو مي‌كند، در پيري آن را دارد. (يوهان ولفگانگ فن گوته)

Paradise
20-05-2011, 10:36
بخشش
نكته‌ي جالبي كه در رابطه با بخشش وجو دارد، اين است كه چيزي كه مي‌گيريد، همواره از آنچه كه مي‌دهيد، بهتر است. (آريسون سوت ماردن)
بخشش و كمك راز زندگي است. (آنتوني رابينز)
افراد، گاهي مخالفان خود را مي‌بخشند، ولي گروه‌ها هرگز از گناه آنان نمي‌گذرند. (ارل چسترفيلد)
به مالت نچسب، اگر واقعاً مايلي ثروتمند شوي، اگر مي‌خواهي دنيايي غني و پر مايه‌اي داشته باشي، هنر بخشش را بياموز. (باگوان راجينيش اوشو)
يك انسان قدرتمند، با بخشايش زياد، قدرتمندتر مي‌شود. (پوبليليوس سيروس)
وقتي بخشش خود را آغاز كردي، انتظار بخشش از ديگران را در خود صد چندان كرده‌اي. (جابر عناصري)
مازاد بر نياز خويش را ببخش تا جايي براي آنچه به تو بخشيده مي‌شود داشته باشي. (جابر عناصري)
كار بسيار ظريفي است كه انساني را ببخشيم، بي آن‌كه ارزشش را در نظر خود او و خودمان پايين بياوريم. (جاش بيلينگز)
بخشودن، يعني رهايي از رنجشها. (جان گري)
چه پستم كه دنيا به من زر دهد و من به تو سيم، و تو مرا بخشنده شماري. (جيران خليل جيران)
بخشش زود گذر ِتوانگران بر تهي‌دستان تلخ است و هم‌دردي نمودن نيرومندان با ناتوانان، بي‌ارزش، چرا كه يادآور برتري آنان است. (جيران خليل جيران)
ببخش، آنچه مي‌بخشي چندين برابرش را به دست خواهي‌آورد. (حسين بهزاد)
اگر يقين داريد كه عفو و بخشش كاري الهي است، پس عدم تمايل خود را براي بخشودن با اشاره به يك اصل و قاعده توجيه نكنيد. (حسين بهزاد)
بخشش تو سبب مي‌شود كه ديگران هم از اين شيوه تبعيت كرده و دنيا به نيكويي بگذرد. (حسين بهزاد)
وقتي يگانه خالق هستي مي‌بخشد، ما به عنوان نمايندگان او در روي زمين، چگونه قادر نباشيم كه ببخشيم؟ (حسين رحمت نژاد)
اگر نبخشي، لذت بخشش را نخواهي دانست. (حسين رحمت نژاد)
كساني را كه به شما بد كرده‌اند ببخشيد، تا موهبت‌هاي عالي خود را به دست آوريد. (حسين رحمت نژاد)
هر كس به هر نحوي كه به تو بد كرده و يا ضرري رسانده، ببخش، بخشش به انسان احساس بزرگي و شادابي مي‌بخشد. (حسين رحمت نژاد)
آزادانه عفو كنيد و ببخشاييد، تا خداوند نيز شما را ببخشد و ببخشايد. (حسين رحمت نژاد)
بخشش را از خداوند متعال فراگير، مگر نه اين‌كه تو نماينده او بر روي زمين هستي. (حسين كاشيان)
وقي مي‌بخشي، خدا هم به تو مي‌بخشد. (خسرو شكيبايي)
بخشش توست كه بخششهاي فراواني را در پي مي‌آورد. (خسرو سينايي)
وقتي كه از آنچه داريم مي‌بخشيم، آماده‌ايم آنچه را نياز داريم بگيريم. (دوگلاس لاوسون)
قدرتمند‌ترين شكل بخشايش غير مادي، دادن چيزي به ديگران هنگام تماس است. (ديپاک چوپرا)
بايد ببخشايد تا بستانيد. تا بتوانيد ثروت فراواني به دست آوريد، يا هر چه را كه در زندگي خواهانيد. (ديپاک چوپرا)
وقتي كه مي‌بخشيد، دريافت مي‌كنيد. (ديپاک چوپرا)
هرگاه بياموزيد آنچه مي‌جوييد ببخشيد، عملي يكتا و قدرتمند و حياتي طرح كرده، تپش جاودانه حيات را بنا مي‌كنيد. (ديپاک چوپرا)
عمل بخشايش، بايد شادمانه باشد و داراي چهارچوبِ ذهني كه از خودِ عملِ بخشيدن احساس شادي كنيد. (ديپاک چوپرا)
بهترين راه براي اجراي قانون بخشيدن اين است، هر‌گاه با كسي تماس مي‌يابيد چيزي به‌آن‌ها بدهيد. (ديپاک چوپرا)
هر چه بيشتر ببخشيد، بيشتر دريافت مي‌كنيد. (ديپاک چوپرا)
حتا فكر بخشيدن انديشه، بركت طلبيدن يا دعايي ساده، اين قدرت را داردكه بر ديگران تأثير بگذارد. (ديپاک چوپرا)
دوست بداريد و ببخشيد، اول تأًمين آسايش و امنيت ديگري را در نظر داشته باشيد. با اين نگرش تمام دنيا براي تمامي ساكنانش يك زيستگاه عالي و مناسب خواهد شد.(ساتچيدا آناندا)
بخشش هماهنگي مي‌آورد، دوست بداريد و ببخشيد. (ساتچيدا آناندا)
بخشش تو نشانه‌اي از انسانيت و جوانمردي است و ارزشي كه در جامعه به دست مي‌آوري. (سهيل محمودي)
اگر لذت بخشش را بداني، هميشه سعي مي‌كني انساني بخشنده باشي. (سهيل محمودي)
همه را ببخشاييد تا همه ‌شما راببخشايند، آن زمان همه‌ي دروازه‌ها به ناگاه گشوده مي‌شوند، تا خير و صلاحتان به سوي شما آيد. (فلورانس اسكاول شين)
عدم بخشايش، علت عمده‌ي امراض است. (فلورانس اسكاول شين)
بخشيدن، راه ستاندن را مي‌گشايد. (فلورانس اسكاول شين)
عفو و بخشايش، رها كردن، آرمان‌ها، انديشه‌ها، باور‌ها، احساسها، اوضاع و شرايط كهنه به منظور باز كردن براي چيز‌هاي بهتر است. (کاترين پاندر)
نيم ساعت در روز آرام بنشينيد و همه‌ي كساني را كه با آن‌ها هماهنگ و يا به آن‌ها احساس ناخوشايندي داريد، ذهناً ببخشيد. (کاترين پاندر)
اگر هنوز نتوانسته‌ايد به سلامت، ثروت و يا روابط انساني دلخواهتان دست يابيد ببخشاييد. (کاترين پاندر)
بايد زخم‌ها و آزار‌ها‌ي گذشته را ببخشاييد، اين بخشايش نه محض شخص خاطي بلكه، بيشتر محض خاطر خودتان است. (کاترين پاندر)
اگر به عفو و بخشايش بپردازيد، قدرت شفابخش را تجربه خواهيد كرد. (کاترين پاندر)
بخشش بايد سرشار از لطف و مهر‌باني و شادماني باشد. اگر نه،‌آنگونه كه بايد و شايد اثر نمي‌كند و ثمرات نيكو به بار نمي‌آورد. (کاترين پاندر)
من، آزادانه عفو مي‌كنم و كاملاً مي‌بخشم. از همه‌ي رنجشها دست بر مي‌دارم. و بارهايم را به خدا مي‌سپارم تا حل كند. (کاترين پاندر)
براي قدرت جذب، نخست بايد بدهند و ببخشند و بدانند آنچه از آن‌ها بيرون مي‌تراود، همان را به سوي خود جذب مي‌كنند. (کاترين پاندر)
اي خرد الهي، چه كس يا چه چيز را بايد ببخشايم؟ كدام گرايش را دور بريزم؟ از چه كس دست بردارم تا مورد عفو و رحمت تو قرار گيرم، تا اين وضع بر من بخشوده شود. (کاترين پاندر)
اگر به كسي با تندي حرف زديد يا با شما چنين كردند، ذهناً از آن‌ها عفو بخواهيد و يا آن‌ها را ببخشاييد. (کاترين پاندر)
من آزادانه تو را مي‌بخشم و هر داوريِ نا‌درست درباره‌ي‌ تو را رها مي‌كنم. (کاترين پاندر)
بزرگترين فايده عفو و بخشايش اين است كه خلاء مي‌آفريند و براي موهبتي تازه جا باز مي‌كند. (کاترين پاندر)
بخشش فقط زماني ممكن مي‌شود كه ما بتوانيم ديگران را بشناسيم و به عيب‌هاي خود اعتراف كنيم و بدانيم كه ما نيز اشتباه مي‌كنيم. (لئو بوسكاليا)
بيشتر اوقات با كمي بخشش، بيش از آنچه تصور مي‌كنيم به دست خواهيم آورد. (لئو بوسكاليا)
بخشاينده باش تا در حق تو بخشايش كنند. (لوكيوس آناياس سنكا)
بخشش را از كم شروع كن تا بتواني در آينده بخشنده‌اي بزرگ باشي. (محمود بهرامي)
بخشش از ضعيف بر نمي‌آيد، بخشش مختص قوي است. (مهاتا گاندي)
بخشودن يك دشمن ،آسان‌تر از بخشودن يك دوست است. (ويليام بليك)
زندگي شما را با اندوخته‌هايتان نمي‌سنجند، بلكه ملاك سنجش، بخشايش و ايثار شماست. (وين داير)
عدم عفو و بخشش به معناي بي‌خبري از شيوه‌ي كار عالم و عدم هماهنگي با آن است. (وين داير)
مراقب باشيد بخشند‌گي و ايثار را با كسي در ميان نگذاريد و يا درباره‌ي روحيه‌ي سخاوت و بلند نظري خويش دچار فخر و مباهات نشويد. (وين داير)
اگر از بخشودن ديگران عاجزيد، هنوز از اصول جاويدان حيات و مقام و منزلت خود در عالم هستي آگاهي نداريد. (وين داير)
به ديگران مجال بخشش دهيد، چرا كه كاينات از طريق مبادله‌ي پويا عمل مي‌كند و دادن و گرفتن متجلي ساختن خواسته‌هاست. (وين داير)
در جريان بارش و بخشش، اشياء و اموال خود را رها كنيد. به سراغ چيز‌هايي كه مورد استفاده قرار نداده‌ايد برويد و در شبكه نو‌عدوستي رها كنيد. (وين داير)
وقتي چيزي را مي‌بخشيد، فرد مشمول ايثار با انرژي نوع‌دوستي شارژ مي‌شود و به گو‌نه‌ي طبيعي مايل است اين رأفت و مهرباني را به ديگري منتقل كند. (وين داير)
درد و رنج غالب مَردُم از ناتواني بخشش ناشي مي‌شود. (وين داير)
با توسل به دستاويز‌هايي نظير «فردا» و يا «بعد‌ها» فرآيند بخشش و بارش را به تعويق نيندازيد. و با بيرون كردن اشياء جا براي اشيا‌ي جديد باز كنيد. (وين داير)
بخشش و ايثار كه از جوهره‌ي راستين شما سرچشمه مي‌گيرد، بر خلاف منيت و خود پرستي، ابدا ًمحتاج قدرداني و كسب اعتبار نيست. (وين داير)
بخشش و ايثار، تنها كاري است كه مي‌توانيد در جهت خير و صلاح همگان به كار ببريد. (وين داير)
تنها وقتي مي‌توانيد به بخشش و ايثار ادامه دهيدكه، در برابر ستاندن نيز پذيرا باشيد و ايثار ديگران را تهديد استقلالِ خود ندانيد. (وين داير)
هرگاه به هنگام بخشش و ايثار دچار وسوسه شديد، اندكي - هر چند كم - بر اين دو بيفزاييد تا بتوانيد بر اين حس شيطاني غلبه كنيد. (وين داير)

Paradise
20-05-2011, 10:39
پيري
نخوت پيري بايد به درس‌هاي جواني تسليم شود. (ادموند برك)
بخش غم‌انگيز پيري اين است كه آدمي جوان بماند. (اسكار وايلد)
جواني دوران اشتباه، ميان سالي دوران تلاش و كوشش، و پيري دوران دريغ است. (ب د)
هيچ كس براي دوست داشتن پير نيست. تا زماني كه انسان بتواند ستايش كند و دوست بدارد، جوان است. (پابلو كاسالز)
يك پيرمرد اَبله، مانند يك زن پُر حرف است. (توماس مور)
اگر قرار باشد هميشه جوان بماني، پس چه كسي پيري را متحمل شود؟ (جابر عناصري)
براي غلبه بر ترس از پيري و مرگ، تنها كافي است كه اين حقايق را پيوسته مد نظر داشته باشيم و از آن‌ها پيروي كنيم. (جان ميلتون)
پيرها و بازنشسته‌ها محكوم به احساس تنهايي نيستند، بايد خود را امروز براي زندگي معنادار فردا آماده كنند. (جرالد كوري)
زن‌ها بهتر پير مي‌شوند، طولاني‌تر از مردان از دست و پا استفاده مي‌كنند، موهايشان ديرتر سفيد و بينايي و شنوايي بهتر و طولاني‌تري دارند. (جورجيا ويت كين)
اين‌كه پير مي‌شوم، كالبد مرا براي باور ساختن دوباره‌ي زميني كه به آن آمده‌ام، آماده مي‌سازد. (جيران خليل جيران)
بزرگترين لذت ما از پيري اين است كه، تجربه‌هاي بسياري مي‌آموزيم. (حسين بهزاد)
هر چه در جواني اندوخته باشي، در پيري از آن استفاده خواهي كرد. (حسين بهزاد)
چه بخواهي و چه نخواهي پيري به سراغت خواهد آمد، تنها كاري كه مي تواني بكني اين‌كه از زود آمدنش جلوگيري كني. (حسين بهزاد)
برخي موي سپيد را نشاني از پيري مي‌دانند، در حالي كه سختي‌ها و تجربه‌ها موي سپيد را به ما ارزاني داشته‌اند. (حسين بهزاد)
ما قبل از اين‌كه پير شويم، خود به استقبال آن مي‌رويم. (حسين رحمت نژاد)
فلسفه‌ي جوان ماندن اين است كه، هرگز به فكر پيري نباشيم. (حسين رحمت نژاد)
ترس از پيري، در اصل پير شدن است. (حسين رحمت نژاد)
به فكر هر چه باشيد به سراغتان خواهد آمد، پيري هم همين فلسفه را دارد. (حسين رحمت نژاد)
زندگي با تمام ارزشي كه دارد، بي‌ارزش‌تر از آن است كه غصه‌اش را بخوري و خود را پير كني. (حسين رحمت نژاد)
بسيار در اين انديشه بودم كه چرا پير مي‌شويم، و به آينده نگاه كردم و به اين حقيقت آگاه شدم. (حسين كاشيان)
بسيار روزهاي جواني را به پاي پيري ريختم، چه زيبا عالمي بود و چه زيبا عالمي شد. (خسرو شكيبايي)
هر چه به پيري بيشتر توجه كني، زودتر به سراغت خواهد آمد. (خسرو سينايي)
«ساليان» هرگز كسي را پير نمي‌كند، اين پشت سر گذاشتن رؤياها و ايده‌آل‌هاست كه انسان را پير مي‌سازد. (داگلاس مك آرتو)
غفلت‌هاي ذهني و جسمي، پيري زودرس به همراه مي‌آورد. (ديپاک چوپرا)
ما قرباني پيري، بيماري و مرگ نيستيم. اين‌ها بخشي از برداشت و طرز تلقي ما هستند. آيه نيستند كه نتوان تغيير داد. (ديپاک چوپرا)
بهترين كاري كه مي‌توانيد بكنيد تا دنيا را بدون پير شدن تجربه كنيد، اين است كه بپذيريد دانش دنيا شما هستيد. (ديپاک چوپرا)
در صورت پيري از يك زندگي سالم، مي‌توانيد نشانه‌هاي پير شدن را سي سال به تعويق بيندازيد. (ديپاک چوپرا)
اگر جريان هموار پيامها از هم بگسلند، هوشي را سبب مي‌شوند كه با خود پيري را به ارمغان مي‌آورد. (ديپاک چوپرا)
به نظر روانشناسان، ازدواج خوب، رضايت شغلي، زندگي جنسي رضايت بخش، مي‌تواند كُند كننده‌ي سرعتِ پيري باشد. (ديپاک چوپرا)
كلمه‌ي پير اختلافي فزاينده را تداعي مي‌كند. اما اخلال سِني از تعادل خارج شدن مي‌تواند در هر سن و سالي شروع شود. اكثر پيرها ذهنيت سالم خود را تا آخر حفظ مي‌كنند. (ديپاک چوپرا)
بخش اعظم داستان پير شدن انسان متأثر از احساس درماندگي است به همراه بيماري‌هاي بيشتر دوران كهولت. (ديپاک چوپرا)
با استفاده از پتانسيل خلاق كه نشانه‌ي پير نشدن است استفاده كنيد و باورهاي كهنه و منسوخ پير شدن را كنار بگذاريد. (ديپاک چوپرا)
آنچه ما را پير مي‌كند خود استرس نيست بلكه، دركي است كه ما از اين استرس داريم. (ديپاک چوپرا)
تصوير ذهني اشخاص درباره‌ي پير شدن، پيشگويي آن‌ها را درباره‌ي خود تحقق مي‌بخشد. (ديپاک چوپرا)
وقتي هوش در نظام دفاعي يا غدد مترشحه‌ي داخلي از دست مي‌رود، پيري و فرتوتي بدن صورتِ خارجي به خود مي‌گيرد. (ديپاک چوپرا)
نيروهاي ناشي از قصد و ايمان مي‌تواند هر لحظه شكوفا شود، مدتي قبل از آن‌كه پير شويد، مي‌توانيد با برنامه‌ريزي ذهن خود و نيروي قصد و ايمان جوان بمانيد. (ديپاک چوپرا)
براي مغلوب كردن پيري، ابتدا بايد بياموزيم كه آنتروپي – نيروي از هم پاشي – را شكست دهيم. (ديپاک چوپرا)
در درون هر كس محكوميتِ: من بايد پير شوم، وجود دارد و به اندازه‌ي رؤياي ما با قدرت عمل مي‌كند كه جسم ما خود را با آن سازگار مي‌سازد. (ديپاک چوپرا)
در دنياي كوانتوم، تغيير امري الزامي است، اما پير شدن احباري نيست. (ديپاک چوپرا)
فرآيندهايي كه درس پير شدن را به ما مي‌آموزند طرز تلقي‌هايي هستند كه از سوي افراد خانواده، دوستان و جامعه هم سال و از كودكي به ما منتقل مي‌شوند. (ديپاک چوپرا)
اگر در آزمايشگاه ذهن، جسم آموزش صحيح بيند، قادر خواهيم بود كه بيماري‌ها و پيري را مهار كنيم. (ديپاک چوپرا)
به جاي ترس از پيري، اين باور را در خود جان ببخشيد كه بدن شما هر لحظه تغيير مي‌كند و نو نوار مي‌شود. (ديپاک چوپرا)
پيري بيولوژيكي در اثر مراقبه كاهش مي‌يابد. (ديپاک چوپرا)
پير شدن، صرفاً تباه شدن نيست. (ديپاک چوپرا)
آگاهي، تفاوت بسيار مهمي در فرايند پيري ايجاد مي‌كند. انسان موجودي است كه پير شدن خود را درك مي‌كند. (ديپاک چوپرا)
فروپاشي نظم در ذرات عالم هستي وجود دارد و به همين دليل است كه بدن ما به مرور زمان فرسوده و پير مي‌شود. (ديپاک چوپرا)
اگر پير شدن موضوعي فراگرفتني باشد، مي‌توانيد يادگيري خود را تغيير دهيد و فرمان دهنده‌ي پير شدن را متوقف كنيد. (ديپاک چوپرا)
پيري هم عالمي است كه تا به آن نرسي قدرش را نمي‌داني. (ديپاک چوپرا)
وقتي توجه شما به گذشته و آينده باشد، در ميان زمان هستيد و پير شدن را ايجاد مي‌كنيد. (ديپاک چوپرا)
طرز فكر و احساس، موقعيت شيميايي هر سلول را تغيير مي‌دهد و اشتباه پير شدن مي‌تواند در همان منبع، در سطح آگاهي از بين برود. (ديپاک چوپرا)
پير شدن معايب بسياري دارد، اما اين فايده را هم دارد كه گاهي فرصت مي‌كنيد نتيجه‌ي بعضي حوادث گذشته‌ي دور را كه شاهدش بوديد، ببينيد. (سامرست موآم)
اگر زندگي خوشي را طي كني، پيري هم همچون جواني طي مي‌شود، منتها با عصا. (سهيل محمودي)
پيري هم سهمي از زندگي است، اگر نداشته باشي قدر جواني نداني. (سهيل محمودي)
عد‌ه‌ي كمي مي‌دانند كه چگونه پير شوند. (لاروشفوكو)
اين ضعف‌ها و چين و چروك‌هاي چهره دلايل واقعي براي ترس از پيري نيستند. حقيقت اين است كه امكان از دست دادن عشق ما را مي‌ترساند. (لئو بوسكاليا)
آنچه ما را از پيري مي‌ترساند اين است كه روزي، كساني كه دوستشان داريم با ما برنامه‌ريزي نكنند، بلكه براي ما برنامه‌ريزي كنند. (لئو بوسكاليا)
ما تا لحظه‌ي مرگ به دوست داشتن و دوست داشته شدن نياز داريم و نبايد احساس پيري كنيم. (لئو بوسكاليا)
تا زماني كه ما جهان را غني مي‌بينيم، خنده را در صداي عشق مي‌شنويم و به خودمان ايمان داريم، پيري رويدادي ناچيز است. (لئو بوسكاليا)
پيري به عملكرد ذهن بستگي دارد. همين كه آرزوها، وقار، اميد و ايمانمان را نسبت به وقوع معجزه از دست بدهيم، پير شده‌ايم. (لئو بوسكاليا)
لازم نيست كه دوران پيري ما بالش خاطراتِ انبار شده‌ي عشقي ما باشد. ما همچنان عاشقاني با همان نيازهاي هميشگي باقي مي‌مانيم. (لئو بوسكاليا)
اين پيري و مرگ نيست كه ما را مي‌ترساند بلكه، ‌امكان تنها شدن و مورد بي‌مهري قرار گرفتن است كه باعث هراس ما مي‌گردد. (لئو بوسكاليا)
يك چيز مسلم است، پير شدن بهتر از پير نشدن است. اگر اختيار با من باشد، دوران پيري را برمي‌گزينم، با همه‌ي عيب‌هايش. (ليديالويس الكساندر)
طرز زندگي ما قبل از دوران پيري، چگونه زيستن ما را در آن دوران و در بازنشستگي مشخص مي‌كند. (ماري كوري)
پير شدم ولي هرگز ندانستم دوران جواني‌ام چگونه گذشت. (محمود بهرامي)
اگر بداني اين موهاي سپيد را به نرخ جان خريده‌ام، هرگز مرا شماتت نمي‌كني كه پير شده‌ام. (محمود بهرامي)
وقتي به سست‌شدن پلكهاي چشمانم، چروك شدن پوست و خاكستري شدن موي سرم مي‌نگرم، ترديد نمي‌كنم كه اين مرد چهره‌ي مرا به عاريه گرفته است. (وين داير)
بكوشيد در آيينه‌ي دل، خود را جوان ببينيد و راه را بر پيري و كهنسالي سد كنيد. (وين داير)
وقتي با پذيرش ايده‌هاي غلط، پيري را به خود راه دهيد، در نقش خود وامانده مي‌شويد و در نتيجه آثار و علايم پيري بر چهره و اندامتان ظاهر مي‌شود. (وين داير)
وقتي پيري را به خود راه ندهيد و به اين باور هم اصرار داشته باشيد، همين اعتقاد شما را جوان و سر پا نگاه مي‌دارد. (وين داير)
سرانجام همه‌ي ماپير شده و چشم از جهان فرو مي‌بنديم. و اين واقعيت در مورد همه صادق است. (وين داير)
از آن‌جايي كه بدن ما صرفاً تجلي مادي ديدگاه‌هاي ماست، شما تنها وقتي پير هستيد كه آن را باور كنيد. (وين داير)

Paradise
20-05-2011, 10:40
تغيير
همه‌ي آن چيز‌هايي كه به وجود آمده‌اند، به طور دايم تغيير مي‌كنند. (آگوستورو آباستوس) (http://forum.persianv.com/Author)
تغييري در خود به وجود آوريد، بعد تقويتش كنيد، و سپس نظام عصبي خود را نسبت به آن شرطي كنيد. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
در زمينه‌ي تغيير، استفاده از اهرم‌هاي رواني داراي اهميت است و با كمك اين اهرم‌ها مي‌توان بارها را از دوش برداشت. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
تغيير در هر چيزي، با تغيير در خود به وجود مي‌آيد. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
تنها راه به وجود آوردن تغيير،‌آن است كه آن را امري فوري بدانيم، در اين صورت است كه به انجام آن مجبور مي‌شويم. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
تغيير حالات چهره، عملاً احساسات انسان را عوض مي‌كند. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
يكي از عواملي كه سبب تغيير مي‌شود، اين است كه به آستانه‌ي رنج برسيم. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
تغيير، راه به ناشناخته‌ها دارد و اغلب اعتقاد دارند كه ناشناخته‌ها دردناك‌تر از آن چيزي است كه تاكنون عمل و تجربه كرده‌اند. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
تغييرات جسماني در خود ايجاد كنيد، ژست، حركات، لحن صدا، و بعد روحيه شما عوض مي‌شود و آن موقع خود را راحت و سرزنده‌تر خواهيد كرد. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
براي اين‌كه تغيير ارزش واقعي داشته باشد، بايد پايدار و ماندگار باشد. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي رنج تحمل وضع موجود، بر ترس از ناشناخته‌ها پيشي مي‌گيرد و انسان به آستانه‌ي رنج مي‌رسد، تغييري در وضعيت ايجاد مي‌كند. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
آنچه وقت‌گير است، مرحله‌ي آمادگي براي تغيير است. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
بايد برنامه‌ي خوشايند، تازه و متغيري براي تقويت رفتار داشته باشيد. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
در انجام تغيير، آنچه هميشه مطرح است، وجود انگيزه است. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
هر نوع تغييري كه در زندگي خود داده‌ايد، نتيجه‌ي نوعي تداعي عصبي بوده كه چه چيزي را به معناي رنج و چه چيز را به معناي لذت گرفته باشيد. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
هيچ تغييري در ما حاصل نمي‌شود، مگر آن‌كه در نظام عصبي خود، احساساتي را كه با حالت يا خاطره مشخصي همراه كرده‌ايم، تغيير دهيم. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
اولين عقيده‌اي كه لازم است داشته باشيم تا بتوانيم با سرعت هرگونه تغييري را به وجود آوريم اين است كه در همين لحظه، قادر به تغيير هستيم. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
اگرتغيير نكنيد، نابود خواهيد شد. (اسپنسر جانسون) (http://forum.persianv.com/Author)
تغييرات كوچك اوليه، كمك مي‌كند تا خود را با تغييرات بزرگ‌تري كه از راه مي‌رسد، انطباق دهيم. (اسپنسر جانسون) (http://forum.persianv.com/Author)
وقوع تغيير، امري طبيعي است، پيش‌بيني تغيير، انطباق سريع و به موقع با تغيير. از تغيير لذت ببريد. (اسپنسر جانسون) (http://forum.persianv.com/Author)
تغيير تصورات، موجب تغيير رفتار و اعمال آدمي مي‌شود. (اسپنسر جانسون) (http://forum.persianv.com/Author)
بايد تلاش كرد تا از وقوع تغييرات غير منتظره، شگفت زده، و غافلگير نشويم. (اسپنسر جانسون) (http://forum.persianv.com/Author)
بايد قبول كرد كه بزرگترين مانع رويارويي با تغييرات، در خود شخص نهفته و اوضاع بهتر نخواهد شد مگر آن‌كه خودش را تغيير دهد. (اسپنسر جانسون) (http://forum.persianv.com/Author)
چون از تغيير مي‌ترسيم، در مقابل آن مقاومت مي‌كنيم. (اسپنسر جانسون) (http://forum.persianv.com/Author)
خود را با سرعت تغيير دهيد و بارها از آن لذت ببريد. (اسپنسر جانسون) (http://forum.persianv.com/Author)
به كمك تغيير، مي‌توانيد توانايي‌هاي خود را كشف كرده به منصه ظهور برسانيد. (اسپنسر جانسون) (http://forum.persianv.com/Author)
كساني كه از گذشته متنفر بودند، اكنون مي‌دانندكه تغيير، موهبتي الهي است كه مي‌تواند انسان را در مسير جديد راهنما باشد. (اسپنسر جانسون) (http://forum.persianv.com/Author)
در نهايت سادگي زندگي كنيد و مسايل را بيش از حد پيچيده يا تجزيه و تحليل نكنيد. (اسپنسر جانسون) (http://forum.persianv.com/Author)
بهترين راه تغيير دادن خود، عبارت از خنديدن به حماقت‌ها و اشتباهات است. (اسپنسر جانسون) (http://forum.persianv.com/Author)
تغيير، يعني به دست آوردن چيزي جديد. (اسپنسر جانسون) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر در مسير جديدي حركت كني، راهي تازه پيدا خواهي كرد. (اسپنسر جانسون) (http://forum.persianv.com/Author)
ماجرا‌جو و اهل عمل باشيد تا از طعم دلپذير تغييرات تازه بهره‌مند شويد. (اسپنسر جانسون) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر خود را تغيير بدهيد، در بهترين مسير انديشيدن و عمل كردن قدم گذاشته‌ايد. (اسپنسر جانسون) (http://forum.persianv.com/Author)
مسايل را تا آن‌جا كه ممكن است ساده نگه داريد، قابل انعطاف باشيد و به سرعت خود را تغيير دهيد. (اسپنسر جانسون) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي بترسيم كه تغييرات كارها را خراب‌تر مي‌كند، تغييرات را انكار كرده و در برابر آن مقاومت مي‌كنيم. (اسپنسر جانسون) (http://forum.persianv.com/Author)
كسي كه هرگز تغيير نمي‌كند، آدم بيهوده‌اي است. (بارتلمي) (http://forum.persianv.com/Author)
زندگي به وسيله‌ي سرعت تغيير، اندازه‌گيري مي‌شود. (جورج اليوت) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر هم اكنون دست به عمل نزنيد، هرگز تغيير نخواهيد كرد. (جوزف مك كلندون) (http://forum.persianv.com/Author)
اولين قدم براي ايجاد تغييرهاي مطلوب، كسب آگاهي است و اگر توجه ما معطوف چيزي شود، در زندگي نيز همان ظاهر مي‌شود. (جوزف مك كلندون) (http://forum.persianv.com/Author)
موهبتهاي فراواني به من داده شد و من به ديگران پيش‌كش مي‌كنم، حق تغيير كردن موهبتي است كه من به دوستانم ارزاني مي‌كنم. (جوليا كامرون) (http://forum.persianv.com/Author)
من، خويشتن دوستي را با آغوش باز مي‌پذيرم. من در زمانهاي تغيير، ارزشمند و گرامي هستم. (جوليا كامرون) (http://forum.persianv.com/Author)
تغيير، بدون سختي و ناراحتي به وجود نمي‌آيد. (جوليا كامرون) (http://forum.persianv.com/Author)
ما ممكن است با دلايلي تغيير كنيم، اما دلايل ما را تغيير نخواهد داد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
تغيير به وجود آورنده‌ي تغيير است. هيچ چيز به اين سرعت انتشار پيدا نمي‌كند. (چارلز ديكنز) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر تغييرپذير باشيم، مي‌توانيم بسياري از عادات بد خود را به عادت نيكو بَدل كنيم. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
هر گونه تغيير و دگر‌گوني، سبب تنوع و شادي و دست‌يابي به راه جديد مي‌شود. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر هميشه آمادگي تغيير داشته باشيم، يعني هر لحظه شكوفا مي‌شويم. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي كوچكترين تغيير حتا در لباس داده مي‌شود، خودمان نيز تغيير مي‌كنيم. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
هر گونه تغيير، انسان ديگري مي‌سازد، تغيير در رفتار، منش، كردار و خلاصه زندگي. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
زندگي نيازمند تغيير و تحول است، تغيير كن تا نتيجه‌ي آن‌را بداني. (خسرو سينايي) (http://forum.persianv.com/Author)
به خاطر بياوريد كه چگونه بر جوانب شخصيتي خود اثر مي‌گذاشتيد و چگونه گفتار خود را تغيير مي‌داديد. (دارلا واكر) (http://forum.persianv.com/Author)
با تغيير در گفتار خود مورد توجه اشخاص قرار مي‌گيريد، ولي حقيقت اين است كه چنين ديدگاهي سبب مي‌شود كه براي خشنودي ديگران همواره نظرات خود را تغيير دهيد. (دارلا واكر) (http://forum.persianv.com/Author)
برنامه‌نويس دروني ما به راحتي از تغيير استقبال مي‌كند و بنابراين از محدوديت‌هاي وابسته به زمان مي‌گريزد. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
بسيار مهم است اگر به ذهنيتي برسيد كه بدانيد مي‌توانيد فرايند‌هاي متأثر از زمان را تغيير بدهيد. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
بي تغيير باقي ماندن به مرگ منتهي مي‌شود و تغيير بيش از اندازه نيز به اختلال مي‌انجامد. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
براي تغيير جسم خود ابتدا آگاهي خود را تغيير دهيد. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
به اعتقاد من همه چيز قابل تغيير است و گاه سرعت اين تغييرات بسيار چشمگير مي‌باشد. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
هر كسي در حقيقتي از بي‌تغييري كه فراتر از هر تغيير است زندگي مي‌كند. تجربه كردن اين حقيقت، تغيير را تحت كنترل ما قرار مي‌دهد. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
كسي كه مي‌خواهد تغيير مثبتي ايجاد كند، بايد عملاً وارد گود شود. (ديويد ساچد) (http://forum.persianv.com/Author)
براي اين‌كه «تغيير» اتفاق بيفتد، بايد به آگاهي رسيد. (ريكو اوچيدا) (http://forum.persianv.com/Author)
تلاقي دو شخصيت مثل تداخل دو ماده شيميايي است. اگر واكنشي وجود داشته باشد هر دو تغيير مي‌كنند. (سي جي يونگ) (http://forum.persianv.com/Author)
همه چيز خود را، غير از چيز‌هاي مورد علاقه، تغيير دهيد. (فرانسواماري ولتر) (http://forum.persianv.com/Author)
از نظر حكومت، تغيير مورد بدگماني است. اگر چه به سوي بهتر شدن باشد. (فرانسيس بيكن) (http://forum.persianv.com/Author)
هر تغيير آدمِ محبوب، تقدير را نگران مي‌كند. (فردريش شيللر) (http://forum.persianv.com/Author)
به جاي اين‌كه تلاش كنيد ديگران را تغيير دهيد، بهتر نيست روي خودتان كار كنيد؟ (لوييزال هي) (http://forum.persianv.com/Author)
يكي از گرفتاريهاي بزرگ زندگي، اين است كه بسياري از مَردُم در قلب تغييرات بزرگ اجتماعي زندگي مي‌كنند، ولي نمي‌توانند برداشت تازه پيدا كنند. (مارتين لوتركينگ) (http://forum.persianv.com/Author)
قبل از ايجاد هر تغيير و تحولي در زندگي، بايد آمادگي آن‌را از هر حيث يافته باشيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
نقطه نظرهاي شما چه اهميتي دارد؟ عمل شماست كه مي‌تواند تغييرات شگرفي را در جهان به وجود آورد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
همه چيز و همه كس دستخوش تغيير و تحول مي‌شوند. بنابر‌اين اگر اهدافي را براي آينده‌اي دور در نظر گرفته‌ايد، بايد مطابق سن و احوال شما باشد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
قالب و هيئت شما مدام تغيير مي‌كند تا سرانجام با ترك جهان هستي به مرحله‌ي جديدي از هوشياري مي‌رسيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
همه چيز تغيير مي‌كند، عقايد، فلسفه‌ها و نظام‌هاي ظاهري، اما خداوند بدون تغيير باقي مي‌ماند. (همفري وارد) (http://forum.persianv.com/Author)

Paradise
20-05-2011, 10:41
جسم
از نظر جسماني خود را در حركتِ نيرومند قرار دهيد، آن موقع به مغز پيام داده‌ايد كه افسرده نيستيد و چنين مي‌شويد. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
جسم سالم، شادابي و سرزنده بودن را به همراه دارد. (جابر عناصري) (http://forum.persianv.com/Author)
پاكيزگي جسم ممكن است به منزله‌ي فرومايگي روح باشد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
از مبدأ حيات،‌ تا روزِ آخرين، بر اين جسم بي‌نوا هر چه مي‌خواهيم وارد مي‌كنيم و انتظار داريم بدون كوچكترين ضعفي ما را تا پايان كار بكشاند. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
جسم خود را آزرده نكنيد، چرا كه قادر به مرمت آن نيستيد. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
پس از سالها، اكنون مي‌دانم كه با جسم خود چه ‌كرده‌ام، نخفتن‌ها، مرارت‌ها، سختي‌ها و ... (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
لحظه‌اي به خويشتن بينديش، ببين جسم بيچاره را به كجاها كه نكشانده‌اي. بلاها كه بر سرش نياورده‌اي. آيا سزاوار تشكر نيست؟ (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
جسم تو، ‌رفيقي بوده است كه سالهاي سال ترا همراهي كرده، تو برايش چه كرده‌اي، آيا انتظار داري باز هم با تو باشد؟ (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
جسم تو جامعه‌اي نيست كه هر وقت تصميم به تغييرش گرفتي تغييرش دهي، اين قالبي است كه زيبنده‌ي توست. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
آنچه تو بر جسم خويش مي‌كني، اگر ديگران بر تو كنند چه پاسخ خواهي داد، پس كاري مكن كه خود از كرده پشيمان باشي. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
جسم تو عاريتي است كه قادر متعادل در اختيارت نهاده، در نگهداري آن كوشا باش، چرا كه خاك هم بر امانت خيانت نكند. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
جسمي كه خداوند به شما هديه داده تماماً حكمتي دارد، در هر شرايطي كه هست بپذير و هميشه شاكر باش. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
هرگونه تغيير در جسم شما، سبب بر هم زدن نظام فيزيكي شما و ناهماهنگي در آن است. پس آنچه را كه داريد حفظ نموده و شاكرِ دهنده باشيد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
مواظب باشيد با جسم خود چه مي‌كنيد. چرا كه بيش از چند صبا بيشتر مهمان شما نخواهد بود. (خسرو سينايي) (http://forum.persianv.com/Author)
كساني كه به جسم خويش ارزش قايل‌اند، هميشه از سلامتي بيشتري بهره‌مند گشته و تا پايان كار سر پا بوده‌اند. (خسرو سينايي) (http://forum.persianv.com/Author)
قدرداني از جسم است كه ما را تا پايان عمر ياري مي‌كند. (خسرو سينايي) (http://forum.persianv.com/Author)
جسم انسان جامد نيست، بلكه از انرژي و اطلاعات تشكيل مي‌شود و اين انرژي و اطلاعات جزيي از زمينه‌ي سازنده جهان است. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
اين‌كه جسم به مرور زمان فرسوده مي‌شود و ما براي رنج بردن بردن آفريده شده‌ايم تا بميريم، پديده‌ي بيولوژيكي را شكل مي‌دهند كه ما آن‌را فرايند پيروز شدن ناميده‌ايم.(ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
پير شدن جسم، ناشي از شرطي شدن‌هاي اجتماعي است. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
قبل از اين‌كه از جسم خود مطلبي بياموزيد، بار ديگر به جريان جسم خود بپيونديد يعني درهاي وجود خود را به روي دانشي كه در طرز تلقي شما فراموش شده بگشاييد.(ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
ما به حكم طبيعتِ خود بايد تعالي ميان ذهن – جسم مخالف روح خود ايجاد كنيم و آن‌ها را به اتفاق، مسئول حقيقت شخص خود بدانيم. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
جسم شما رودخانه‌اي از حيات است كه جهان شما را پاس مي‌دارد، بدون شناخت و خودنمايي. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
با باور به اين‌كه جسم شما با الگوي قديمي تعريف نمي‌شود، اطلاعات بيولوژيكي جديدي را توليد و به كمك ارتباط ذهن - جسم، به تعريف ديگري از خود مي‌رسيد. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
به جاي اين‌كه جسم خود را يك ماشين بدون فكر بدانيد، اين باور را در خود بپرورانيد كه بدن شما باهوش عميقِ حيات آميخته است. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
جسم انسان مانند ساير اشيا‌ي موجود در كيهان هر لحظه نوسازي مي‌شود. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
كمي به خود بياييد و انصاف بدهيد، چقدر براي جسم خود خرج كرده و يا استراحت به آن اختصاص داده‌ايد، آيا خوب است شما را بين راه بگذارد.؟ (سهيل محمودي) (http://forum.persianv.com/Author)
حتا تصور بيماري، اهانت به جسم است و ناروا. اگر شفا به كندي صورت بگيرد، نبايد دلسرد شد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر چه فقط 2 درصد از وجود انسان جسم و 98 درصد از وجودش ذهن و جان است، شخص عادي 98 درصد از وقتش را صرف انديشيدن به اين دو درصد مي‌كند.(کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
آن‌چنان كه آدمي در دل خود فكر مي‌كند، جسمش همان گونه است. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
عواطف و انديشه‌هايتان در يكايك ياخته‌ها و جريان خون و اندام‌هايتان فضايي را اشغال مي‌كنند. تا پالايش ذهني و عاطفي رخ ندهد، گرايشهاي منفي سبب ماندگاري مشكلات جسمي شما مي‌شوند. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
ناچارم در سلامتي خود بكوشم و گر‌نه روح من بيمار خواهد شد. (لئو تولستوي) (http://forum.persianv.com/Author)
مردم اگر زياد نخورند، دخانيات و مشروبات الكلي استعمال نكنند و خود را به هواي آزاد و ورزش و تفريح روحي و جسمي عادت دهند، از سلامت بهره‌مند مي‌شوند. (لرد آويبوري) (http://forum.persianv.com/Author)
جسم سالم يعني، خستگي‌ناپذير‌ي، اشتهاي خوب، راحت به خواب رفتن، سرزنده و شاداب بودن، سپاسگزار و با محبت بودن. (لوييزال هي) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي كه از جسم خود به جاي تشكر، طلبكار هم شدي، آن وقت است كه با تو سر ناسازگاري مي‌گذارد. (محمود بهرامي) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر جسمي نا‌سالم و عليل داشته‌باشي، نه از شادابي و سرزنده بودن بهره خواهي برد و نه از زندگي. (محمود بهرامي) (http://forum.persianv.com/Author)
هيچ در بند خويشتن نبودن، ما را به سهولت، قرباني جسم مي‌كند. (ميلان كوندرا) (http://forum.persianv.com/Author)
شما، بسي برتر از جسم خود هستيد. جوهر راستين شما بسيار با شكوه‌تر، بزرگتر و الهي‌تر است. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
با جسم خود در صلح و صفا باشيد و اعضاي‌ مختلف، مايعات جاري و استخوان‌بندي آن‌را از طيف عشق لبريز كنيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
قدر جسم خويش را بدانيد و همواره از خالق آن شاكر بوده و بگوييد: خدا‌يا تو را به خاطر اهداء اين بدن كه كامل و پيوسته در حال دگرگوني است سپاس مي‌گوييم. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
از جسمتان غافل نشده و كسي يا چيزي را به جايش قرارندهيد. از جسمتان استقبال كنيد و به آن مجال دهيد كه راهش را برود و به محلي كه آمده باز گردد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
به جسم خويش مهرباني كن و درستكار باش. به امتداد زندگاني خويش كمترين التفات را معطوف نظامات و قراردادها كن. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
هر جسمي دستخوش مرگ و نيستي است. اما در درون همين جسم ناپايدار، روح ابدي و فناناپذير آشيان دارد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
جسم شما به بيكراني از هوش و درايت اتصال دارد و از منابع نامحدودي كه نامش اصول و مقررات خلقت است تبعيت مي‌كند و هيچ چيز در آن، ناقص و بي‌حكمت نيست.(وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
بدن، بزرگترين مكانيزم شفابخش را در اختيار دارد. اين مكانيزم كامل و باشكوه، در بسياري از موارد دردها و ناخوشي‌ها را خود به خود التيام مي‌بخشد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
جسم ميهماني است كه چند صباحي به ديدارتان آمده و در آينده نه چندان دور تركتان خواهد كرد. تا لحظه‌ي حضور شكرانه‌ي اين موهبت را به جا آوريد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
جسم صرفاً مركبي است كه روح توسط آن در جهان مادي ظاهر مي‌شود. به زيبايي و نيكويي آن چشم بگشاييد و با آن، همچنان ميهماني رفتار كنيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
جسم، گاراژي است كه شما روح خود را درآن پارك كرده‌ايد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
جسم شما كه جايگاه روح شماست، دستخوش فرسودگي، تغيير و تحول و در نهايت نابودي است، اما قدرت و خرد شما جاودانه. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
جسم شما به منزله‌ي يك دوره‌ي تحصيلي است، دوره‌ي تحصيلي براي رشد و پيوستگي با خدا. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
تا وقتي كه در برابر جسم‌تان شاكر باشيد و به چشم حيرت به آن بنگريد، از آن غفلت نخواهيد كرد و آن را پاكيزه و تندرست نگه خواهيد داشت. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
جسم شما خانه‌ي خداي شماست و هنگام حضور در اين سياره، يافتن هر چيز بد و تفكرانگيز در اين خانه‌ي خدا به منزله‌ي لكه‌دار كردن عبادتگاه است. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر امروز را به ورزش و تندرستي اختصاص ندهيد، در آينده چنين وقتي را بايد صرف بيماري و رفع خمودي جسم خود كنيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر بر عقل و حكمت آفريدگار يقين داريد، هيچ جزيي از جسم‌تان را سزاوار نفرت و انزجار ندانيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
از سر تفريح و سرگرمي جسم‌تان را در حال گذر از مراحل مختلف رشد مشاهده كنيد و به هر جزء آن به ديده‌ي حيرت بنگريد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
خلوص و بي‌آلايشي فكر ياري‌تان مي‌كند كه همواره جسمي سالم و خالص داشته باشيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
جسم خود را مكاني تلقي كنيد كه از آن‌جا مي‌توان جهان مادي را نگريست. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر درباره‌ي جسم‌تان انديشه‌اي ناصواب به ذهن راه دهيد و به آن به ديده‌ي تنفر و حقارت بنگريد، با اراده‌ي جهاني از در مخالفت برآمده و تاوان اين بي‌مهري را مي‌دهيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
براي توانمندي خود مقابل آينه قرار گيريد و از جسم خود كه همواره و در همه جا آن‌را با خود اين سو و آن سو مي‌كشيد، قدرداني كنيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
نگرش سرشار از سپاسگزاري و حيرت در برابر جسم در پيشرفت حيات معنوي ما نيز يك عامل مهم و تعيين كننده است. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي كه خود را در جسم فيزيكي محبوس كنيد و بر اين گمان باشيد كه مجموع جهان هستي، همين جهان مادي است، در جنبه‌هاي مختلف زندگي با ناكامي روبه‌رو خواهيد شد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
از داشتن افكار اهانت‌آميز درباره جسم‌تان كه آشيانه‌ي روحتان است جداً بپرهيزيد و در هيچ موردش گله و شكايت نكنيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
هيچ كس نمي‌تواند تغيير مدام جسم را مانع شود و يا ساختمان بنيادي آن‌را تغيير دهد و آن نيروي بالقوه نامريي هر كجا ذاتش بخواهد آن‌را مي‌برد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
نا‌سپاسي شما از جسم‌تان، موجب مي‌شود كه از شاه راه تندرستي و نشاط به دور افتيد و به پرتگاه بيماري و نا‌تواني سقوط كنيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
بدن شما ساختاري تكامل يافته دارد و از وظايفي كه آفرينش بر عهده‌اش گذاشته آگاه است و هر عملي را درلحظه‌ي معين انجام مي‌دهد و آنچه بدهيد فرا ‌مي‌گيرد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي مفاهيم و آرمان‌هاي خود را عوض مي‌كنيم، وضع جسماني و شكل ظاهري ما نيز طبيعتاً عوض مي‌شود. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
جسم موهبتي است كه دستگاه آفرينش به شما پيشكش كرده است. آن‌را به عنوان هتلي كه چند صباحي روح‌تان در آن اقامت كرده شايسته احترام بدانيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
جسمي كه از آن مراقبت به عمل آيد، فرصت بيشتري براي پيشروي در مسير الهي دارد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
به جاي ناخشنودي از تغييرات پديد آمده در جسم‌تان، ‌با شادي و خرسندي به آن واكنش نشان دهيد و هيچ بخشي از جسم‌تان را ناقص و ناكارآمد تلقي نكنيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
رفتارتان را با جسم خويش كه اعجاز دستگاه آفرينش است هم آهنگي داده و ضمن تأمين ورزش، خوراك، آشاميدني‌هاي سود‌مند سلامت آن را حفظ كنيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
هر روز به منزلگاه روح‌تان – جسم – مراتب سپاسگزاري خود را اعلام كنيد و از هر ذره از جسم خويش شاكر باشيد و قدرش را بدانيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
جسم انسان، بهترين تصوير روح اوست. (وينگنشتاين) (http://forum.persianv.com/Author)

Paradise
20-05-2011, 10:41
جهان
روزهايي هست كه جهان دروغ مي‌گويد، و روزهايي كه حقيقت را. (آلبر كامو) (http://forum.persianv.com/Author)
هر آنچه مي‌تواني انجام ده، تا كه از اين جهان، دنيايي بسازي بهتر، دنيايي بهتر براي زيستن. (آناماري ادواردز) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر باور نداريد كه جهان خود را خواه از طريق موفقيت‌ها و خواه به علت شكست‌هاي خود مي سازيد، ناگريز دستخوش حوادث مي‌شويد. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
هر چيز كه در جهان بيرون اتفاق مي‌افتد، اول بايد در جهان درون اتفاق بيفتد، پس اول مجسم مي‌كنيد، بعد مغز به سمت آن پيش خواهد رفت. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
من مي‌خواهم همه بدانند كه امكاناتي را براي ديگران فراهم آورده و هدفم تغيير چهره‌ي جهان بوده است. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
خداوند، جهان را چنان مي‌گرداند كه، معشوقي عاشق خود را. (ارستو) (http://forum.persianv.com/Author)
جهان امروز به پرهيز و مداوايي همپاي «رواقيون» باستان نياز دارد. (اكتاويو پاز) (http://forum.persianv.com/Author)
جهان به ماري مي‌ماند كه بدني نرم دارد، اما زهرش كشنده است. (امام علي) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي صميمي‌ترين دوست تو عزيزترين كس تو را از چنگت خارج مي‌كند، آيا زندگي و جهاني كه در آن سر مي‌كني، ارزش حسرت دارد؟ (توحيد فهمي) (http://forum.persianv.com/Author)
لذت اين جهان در بي‌ارزش شمردن آن است. همچون سايه‌اي كه بر آن پشت كني به دنبالت مي‌آيد، رهايش كن تا بيشتر به خواسته‌ات برسي. (توحيد فهمي) (http://forum.persianv.com/Author)
جهان ما نامحدود و بسيار چيزها كه هنوز كشف نشده و زيباييهايي كه بايد عيان شوند و رازهايي كه بايد شناخته شوند. (جي.پي واسواني) (http://forum.persianv.com/Author)
جهاني كه در آن زندگي مي‌كنيم نامحدود است. هنوز چيزهاي زيادي هست كه بايد كشف شوند. (جي.پي واسواني) (http://forum.persianv.com/Author)
جهاني كه با تو پيش مي‌رود، دل خود توست و آدمي، كه او را چنين كوچك و نادان مي‌شماري، پيام‌آور خداست كه آمده‌ست تا شادماني زندگي را از راه اندوه و دانش بياموزيد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
كسي كه در همين جهان ملكوت آسمان‌ها را نبيند، در جهان ديگر نيز نخواهد ديد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
چيست اين جهان هراس‌انگيز؟ كه مرا مي‌راند و نمي‌دانم به كدام ديار ناشناخته مي‌برد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
ما در برابر جهاني كه در آن زندگي مي‌كنيم مسئوليت داريم، هر چه باشد ما تنها موجود هوشمندي هستيم كه قادر به تغيير اين جهانيم. (جيمز بالدوين) (http://forum.persianv.com/Author)
جهان وسيع‌تر از آن است كه ما بخواهيم با كَند و كاو خود به رمز و راز و زواياي تمامي آن دست يابيم. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
جهان ديدني‌هايي دارد كه عمر ما كفاف آن‌را نمي‌دهد. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
جهان از ازل بوده و خواهد بود، اين ما هستيم كه مي‌آييم و مي‌رويم، پس دل از جهان بر كن كه نه به خواسته‌ي تو مي‌چرخد و نه مي‌ايستد. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
نهال كاري هستيم كه مي‌آييم و مي‌نشانيم و درو نكرده مي‌رويم. اين وفاي جهان است. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
وسعت جهاني كه در آن زندگي مي‌كنيم آنقدر هست كه بتواند نيازهاي ما را برآورده كند. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
بگذار جهان را با تمام زشتي‌ها و خوبي‌هايش رها كنم كه بر من وفا نكند مگر بر آثارم كه باقي خواهد ماند. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
جهان با تمام بزرگي‌اش، ارزش آن ‌را ندارد كه بيايي و بروي. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
آن‌هايي كه همه چيز را در دايره پول خلاصه كرده‌اند، سگاني هستند كه هميشه به دنبال يك تكه استخوان مي‌دوند. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
جهان مملو است از كساني كه مدام گناه مي‌كنند و روز بعد به توبه مي‌نشينند. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
جهان سراسر غم و ماتم است،‌ تو هستي كه آن‌را به شادي و سرور تبديل مي‌كني. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
آنچه در جهان مي‌بيني سراسر شگفتي و بُهت است، شاكر باش بر آنچه بر تو مي‌آيد و مي‌رود. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
قدري انديشه كن، اين جهان چيزي ندارد كه با خود ببري، پس حرص بيهوده نزن. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
اشكهايت را براي زماني ديگر نگهدار، امروز جهاني پر از شادي و سرور بايد داشته باشي. (حسين كاشيان) (http://forum.persianv.com/Author)
جهاني كه با چنگ و دندان به آن چسبيده‌اي، نه تو برايش مي‌ماني و نه آن خواهد گذاشت كه بماني، پس به ارزش آن پي ببر. (خسرو شكيبايي) (http://forum.persianv.com/Author)
چشمهايت را باز كن و جهان را آن گونه كه هست بپذير، چرا كه تو هرگز نخواهي توانست تغييري در آن به وجود آوري. (خسرو سينايي) (http://forum.persianv.com/Author)
جهاني كه من ديدم، ‌بگذار بماند براي آناني كه شب و روز در فكرش هستند. (خسرو سينايي) (http://forum.persianv.com/Author)
جهان را به جهاندار واگذار و از لحظه‌ي موجود نهايت بهره را ببر. (خسرو سينايي) (http://forum.persianv.com/Author)
خدا اين جهان را ساخته است، اگر خسته و كسالت بار است، شايد خودتان توانايي علاقه‌مند بودن را از دست داده‌ايد. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
اين جهان آن قدر نمك ناشناس است كه نمي‌گذارد لحظه‌اي بيش از حد تعيين شده بر روي كره خاكي ادامه حيات دهي. (سهيل محمودي) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي به جهان و آنچه دارد و به ما مي‌دهد علاقه‌مند شوي، زودتر، ترا از خود مي‌راند. (سهيل محمودي) (http://forum.persianv.com/Author)
تو مي‌روي و جهان بر جا مي‌ماند و خواهد ماند، پس بي‌وفايي او را ببين كه، هرگز تو را همراهي نمي‌كند. (سهيل محمودي) (http://forum.persianv.com/Author)
چشمه‌هاي زندگي آنچنان وسيع است كه بتواند جهاني را در خود جاي دهد. (سهيل محمودي) (http://forum.persianv.com/Author)
من شعله‌اي آسماني در دل دارم كه هر قطره‌ي خون را در رگهايم مي‌جوشاند. هر ضربه‌ي قلبم نيايشي است براي خوشبختي جهان. (شاندور پتوفي) (http://forum.persianv.com/Author)
گمان نمي‌كنم بشر هرگز به اسرار جهان پي ببرد. (فرانسواماري ولتر) (http://forum.persianv.com/Author)
ميان آنچه از جهان مي‌ستاييم و آنچه در جهان مي‌بخشيم، تعادلي برقرار است. (فلورانس اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر ايرادگير باشيد و جهانتان را ملامت كنيد، بركت‌ها را دفع مي‌كنيد و تنها اوضاع و شرايط منفي و محدود را به سوي زندگيتان جذب مي‌كنيد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
اوضاع را تأييد و شرايط را عليرغم ظاهر مخالف آن‌ها نيكو و عالي بخوانيد و سيماي خود و جهان را بستاييد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر بامداد روزي ببينم كه جهان در نظم و آسايش است، آن روز را بدون پشيماني و درد، آماده‌ام كه در شب هنگام بميرم. (كنفوسيوس) (http://forum.persianv.com/Author)
ما بدون آگاهي از عشق قدم به اين جهان مي‌گذاريم و بعضي از ما با همان حال جهان را ترك مي‌كنند. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
به ياد نگه دارم كه جهان نيازمند آفتاب لبخندهاي هر چه بيشتر است، يادم باشد كه سهم خود را ادا كنم. (لين پارسونز) (http://forum.persianv.com/Author)
من فقط در پي عشق، عدالت، حقيقت و تعهد نسبت به ديگران هستم تا، بلكه از اين راه بتوانم دنياي كهن را به جهاني نو تبديل كنم. (مارتين لوتركينگ) (http://forum.persianv.com/Author)
ما وارث جهالت‌هاي جهان و وارث مراحم خداوند هستيم. انتخاب مراحم خداوندي تصميمي لحظه به لحظه است. (ماريان ويليامسون) (http://forum.persianv.com/Author)
وظيفه‌ي ما در درون زمين، شفا بخشيدن به جهان است. اگر رو به سوي خدا نكنيم، تجلي، تشنج و هيجان جهان مي‌شويم. (ماريان ويليامسون) (http://forum.persianv.com/Author)
هر چه كمتر به اين جهان و آنچه در اوست بي‌توجه باشي، بيشتر در درون آن احساس آرامش و شادي مي‌كني. (محمود بهرامي) (http://forum.persianv.com/Author)
نياز نيست به محاسبه‌ي جهان بنشيني، ‌جهان تمام محاسبات را كرده و در وقت معين جسم عزيزت را تحويل خاك خواهد داد. (محمود بهرامي) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر مي‌خواهي وفاداري و صميميت جهان را بر خويشتن بداني، بخواه تا تو را از حد معمول بيشتر در خود جاي دهد. (محمود بهرامي) (http://forum.persianv.com/Author)
ثمره‌ي‌ خواسته‌هاي خود را در اين جهان ببر، جهانِ ديگر مراحلي ديگر دارد. (محمود بهرامي) (http://forum.persianv.com/Author)
جهان چون زخمه‌اي است كه بر ساز مي‌كوبد، تحمل است كه او را رام مي‌كند. (مسعود كرامتي) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر كسي تنزل كند، همه‌ي جهانيان به همان اندازه تنزل مي‌كنند و اگر به معنويتي دست يابد، تمام جهان از آن برخوردار مي‌شود. (مهاتا گاندي) (http://forum.persianv.com/Author)
قبل از اين‌كه جهان شما را بر خود مشغول كند، شما جهان را بر خويشتن مشغول و آنچنان شويد كه قبل از نام جهان نام شما باشد. (مهدي سهيلي) (http://forum.persianv.com/Author)
جهان بزرگ بشري، جهان كوچك درون آدمي را نمايان مي‌كند و راه را نشان مي‌دهد. (ولاديمر دنپروف) (http://forum.persianv.com/Author)
اين جهان، جهان تغيير است، نه تقدير. (ويليام جيمز) (http://forum.persianv.com/Author)
جهان هنوز خسته نشده است. بگذاريد فردا چيزي را ببينم كه قبلاً هرگز نديده بوديم. (ويليام وردزورث) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر جهان را از طريق چشماني كه تنها به كمبود و تنگنا مي‌نگرد فرآيند كنيد، جز فقر و نداري چيزي دستگيرتان نمي‌شود. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر جهان و رويدادها و همه چيز آن‌را بدون پيش داوري مشاهده و بكوشيد امور را همان گونه كه هست ببينيد از شگفتي‌هاي جهان تجليل و قدراني خواهيد كرد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
جهان، يك صحنه‌ي نمايش است، و من و شما تهيه كننده، كارگردان و بازيگر سناريوي مكتوم و مجهول زندگي خويش. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
جهان مريي كه ما براي دستيابي به آمال و آرزوهايمان به سويش جذب مي‌شويم، حاوي چيزهايي است كه تنها با حواس پنجگانه قابل تجربه است. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
طبيعت جهان چنين اقتضا مي‌كند كه همه چيز در حال تغيير و تحول باشد. مثلاً جسم شما مدام در حال تغيير است. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
هر زوز پنج دقيقه سپاسگزاري و تقدير، ياريتان مي‌كند تا مستقل از حواس پنجگانه ذهنتان را با بُهت و حيرت به اشياء و رويدادهاي جهان معطوف كنيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
جهان هستي را، ‌دو گونه مي‌توان ديد، سرشار از صلح و صفا و يا پُر از خشونت و ستيز، اين است دوگانگي نيك و بد جهان. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
گيتي را به طبيعت خويش عزيز دار. به جهان روي كن، به طبيعت و به جستجوي آنجه اصيل است و با طراوت. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
ناگزير نيستيد درباره‌ي خود و جهان به داوري بنشينيد و بكوشيد پستي و بلندي‌هاي آن‌را صاف و هموار كنيد. كام‌جويي از كمال، ‌راهي براي به كارگيري تحمل و حكمت بزرگان است. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
ما به جاي پذيرش جهان به همان گونه كه هست، همه چيز را بر مبناي منيت و نفس پرستي‌مان تعبير مي‌كنيم و نمي‌توانيم پرده‌ي درون را شكافته به ذات پي ببريم. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)

Paradise
20-05-2011, 10:42
چيز
خطرناكترين وسوسه، شبيه هيچ چيز نبودن است. (آلبر كامو) (http://forum.persianv.com/Author)
مقدس‌ترين چيزها براي انسان، سلامت روح، هوش، عشق و آزادي مطلق است. (آنتوان چخوف) (http://forum.persianv.com/Author)
هر چيز كه نابود مي‌شود، از طرف ديگر به وجود مي‌آيد. (آنتون لوران دو لاوازيه) (http://forum.persianv.com/Author)
تو نخواهي توانست چيزي بر فراز موج بنا كني، زيرا موج از زير هر چيز سنگيني مي‌گريزد. (آندره ژيد) (http://forum.persianv.com/Author)
آرزو كنيم همه «چيز» همانگونه كه بايد، پيش بيايد و بگذرد. (اپيكتيتوس) (http://forum.persianv.com/Author)
هرگز درباره‌ي چيزي نگو آن‌را از دست داده‌ام، بلكه فقط بگو آن‌را پس داده‌ام. (اپيكتيتوس) (http://forum.persianv.com/Author)
من اگر چيزي هستم كه دارم، اگر آن‌را از دست بدهم، پس آن‌گاه كيستم؟ (اريش فروم) (http://forum.persianv.com/Author)
تا وقتي كه تو معتقد باشي كه مهم‌ترين چيز عالم هستي، نخواهي توانست دنياي اطرافت را واقعاً دريابي. مانند اسبي با چشم‌بنده، فقط خودت را خواهي ديد جدا از همه.(استانلي ماتيوس) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي مشت خود را گره مي‌كنيد، نه كسي مي‌تواند چيزي را در كفتان بگذارد و نه شما مي‌توانيد چيزي را از جا بلند كنيد. (الكس هيلي) (http://forum.persianv.com/Author)
هر كس مردي را به چيزي كه در او نيست ستايش كند، او را ريشخند كرده است. (امام علي) (http://forum.persianv.com/Author)
به هر چيز بايد اسم تازه‌اي داد تا مردم آن‌‌را تازه تصور كنند. (اميل زولا) (http://forum.persianv.com/Author)
هرچيز عالي، هم مشكل است و هم كمياب. (ب الف) (http://forum.persianv.com/Author)
فقط عشق به يك چيز ابدي و نامحدود مي‌تواند به ذهن لذت بخشد و آن‌را از همه‌ي رنج‌ها رها سازد. (ب د) (http://forum.persianv.com/Author)
چيزهاي بي‌ارزش، مغزهاي بي‌ارزش را به خود جلب مي‌كند. (ب د) (http://forum.persianv.com/Author)
هر چيزي به حساب مي‌‌آيد، هر كاري كه انجام مي‌دهيد، يا به شما كمك مي‌كند يا آسيب مي ‌رساند، هيچ‌چيز خنثا نيست. (برايان تريسي) (http://forum.persianv.com/Author)
لازم است حد خود را بشناسيم، بله ما، دراين دنيا چيزي هستيم، ولي نه همه چيز. (بلز پاسكال) (http://forum.persianv.com/Author)
اين باور، كه تمامي چيزها نامطمئن هستند، قطعيت ندارد. (بلز پاسكال) (http://forum.persianv.com/Author)
سه چيز خيلي سختند: فولاد، الماس و خويشتن‌شناسي. (بنيامين فرانكلين) (http://forum.persianv.com/Author)
هرگز نبايد چيزي را كه نمي‌توان بهتر از آن‌را جايگزينش كرد، از بين برد. (پلوتارك) (http://forum.persianv.com/Author)
وظيفه‌ي سترگ من، كه تنها در آن احساس آرامش مي‌كنم، به ثبت رساندن حضور است، حضور مجسم و ملموس و رنگين چيز‌ها. (توماس كارلايل) (http://forum.persianv.com/Author)
آنچه مي‌بينيم، عمدتاً وابسته به اين است كه به دنبال چه چيزي هستيم. (جان لاك) (http://forum.persianv.com/Author)
عاقلانه نيست كه انسان براي ديگران چيزهايي را بپسندد كه براي خودش مي‌پسندد، زيرا ممكن است ذوق و سليقه‌ي آن‌ها متفاوت باشد. (جورج برنارد شاو) (http://forum.persianv.com/Author)
فاجعه آميزترين چيز‌ها در دنيا اين است كه، فرد نابغه‌اي بي‌مرام باشد. (جورج برنارد شاو) (http://forum.persianv.com/Author)
همه چيزها در آغاز فايده‌اي دارد. (جورج هربرت) (http://forum.persianv.com/Author)
در نظر كودكان خردسال، همه چيز تازگي دارد، به همين دليل، تمامي هر چيزي براي آن‌ها شگفتي است، شما هم چنين باشيد. (جوزف مك كلندون) (http://forum.persianv.com/Author)
امروز من همه چيز را به حال خود وا مي‌گذارم. به جاي جنگ با بدبختي‌ها، دستِ‌ دلم را مي‌گشايم و به اميد و دوستي اجازه مي‌دهم تا آن‌را بفشارند. (جوليا كامرون) (http://forum.persianv.com/Author)
آن‌كه به چيزهاي خُرد و دَم دست مي‌نگرد، نگريستن به چيزهاي بزرگ و دور دست را دشوار مي‌يابد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
محبوبم، تنها زماني مي‌توانم چيزي را دريابم كه، آن‌را براي تو بازگو كرده باشم. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر به غايت چيزي رسي كه بايد بشناسي، به آستانه‌ي چيزي رسيده‌اي كه بايد دريابي. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر مي‌خواهي چيزي از آنت باشد، آن‌را براي خود مخواه. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
هر چيزي را كه از دست داده‌اي افسوسش را مخور كه آن چيز به دست نخواهد آمد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
دنيا چيزي نيست، هر چه هست همين است كه مي‌بيني، پس چيزي كه از دست مي‌رود آيا ارزش افسوس خوردن دارد؟ (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
حرص نزن و جوش نخور، هيچ چيز براي تو باقي نمي‌ماند و تو نيز باقي نخواهي ماند، هر چه هست در اين دنيا موقت است. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
همه چيز به دست مي‌آيد. مگر آن چيزي كه خواهانش هستيم. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
هر چيز كه داري در اين دنيا باقي مي‌گذاري و خواهي رفت، پس افسوسِ چه چيز را مي‌خوري كه بقا ندارد؟ (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر چيزي به اسم من طلب كنيد، من آن‌را به جا خواهم آورد. (حضرت عيسا) (http://forum.persianv.com/Author)
در جهان، هيچ چيز نامعلومي وجود ندارد، هيچ چيز تمام نيست و با اين همه، هيچ چيز هم حل ناشده نيست. (دون خوان ماتيوس) (http://forum.persianv.com/Author)
هيچ چيز ماندگار نيست اگر، تصميم به نابودي آن بگيريم. (ديويد برنز) (http://forum.persianv.com/Author)
مردم در يك چيز مشتركند و آن اين‌كه، همه با هم فرق مي‌كنند (روبرت زمر) (http://forum.persianv.com/Author)
كسي كه از چيزهاي كوچك خشنود نيست، از هيچ چيز خشنود نيست. (ژول سيمون) (http://forum.persianv.com/Author)
تا خود را به چيزي ندادي به كُليت، آن چيز صعب و دشوار مي‌نمايد، چون خود را به كلي به چيزي دادي، ‌ديگر دشواري نماند. (شمس تبريزي) (http://forum.persianv.com/Author)
هر چيز در اين جهان، خطرناك و در عين حال لازم است. (فرانسواماري ولتر) (http://forum.persianv.com/Author)
مافوق هر چيزي، داشتن يك قلب پاك و خيلات بزرگ است. (فردريش شيللر) (http://forum.persianv.com/Author)
در بهترين چيز نيز باز چيزي تهوع آور است، و حتا بهترين چيز نيز، چيزي است كه باز بايد از آن برگذشت. (فردريش نيچه) (http://forum.persianv.com/Author)
هر قدر چيزي در نوع خود عالي‌تر باشد، موفقيت او نادرتر است. (فردريش نيچه) (http://forum.persianv.com/Author)
بهتر است بخش كوچكي از يك چيز بزرگ باشيم تا بخش بزرگي از يك چيز كوچك. (فردريك داگلاس) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي از هيچ چيز آزرده نشديد، ناراحتي‌هاي بروني هم ناپديد مي‌شوند. (فلورانس اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
آيا مي‌خواهيد به سعادت و شادي برسيد يا خود را درست و حق به جانب معرفي كنيد؟ چيزي بگوييد فرا‌خور حال ديگران. (فيليپ مك كرا) (http://forum.persianv.com/Author)
همه‌ي چيز دان‌ها درها را به روي خود مي‌بندند. گرفتار انديشه‌ي اشتباه مي‌شوند و تازه به آن افتخار هم مي‌كنند. (فيليپ مك كرا) (http://forum.persianv.com/Author)
هر چيزي كه شادي و سر زندگي را از ما بگيرد، ضد فرهنگ است. (فيليپ مك كرا) (http://forum.persianv.com/Author)
معتقد باشيد كه هيچ چيز منفي نمي‌تواند وارد زندگي‌تان شود‌، زيرا مسئوليت اين امر با خداست. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
هرگاه مي‌بينيد كه مي‌كوشيد به زور به چيزي برسيد، تعمداً ترمز كرده بگذاريد، از راه‌هاي شگفت خدا به خواسته خود برسيد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
هيچ چيزي در دنيا غير قابل برگشت نيست، امكان دارد كه چيزي را كه به ما تعلق ندارد پس بدهيم، و چيزي را به دست آوريم كه به ما تعلق دارد. (كارلوس كاستاندا) (http://forum.persianv.com/Author)
از همان كودكي دريافته بودم كه، هيچ چيز آن گونه كه مي‌گويند، در جاي مناسبش قرار ندارد. (كريستيان بوبين) (http://forum.persianv.com/Author)
بسيارند چيز‌هايي كه عقل، نخست از شناختن آن‌ها سر باز مي‌زد، اما سرانجام ناگزير به پذيرفتن آن‌ها شده است. (گوستاو لوبون) (http://forum.persianv.com/Author)
بي‌مقدارترين چيز‌ها نيز، از آنچه ناشناخته مانده است، اندكي در خود دارند. (گي دو موپاسان) (http://forum.persianv.com/Author)
كساني كه فكر مي‌كنند همه چيز را مي‌دانند، راهي براي درك آنچه نمي‌دانند پيدا نكرده‌اند. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
همه چيز در همه جا يكي است. (لوكرتيوس) (http://forum.persianv.com/Author)
چيزي براي انسان حادث نمي‌شود، مگر اين‌كه طبيعتش چنين چيزي را پذيرا باشد. (ماركوس اورليوس) (http://forum.persianv.com/Author)
سودمندي و پستي نمي‌توانند در چيز واحدي وجود داشته باشند. (ماركوس توليوس سيسرو) (http://forum.persianv.com/Author)
بهترين چيزها، عادي‌ترين آن‌هاست. (ماركي دوونارگ) (http://forum.persianv.com/Author)
همه چيز ابدي است و هيچ چيز از بين نمي‌رود، در صورتي كه مرگ را با از بين رفتن اشتباه ننماييد. (موريس مترلينگ) (http://forum.persianv.com/Author)
آنچه بيشتر از همه چيز معلوم است، بيشتر مورد اعتماد است. (ميشل ايگم سيوردو مونتني) (http://forum.persianv.com/Author)
مردم در نتيجه‌ي عقايدي كه درباره‌ي چيزها دارند، و نه به سبب خود آن چيز‌ها، در عذاب‌اند. (ميشل ايگم سيوردو مونتني) (http://forum.persianv.com/Author)
شما ناگزير نيستيد كه براي به دست آوردن چيزي به زور و فشار متوسل شويد. تنها كافي است كه ميل و انگيزه‌ي آن‌را در خود بيافرينيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
آيا تاكنون توجه كرده‌ايد كه، بعضي از مردم هرگز به اندازه‌ي كافي آنچه را كه مي‌خواهند در اختيار ندارند و شماري همواره همه چيز را دارند؟ (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
هر چيزي در زندگي، يا مجالي براي رشد و بالندگي است، و يا آغازي براي درجا زدن و ركود و كسالت، اختيار با شماست. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
مقاومت در برابر هر چيز، شما را به ضعف و زوال، و حمايت از آن، به توانمندي مي‌كشاند. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
تاريخ هر چيز عبارت است از ظهور آن از نشناختني، و برگشت آن به شناختني. (هربرت اسپنسر) (http://forum.persianv.com/Author)
هر كسي چيز سود‌مند را با چيز دلپذير در آميزد و خواننده را، هم لذت ببخشد و هم اندرز دهد، از تاييد همگان برخوردار مي‌شود. (هوراتيوس فلاكوس هوراس) (http://forum.persianv.com/Author)
هر چيز گذران، در حكم يك نشانه يا مظهر است. (يوهان ولفگانگ فن گوته) (http://forum.persianv.com/Author)

Paradise
20-05-2011, 10:43
حقيقت
خواسته ي خود نيک بدان، و بدان که به راه زندگي، عظيم ترين نياز تو حقيقت است. (آلبرت شوايتزر) (http://forum.persianv.com/Author)
راستي و حقيقت، پيشه‌اي است كه هرگز ورشكستگي به دنبال ندارد. (آندره موروا) (http://forum.persianv.com/Author)
0- تعصب در علم و فلسفه مانند هر تعصب ديگر، نشانه ي خامي و بي مايگي است و هميشه به زيان حقيقت تمام مي شود. (ابو علي سينا) (http://forum.persianv.com/Author)
هر کس دانستن حقيقت را ادعا کند، دروغ مي گويد. (ابوالعلاء مَعري) (http://forum.persianv.com/Author)
شعار، همان حقيقتي است که از زيادي تکرار، مردم از شنيدن آن بيزازند. (استانلي بالدوين) (http://forum.persianv.com/Author)
آن كس كه به دنبال حقيقت و آزادگي مي‌رود، جاويدان است. (امام علي) (http://forum.persianv.com/Author)
زندگي هميشه هست، شرف و آبروي حقيقت هميشه مي درخشد و مرگ و تاريکي با کينه هاي سر شار از پليدي وجود داشته است. (امام علي) (http://forum.persianv.com/Author)
وقت گرانبهاست ولي، حقيقت گرانبهاتر از آن است. (ب د) (http://forum.persianv.com/Author)
ما حقيقت را به استعانت عقل نمي شناسيم، به جهت قلب با آن اشنايي پيدا مي کنيم. (بلز پاسكال) (http://forum.persianv.com/Author)
حقيقت واقعي، در سکوت نهفته است. (پابلو پيكاسو) (http://forum.persianv.com/Author)
زيبايي حقيقت است و حقيقت زيبايي است. (جان كيتس) (http://forum.persianv.com/Author)
بگذار که حقيقت و کذب با هم درافتند، چه کسي تا به حال ديده است که مقابله ي آزاد و آشکار، حقيقت شکست خورده باشد؟ (جان ميلتون) (http://forum.persianv.com/Author)
حرفه‌ي من اين است كه، وقتي ديگران حقيقت را نمي‌گويند، من بگويم. (جورج برنارد شاو) (http://forum.persianv.com/Author)
حقيقت كنار گذاشتني نيست و سازش نمي‌پذيرد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
کسي که حقيقت خود را بيند، جوهر مجرد حيات را خواهد ديد. پس هر حقيقتي، جوهر مجرد حيات است. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
حقيقت، اراده و آرزوهاي خداوند است در انسان. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
تنها يک حقيقت کلي ست که با جاودانگي عشق وزيبايي، جاودان مي ماند. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
حقيقتي که نيازمند برهان باشد، جز حقيقتي نيمه کاره نيست. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
آن که با نور خدايي به ما مي نگرد، حقيقت ما را آشکار مي بيند. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
حقيقتي که در ما وجود دارد، خاموش است و چيز هايي که از ديگران گرفته ايم، پر گوي. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
ايمان، حقيقت را زودتر از آزمايش در مي يابد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
خداوند حقيقت را با دروازه هاي فراوان آفريد تا به هر مؤمني که بر آنها مي کوبد، خوشامد گويد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
بسياري از نظريه‌ها مانند شيشه‌ي پنجره‌اند.گر‌چه ما حقيقت را از خلال آن مي‌بينيم، اما همان شيشه ميان ما و حقيقت فاصله مي‌اندازد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
حقيقت بي نقاب است، وقتي که رسيد نقاب از چهره ي تمام پليدي ها و دورنگي ها بر مي کشد. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
پنهان بودن حقيقت بيشتر سبب گراني آن شده است. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
- چقدر شيرين است بيان حقيقت، افسوس که خريدار آن کم است. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
چه واژه زيبايي است (( حقيقت )) و چه کم اند کساني که آن را بيان مي کنند. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
حقيقت در نهايت خوبي و پاکي، وقتي بيان مي شود عده اي را دشمن تو مي سازد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي حقيقت را مي گويي، آنهايي که طالب حقيقت اند بهتر ترا درک مي کنند. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
نمي‌دانم چگونه است كه هميشه در لحظه‌ي نوشتن كلماتي مانند: حقيقت، محبت و عشق، دچار يك نوع شادي مي‌شوم. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
حقيقت چيزي نيست كه بتوان کتمان کرد، پس بگو و از هيچ چيز هم واهمه نداشته باش. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي انسان کلماتي چون: حقيقت، محبت، معرفت و انسانيت را به لب مي آورد، نوعي احساس شعف به او دست مي دهد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
حقيقت آنقدر ناياب است که کمتر کسي زحمت پيدا کردنش را به خود مي دهد. (خسرو سينايي) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي حقيقتي آشكار مي‌شود، اين شما نيستيد كه آن‌را يافته‌ايد بلكه، حقيقت است كه خود را آشكار كرده. (خسرو سينايي) (http://forum.persianv.com/Author)
حقيقت گويي، همچون آهن رباست، به نوعي ديگران را جذب شما مي کند. (ديورندجس جكسون) (http://forum.persianv.com/Author)
حقيقت از يك دُرّ گرانبها درخشان‌تر است و اعتماد از مرواريد خالص‌تر. (رابرت برونينگ) (http://forum.persianv.com/Author)
هرگز چيزي را به عنوان حقيقت نپذيريم تا از حقيقي بودن آن شناخت بديهي نداشته باشم. (رنه دكارت) (http://forum.persianv.com/Author)
نمي دانم در دنياي ما، چرا بايد فانوس در دست به دنبال حقيقت گشت. (سهيل محمودي) (http://forum.persianv.com/Author)
حقيقت را بيان کن، گرچه سرت را در راهش بدهي. (سهيل محمودي) (http://forum.persianv.com/Author)
سخني از حقيقت سرشار است که هيچ مصلحتي گفتن آنرا ايجاب نکند. (علي شريعتي) (http://forum.persianv.com/Author)
انسانيت، نيازمند حقيقت است. (فرانسيس بيكن) (http://forum.persianv.com/Author)
حقيقت، مهمتر از واقعيت است. (فرانك لويد رايت) (http://forum.persianv.com/Author)
حقيقت هنگامي رخ بر خواهد نمود كه، انسان در انتخاب و تعقيب آن مختار باشد. (فرانكلين روزولت) (http://forum.persianv.com/Author)
درکوهستان هاي حقيقت هرگز بيهوده صعود نمي کني، امروز به قله اي بلندتردست مي يابي، يا به توان خود مي افزايي که فردا فراتر روي. (فردريش نيچه) (http://forum.persianv.com/Author)
حقيقتي که ناگفته بماند، سم مي گردد. (فردريش نيچه) (http://forum.persianv.com/Author)
براي اين‌كه رويايي به حقيقت بپيوند، دو تن بايد حضور داشته باشند. (فلورانس اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
با سرزنش کردن ديگران نمي توانيد مسايل خود را حل کنيد. به حقيقت اعتراف کنيد و آنرا بپذيريد. (فيليپ مك كرا) (http://forum.persianv.com/Author)
تنها خدا حقيقت است و هر چيز ديگر، عاري از حقيقت. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
حقيقت، روي زمين به آيينه اي شکسته مي ماند که، هر تکه ي کوچکش تمام آسمان را منعکس مي کند. (كريستيان بوبين) (http://forum.persianv.com/Author)
بعضي ها ادعا دارند که خواهان حقيقت اند، اما به محض آن که ملايمت و حسن نيت با آنها از حقيقت بگوييد کمر به قتل شما خواهند بست. (كريستيان بوبين) (http://forum.persianv.com/Author)
کساني که حقيقت را درک کرده اند، با افرادي که حقيقت را دوست دارند، برابر نيستند. (كنفوسيوس) (http://forum.persianv.com/Author)
من از کساني نفرت دارم که حيله گري را حکمت، نافرماني را شجاعت، و ياوه گويي را حقيقت مي پندارد. (كنفوسيوس) (http://forum.persianv.com/Author)
تنها حقيقتي كه تهذيب مي‌كند، حقيقت توست. (كي ير كگارد) (http://forum.persianv.com/Author)
نه به وسيله ي تملک حقيقت، بلکه به وسيله ي جستجوي آن، قواي ما وسعت پيدا مي کند و تکامل تدريجي ما در همين جستجو است. (گوتهولد اپرايم له سينك) (http://forum.persianv.com/Author)
از حقيقت به علت اين که ضعف هاي ما را نمايان مي سازد وحشت داريم. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
حقيقت، تنها مزيتي است که به تاريخ ارزش و اعتبار مي دهد. (لرد آكتون) (http://forum.persianv.com/Author)
حقيقت بر لبهاي شخص در حال مرگ ظاهر مي شود. (ماتيو آرنولد) (http://forum.persianv.com/Author)
تنها حقيقت غير مسلح و عشق بي‌قيد و قرار است كه حرف آخر را مي‌زند. (مارتين لوتركينگ) (http://forum.persianv.com/Author)
ما در اين دنيا زندگي مي‌كنيم، ولي حقيقت دنيا با حقيقت وجودمان همواره فراتر از ما واقع است. هميشه چيزهايي هست كه ما نمي‌دانيم. (مارك استراند) (http://forum.persianv.com/Author)
بهترين و مطمئن ترين سر پوش براي پنهان کردن حقيقت، بيان حقيقت است. (ماكس فريش) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر وقت طلا باشد، حقيقت اورانيوم است. (محمود بهرامي) (http://forum.persianv.com/Author)
بگذار صدها نفر چون من نابود شوند ولي، حقيقت زنده و پابرجا بماند. (مهاتا گاندي) (http://forum.persianv.com/Author)
حقيقت را، مي‌بايد در قلب‌هاي خود بجوييد. (مهاتا گاندي) (http://forum.persianv.com/Author)
فهميدن کسي که در مقام بيان حقيقت باشد، آسان تر از فهميدن آن کسي است که از شور و عشق سخن مي گويد. (ويل دورانت) (http://forum.persianv.com/Author)
شما مي توانيد هم از مشاهده و درک يک حقيقت، تجربه اي با شکوه بيندوزيد و هم با قضاوت غير واقعي در برابر آن، خود را قرباني کنيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
بدون توجه به خُلق وخوي قالبي خود و يا نقطه نظرهاي خوب و دلسوزانه ديگران، با حقيقتي که در فضاي درون تان طنين افکنده زندگي کنيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
حقيقت، عموماً در تو فيق عقايد متضاد است. (هربرت اسپنسر) (http://forum.persianv.com/Author)
تصور حقيقت، چيزي جز تجسس شباهت ها نيست. (هنري داويد ثورو) (http://forum.persianv.com/Author)
تنها روش بيان حقيقت، گفتن با عشق است. (هنري داويد ثورو) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي که جنگ دردر مي گيرد، چيزي که قرباني مي شود، حقيقت است. (هيرام جانسون) (http://forum.persianv.com/Author)

Paradise
20-05-2011, 10:45
خدا
خدا، هادي و راهنماي انسان مشتاق است. (آشيلوس) (http://forum.persianv.com/Author)
سرچشمه و مبداء همه چيز، نيرويي است بزرگ و مرکز قدرتي که عرفا آنرا(( خدا )) مي نامند. (آلكسيس كارل) (http://forum.persianv.com/Author)
همه ي ما ارزشمنديم و همگي هدايايي از جانب خداوند هستيم. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر بگوييم خدايي وجود ندارد، مانند آن است که بگوييم، فرهنگ لغات در اثر يک تغيير در چاپخانه پديد آمده است. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
با كمك به انسانها، درواقع به خدا خدمت كرده ايم. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
آفريدگار ما را دوست دارد، و هر يک از ما را به صورت آفريده و امکانات مساوي عطا کرده تا از مواهب زندگي بهرهمند شويم. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
هر آفريده، نشاني از آفريدگار دارد، اما هيچ يک راز او را باز نمي نمايد. (آندره ژيد) (http://forum.persianv.com/Author)
تنها در صورتي برنده خواهيم شد که، انديشه ي خدا و تسليم و تعبد، جايش را به تقواي زايد و شرف انساني بدهد. (آندره ژيد) (http://forum.persianv.com/Author)
همين که نگاه ما به آفريده اي درنگ کند، اين توجه، ما را از آفريدگار باز مي دارد. (آندره ژيد) (http://forum.persianv.com/Author)
براي رسيدن به مرحله ي (( بي خدايي كامل )) تقواي بسيار زيادي لازم است، و براي باقي ماندن در آن مرحله، تقوايي به مراتب بيشتر. (آندره ژيد) (http://forum.persianv.com/Author)
تمدن رياآميز براي آن که نظام ظالمانه ي خود را مستحکم کند و آدمي رادر اسارت نگاه دارد،همواره خدا را دستاويز قرار داده است. (آندره ژيد) (http://forum.persianv.com/Author)
آخر چگونه تو خدا را داري و از اين نکته بي خبري؟ خدا داشتن يعني او را ديدن، اما به او نمي نگرند. (آندره ژيد) (http://forum.persianv.com/Author)
ذات كبريايي خداوند قابل ادراك و ابصار نيست، فروغ او است كه در درون و برون اشياء جلوه گر است. (ابو علي سينا) (http://forum.persianv.com/Author)
در هر موجودي پرتو نور خداوند ساطع است و در هر ذره اي از ذات، اين نشان موجود است كه اوست آن خداي يگانه كه هستي هر هستي به هستي او است. (ابو علي سينا) (http://forum.persianv.com/Author)
جمال شاهد ازلي را جز به ديده ي بصيرت نتوان ديد، به كوي او جز با پير خرد گذر نتوان كرد. (ابو علي سينا) (http://forum.persianv.com/Author)
هر كه به نزديك خدا مرد است، نزديك خلق كودك است و هر كه نزديك خلق مرد است، آنجا نامرد است. (ابوالحسن خرقاني) (http://forum.persianv.com/Author)
يكبار خداي را ياد كردن، سخت تر است از هزار شمشير بر روي خوردن. (ابوالحسن خرقاني) (http://forum.persianv.com/Author)
يک نفس با خدا زدن، بهتر از همه ي آسمان و زمين است. (ابوالحسن خرقاني) (http://forum.persianv.com/Author)
وسيله ي نجات، رحمت خداست نه حُسن عمل انسان. (ابوسعيد ابوالخير) (http://forum.persianv.com/Author)
هر جا و در هر موقعيت خدا همراه با شماست. (اپيكتيتوس) (http://forum.persianv.com/Author)
هرگز در اصالت وجود خويش ترديد راه ندهيد. هوشمندي درون شما كل اين سياره را آفريد، حرمتي را كه براي خدا قايليد براي خود هم روا داريد. (اپيكتيتوس) (http://forum.persianv.com/Author)
بر مفهوم خدا به عنوان حاكم و فرمانرواي عالم، خط مردود بكشيم و خود را به عنوان پاره اي از وجود خدا درك كنيم و بپذيريم. (اپيكتيتوس) (http://forum.persianv.com/Author)
شما بخش خاصي از جوهره ي خدا هستيد، چرا از اصالت وجود خود غافل ايد؟ چرا فكر نمي كنيد كه از كجا آمده ايد؟ (اپيكتيتوس) (http://forum.persianv.com/Author)
هر كس از هر چيز مي ترسد از آن فرار مي كند ولي، هر كس از خدا مي ترسد، به او پناه مي برد. (ارستو) (http://forum.persianv.com/Author)
بايد خدا را مقدم بر مردم دوست داشته باشيم، چون تنها در اين صورت است كه مي توانيم اشخاصي را بي قيد و شرط و پدرانه دوست بداريم. (استفان كاوي) (http://forum.persianv.com/Author)
كسي كه به درگاه خدا نيايش مي كند، به نيروي لايزال او ملحق مي شود. (استفان كاوي) (http://forum.persianv.com/Author)
در ذهن الهي، از دست دادن حافظه معنا ندارد. از اين رو، هر چه را که بايد به ياد مي آورديد و هر چه صلاح نيست فر اموش مي کنيد. (اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
براي حفظ آنچه مي ستاييد، يا دوست داريد، بايد ايمان داشته باشيد که آنها در حمايت الهي قرار دارند. (اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
بيشتر مردم زياد تقلب مي کنند، به جاي اين که بار خود را به دست خدا بسپرند، خود آن را حمل مي کنند. (اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
احساس حضور خدا را، به عادت بدل کنيد، تا لحظه اي از ياد خدا غافل نباشيد. (اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
خدا، معجزات خود را از راههايي سحر آسا و عجيب به انجام مي رساند. (اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر آدمي خود راچنان ببيند که خدا او را مي بيند، موجودي مي شود تابناک، بي زمان، بي تولد و بي مرگ، زيرا خدا انسان را به سيماي خود و شبيه خود آفريده. (اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
ديدگانتان، ديدگان خدا باشد. (اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
خدا، به زمان احتياج ندارد و هرگز دير نمي کند. (اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
هم اکنون خداوند، هر گونه اوضاع و شرايط نادرست را در ذهن و تن و امورم، نيست و نابود مي کند. (اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
بسياري از مردم، به جاي توکل به خدا، از قدرت شخصي خود مدد مي جويند، که همواره واکنشي نا خوشايند در پي خواهد داشت. (اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
من همان قدر به خدا محتاجم که، او به من مشتاق،زيرا من همچون ابزاري هستم در دست خدا، تا مشي خود را از طريق من به انجام برساند. (اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
بخواهيد تا به شما داده شود. بطلبيد که خواهيد يافت. به خدا تقرب جوييد تا به شما نزديک شود. (اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
قدرت شکست ناپذير خدا، هر مانعي را از سر راه بر مي دارد. (اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق الهي، قدرتمندترين عنصر عالم است و هر چه را که همجنس خود نباشد، از ميان بر قانع ميکنند. (اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
خداي من خداي و فور نعمت است و هم اکنون هر ناز و نعمتي را که آرزومند يا نيازمند باشم، پيش از آن رامي ستانم. (اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
مردم دوست دارند همه ي کارها را خود انجام داده و سروسامان ببخشند،خدا را فراموش مي کنند، البته خبرشکست حاصلي بار نخواهد آورد. (اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
هر چيزي را فقط از ذات کل متوقع باشيد، و دل خود را به درها و دروازه ها خوش نکنيد. (اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
احساس ايمني و شادماني، حاصل ايمان کامل به خداست. (اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
خدا، روزي رسان شكست ناپذير من است و هم اكنون هر آنچه را كه نياز دارم، در پناه لطف الهي و به شيوه هايي عامل به من خواهد رسيد. (اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
خداوند آنچه را که براي ديگران عطا کرده، بيش از آن را نيز براي شما عطا مي کند. (اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
بيشتر مردم به علت اين که کار و بار خود را به دست خدا نمي سپارند،هميشه در حال جان کندن هستند و هيچ گاه نتيجه هم نمي گيرند. (اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
هر كه خدا را شناخت از او بترسد، و هر كه از خدا بترسد، دل از دنيا بر كند. (امام صادق) (http://forum.persianv.com/Author)
حسن ظن به خدا اين است كه، به غير از خدا اميدوار نباشي و جز از گناهانت نترسي. (امام صادق) (http://forum.persianv.com/Author)
در اين جهان، فقط يك چيز هدگز دچار تحول نمي شود و آن خداوند است. (امام صادق) (http://forum.persianv.com/Author)
يگانه دانستن خدا، اخلاص ورزيدن براي او و نقي هر گونه صفتي از اوست. (امام علي) (http://forum.persianv.com/Author)
هر چه آفريدگار را بزرگتر بشماريد، آفريدگان را کوچکتر خواهيد ديد. (امام علي) (http://forum.persianv.com/Author)
بخشش خدا، به اندازه ي نيت انسان است. (امام علي) (http://forum.persianv.com/Author)
بهترين چيزي كه مي تواند قلب انسان را سرشار كند، ايمان به خداست. (امام علي) (http://forum.persianv.com/Author)
محكم ترين دستاويزي كه در ارتعاش اركان زندگي به دست مي گيري، رابطه اي است كه بين تو و پروردگار بزرگ استوار است. (امام علي) (http://forum.persianv.com/Author)
اولين دين، شناختن خدا و كمال شناختن او، يگانه دانش اوست. (امام علي) (http://forum.persianv.com/Author)
خدا لطف خود را شامل آن كس كرده كه: روشي كه او را از هوا وهوس باز مي دارد، علمي كه او را از مفاسد و جهل نگه دارد و بي نيازي وثروتي كه در برابر زيانهاي فقر او را محافظت كند. (امام كاظم) (http://forum.persianv.com/Author)
خدا، دايره اي است كه مركزش همه جا مي باشد و محيطش هيچ جا نيست. (امپدوكلس) (http://forum.persianv.com/Author)
خداوند قادر است ترا به هر چيزي كه خواهانش هستي برساند‏‏، مشروط بر آنكه‏، همه چيزت را در دست با كفايت باريتعالي بگذاري. (اميليا جكسون) (http://forum.persianv.com/Author)
خدا هست، خدا هميشه هست، در واقع خداوند به معناي بودن است و بودن به معني خداست. (باگوان راجينيش اوشو) (http://forum.persianv.com/Author)
خدا، سبزي درختان، سرخي درختان و زردي درختان است. خدا همه جا هست. فقط خدا هست. (باگوان راجينيش اوشو) (http://forum.persianv.com/Author)
تنها كسي كه مي تواند زندگي ام را تغيير دهد، خودم هستم. (بلدوين) (http://forum.persianv.com/Author)
هيچ چيز به جز خدا،تشنه کام معرفت را سيراب نمي کند. (بلز پاسكال) (http://forum.persianv.com/Author)
گريز نداريم كه بر سرايمان به خدا شرط بندي كنيم، اگر شرط را ببريم همه چيز را برده ايم و اگر ببازيم، هيچ از دست نداده ايم. (بلز پاسكال) (http://forum.persianv.com/Author)
خداوند رودخانه اي از نور است كه ما جملگي در آن آب تني مي كنيم. آب غير قابل رويت عشق خداوند در همه ي شرايط ما را احاطه كرده است. (پاتريشيا لاو) (http://forum.persianv.com/Author)
ما فقط براي چند سال داراي مليتي هستيم ولي هميشه بنده خداوند باقي خواهيم ماند. (پاراما هانسايوگاناندا) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق به خدا و ابناي بشر، زيربناي معجزات اعجازانگيز است. (پال توييچل) (http://forum.persianv.com/Author)
پناه بردن انسان به خدا دين است: فكر كن، احساس كن، عمل كن، آنچه هست معني است در حالي كه با زيبايي، عشق و خرد به هم در آميزد. (پال توييچل) (http://forum.persianv.com/Author)
كسي كه قلبش مالامال از عشق الهي است، با نيرويي مرتبط مي شود كه وراي نمود مادي است. (پال توييچل) (http://forum.persianv.com/Author)
هر آن که خدايان گرانمايه اش مي دارند، در جواني مي ميرد. (پلادتوس) (http://forum.persianv.com/Author)
خدا، وجودم در اختيار توست، اراده ي تو، ولو به نابود كردن من تعلق گيرد، صورت تحقق خواهد گرفت. (توماس براون) (http://forum.persianv.com/Author)
خدايا، به وجدانم آرامش عطا کن و مرا بر احساساتم مسلط ساز،و کاري کن که تو را بپرستم و عاشق دوستانم شوم. (توماس براون) (http://forum.persianv.com/Author)
گردشهاي افلاک در بيست قرن، مارا از خداوند دورتر، و به خاک نزديکتر کرده است. (توماس اليوت) (http://forum.persianv.com/Author)
تنها اعتقاد به خداوند مي تواند انسان را در مبارزه اش عليه گناه، و وحشت مرگ ياري دهد. (توماس اليوت) (http://forum.persianv.com/Author)
در آثار راز آميز خداوند تأمل كن كه راهش از اعماق عظيم زمان ميگذرد و تاريخ از وجود او پرده برميدارد. (توماس كارلايل) (http://forum.persianv.com/Author)
تنها در كل تاريخ و در ابديت است كه از خدا نشاني خواهيم يافت. (توماس كارلايل) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي با خدا حرف مي زنيم خود را به مراتب كوچكتر و آسيب پذيرتر مي بينيم. در نتيجه دليل بزرگي براي ناراحتي خود مي يابيم. (جان گري) (http://forum.persianv.com/Author)
گردن كشاني كه به اراده ي مشكوف خدا قانع نيستند و مي خواهند در آسمانها پرواز و به اسرار آفريدگار دست يابند، به كيفر غرور خويش خواهند رسيد. (جان ناكس) (http://forum.persianv.com/Author)
پيروي از طبيعت و عقل، انسان را از خدا دور مي كند و اين چه گستاخي است كه انسان، طبيعت فسادپذير و عقل نابينا را بر سخت نبودن خدا مقدم دارد. (جان ناكس) (http://forum.persianv.com/Author)
زيباترين جايي که مي توان خدا را جستجو کرد، باغ و بوستان است. (جورج برنارد شاو) (http://forum.persianv.com/Author)
در ميان خداي طبيعت و خداي كتاب مقدس تناقضي وجود ندارد، آنان كه يكي از اين دو خدا را پذيرفته اند، منطقاً بايد خداي ديگر را نيز بپذيرند. (جوزف باتلر) (http://forum.persianv.com/Author)
آنان که به سادگي نمي توانند بگويند خدا نيست، خودشان را با افکار وجود روح و جادوگران قانع مي کنند. (جوزف گلنويل) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي با فهم ناچيز خود به تفكر مي پردازيم، در مقابل آن همه عظمت، سر به سجده مي نهيم و خالق را ستايش مي كنيم. (جوها نزكيلر) (http://forum.persianv.com/Author)
خداوند ما را، شبنم و اشك را، در تشنگي پر از مهر ومحبتش خواهد نوشيد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
خداوند شرارت نمي كند، او به ما خرد و قدرت يادگيري مي دهد تا همواره مراقب دام هاي گمراهي و تباهي باشيم. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
خداوند در درون هر يك از ما رسولي قرار داده است تا ما را به راه روشن هدايت كند. با اين وجود، بسياري هنوز در بيرون از خود به دنبال زندگي مي گردند. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
لطف خداوند است که، تخمه هاي مهر را در کشتزار جان هاي ما مي دهد، نه در خواستي که از او مي کنيم. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
همان گونه كه هر يك از شما در نزد خداوند يگانه هستيد، هر يك از شما نيز بايد در معرفت خويش از خداوند و فهمش در زمين نيز، يگانه باشد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
ما‏، نفس و بوي دلاويز خدا هستيم (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
روح انساني فقط پرتوي از مشعل فروزاني است كه خداوند در روزنخست آفرينش از خويش جدا كرده است. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
تو اي انسان، خواهان آن هستي كه دنيا را با چشمان خداوند ببيني، و رازهاي جهان ديگر را با فكر بشري كشف كني؟ چنين است ثمرات بي خبري. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
ما نمي توانيم به گونه اي كامل ذات خدا را درك كنيم. زيرا ما خدا نيستيم. اما مي توانيم به شعور خود مجال دهيم تا با تجليات شهود خداوند رشد يابد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
به آسمان، به همه جا بنگريد، خدا را خواهيد ديد كه در گل ها مي خندد، در لابلاي درختان، دستانش را براي شما تكان مي دهد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
دانايي جاودانه ي خداوند، هيچ چيزي را در پرتو خورشيد بيهوده نيافريده است. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
خداوند، در پس هزاران پرده ي نور است. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
نخستين انديشه ي خداوند يك فرشته بود و نخستين واژه ي خداوند يك انسان. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
خداوند براي حقيقت دروازه هايي بسيار تعبيه كرده است تا به هر مؤمني كه بر آن ها مي كوبد خوش آمد بگويد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر مي خواهيد خدا را بشناسيد، به آسمان بنگريد، او را خواهيد ديد كه در ميان ابرها گام بر مي دارد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
من خدا را مي بينم كه همچون از درياها و كوه ها و دشت ها بالا مي آيد. و انسان ها از همه چيز به ياري اشتياقشان به سوي خدا بالا مي روند. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
براي نزديكتر شدن به خدا، به مردم نزديكتر شويد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
هنگامي كه عشق مي ورزيد مگوييد: خدا در دل من است، بلكه بگوييد: من در دل خدا هستم. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
تصور هر كس از خداوند با تصور ديگري از او متفاوت است، بنابراين كسي نمي تواند دين خود را به ديگري بدهد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
ريشه ي شقايق پژمرده، ناله اي است به درگاه خدا. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
همه ي روح ها به خداوند جمع خواهند شد، هنگامي كه روح به خداوند مي رسد، خواهد دانست كه رسيده است. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
خداوندا، نمي توانيم از تو چيزي بخواهيم چرا که تو نيازهاي ما را مي داني، پيش از اين که در ما پديدار شود. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر مي خواهيد خدا را بشناسيد، در پي كشف رازها نباشيد. بلكه به گرداگرد خويش نگاه كنيد، او را خواهيد ديد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر براي محاسبه ي روز رستاخيز نبود، مردمان خدا را پرستش نمي كردند. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
به دفعات گرفتار و درمانده شدم و آنگاه كه نام او را بر زبان آوردم، همه درها به رويم باز شد. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
اي قادر متعال، از كثيف ترين ماده مرا ساختي كه بنده و نماينده ات باشم بر ارض. ياري ام كن بر آنچه خواسته ام. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
اي قادر متعال، ستايشم را بپذير كه تنها سجده وستايش از براي توست. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي با زبان خويش با خدايم صحبت مي کنم، مي دانم چه مي گويم، و چه مي خواهم و اگر اشتباه کنم اصلاحش مي کنم. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي با خداي خويش به راز و نياز صميمانه مي پردازي، نياز خويش را از ته دل بخواه و بيان کن تا اجابت شود. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
چه كسي رابجويم كه در هيچ كجا پيدايش نمي كنم، تنها اوست كه در همه ي لحظه هاي حياتم، در وجودم و در همه جا هست و فرياد رسم مي باشد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
هر جا كه راه را بسته ديديد، هر جا كه كسي را فريادرس نديديد، و هر جا كه درمانده شديد، فقط او را بطلبيد«خدا». (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
خدايا، آنچه مي دهي نعمت است و آنچه نمي دهي حكمت. سلامتم ده تا خدمتگذار بندگانت باشيم. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
يکي بيش نيست که خواسته هايمان را اجابت مي کند، پس با زبان خود با او بگو، او قادر است و تمام زبان ها را مي داند. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر جهان را خالق و به وجود آورنده اي نبود، نظام طبيت به هم مي‌خورد، و چون كسي او را خلق نكرده نام با عظمتش را « خدا » گذاشته‌ايم. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
يگانه پروردگارا، ستايشت مي كنم به پاس آنچه بر من عطا كردي و عطا خواهي كرد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
نيست نامي، بالاتر، و ارزنده تر و دلنشين تر از نام« خدا ». (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي با خداي خود به راز ونياز مي ايستيم، بيشتر به عظمت و حكمت او پي مي بريم. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
خدايا، آنچه دارم از تست، و آنچه ندارم از خويش، كه لياقتش را نداشته ام. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر انسان هر زباني را بداند دليلي ندارد با آن زبان با خداي خود نجوا کند، بايد با زبان خود باقادرمتعال سخن گويد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
من با خداي خويش، با زبان خود صحبت مي کنم، مي دانم که زبان مرا مي داند، زبان پارسي، زبان افتخار آفرين و جاودانه. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
هميشه به ياد خدا بودن، هميشه شاد و بي مشكل بودن است. (حسين كاشيان) (http://forum.persianv.com/Author)
خداوند، نور و نجات من است، از که ترسم که خداوند، ملجاء جان من است. (حضرت عيسا) (http://forum.persianv.com/Author)
خداوند متعال خلق را آفريده و چنين مقرر فرموده كه رحمت و مهر من بر غضب و خشم من، غالب و مسلط است. (حضرت محمد) (http://forum.persianv.com/Author)
از رحمت خدا، نااميد نشويد. (حضرت محمد) (http://forum.persianv.com/Author)
دو خصلت است كه نيك تر از آن نيست: ايمان به خدا و سودمندي براي خدا. (حضرت محمد) (http://forum.persianv.com/Author)
خدا، جز به رحم دلان ترحم نكند. (حضرت محمد) (http://forum.persianv.com/Author)
بد بنده اي است كه با گردن كشي و تكبر « خدا »ي بزرگ بلند مرتبه را از ياد ببرد. (حضرت محمد) (http://forum.persianv.com/Author)
بايد به خاطر داشته باشيم که ما، نزد خداوند متعال انسان خاص و مهمي هستيم. (دارلا واكر) (http://forum.persianv.com/Author)
خدايا، از گناه شوخيهاي كوچكي كه با تو كرده ام در گذر، تا من هم از شوخي بزرگي كه با من كرده اي در گذرم. (رابرت فراست) (http://forum.persianv.com/Author)
چنانچه خدايي دانا در پس عجايب هستي باشد، باور نيست که او اجازه دهد عدالت با شکست روبرو شود. (ژان ژاك روسو) (http://forum.persianv.com/Author)
حتا به خاطر احتراز از اعتقاد ياس آور به پيروزي بدي هم كه باشد، من بايد به خداوندي نيكوكار كه اطمينان پيروزي نيكي را بدهد معتقد باشم. (ژان ژاك روسو) (http://forum.persianv.com/Author)
بلي، خداوند وجود دارد و بدون او زندگي بي مفهوم و غيرقابل تحمل مي شود. (ژان ژاك روسو) (http://forum.persianv.com/Author)
خدا داراي وجود خارجي و انتقامجويي نيست كه افراد بي رحم و وحشتناك تصور مي كنند، او روح طبيعت است و طبيعت زيبا و سرشت آدمي در بيناد نيكوست. (ژان ژاك روسو) (http://forum.persianv.com/Author)
كشيشان كوشيده اند تا از خدايشان جباري هولناك، بوالهوس و متلون بسازند، آنان به چنين خدايي نيازمندند تا او را خدمتگذار اغراض خويش سازند. (ژان ميله) (http://forum.persianv.com/Author)
انسان از روي گفته هايي به خدا معتقد مي شود كه خدا نمي شناسد. (ژان ميله) (http://forum.persianv.com/Author)
صبر و شكيبايي و ثبات اراده و اندك جديت و فداكاري و اتكال به خدا و ايمان، موجب رفع مشكلات در زندگي مي گردد. (ژرژ پوليته) (http://forum.persianv.com/Author)
پشتيباني به خدا، هر مشكلي را از بين مي برد. (ژرژ پوليته) (http://forum.persianv.com/Author)
هنگامي « صفر » داراي ارزش و اهميت مي شود كه عدد « يك » در كنار آن قرار گيرد. دنيا تماماً « شر » است و تنها خداوند داراي ارزش و اهميت است. (ساتيا سايي بابا) (http://forum.persianv.com/Author)
به خاطر ارزش و اهميت خداوند است كه هر چيز ديگر ارزشمند جلوه مي كند. (ساتيا سايي بابا) (http://forum.persianv.com/Author)
شناخت خدا عميق است! اي احمق،عميق تويي. اگر عميقي هست تويي. (شمس تبريزي) (http://forum.persianv.com/Author)
خدا از آدم هايي که مي خواهند ضعف وزبوني خود را با خداپرستي جبران کنند، بيزاراست. (علي شريعتي) (http://forum.persianv.com/Author)
كساني كه از خدا و از زندگي بد مي گويند به خودشان بدي مي كنند. اگر همه چيز را دوست بداري، تجلي ذات آفريدگار را مي بيني. (فئودور داستايوسكي) (http://forum.persianv.com/Author)
تبديل شدن بدبختي ها به خوشبختي ها مرا به اعتقاد به وجود خدا تحريك و اغوا مي كند. (فرانسواماري ولتر) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر خدا ما را به مانند خود آفريده است، ما نيز با ساختن تصوير وي در خودمان كار او را تلاقي كرده ايم. (فرانسواماري ولتر) (http://forum.persianv.com/Author)
خدايم را ارج مي نهم، اما به بشريت نيز مهر مي ورزم. (فرانسواماري ولتر) (http://forum.persianv.com/Author)
وجود خدا را نمي توان با دليل و عقل اثبات کرد، ولي احساس مي داند که بدون اعتقاد به خداوند زندگي بشري چيزي عبث و غم انگيز است. (فردريش ي) (http://forum.persianv.com/Author)
به نظر مي رسد، اگر اين جهان را خالقي نيكخواه آفريده بود، مي بايست ما را خوشبخت تر از آنچه هستيم مي آفريد. (فردريك كبير) (http://forum.persianv.com/Author)
بايد بارهاي خود را به دست خدا بسپاريم و خود را آزاد کنيم. (فلورانس اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
من با ديدن محدوديت در خودم، خدا را محدود نمي کنم، چون با خدا همراهم همه چيز ممکن و ميسر است. (فلورانس اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
جز خواست خدا، خواست ديگري وجود ندارد. (فلورانس اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
خداوند معجزات خود رابه شيوه هايي اسرارميز به انجام مي رساند. (فلورانس اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
خداوند روزي رسان خستگي ناپذير آدمي است و برکات او تمام ناشدني است. (فلورانس اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
هنگامي که کار خود راتمام و کمال به خدا بسپاريد، از هر وضعيت به ظاهر مخالفي برکت هايي عظيم به سوي شما سرازير مي شود. (فلورانس اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
توكل به خدا داشته باش اما، براي رسيدن به ساحل نجات پارو بزن. (فيليپ مك كرا) (http://forum.persianv.com/Author)
هم اکنون از وفور بي کران و غني خدا لبريزي، خدا همين الان همه ي نياز هايت را بر آورده ساخته است. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
خدا، تنها کاري را مي تواند براي شما انجام دهد که، بتواند آن را از طريق آرمانها و انديشه ها و واکنش هاي خودتان بيان و عيان سازد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر به انسانها عشق نمي ورزيد و اعتماد نداريد، به خدا نيز نمي توانيد عشق بورزيد و اعتماد كنيد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
هر آنچه را بتوانيم تصور کنيم، به ياري خدا مي توانيم به دست آوريم. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
همواره به خاطر بياوريد که، خدا منشاء همه برکت ها است. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
ارتباط با خدا، ارتباط با غني ترين، کامياب ترين و مهم ترين نيروي کاينات و همنوايي است. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
ميدانم كه، خدايي وجود دارد. (كارل يونگ) (http://forum.persianv.com/Author)
ما به خاطر بي خبري از شيوه ي كار عالم، اغلب چيزهايي را طلب مي كنيم كه به ضرر و زيان ماست، و كردگار يكتا به خاطر مصلحت مان از اجابت آن سرباز مي زند.(كريستوفر مارلو) (http://forum.persianv.com/Author)
هستند آدمياني که خداوند، در جان و روحشان زندگي مي کند بي آن که خود بدانند. (كريستيان بوبين) (http://forum.persianv.com/Author)
خدا آن چيزي است كه كودكان مي دانند، نه بزرگسالان. (كريستيان بوبين) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر ما، خداوند را در استان هاي ما رنگ مي بازند، كدر مي شوند، مي پوسند و خرد شده مي ريزند. (كريستيان بوبين) (http://forum.persianv.com/Author)
اقليت به خدا نيازمندند، چون جز او همه چيز دارند، و اکثريت به او محتاجند، چون جزاوهيچ ندارند . (لئو تولستوي) (http://forum.persianv.com/Author)
هر كس كه انديشيدن آموخته باشد، مشكل بتواند به خدا ايمان آورد. (لئو تولستوي) (http://forum.persianv.com/Author)
نمي شود بي خدا زندگي كرد، به زودي احساس خواهيد كرد. تنها از روي لجبازي است كه ايمان نمي آوريد، چرا كه دنيا آنگونه كه شما مي خواهيد ساخته نشده. (لئو تولستوي) (http://forum.persianv.com/Author)
خدا، آروزي من است. (لئو تولستوي) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر كسي از مردم مي ترسد، او معتقد به خداوند نيست. (لئو تولستوي) (http://forum.persianv.com/Author)
خداشناسي، جز از طريق ايمان ممكن نيست. (لئو تولستوي) (http://forum.persianv.com/Author)
هرگز خدا و مرگ را فراموش مكن، اما احساني كه به مردم مي كني يا بدي اي كه ديگران در حق تو مي كنند فراموش كن. (لقمان حكيم) (http://forum.persianv.com/Author)
كينه ي همه جهانيان را پذيرفته ام، از امپراتور و پاپ گرفته تا ملازمان آنان. (مارتين لوتركينگ) (http://forum.persianv.com/Author)
خداوند تنها معدودي از مردم را براي رستگاري برگزيده است، و بيشتر آنان را به لعنت ابدي گرفتار كرده است. (مارتين لوتركينگ) (http://forum.persianv.com/Author)
ما انسانهاي درمانده، گلستاخانه برآنيم که عظمت شگفتي هاي غير قابل ادراک خدا رادريابيم و با نابينايي به پرتو شکوه آفريدگار مي نگريم. (مارتين لوتركينگ) (http://forum.persianv.com/Author)
بي خبري ما از خدايان، دليل بر عدم وجود آنها نيست. باور همگاني آدميان به سرنوشت، كفه را به سود احتمال وجود آن سنگين مي كند. (ماركوس توليوس سيسرو) (http://forum.persianv.com/Author)
خداوند عشق دروني ماست. اين كه فرامين او را دنبال كنيم يا به عشق بينديشيم، كاملاً در اراده و اختيار ماست و با خداوند يكي شدن و آرامش پيدا كردن. (ماريان ويليامسون) (http://forum.persianv.com/Author)
فقير آن است که، بي نياز از غير خداست و ناظر به سوي خداست. (منصور حلاج) (http://forum.persianv.com/Author)
خدايي را كه پيشينيان مي پرستيدند، غير از خدايي است كه ما شناخته ايم. ما كه در علوم پيشرفت كرده و عجايب بسياري را كشف نموده ايم. (موريس مترلينگ) (http://forum.persianv.com/Author)
خداي آفريننده به منزله ي دوستي است كه سابقاً با شما برخورد كرده و شما از آن آميزش با او لذت برده ايد، و به همين جهت آرزوي ملاقاتش را داريد. (موريس مترلينگ) (http://forum.persianv.com/Author)
عظمت خداي هر کس به اندازه ي بزرگي مغز اوست، وبه عبارت ديگر، بزر گي خداوند به قدر شايستگي ماست. (موريس مترلينگ) (http://forum.persianv.com/Author)
هيچ كس نمي تواند خدا را براي ديگران توصيف كند، زيرا به محض اين كه توانست، او خدا نبوده، بلكه مثل من و شماست. (موريس مترلينگ) (http://forum.persianv.com/Author)
هر کس به خدا معتقد است، ولي هر کس عقيده ي خاصي نسبت به او دارد که متناسب با طرز فکر خودش مي باشد. (موريس مترلينگ) (http://forum.persianv.com/Author)
محال است كه انسان بتواند به خدواند معتقد نشود، و متعجبم از اينكه مرا بي اعتقاد به خدا گفته اند. (موريس مترلينگ) (http://forum.persianv.com/Author)
هر چه دانش ما بالاتر برود، به همان نسبت خداوند را بزرگتر از آنچه هست خواهيم يافت. (موريس مترلينگ) (http://forum.persianv.com/Author)
فقط خداوند است كه مي گذارد من نفسي را كه فرو برده ام پس بدهم. اين من نيستم كه با شما صحبت مي كنم بلكه، من مي خواهم با شما صحبت كنم. (نيكولايدو مالبرانش) (http://forum.persianv.com/Author)
خداي منان دوست ندارد بيشترين بنده را داشته باشد بلكه، دوست دارد بندگانش، در تعدادي هر چه بالاتر و بي شمارتر خداي گونه رفتار وعمل كنند. (نيل دونالدوالش) (http://forum.persianv.com/Author)
بهترين راه شناخت خدا، دوست داشتن بسياري از چيزهاست. (ونسان ون گوك) (http://forum.persianv.com/Author)
براي يك فلسفه ي عالي، شايسته است، همه ي نيروها را صادر از نيروي ازلي و ابدي بدانيم كه مصدر هر حركت و مركز هر علمي است. (ويرژيل اكللوگ) (http://forum.persianv.com/Author)
همان انرژي آسماني كه كاينات را آفريده و گردش و چرخش كهكشان ها را نظم بخشيده، در يكايك ياخته هاي تن ما و ساير موجودات نيزجاري است. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
در هر چيز و هر كس، نشانه هاي خدا را ببينيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
هنگامي كه با ابديت نامتناهي يكي مي شويد، با نيرويي كه وراي مكان و زمان است ارتباط برقرار مي كنيد، ديگر نيروي اعجازآميز خدا را جدا نمي بينيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
ضرورت دارد بر ملامت هر چيز و هر كس خط مردود بكشيد و در عوض نهال شناخت خدا را در درون بكاريد و نتيجه بگيريد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي از ملكوتي كه در ذات خود داريد آگاه باشيد و تماسي هشيارانه با خدا برقرار كرده و با خود و ديگران به عنوان تجليات و مظاهر خدا رفتار مي كنيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
به جاي استفاده از خدا، براي محافظت در برابر خطرها و رويدادهاي ناگوار، از او شهامت و جسارت طلب مي كنيم. و به جاي رهايي از درد وبيماري، راه هاي غلبه. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
هنگام انجام فعاليتهاي ورزشي، انرژي خدا را در يكايك ياخته هاي خود مجسم كنيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
براي اين كه احترام بيشتري را براي خود قايل شويد، خوشتن را مرتبط و متصل به خدا ببينيد و نه جدا از او. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
هر جا كه عاجز از حل مشكلات شدي بگو: خدايا، حل مشكلاتم را به تو وا مي گذارم ترديد ندارم كه تو مرا با مهربان ترين شيوه ي ممكن هدايت خواهي كرد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
از طريق انجام مراسم مذهبي، به حضور خدا در خود و آنچه انجام مي دهيد تأكيد كنيد. غذايتان را متبرك و در قبال آن شكر گزار باشيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
مقصود غايي و نهايي زندگي، شناخت خداست. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
خدا را با خود همراه بدانيد و هيچ گاه با او احساس غريبي نکنيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر خدا در همه جا حي و حاضر است، پس مكاني را نمي توان يافت كه خدا در آنجا حضور نداشته باشد. وجود شما هم مشمول اين قاعده است. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
زماني اگر از دانشمند عامي مي پرسيدند که آيا به خدا ايمان داري، مي گفت: من يک دانشمندم، اما امروزه مي گويد: البته به خدا ايمان دارم،من يک دانشمندم. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي من خدا را به كمك مي طلبم، پاسخ ها از راه مي رسند و روشني شفافيت بر فضا حاكم مي شود. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
سپاسگذاري يكي از شيوه هاي شناخت حضور خدا در همه چيز است. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
در ميان همه ي اسرار، يك حقيقت واضح و قطعي وجود دارد و آن اين است كه فوق انسان يك نيروي ازلي و ابدي وجود دارد. (هربرت اسپنسر) (http://forum.persianv.com/Author)
خدا را به خاطر معلوليت هايم شکر گزارم، چرا که به وسيله ي آن ها بود که توانستم خودم، توانايي هايم و خالقم را بيابم. (هلن كلر) (http://forum.persianv.com/Author)
خدايا، وضعي متوسط به من عنايت فرما. (هونوره گابريل ميرابو) (http://forum.persianv.com/Author)

Paradise
20-05-2011, 10:46
خود
چيزي بنام خوشبختي وجود ندارد، زيرا كه، آرزوي تحقق نيافته باعث رنج مي شود، و تحقق آن هم، جز دلزدگي ثمري ندارد. (آرتو شوپهناور)
خوشبختي، فقط يك تعريف دارد، باور داشتن خوشبختي. (آرماند ژان ريشيليو)
به دست آوردن خوشبختي، بزرگترين فتح زندگي است. (آلبر كامو)
من در اين دنيا خوشبختم، زيرا ملكوت من گوشه اي از اين دنياست. (آلبر كامو)
هدف هنر، شكل بخشيدن به منشور خوشبختي است. (آلبر كامو)
گاه لازم است كه انسان ديدگان خود را ببندد، زيرا اغلب خود را به نابينايي زدن نيز نوعي خوشبختي است. (آلف ن)
خوشي هاي كوچك، خوشبختي بزرگ مي آورد. (آلفونس كار)
خوشبختي وجود ندارد و ما خوشبخت نيستيم، اما نمي توانيم اين حق را به خود بدهيم كه، در آروزي آن باشيم. (آنتوان چخوف)
خوشبخت نبودن، گناهي است عظيم. (ابوالعلاء مَعري)
كسي كه خوشبخت نباشد، گناهكار است. (اپيكا تاتوس)
وقتي خوشبخت هستيم، هميشه خوب جلوه مي كنيم، اما وقتي خوب باشيم، هميشه خوشبخت نخواهيم بود. (اسكار وايلد)
خوشبختي، تنها چيزي است كه شما، بدون آن كه مالك آن باشيد، مي توانيد به ديگري آنرا واگذار كنيد. (امانوئل كانت)
ديپلمات خوشبخت كسي است كه، در يك خانه اي انگليسي زندگي كند، زن ژاپني داشته باشد، غذاي چيني بخورد و حقوق آمريكايي بگيرد. (اوتانت)
ساعاتي كه در انتظار خوشبختي هستيم، لذت بخش تر از دقايقي است كه، به لذت خوشبختي رسيده ايم. (اوليور گلداسميت)
كسي كه مي خواهد ديگران دايم براي او كف بزنند، تمام خوشبختي خود را در دست ديگران مي گذارد. (اوليور گلداسميت)
عده ي قليلي از مردم، مي توانند بي آن كه نسبت به يك فرد يا ملت و يا فرهنگ احساس بيزاري كنند، خوشبخت باقي بمانند. (برتراند راسل)
انسان خوشبخت نمي شود، اگر براي خوشبختي ديگران نكوشد. (برناردو سن پير)
مردم هرگز خوشبختي خود را نمي شناسند، اما خوشبختي ديگران هميشه در جلوي ديدگانشان است. (پي ير دانينسون)
كساني خوشبخت هستند كه فكر و انديشه شان معطوف به چيزي غير از خوشبختي است. (جان استوارت ميل)
خوشبختي، هر روز يكبار در منزل را مي زند. ولي بدبختانه، صاحب خانه در آن لحظه در منزل همسايه است. (جورج برنارد شاو)
ما حق نداريم بدون توليد خوشبختي، تنها مصرف كننده آن باشيم، همان گونه كه حق نداريم بدون توليد ثروت، فقط مصرف كننده ي آن باشيم. (جورج برنارد شاو)
وقتي نقشه ي پليدي را در فكر خود طرح مي كنيم، سرنوشت را از خود مي رانيم. (چارلز ديكنز)
آيا مي شود بدون كاشت دانه. محصولي به دست آورد؟ پس ما هم بذر خوشبختي را بايد بكاريم تا محصول آن را براشت كنيم. (حسين رحمت نژاد)
اگر زيبايي زندگي را احساس كني، آنگاه است كه خواهي دانست خوشبختي. (حسين رحمت نژاد)
انسان، خوشبختي را در داشتن عايله و خانه و اتومبيل مي داند، وقتي به دست آورد، دايره خوشبختي را وسعت داده و در چيزهاي ديگر مي جويد. (حسين رحمت نژاد)
از خوشبختي چه مي خواهيم، بهتر زندگي كردن، خوب، كاري ندارد، بهتر زندگي كنيد، پول فراوان، خوب به دست بياوريد. (حسين رحمت نژاد)
اگر در اتومبيلمان بنزين نريزيم، نمي تواند حركت كند، و اگر مسير خوشبختي را همواره نكنيم، چگونه خوشبختي مي تواند به سراغ ما بيايد؟ (حسين رحمت نژاد)
به خاطر بسپاريم كه تنها راه تأمين خوشبختي، توقع حق شناسي از ديگران نيست بلكه، خوبي هايي كه مي كنيم، بايد منظور تأمين مسرت خودمان باشد. (ديل كارنگي)
خوشبختي يعني: حساب بانكي مناسب، آشپز خوب و دستگاه گوارش بي عيب. (ژان ژاك روسو)
براي خوشبخت شدن، لازم است هر روز چند ساعت و هر ماه چند روز و هر سال چند ماه را در انزوا به سر ببريم. (ژرژ دو حامل)
اي كه در بند آسايش و خوشبختي هستي، چرا آسايش را از ديگران دريغ مي داري؟ (سعيد نفيسي)
هركس، آن چيزي را كه ندارد، رسيدن به آن را خوشبختي مي داند. (سعيد نفيسي)
خوشبختي، يك امكان نيست، بلكه يك احساس است. (شاگتي گواين)
براي آن كه بشر بتواند در دنيا خوشبخت زندگي كند، بايد از قسمتي از توقعات خود بكاهد. (شانفور)
آدم خوشبخت نيست، زيرا نمي داند خوشبخت است. (فئودور داستايوسكي)
كساني خوشبخت هستند كه، با زحمات مختلف زندگاني روبرو مي شوند و بدبخت كساني كه كوره راهي باريك بيش ندارند و آنرا هم قضا و قدر از ايشان مي گيرد. (فرانكلين روزولت)
به نظر من، اگر اين جهان را خالقي نيكخواه آفريده بود، مي بايست ما را خوشبخت تر از آنچه هستيم مي آفريد. (فردريك كبير)
خوشبختي به سادگي روي مي دهد، و امكان پذير و حتا شايد مطلوب نباشد كه به وضعيتي دايمي تبديل شود. (فريتس پولز)
مانع بزرگ خوشبختي، در انتظار خوشبختي بسيار بزرگ نشستن است. (فونتنل)
اشكهاي ديگران را مبدل به نگاه هاي پر از شادي نمدن، بهترين خوشبختي هاست. (گوتاما بودا)
هيچ كس جز خود ما، مسئول بدبختي ها و يا خوشبختي هاي ما نيست. (گوتاما بودا)
خوشبختي، يعني هماهنگي آمال ما با حوداث روزگار. (گوستاو فلوبر)
خوشبختي، دروغي است كه جستجوي آن همه ي مصيبت ها است. (گوستاو فلوبر)
يكي از بهترين راه خوشبخت شدن اين است كه، انسان معتقد باشد كه واقعاً خوشبخت است و يا روزي خوشبخت خواهد شد. (گوستاو لوبون)
قبل از آن كه شيئي راتصاحب كني، توجه داشته باش كه خوشبختي كسي كه آن شيئي را در اختيار دارد تا چه اندازه است. (لاروشفوكو)
خوشبخت ترين فرد، كسي است كه، بيش از همه سعي كند ديگران را خوشبخت سازد. (لاروشفوكو)
خوشبختي و بدبختي واقعي ما در زندگي، همواره كم رنگ تر از خوشبختي و بدبختي موجود در خيال ما است. (لاروشفوكو)
اين اشتباه دايمي آدميان است كه مي پندارند خوشبختي در بر آورده شدن آرزوهاست. (لئو تولستوي)
زندگي يعني مبارزه و كشمكش ما عليه مصايب، و در اين صورت همه كس در عين ناتواني مي تواند خوشبخت باشد و از موقعيت برخوردار. (لرد آويبوري)
بايد اعتراف كنيم كه خوشبختي ما در اختيار خودمان است، وقتي در آفتاب ايستاده و پشت به خورشيد كنيم، سايه را جلوي خود و بالعكس آن نور صفا مي بينيم. (لرد آويبوري)
غالب اوقات، ما به علت آن كه خوشبختي را نمي شناسيم، وسيله ي بدبختي خود را فراهم مي كنيم. (لرد آويبوري)
مي گويند خوشبختي پاداش انجام وظيفه است، ولي بايد بدانيم كه خوشبخت بودن، يك از مهم ترين وظايف ماست. (لرد آويبوري)
خوشبختي، احساسي است شيرين و فرح بخش كه از روح ما بر مي خيزد. (لرد آويبوري)
خاطره يك خوشبختي، هرگز خوشبختي نخواهد بود، اما خاطره ي درد و رنج هميشه درد و رنج است. (لرد بايرون)
اگر مي خواهي خوشبخت باشي، براي خوشبختي ديگران بكوش، زيرا، آن شادي كه ما به ديگران مي دهيم، به دل خود ما بر مي گردد. (لودويك فن بتهون)
مقصود از زندگي، فقط خوشبختي نيست، بلكه تكامل آن است. (مادام استاهل)
همه ي مردم از خوشبختي حرف مي زنند، ولي كمتر كسي است كه معناي آن را بداند. (مادام رولاند)
خوشبختي يك عادت ذهني است، اگر آنرا يا نگيريم، هرگز تجربه اش نخواهيم كرد. (ماكسول مالتز)
اگر قرار است خوشبخت شويد، بايد خوشبخت باشيد. (ماكسول مالتز)
دريغا كه زيبايي، در راه خوشبختي ما، چه غول راهزني است. (محمد حجازي)
بسياري از مردم، خوشبختي را مي جويند، مثل اين كه كسي كلاه روي سرش باشد و آن را بجويد. (موريس مترلينگ)
آدمي اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد، به زودي موفق مي گردد ولي، او مي خواهد خوشبخت تر از ديگران باشد، و اين مشكل است. (مونتسكيو)
در اغلب مواقع، خوشبختي بسته به شناخت زماني است كه براي نايل شدن به آن لازم است. (مونتسكيو)
خوشبختي و جود ندارد و خوشبختي انسان اصلاً. (ميشل فوكو)
خوشبختي، تمايل به تكرار است. (ميلان كوندرا)
مرگ مهم نيست، خوشبخت نبودن مهترين چيزهاست. (ويكتور هوگو)
‍ خوشبختي، نشانه ي سلامت روح است. (ويليام جيمز)
راز خوشبختي آن نيست كه كارهايي را بكنيم كه دوست داريم، بلكه آن است كه كارهايي را مي كنيم كه دوست داشته ايم. (وينيستون چرچيل)
انسان، تنها حيواني است كه حاضر است اوقاتش را با پشتكار و سخت كوشي، وقف پايمال كردن خوشبختي هم نوع خود كند. (هنري لوييس)

Paradise
20-05-2011, 10:46
خنده
خنده ي طبيعي، فرياد موتور نيرومند بدن است، در حالي كه گريه، نماينده ي ضعف و ناتواني مي باشد. (آناتول فرانس)
با خنده از «شر» بيماري ها رها شويد. (آنتوني رابينز)
اگر هنگام درد و ناراحتي بخنديد، ناراحتي شما رفع مي شود. (آنتوني رابينز)
اگر بخنديد، پيام عصبي خاصي در مغز به وجود مي آيد كه، منجر به شادي مي گردد. (آنتوني رابينز)
يك خنده، بهتر از هزار ناله است. (ابوالعلاء مَعري)
اگر بخندي، دنيا با تو مي خندد، و اگر گريه كني. تنها گريه خواهي كرد. (الاويلر ويلكاكس)
مشرب خوش، چشم انداز هاي جديدي را به روي ما مي گشايد، كساني كه نمي توانند بخندند وشاد باشند بسيار دير التيام مي يابند. (جرالد كوري)
مردي كه در نبرد زندگي مي خندد، قابل ستايش است. (جورج برنارد شاو)
خنده، دشمن را دوست مي كند. (جورج نيكولا)
من در خنديدن، تنها خواهم بود. (جيران خليل جيران)
نمي تواني در يك لحظه، هم بخندي و هم سنگدل باشي. (جيران خليل جيران)
كسي را كه با او خنده اي، فراموش مي كني، اما كسي را كه با او گريسته اي، هرگز از ياد نخواهي برد. (جيران خليل جيران)
بي ثمرترين روز ما، روزي است كه در آن نخنديده باشيم. (چارلز فيلد)
هر چيز مسخره اي مرا به خنده مي اندازد و اين عادت در مجالس سوگواري برايم اسباب دردسر مي شود. (چارلز لمب)
بسيار كساني هستند كه، آنقدر نمي خندند كه، زندگي به آنان مي خندد. (حسين بهزاد)
تا غنچه لب به خنده باز نكند، گل نمي شود. (حسين بهزاد)
من بهترين تصاوير نقاشي را زماني رسم كرده ام كه شاد و خندان بودم. (حسين بهزاد)
افسوس كه جامعه پذيراي اين عمل نيست ولي اگر من مي توانستم هر لحظه مي خنديدم، كه خنده دواي هر دردي است. (حسين رحمت نژاد)
امروز بخند، چون ممكن است فردا اين فرصت را به دست نياوري. (حسين رحمت نژاد)
اگر به ارزش خنده پي ببريد و بدانيد چه دارويي براي تمامي دردهاست، هرگز راضي نخواهيد شد لحظه اي رهايش كنيد. (حسين رحمت نژاد)
خنده دارويي است كه سبب مي شود ما سختي هاي زندگي را فراموش كنيم. (حسين رحمت نژاد)
در زندگي لحظات سخت و طاقت فرسايي هست كه مي شود با خنديدن به دست فراموشي سپرد. (حسين رحمت نژاد)
بخند تا ديگران به تو نخندند. (حسين كاشيان)
بعضي ها مي خندند تا زندگي نتواند به ريششان بخندد. (حسين كاشيان)
خنده در نگهداري و سلامت بدن مؤثر است، گذشته از آن عمر را طولاني مي كند. (حشمت سنجري)
شايد نتواني هر لحظه بخندي، پس حالا كه وقت داري بخند. (خسرو سينايي)
بخند، تصور نمي كنم زندگي آنقدر ارزش داشته باشد كه سر در گريبان كني. (خسرو سينايي)
خنده، آنچنان در زندگي انسان موثر است كه اگر، بدانيد، حاضر هستيد از صبح تا شب بخنديد. (رنو)
براي خنديدن آن قدر صبر نكنيد تا حتماً خوشحال شويد، چون در اين صورت ممكن است تا پايان عمر نخنديد. (ژان دو لابروير)
خنده، مصايب و مشكلات زندگي را كوچك، و آلام روحي را محو مي نمايد. (ژول سيمون)
يك روز كه خنديد، كه سالي نگريست؟ (سعدالدين وراويني)
خنده، بزرگترين اسلحه در جنگ زندگي است. (سقرات)
وقتي روح لذت و دلخوشي از خنده ي پاك و بي آلايش كودك موج مي زند، تمام ارواح انساني تحت تأثير آن شاد مي شوند. (سوين برن)
همين خنده هاست كه من و شما رانگه داشته است و گرنه سالها قبل بايد مي مرديم. (عبيد زاكاني)
آنهايي كه امروز نمي خندند، مجبورند فردا گريه كنند. (عبيد زاكاني)
شايد من بهتر از هر كسي بدانم كه چرا تنها انسان مي خندد؛ او تنها، چنان ژرف رنج مي برد كه از اختراع خنده ناگريز بوده است. (فردريش نيچه)
اگر مردم از قدرت شفابخش خنده و شادي با خبر بودند، كار بسياري از پزشكان كساد مي شد. (کاترين پاندر)
افراد خندان و شاداب، عمر خود را در سلامت افزونتر به سر مي برند. (کاترين پاندر)
افرادي كه از طريق خنده و شادي و شيريني، ذهن و جسم خود را هماهنگ نگاه مي دارند، معمولاً عمري طولاني تر دارند. (کاترين پاندر)
از ميان عطاياي آسماني، خنده صميمانه ترين آنهاست. (كارل پارت)
بار جهان بر دوش ما سنگيني وحشتناكي دارد، بايد با خنده و خوشدلي از زير اين بار، شانه خالي كنيم. (لئو بوسكاليا)
گريه به همراه انسان متولد مي شود، خنده را بايد آموخت. (ماكس فلنبرگ)
اگر خنده نبود، تا حالا من دغ كرده بودم. (محمود بهرامي)
خنده حناق نيست كه گلوي كسي را بگيرد، بخند ضرر نمي كني. (محمود بهرامي)
خنده، كوتاه ترين فاصله بين دو نفر است. (ويكتور هوگو)
انديشيدن به خنده مي تواند، به خودي خود يك عامل شفادهنده باشد. (وين داير)
ما با راه دادن خنده به زندگي مان، خود رامتصل تر به يكديگر حس مي كنيم، ناخوشي هاي خود را التيام مي بخشيم و بر جهان تأثير مثبت مي گذاريم. (وين داير)
صرفاً به دليل آن كه به خنده و مزاح خو نكرده ايد، خود را از داشتن اين موهبت طبيعي محروم نكنيد. (وين داير)
فعاليت هاي خنده آور شما را ياري مي كند تا اثر شفابخش خنده را در زندگي تان تجربه كنيد. (وين داير)
با تلاش آگاهانه، خنده را به اعمال و رفتار هر روزتان بيامزيد، و اجازه ندهيد كه روزي بدون خنده و انبساط خاطر ناشي از آن سپري شود. (وين داير)
استادان شوخ طبعي كه بدون توجه به اين كه شيمي، رياضيات، و يا ادبيات تدريس مي كنند، نكته هاي خنده آور را با مطالب درسي مي آموزند، مورد احترام من اند. (وين داير)
حس طنزومزاح مايه ومحرك اصلي من است و مرا سوق مي دهد به شرايط گوناگون رانده شوم، به جنبه هاي خنده آور هر چه توجه كنم و از حالت رخوت و ركود به در آيم. (وين داير)
يكي از ساده ترين و اساسي ترين شيوه ها براي دستيابي به آرمان هاي عالي و با شكوه، اختصاص وقت بيشتر به طنز و مزاح وخنديدن است. (وين داير)
هر شب قبل از خفتنن، اوقات روزي را كه گذشت مرور كنيد و چنانچه از خنده و نشاط خالي بوده است، با انجام كاري خنده آور موجبات انبساط خاطر خود را فراهم آوريد.(وين داير)
به هر صحنه اي كه كمترين انگيزه اي براي خنديدن دارد، بخنديد و از اين طريق به كودك درون خويش مجال دهيد كه با مزاح وشوخي خودي نشان دهند. (وين داير)
خنديدن را بياموز و خنداندن را. خويشتن را آنچنان كه هستي بپذير، بي گلايه و بي شكايت. (وين داير)
وقتي مي خنديم، تقريباً تبادلات شيميايي جسم خود را تغيير مي دهيم، خنده موجب ترشح پپتين و آندروفين در خون شده و تأثيرات شفا بخشي بر روي جسم ما پديد مي آورد. (وين داير)
غرايز طبيعي به ما خاطر نشان مي كند كه با خنده پيون تقارن و هم جوري ببنديم، و از اين راه خود را از شرافكار سنگين و نگرش اندوهگين آزاد كنيم. (وين داير)
ما به حكم غرايز طبيعي، تمايل داريم خنده را به زندگي مان راه دهيم و به زندگي خويش روح ببخشيم. (وين داير)
اوقاتي را به مشاهده روابط بچه ها با يكديگر اختصاص دهيد، چرا كه آنها ساده و فراوان در روابط و بازي هايشان با يكديگر مي خندند. (وين داير)
تا مي توانيد انگيزه هاي طنزآميز و خنده آور را به زندگي تان جذب كنيد، حضور در بازي هاي خنده آور و فيلم هاي كمدي مي تواند در اين زمينه راهگشا باشد. (وين داير)
در خنده و حس طنز و مزاح چيزي فوق العاده شفابخش وجود دارد كه با تحقير و خشم ناسازگار است. (وين داير)
من از مصاحبت و معاشرت با افرادي كه بتوانند اغلب بخندند و همين واكنش را در من برانگيزند، خوشحال هستم. (وين داير)
سخنران مورد علاقه ي من فردي است كه طنز را به سخنانش مي آميزد، بخصوص افرادي كه به جاي خنده به كارهاي ديگران، به خود مي خندند. (وين داير)

Paradise
20-05-2011, 10:47
خشم
انسان خشمگين، هميشه فكر مي كند كه بيش از توان خود قدرت دارد. (آلبر تانوي برشيا)
اگر خشم بر شما غلبه كرد، آن را به شور و هيجان مبدل كنيد و افكار خود را به تواناييهاي خود متوجه نماييد. (آنتوني رابينز)
كسي كه خشم خود را دنبال كند، خود را ضايع كرده است. (ابوالفضل بيهقي)
نيرومند ترين مردم آن است كه بر خشم خويش غالب آيد. (افلاتون)
وقتي كسي بر ما خشم مي گيرد، بايد سعي كنيم علت خشم او را دريابيم. (باني پارزلي)
وقتي در مي يابيم كه خشم ما ناشي از رنجشي است كه در دل داريم ويا ناشي از ترس از تنها بودن است، در اين موقع خشم ما ناگهان از ميان مي رود. (باني پارزلي)
ميل به فهميدن علت خشم ديگران به جاي ميل به جنگيدن با آنها، نشانه ي رشد معنوي ماست. (باني پارزلي)
از كنار عملي كه شما را خشمگين ساخته بگذريد و به علت و زيربناي آن پي ببريد. علت ظاهري ناراحتي، به ندرت علت ريشه اي آن است. (باني پارزلي)
بردباري در زمان خشم و خوشرويي هنگام عسرت، مشكلترين كارهاست. (بقرات)
اگر ديگران بتوانند مرا به خشم در آورند، مي توانند بر من تسلط يابند. چرا بايد به ديگران چنين قدرتي بدهم كه زندگي مرا تحت تأثير بگيرند. (بنجامين كارسون)
تيزي آتش خشم را به آب حلم بنشان و شيطان هوس را با فسون خرد در شيشه كن و بناي كارها را به لطف بنه. (بوذرجمهر حكيم)
كسي كه بر خشم خود غلبه مي كند، بر بدترين دشمن خود مسلط مي شود. (پوبليليوس سيروس)
من به سلامت روح خود بيشتر از آن ارزش قايل هستم كه، خشمگين شوم. (جابر عناصري)
خشم درصورتي آثار مخرب دارد كه به انتقاد و اهانت همراه باشد يا حالت تدافعي به خود بگيرد. (جان گاتمن)
جايي كه خشم ديگر قادر نيست قلبش را از هم بدرد. جايي است كه عشق و محبت وجود دارد. (جاناتان سويفت)
هر جا كه عشق بزرگي خانه كرده است، خشم بزرگي وجود دارد. (جيمز آلن)
مي گويند« عقل سالم در بدن سالم است » آدم خشمگين هرگز نمي تواند عقل سالمي داشته باشد. (حسين بهزاد)
خشم، گذشته از اين كه انسان را در جامعه كوچك مي كند، براي فرد خشمگين، كشنده هم هست. (حسين بهزاد)
وقتي كسي خشمگين است، اختيار هر گونه تصميم را از خود سلب مي كند. (حسين بهزاد)
اگر خشم خود را ابراز نكنيد، خشم بيشتري شما را مي گيرد. (حسين بهزاد)
بسيار اراده و قدرت مي خواهد در لحظه اي كه انسان خشمگين مي شود، با تغيير سريع بخندد و از خشم خود جلو گيري كند. (حسين رحمت نژاد)
اگر بدانيد خشم چه جنايت ها به بار آورده، هرگز خشمگين نمي شويد. (حسين رحمت نژاد)
كسي كه مي خواهد ترا خشمگين كند، خود را قدرتمند تر از تو مي داند، پس با خود بگو: اين چه كسي است كه بتواند مرا به خشم آورد. (حسين رحمت نژاد)
خشم، ميخي است كه بر قلب خود فرو مي كنيد. (حسين رحمت نژاد)
آنگاه كه علت خشم خود را مي يابيم، وقتي است كه خشم را فراموش مي كنيم. (حسين رحمت نژاد)
هرگز با كسي كه زود به خشم مي آيد مبادله ي سخن مكن، زيرا در آن حال او عقل سالمي نخواهد داشت. (حسين كاشيان)
آن كس كه ريشه ي خشم را از سرزمين دلش بر كند و به نفس خود چيره شود، از بزرگان بني آدم است. (حضرت محمد)
خشم از آتش است، آن را با آب فرو بنشانيد. (حضرت محمد)
هر كس كه خشم خود را فرو نشاند، خدا او را اجر دهد. (حضرت محمد)
آن كه بر خشم خود مسلط مي شود، بر همه چيز مسلط است. (خسرو سينايي)
براي يكبار هم كه شده، وقتي كه خشمگين شدي به جلوي آينه برو و چهره ي خود را بنگر، اگر ا زآن چهره خوشت آمد، هميشه خشمگين باش. (خسرو سينايي)
چيزي كه بيشترين تأسف مرا در مورد انسان ها بر مي انگيزد، عملي است كه در اثر خشم ناگهاني سر مي زند. (رابرت برونينگ)
بسيار اراده مي خواهد فردي در هنگام خشم، بتواند سكوت كند و اختيار از كف ندهد. (رنو)
خشم بيش از حد گرفتن وحشت آورد، و لطف بي وقت هيبت ببرد. (سعدي شيرازي)
خشم، حربه ي افراد ضعيف است. (سهيل محمودي)
وقتي خشم بر تو مسلط شد و اختيار از دست دادي، مجبور هستي در خاتمه پوزش بخواهي. (سهيل محمودي)
اگر مي تواني به جا و به موقع خشمگين شوي، مسئله اي نيست، آيا مي تواني؟ (سهيل محمودي)
مردمان اكثراً نقص دليل خويش را با خشم مي پوشانند. (عمار فلسطيني)
اگر كسي به شما اجحافي روا داشته و شما از خشم و نفرت آكنده ايد و نمي توانيد او را ببخشيد. تنها راه، بي اعتنايي است. (فلورانس اسكاول شين)
وقتي خشم را همچون تجربه ي طبيعي بپذيريم، آن وقت مي توان با آن كنار آمد. البته به گونه ي سالم تر. (لئو بوسكاليا)
افراد بالغ با خشم خود راحت تر كنار مي آيند، زيرا مي دانند لازم است كه ابراز گردد. يك بار كه بروز داده شود اغلب با سرعت و براي هميشه از بين مي رود. (لئو بوسكاليا)
خشم با درجات گوناگون بخشي از هر رابطه است و نمي توانيم آن را ناديده بگيريم و يا آرزو كنيم كه بر طرف گردد. (لئو بوسكاليا)
خشم اگر سركوب گردد هميشه با وضع وخيم تري باقي مي ماند و به صورت فاجعه بروز مي كند. (لئو بوسكاليا)
خشم اگر از روي صداقت و سادگي ابراز گردد ويرانگر نيست. اغلب آنرا تغيير شكل مي دهيم يا آرامش مي سازيم. (لئو بوسكاليا)
اغلب ما خشم را سركوب مي كنيم و يا در ديگري كه به آن مربوط نيست پرورش مي دهيم. (لئو بوسكاليا)
تنبيه در هنگام خشم صلاح نيست، بلكه انتقام است. (ميشل ايگم سيوردو مونتني)
خشمگين شدن، انتقام خطاهاي ديگران را از خود گرفتن است. (والتر پوپ)
از دوستم خشمگين بودم، وقتي خشم خود را بيان كردم، خشمم از ميان رفت. (ويليام بليك)
از قضاوت خشم آلود در مورد خويشتن بپرهيزيد. (وين داير)
با شناخت زمينه ي حضور خشم و خصومت، به روح بزرگ مجال مي دهيد كه تمايلات نفساسي روح كوچك رامهار كند. (وين داير)
فردي كه شما را به خشم مي آورد، به شما مي آموزد كه هنوز بر اعصاب خود مسلط نيستيد و نمي دانيد كه چگونه خشم خود را فرو نشانيد. (وين داير)
كسي كه با رفتار و گفتارش خشم شما را بر مي انگيزد و تعادل روحي شما را به كلي بر هم مي زند، دوست واقعي شماست. (وين داير)
هنگام خشم، مالك احساس خويش باشيد و به گونه اي آن را تعريف كنيد كه گويي آن احساس را با دوست مودر اعتماد خويش در ميان مي گذاريد. (وين داير)
اگر فردي با رفتار ناصواب خود شما را به خشم مي آورد، از خود بپرسيد: چه رفتاري به او آموخته ام كه مي تواند مرا آلت دست خود كند. (وين داير)
وقتي خشم و خصومت را در دل خود پنهان كنيد، با بازي هاي ذهني، سناريوهاي پيچيده و غير قابل باوري كه تنها خودتان قرباني آن هستيد، درست مي كنيد. (وين داير)
وقتي خشم و غضب درون خويش را آزاد مي گذاريد و به آن مجال خودنمايي مي دهيد، احساس ها و هيجان هاي منفي در درونتان رنگ مي بازند. (وين داير)
احساسات و هيجانات منفي مانند خشم، كينه و اندوه كه در قلب و ذهن شما آشيانه مي سازد، حاصل انتخاب شماست نه تحميل ديگران. (وين داير)
هنگام رنجش از ديگران آن را مطرح كنيد و به اين ترتيب خشم و غضب را به گونه اي سحر آميز ناپديد نموده و آرامش بي سابقه اي بر روحتان مستولي نماييد. (وين داير)
هرگاه كه شراره هاي خشم در درونتان جرقه مي زند و رگ هاي گردنتان سيخ مي شود، ترديد نكنيد كه به سوي باتلاق زمينگير كننده گام بر مي داريد. (وين داير)
خشم و كينه و انتقامجويي سبب ورود سمي مهلك در درون تان مي شود و ابري تيره بر سراسر زندگيتان سايه مي افكند. (وين داير)
همين كه مردم دريابند كه با خشم خود مي توانند شما را بترسانند يا پريشان كنند، دروقت مناسب از اين حربه استفاده مي كنند. (وين داير)
اگر رفتارتان نشان از خشم و نفرت داشته باشد، جز خشم و نفرت حاصلي نخواهيد يافت، و اگر عشق بورزيد. عشق را با زندگي در خواهيد آميخت. (وين داير)
وقتي تحت تأثير خشم از كوره در مي رويد و چراغ عقل تان به خمودي مي گرايد، فردي را كه مولد و مسبب اين خشم است، استاد خود در آن لحظه به حساب آوريد. (وين داير)
به جاي اين كه خشم و خصومت را در سراچه دل جاي دهيد، پرتو عشق و صميميت خود را به ديگران نثار كنيد. (وين داير)
وقتي از يكي افراد خانواده رنجشي به دل گرفته و خشم بر شما مستولي شد، با او در ميان بگذاريد و بدانيد كه صميميت و دوستي مجدد به دست مي آيد. (وين داير)
اگر مخالف پديده ي گرسنگي در سطح جهان هستيد، به جاي خشم و خودخوري، درجهت ارتقاء تعليم و تربيت تغذيه مردم گام برداريد. (وين داير)
براي رهايي از خشم، ضرورت دارد چند لحظه درنگ كنيد و با اظهار دلخوري ها و رنجش هاي مكتوم دردل، اين هيجانات منفي را از قلمرو ذهن بيرون كنيد. (وين داير)
نبايد سر هر چيز كوچكي به خشم و غضب در آييم، چرا كه اين عمل صدمه ي زيادي به ما مي رساند. (هربرت كاسون)
خشم را بايد ذخيره كرد و به جا و به موقع از آن به نحو احسن استفاده نمود. (هربرت كاسون)
خشم يعني جنون موقت، بر ذهن خود مسلط باشيد كه اگر از شما پيروي نكند، فرمانرواي شما خواهد بود. (هوراتيوس فلاكوس هوراس)

Paradise
20-05-2011, 10:48
خوشبختي
آدمي قوانين فيزيك و شيمي و مكانيك را به خوبي مي شناسد، ولي خود را نمي شناسد و از نيازمنديهاي حقيقي جسم و جانش آگاه نيست (آلكسيس كارل)
او در اين ميان تنها كسي است كه به نظر من مضحك نيست،شايد از اين رو كه به چيزي جز وجود خود مشغول است. (آنتوان دوسنت اگزوپري)
رها ساز خود را كه تنها « خود » باشي و بدين سان فراتر از روياهاي خويش به پرواز در خواهي آمد. (ادموند اونيل)
عشق به خود تمامي اعمال مزورانه اي را كه در اين دنياي پر تزوير با ريا كاري تمام صورت مي گيرد اگر چه تزوير رياكارانه از همه بدتر است اما هيچ يك دردناك تر از انتقاد نيست. (ارنست استرن)
وقتي ما با « خود» واقعي مان ارتباط نداريم. خودمان را دوست نداريم، براي ديگران مشكل است با معيارهاي ما رفتار كنند. (اسكاول شين)
بهتر كه انسان بر خود بخندد تا اين كه گريه كند. (اكتاويو پاز)
هر چه نسبت به خودت باشي، نسبت به ديگران هم همان خواهي بود، اگر خود را دوست بداري. ديگران را هم دوست خواهي داشت. (باگوان راجينيش اوشو)
خودت را ببخش وبا خودت مهربان باش و به خودت اين حق را بده كه گهگاه ناموفق باشي. (باني پارزلي)
كسي كه خود را مي بخشد، ديگران را نيز خواهد بخشيد. (باني پارزلي)
براي اين كه خود را دوست داشته باشيم، بايد از غرور دست برداريم. آيا وقتي غرور بر ما حاكم است، مي توانيم بپذيريم كه كمتر از كامل باشيم؟ (باني پارزلي)
در ميان انسانها بگرديد وكسي را انتخاب كنيد كه بتواند شما را در كشف خود كمك نمايد و اگر كسي را در اطراف خود نيافتيد، چنين فردي حتماً در كتابها موجود است.(باني پارزلي)
دوست داشتن خود به اين معنا نيست كه هميشه تسليم اميال و خواسته هاي خود باشيد. (باني پارزلي)
وقتي مي آموزيم كه درباره ي خود قضاوت بدي نكنيم و خطاهاي خود را درك مي كنيم، بهتر مي توانيم برخي از رفتارهاي ديگران را درك كنيم. (باني پارزلي)
كدام را انتخاب مي كنيد؟ به بچه هايتان بگوييد بايد از خودت خجالت بكشي و يا به خودت افتخار كني و احساس خوبي به خود داشته باشي. (باني پارزلي)
عشق به خود، معمولاً فرد را به سمت تعالي و ترقي نمي راند، تنها ممكن است باعث نوشتن خاطرات، نياز به روانكاوي و چه بسا راهب شدن گردد. (برتراند راسل)
والاترين، سخت ترين و بهترين معرفت آن است كه، هميشه از خود روي برگردانيد وبه بقيه احترام بگذاريد. (توماس اكنپيس)
0 از هيچ كس به اندازه ي خودت بر حذر نباش. (توماس فولر)
اگر مردان به اندازه ي زنان از خود گذشته بودند. زنان خيلي زود خودخواه تر از مردان مي شدند. (جان كالينز)
وقتي ما احساس خوبي نداريم، به همان اندازه كه از خودمان بيش از حد تقاضا داريم، از ديگران نيز انتظار زياد داريم. (جان گري)
به جاي آن كه نسخه ي بدل ديگري باشيد، سعي كنيد نسخه ي اصلي خود باشيد. (جودي گارلند)
خود را از آنچه ترا به اسارت مي كشاند رها كن. (حسين بهزاد)
بايد سعي كنيم خود باشيم نه اين كه نسخه ي بدل ديگري. (حسين رحمت نژاد)
خود باش نه ديگري، كه خود بودن ارزش والايي دارد. (حسين رحمت نژاد)
تلاش كن خود باشي، نه كسي يا تصويري از ديگري، چرا كه خداوند هم تو را. خود آفريده نه غير. (حسين رحمت نژاد)
خود را دوست بداريد تا بتوانيد ديگران را دوست داشته باشيد. (حسين رحمت نژاد)
خود باش كه بهتر از ديگري بودن است. چرا نمي خواهي خود باشي و ديگران برتو افتخار كنند؟ (حسين رحمت نژاد)
خودم مهمتر از مسايلم هستم. (حوزه خور)
كسي كه خود را دوست دارد، احساس كند. (خواجه نصيرالدين توسي)
با غرايب وجود خود دمساز باشيد. (دنيس دادمن)
اگر با خود روبرو شويم و در چشم خويش بنگريم، هيچ عذري نداريم. لحظه حقيقت است. به خويشتن دروغ نمي توانيم گفت. (دوك الينگتون)
مي بايست، رفته رفته خود را با، تصوير ذهني ايدآلي كه خود ترسيم كرده اي، منطبق كني. (ديويد ويسكات)
گرچه در خارج از خودمان به دنبال قهرماني مي گرديم، اما آنچه در پي اش هستيم، اغلب در وجود خود ماست. (راشل بومي ريمن)
لذت « خود » بودن، بهتر از ديگران بودن است. (رنو)
خود فريبي، حكم داروي مخدر است. (ريچارد پريور)
اگر مي خواهي هستي را بشناسي، خود را بشناس. (سقرات)
به دره هاي عميق احساس خويش سفر كن كه، در آنجا كسي را جز خويشتن « خود» باز نمي يابي. (شري هاوس هولدر)
هيچ كس نمي تواند پشت گرمي داشته باشد مگر به نيروي خود. (صادق هدايت)
تا خود را در جايي نبينيد محال است بتوانيد خود را در آن مكان يا در آن مقام بيابيد. (فلورانس اسكاول شين)
سعي نكنيم بهتر يا بدتر از ديگران باشيم، بكوشيم نسبت به خودمان بهتر باشيم. (فلورانس اسكاول شين)
اگر خودتان عوض شويد، همه ي اوضاع و شرايط عوض خواهند شد. (فلورانس اسكاول شين)
ناجي و رهاننده در درون خود ما، فطرت خدا گونه ي ماست، ملكوت خدا در ميان ماست. (کاترين پاندر)
خود را شكوهمند و سرشار از شوكت ببينيد، ببينيد كه موجودي محبوب و دوست داشتني، سالم و كاردان هستيد، و دنيا را شادمانه ببينيد. (کاترين پاندر)
به من بگوييد درباره ي خود وهمسايه تان چه نظري داريد تا به شما بگويم كه تندرستي و وضع مالي و هماهنگي زندگيتان چگونه است. (کاترين پاندر)
عقيده ي شما درباره خودتان، مهمتر از عقيده ديگران درباره ي شماست. (كاتو)
شايد نتوانم يك تنه دنيا را عوض كنم ولي، جزء كوچكي از آن را حتماً خواهم توانست، خودم را. (كاري هيز بوهم)
درونمايه ي روزگار ما، بيشتر روبرو شدن با خود است. (گراهام گرين)
كسي كه خود را زيرك تر از ديگران مي داند، حتماً فريب مي خورد. (لاروشفوكو)
ما در شناخت انسان هاي ديگر، محدود به اين هستيم كه چقدر درباره خودمان مي دانيم. (لئو بوسكاليا)
كسي كه ديگران را تحقير مي كند، به طرزي غير مستقيم خود را تحسين مي كند. (لئو بوسكاليا)
خيالپروري ها، روياها، ترس ها و توانايي ها همه به خود ما مربوط هستند و چيزهايي است كه ما را مي سازد. (لئو بوسكاليا)
همواره اين سئوال خواهد بود كه چرا خودت نشدي؟ انساني تحقق يافته كه تنها خودت توان شدنش را داشتي. (لئو بوسكاليا)
پذيرفته نشدن از سوي ديگران نيروي مخربي است. ولي دليل آن چنان نيرومند نيست كه بتواند وادارمان كند كمتر از آنچه واقعاً هستيم، بشويم. (لئو بوسكاليا)
اغلب ما با خود بيگانه ايم، نمي دانيم كه هستيم و از ساير بيگانگاني كه نمي دانند چه كسي هستند مي خواهيم كه ما را دوست بدارند. (لئو بوسكاليا)
اين حقيقت دارد كه ممكن است ما در تمام عمر، هرگز خودمان را درست نشناسيم. (لئو بوسكاليا)
عشق به خود، نياز سالم است و تا وقتي كه اثر بيروني دارد، ارتباطي به خود محوري ندارد. (لئو بوسكاليا)
در جهاني كه همه مي خواهند ما را به ميل خود بسازند، خود بودن بزرگترين تلاش ما به شمار مي آيد. (لئو بوسكاليا)
هنگامي كه فردي، دوست خويشتن است، مي توانيد مطمئن باشيد كه دوست همگان است. (لوكيوس آناياس سنكا)
معنويت، ملايمت و نفي خويشتن، موجب سعادت انسان مي شود. (ماتيو آرنولد)
خود مداري، به هر انساني اين توانايي را مي دهد كه عالم هستي را به صورت پلكاني گسترده زير پاي خود ببيند، خودي، كه خداوندگار اين عالم است. (مارسل پروست)
از عجايب زندگي انسان اين است كه همواره سعي دارد به وسيله ي كار كردن و يا تفريح و گردش نمودن، و يا بررسي كتب و غيره خود را فراموش كند. (موريس مترلينگ)
كمال مطلق و واقعاً الهي، در دانستن اين معنا است كه چگونه از وجود خود لذت ببريم. (ميشل ايگم سيوردو مونتني)
بگذار هر انساني به خود اميدوار باشد. (ويرژيل اكللوگ)
والاترين عمل اين است كه، ديگران را بر خود مقدم بدانيم. (ويليام بليك)
با تمركز، به خود راستين و شكوهمندتان باز گرديد. با آن زندگي كنيد، لذت ببريد و عشق بورزيد. (وين داير)
با توسل به خود راستين و بهره مندي از حداقل نيروي انديشه، تقريباً مي توان به هر منظوري رسيد. (وين داير)
هرگاه در خود، آمادگي پذيرفتن همه شاديها و موهبت هاي زندگي را پديد آورديد، به اصالت و اعتبار مقام راستين خويش دست يافته ايد. (وين داير)
با خود پيمان بنديد كه با زيباترين، با ارزش ترين، و هيجان انگيزترين فرد دنيا، خودتان رابطه اي سرشار از عشق و محبت برقرار كنيد. (وين داير)
مراقبت از خويش، پيامد طبيعي خويشتن دوستي است. بكوشيد تا رابطه اي آرام و سرشار از عشق و محبت را در خود بپرورانيد. (وين داير)
هرگاه خود را دوست بداريد، تأييد كنيد و بپذيريد، تقريباً غير ممكن است كه به كارهاي محدود كننده و مخرب دست بزنيد. (وين داير)

Paradise
20-05-2011, 10:49
دانش
دانش كلي مانند خليج است كه من و همكارانم فقط چند دانه ريگ جالب از اين پهناي وسيع برادشته ايم. (آلف ن)
اگر دانش را به خاطر كسب درآمد فرا مي گيريد، به حق آنهايي كه علم و دانش را به خاطر خود آن فرا گرفته اند تجاوز كرده ايد. (آندره ژيد)
دانش و دارايي را هر كس يافته وي را از رخوت و سستي باز داشته، و تنها علم است كه انسان را از سختي رهايي مي بخشد. (ابن مقفع)
زينت و آرايش دانش، راستي است. (ابو علي سينا)
آموزگار واقعي كسي است كه، آنچه از دانش در يك روز فرا مي گيرد، بيش از آن به ديگران بياموزد. (اپيوليت تن)
دانش كم مخاطره آميز است، اگر همواره مي نوشي، عميق بنوش، زيرا جرعه ي كم ذهن تو را مغشوش مي كند ولي جرعه ي عميق تو را تعادل مي بخشد. (الكساندر پوپ)
دانش كم خطرناك است. يا بايد آب چشمه را تا ته بنوشيد و يا اصلاً لب نزنيد. (الكساندر پوپ)
آفت دانش، به كار نبستن آن و آفت كار دلبستگي نداشتن به آن است. (امام علي)
دانش از مال برتر است. دانش نگهبان توست و تو نگهدار مال. از بخشش، مال كاسته شود و دانش از بخشش افزون شود. (امام علي)
هيچ دانشي چون پيش انديشي نيست و هيچ پرهيزكاري چون بي آزاري نيست. (بزرگمهر حكيم)
بهترين كارها اين است كه، در جواني دانش آموزي و در پيري به كار بري. (بوذرجمهر حكيم)
ملتي كه رو به انقراض مي رود، نخست به دانش و فضيلت بي اعتنا مي شود. (پرويز ناتل خانلري)
در راه ترقي دانش بايد كوشيد و نخستين قدم هم، ترك كهنه پرستي است. (پرويز ناتل خانلري)
آنقدر دانش آدميزاد كفايت است كه، راه راست از كج و سعادت از شقاوت شناسد. (جالينوس)
دانش، انسان را فروتن مي سازد و ناداني موجب ادعا و خودستايي مي گردد. (جان كايزل)
براي اين كه دانش ملكه شود، تعليم كافي نيست، عمل لازم است. (جورج برنارد شاو)
دانش به زبان آمده چيست، جز سايه اي از دانشي كه به گفتار در نيامده است. (جيران خليل جيران)
خداوند ترا دانش بخشيده تا با فروغ آن، هم او را بستايي و هم سستي توانمندي خويش را به ديده آري. (جيران خليل جيران)
دانش ميان واژه ها نيست، موضوعي است كه در لابه لاي واژه ها جاي گرفته است. (جيران خليل جيران)
اگر دانشي كه داري تو را نمي آموزد كه از بدبختي و ناتواني آدمي فراتر روي و هم گونه هايت را به راه راستي رهنمون شوي، انسان كم ارزشي هستي. (جيران خليل جيران)
دانش تنها سرمايه اي است كه خود كامگان نمي توانند غارتش كنند. تنها مرگ است كه مي تواند چراغ دانش دروني ات را كمرنگ سازد. (جيران خليل جيران)
دانش راستين، بزرگ زادگي توست، ارزشي ندارد كه پدرت كيست يا نژادت كدام است. (جيران خليل جيران)
اگر نتواني كژي هاي خود را راستي بخشي، در برابر دانش و خرد دروني ات نادرست بوده اي. (جيران خليل جيران)
دزدهاي ناداني را ديدم كه، گنج هاي دانش را غارت مي كردند، و نگهبانان روشنايي در خواب ژرف خمودگي خفته بودند. (جيران خليل جيران)
دارا چنان سرگرم اندوختن دارايي هاي خويش است كه، ديگر فرصت جستن دانش را ندارد. (جيران خليل جيران)
دانش و شناخت، دو يار وفادار زندگي هستند، هرگز از آنها نادرستي نخواهيد ديد. (جيران خليل جيران)
نيروهاي دانش را ديدم كه به محاصره ي لشكريان « برتري ارث رسيده » درآمده بودند، اما چون شمارشان اندك بود، پراكنده شدند. (جيران خليل جيران)
كمي دانش كه كاري انجام دهد، از دانشي كه بي كار مي نشيند، از همه رو بالاتر است. (جيران خليل جيران)
اگر دانش ات ارزش چيزها را به تو نمي آموزد و ترا از بند چيزهاي جهان نمي رهاند، هرگز بارگاه درستي و راستي به تو نزديك نخواهد شد. (جيران خليل جيران)
سرگشتگي، آغاز راه دانش است. (جيران خليل جيران)
خداوند تو را هوش و دانش بخشيده، چراغ دهش ايزدي را خاموش مكن و مگذار شمع دانش در تاريكي شهوت و كج روي خاموش گردد. (جيران خليل جيران)
ميان دانش شما و دريافت تان راهي رازآميز هست.راهي كه بايست آن را پيش از آن با انسان و در نتيجه خودتان يگانه شويد، باز شناسيد. (جيران خليل جيران)
دانش تاج شما، و شناخت چوبه ي توانمندي شماست. اين ها كه با شما باشند، گنجي بزرگ تر را نمي توانيد دارا شويد. (جيران خليل جيران)
نه توان داشتيم دانش بياموزيم و نه، توانمان دادند كه دانش بيندوزيم. (حسين بهزاد)
هر چه بيشتر در تكاپوي دانش باشيد، متوجه عدم آگاهي خود بر دانش مي شويد. (حسين رحمت نژاد)
اين دانش است كه ترا به اوج مي رساند و در اين لحظه است كه مي داني هيچ نيستي. (حسين رحمت نژاد)
آن كه در طلب دانش است، در طلب مال ومنال نيست. (حسين رحمت نژاد)
بر دانش خويش بيفزاييد كه، هر چه فراگيريد، هنوز هم هيچ نمي دانيد. (حسين رحمت نژاد)
آن كه در طلب دانش مي رود، دلبستگي به دنيا و آنچه در اوست را از خود جدا مي بيند. (حسين رحمت نژاد)
سرور دانش ها، بيم داشتن از پرودگار است. (حضرت محمد)
دانش، در آغاز تلخ، و در پايان شيرين تر از عسل است. (حضرت محمد)
دانش، نوري است كه خداوند در دل هر كس كه بخواهد مي تاباند. (حضرت محمد)
دانش، حيات اسلام و تكيه گاه ايمان است. (حضرت محمد)
دانش ميراث پيامبران است. (حضرت محمد)
چهار چيز بر صاحبان خرد از امت من لازم است، شنيدن دانش و حفظ آن و انتشار دادن و به كار بستن آن. (حضرت محمد)
دانش، نوري است كه خداي در دل هر كه خواهد نهد. (حضرت محمد)
دانش اندك بهتر از عبادت بسيار. (حضرت محمد)
هر چه بيشتر دانش فراگيري، بيشتر به تعقيب آن خواهي رفت. (خسرو سينايي)
نخستين گام به سوي دانش اين است كه بدانيم نادانيم. (داويد سيل)
از آنجايي كه دانش هر كس تحت تأثير گذشته ي اوست، جريان اطلاعات درون ما تحت تأثير مطالب ناخود آگاهي قرار مي گيرد كه كمتر از آن آگاه هستيم. (ديپاک چوپرا)
هدف صد در صد دانش نفس است، وقتي به اين فراست مي رسيد، آنچه را بيشتر مي خواهيد خود به خود در اختيار شما قرار مي گيرد. (ديپاک چوپرا)
دانش تمام، مستلزم بخشايش تمام است. (ديل كارنگي)
بياموزيد پيش از آن كه شما را آموزنده بدانند. (ديل كارنگي)
دانش، دريايي است كه، هر چه از آن برداري، كم نگردد. (رنو)
دانش، همچون هرمي است كه تاريخ طبيعي قاعده ي آن است، « فيزيك » بدنه ي آنرا تشكيل مي دهد و « متافيزيك» نقطه ي عمودي آن است. (فرانسيس بيكن)
هميشه بهشت آنجاست كه درخت دانش سرافراشته باشد. (فردريش نيچه)
بايد دانش خود را به كار گيريد تا حوادث مورد نظرتان اتفاق بيافتد. (فيليپ مك كرا)
دانش راستين از درون مي جوشد. تحصيلات يعني از درون گرفتن و بيرون كشيدن. (کاترين پاندر)
آموزگار و دانش آموز بايد زندگي خود را نمونه و نشانه ي درخشان از آنچه مي آموزند قرار بدهند و گرنه مانند كساني اند كه راهي را شناخته اند واز آن راه نمي روند.(كنفوسيوس)
كشوري كه افراد آن از علم و دانش بهره مند باشند، ديگر طعم گرسنگي را نچشيده و زندگي راحت و آسوده اي خواهند داشت. (كنفوسيوس)
افزودن بر دانش، هميشه از راه جهل كسب مي گردد. پس جهل موضوع مبارزه و مشوق ما براي آموختن است. (لئو بوسكاليا)
دانش از راه جهل به دست مي آيد، پس ما بايد از آنچه نمي دانيم استقبال كنيم. (لئو بوسكاليا)
آنچه نمي داني از علما فراگير و آنچه مي داني به مردم بياموز. (لقمان حكيم)
دانش و صلح، به هر حال بر ناداني و جنگ ظفر مي يابد و اين دوبليه ي بزرگ را از سر بشر بي نوا كوتاه مي كند. (لويي پاستور)
بعضي به گواهينامه قناعت مي كنند و از كسب دانش دست مي كشند، غافل از اين كه، دانش به يك پايه نمي ماند و اگر هر روز بر آن بيفزايند پيوسته از آن مي كاهند.(محمد حجازي)
تمام دانش ما فقط به درد آن مي خورد كه به طرز دردناكتر از ساير حيوانات جان سپاريم. (موريس مترلينگ)
تمام سرمايه ي فكري و دانش بايد تسليم يك عظمت اخلاقي و روحي گردد و گرنه، دانش مانند رودي خواهد بود كه نتوانسته خط سير خود را بپيمايد. (موريس مترلينگ)
در طلب دانش بودن، به آن معناست كه شما قابليت دست يابي به اطلاعات تازه و بديع را داريد. (وين داير)

Paradise
20-05-2011, 10:50
دنيا
براي آنهايي كه زندگي را تهي كرده اند، دنيا با تمام آفتابها و كهكشهانهايش هيچ است. (آرتو شوپهناور)
دنيا را نگه داريد، من مي خواهم پياده شوم. (آنتوني نيولي)
عالم بُعد چهارم را، دنياي شگفتي ها مي خوانند و با محاسبات رياضي به اين نتيجه رسيده اند كه: در آن شرايط بي نقص و كامل اند و عرصه ي ملكوت ناميده شده .(اسكاول شين)
دنياي بيرون تصويري از درون تست، بگذار در دنياي درون تو هميشه بهار باشد. (اسمعيل پوروالي)
دنيا مانند آب درياست، تشنه هر چه از آن بنوشد، عطش او زيادتر شود تا او را به هلاكت برساند. (امام صادق)
اين عيب براي دنيا بس است كه ((وفا)) ندارد. (امام علي)
كسي كه رام دنيا نشود، دنيا رام او خواهد شد. (امام علي)
شما در دنيا سهم داريد، بايد دنيا را كمي مسرت بخش تر سازيد. بايد كمي بيشتر عطرآگين و هماهنگش كنيد. (باگوان راجينيش اوشو)
دنيا را دگرگون كن، از خودت اثرات سازنده و مثبت به جاي بگذار، دنيا را زيباتر كن. (باگوان راجينيش اوشو)
دلي كه به محبت دنيا مبتلاست. نصيحت و موعظه بر او سودي نكند. (بتلميوس)
دنيا با سرعت بي سابقه اي در حركت است. براي اين كه با چالشهاي زمانه روبه رو شويد. بايد سر ((فرم)) باشيد. (پرمودا بترا)
هيچ چيز در اين دنيا به اندازه ي استراق سمع نمي تواند به آدمي ثابت كند كه تا چه اندازه دنياي بيرون ذهن او با دنياي داخل آن تفاوت دارد. (تورنتون وايلدر)
اين كه دنياي خارج مسئول چگونگي احساس ما مي باشد و موقعيت بيروني توانايي خوشبخت كردن ما را دارد، تصوراتي باطل اند. (جان گري)
وقتي گوش فرادادن به دل را تمرين مي كنيم و از آن نيرو و شجاعت كسب مي كنيم، در مي يابيم كه عشق، دنياي ما را تغيير مي دهد. (جك كرونفيلد)
انسانهاي منطقي خود را با شرايط دنيا تطبيق مي دهند و انسانهاي غير منطقي دنيا را با خود. (جورج برنارد شاو)
كسي كه قلمرو بهشت را در اين دنيا نمي بيند، در آن دنيا نيز نخواهد ديد. (جيران خليل جيران)
من راز دنيا را هنگام تامل بر شبنمي دريافتم. (جيران خليل جيران)
اندك شمارند كساني كه برابر فشارهاي دنيا پايداري مي كنند وهنوز مي توانند در كردار و گفتار خويش به سرشت راستين خود وفادار مانند. (جيران خليل جيران)
دنيا از آن كساني است كه براي تصاحب آن با خوش خلقي و ثبات قدم، گام برمي دارند. (چارلز ديكنز)
فراونند كساني كه حرص دنيا را مي خوردند و ثمري از آن نمي برند. (حسين بهزاد)
دنيا بر هيچ كس وفا نكرده و نخواهد كرد. پس تا لحظه ي آخر زندگي به فكر بهتر زندگي كردن از طريق خود باش. (حسين بهزاد)
دنيا را چگونه ديده ايد؟ آنرا هر جوري كه بگيريد همانگونه است كه شما مي خواهيد. (حسين رحمت نژاد)
وعده هاي دنيا همانند وعده هاي خانم هاست، زياد به آن مطمئن نباشيد. (حسين رحمت نژاد)
آنچه يافتم دنيا را ثمري نيست، آنچه بر جا مي ماند، شب ها وروزهايي است كه خود را محبوس و به نگارش مي پردازم. (حسين رحمت نژاد)
تصور كن كه آنچه در دنياست و اصلاً خود دنيا از آن توست، چون ميرا هستي، آيا مي تواني با خود به جاي ديگر حمل كني؟ حرص نزن. (حسين رحمت نژاد)
آنچه از دنيا مي بيني، چيزي است كه بر پيشينيان ما نيز گذشته است، پس تلاش در تغيير آن مكن كه در حسرت خواهي مُرد. (حسين رحمت نژاد)
دنيا، بي وفا دنيايي است، تا بيايي خود را جمع و جور كني و آسوده خاطر، امان ات نمي دهد. (حسين كاشيان)
دنيا، زندان مؤمن و بهشت كافر است. (حضرت محمد)
دنيا ارزش آن را ندارد كه بنشيني و از نداده هايش داد سخن دهي. از داده ها شاكر باش نداده ها هم خواهند رسيد. (خسرو سينايي)
به دنيا مي آيي كه ببيني و بداني دنيا چيست، وقتي ديدي و دانستي، پشيمان مي شوي و بايد برگردي. (خسرو سينايي)
ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه، هيچ كس نمي داند در طلب چيست، ولي حاضر است براي رسيدن به آن. (دان ماركي يز)
دنياي آزاد نيازي ندارد كه خود را سزاوار گذشته اش بداند. (دوايت.دي آيزنهاور)
كسي كه دنيا را مخاطره آميز نبيند واسترس موجود در آنرا احساس نكند، آسيبي از استرس ها نمي بيند. (ديپاک چوپرا)
ما دنيا هستيم. دنياي بيرون تنها تجلي دنياي درون ماست. هر چه در درون ما اتفاق مي افتد در بيرون منعكس مي شود. (ديپاک چوپرا)
بايد توجه خود را به عشق معطوف كنيم، در اين حال وضع تغيير مي كند و روح و روان دنيا متحول مي شود. (ديپاک چوپرا)
همه چيز دنيا خوب كامل و تمام عيار است، چرا كه خدا در بارگاه ملكوتي خود است. (رابرت برونينگ)
دنيا چرخ حوادث خود را با روشي هماهنگ مي گرداند و روابط زندگاني، دقيقه به دقيقه تغيير پيدا مي كند. (رالف والدو امرسون)
خرم تن. عارفان كه بديدند و بدانستند كه دنيا را در وقت مرگ به ديگران همي بايد گذاشتن، هم اكنون به ديگران بگذاشتن. (سعدي شيرازي)
دنيا به آتش افروخته ماند كه چون زياده طلب كني سوخته شوي، و چون به قدر حاجت برگيري با فروغ آن راه را از چاه بازشناسي. (سقرات)
من به مهماني دنيا رفتم: من به دشت اندوه، من به باغ عرفان، من به ايوان چراغاني دانش رفتم. (سهراب سپهري)
ارزش دنيا همين است كه ديدي، پس تلاش كن از لحظه هاي زندگيت نهايت استفاده نيك را بكني. (سهيل محمودي)
دنيا با همه ي بدي ها و رنج و عذاب هايش زيباست، براي اين كه آفريده ي خداوند است. (فئودور داستايوسكي)
كار دنيا بر همين منوال است، هر ميخي، ميخ ديگر را بيرون مي راند. (فرانسواماري ولتر)
بدان و آگاه باش كه، در آن سوي افق ها، دنياي بهتري نيز وجود دارد. (فرانكلين روزولت)
دنياي آرماني، دنيايي است كه بر اساس آزادي هاي ضروري نوع بشر بنا شده باشد. (فرانكلين روزولت)
دنيا نه موافق با انسان است و نه مخالف، بلكه بي طرف است. (فردريش نيچه)
شما دردنياي حقيقي زندگي مي كنيد و با مسايلي سر و كار داريد كه نيازمند تغييرات جدي هستند، تنها علم و اطلاع و فراست كافي نيست، اقدام كنيد. (فيليپ مك كرا)
در اين دنيا، شغل هايي بدتر از گرفتن نبض يك خانم هم وجود دارد! (لارنس استرن)
روزي كه به دنيا مي آييم، به ما زندگي داده مي شود كه بايد از آن بهره ببريم و نيرويي از عشق كه با آن ديگران را دوست بداريم. (لئو بوسكاليا)
حقيقت اين است كه، ما در دنياهاي مختلف به سر مي بريم و هركس براي خود، دنيايي خلق مي كند. (لرد آويبوري)
دنياي ما چون كوهساري است كه در آن بانگ زند، انعكاس صوت خود را مي شنود. (لرد آويبوري)
بر دنيا تكيه مكن و دل نبند و دنيا را به منزله ي پلي در نظر بگير. (لقمان حكيم)
انسان در شعر با دنيا تعامل برقرار مي كند، دنيايي كه آن گونه مي شناسد، اين دنيا مختص خودتان است و به كسي تعلق ندارد. (مارك استراند)
ما در اين دنيا زندگي مي كنيم، ولي حقيقت دنيا با حقيقت وجودمان همواره فراتر از ما واقع است. هميشه چيزهايي هست كه ما نمي دانيم. (مارك استراند)
من دراين دنيا پي حيراني هستم كه در آن زندگي مي كنم، دنيايي كه زندگي ام را تغيير داده است. به دنياي واقعي خويشتن ام. (مارك استراند)
هر كس با پر ارزش ترين مايملكش به دنيا مي آيد، نفس آخرش. (مارك تواين)
مي توانيد با بهتر ديدن، بهتر بوييدن و شنيدن و لمس كردن، با دنياي پيرامون خود رابطه ي بهتري برقرار كنيد. (ماري كوري)
بهشت اين دنيا، عشق است و وفاداري. (محمد حجازي)
سهم تو از دنيا همين است كه مي بيني و مي گيري، اگر به اين هم قانع نباشي از دست خواهي داد. (محمود بهرامي)
دنيا همانند آيينه است، آيينه هميشه انعكاس صورت خود انسان را نشان مي دهد. (مهاتا گاندي)
تمام وعده وعيدهاي دنيا فريبي بيش نيست، بهترين دستور زندگي اين است اعتماد به نفس داشته باشيد. (ميكله ميكل آنژ)
دنيا از روي عادت، به اشخاصي كه گفتار و كردارشان نشان مي دهد كه به كدام سو مي روند روي خوش نشان مي دهد. (ناپلئون هيل)
آنگاه كه نمي توانيم پرده ي حجاب درون خود را شكافته و به ذات دروني خود پي ببريم. دنياو روزگار را به خاطر شرايط ناگواري كه خود سبب آنيم به باد ملامت مي گيريم. (وين داير)
هرگاه در دنياي دروني بر كنش خويش متمركز و به بودن خود متصل شويم هر آنچه را كه بخواهيم مي توانيم طلب كنيم و به دست آوريم. (وين داير)
كسي نمي تواند از پشت مردمك چشم شما، دنيا را مانند شما ببيند. (وين داير)
براي ورود به دنياي شگفتي هاي واقعي، نخست بايد به عرصه ي معنوي قدم گذارد و به مبدأ و سرچشمه ي حيات متصل شد. (وين داير)
وقتي از اين امر آگاه باشيد كه شما مسئول مقاصدتان هستيد، به اين نتيجه مي رسيد كه مسئول تمامي دنيايتان هستيد. (وين داير)
همه چيز در دنيا، با رنج و سختي همراه است به جز رفاه مداوم. (يوهان ولفگانگ فن گوته)

Paradise
20-05-2011, 10:52
دوست
هميشه در مورد كساني كه دوست مي داريم، خود را دوباره مي فريبيم، نخست به سود آنها، سپس به زيانشان. (آلبر كامو)
هيچ چيزي در اين دنيا به اين نمي ارزد كه انسان از آنچه دوست دارد، روگردان شود. (آلبر كامو)
هيچ وقت پشت سر من راه نيا، شايد من تو را درست هدايت نكنم، و جلوي من نرو، شايد تو را همراهي نكنم فقط كنار من راه بيا و دوست من باش. (آلبر كامو)
دوست من كسي است كه قدر مرا مي داند و براي من ارزش قايل است. (آلبرت هوبارد)
روش و دستورالعملي وجود ندارد، شما دوست داشتن را با دوست داشتن ياد مي گيريد. (آلدوس هاكسلي)
كسي كه دوست مي دارد، هميشه در هاله اي نوراني زندگي مي كند. (آلفرد دوموسه)
آن كه از تو مي خواهد سكوت كني، و آن كه خواهان رشد تو نيست، دوست تو نيست. (آليس واكر)
نشان دوست نيكو آن است كه، خطاي تو بپوشاند و ترا پند دهد و راز تو را آشكار نكند. (ابو علي سينا)
اگر مشقات زندگي قادر است ما را با مرگ پيوند دهد، شادي و لذت دوستي مي تواند ما را به زندگي متصل كند. (اپيكور)
اگر ناچار بودم ميان كشورم و دوستم يكي را انتخاب كنم، اميدوارم آن قدر شهامت مي داشتم كه خيانت به كشورم را بر خيانت به دوستم ترجيح دهم. (ادوارد مورگن فوستر)
دوست، كيفيتي است روحي، كه دو جسم را به هم پيوند و براي بقاي دوستي دوستانمان بايد فضيلت و ارزش يكديگر را بشناسند و به ديده احترام بنگرند. (ارستو)
بدشانسي نشان مي دهد كه دوست واقعي نبودي. (ارستو)
بدون دوست، هيچ كس زندگاني را بر نمي گزيند، حتا اگر تمامي ديگر خوبي ها نيز از آن او باشد. (ارستو)
كدام دوست استوارتر و كدام يار مهربانتر، كدام تدبير بهتر، دوست گوهري استوارتر، يار كهن مهربانتر و تدبير بخردان بهتر. (ارستو)
خود را دوست داشتن، آغاز ماجرايي عشقي براي همه ي مدت عمر است. (اسكار وايلد)
كسي كه بذري مي پاشد دوست خداست، پاداش چنين كسي دعا و ثناست. (اشو زردتشت)
با دوست، چنان رفتار كن كه هيچ وقت، به حاكم محتاج نشوي، و با دشمن به گونه اي معامله نما كه، اگر كار به محاكمه كشيد، ظفر تو را باشد. (افلاتون)
دوست، موجود نازنيني است كه داوودي هايش را براي تو مي چيند، پيش كش مي كند و انديشه ي سودا ندارد. (النور لانگ)
آنچه را كه دوست مي داري، خود دوست داشتن است. (اماكورتيس هاپكينز)
هر كه دوست خود را پنهاني اندرز گويد، او را آراسته است. (امام حسن)
بهترين دوست تو آن كسي است كه گناه ترا فراموش كند و نيكي هاي ترا از ياد نبرد. (امام حسن)
دوست مگير آنرا كه، با دوستت دشمن است. (امام علي)
انسان در زندگي اجتماعي از دوست بي نياز نيست، واز آنجايي كه نعمت دوست بس گران قيمت و شريف است، بيشتر دستخوش آفت و حادثه مي باشد. (امام علي)
آنچه كهنه اش بهتر است، دوست است. (امام علي)
عاجزترين مردم كسي است كه از به دست آوردن برادران عاجز و عاجزتر از اين كسي كه، دوست و برادري را كه به دست آورده از دست بدهد. (امام علي)
از آن دوست بپرهيزيد كه از ديگران در محفل شما به زشتي ياد مي كند و از معايب مردم زبان مي گشايد. (امام علي)
دوست خود را، چنان دوست بدار كه گويي روزي دشمن تو شود و با دشمن چنان كن كه گويي شايد روزي دوست تو گردد. (امام علي)
مگذار كه دوستت فريب، يا از دشمنت شكست خوري. (امام علي)
دوست حقيقي آن است كه در سه حال دوست خود را حفظ كند، يكي در هنگام سختي كه بر او پيش آيد، دوم در غياب او، سوم پس از وفاتش. (امام علي)
هر آينه نيت كني كه با مردم دوست و مهربان باشي، خداوند رحمتش را بر تو نازل كند. (امام علي)
در تنگناها و سختي هاست كه دوست خود را نشان مي دهد. (امام علي)
اگر مي توانستيد به قدر كافي دوست بداريد، مقتدرترين مرد جهان مي شديد. (امت فاكس)
براي دوست داشتن ديگران، لازم نيست آنان را ببوسيد و كاسه هاي بختتان را ميان گرسنگان جهان توزيع كنيد، كافيست بگذاريد هماني باشند كه هستند . (اندرو ماتيوس)
متفاوت بودن شخصيت ها در دوستي باعث مي شود شخصيت هاي آنها يكديگر را تكميل كنند. (باني پارزلي)
وقتي مورد بي اعتنايي واقع شدن را بپذيريم و كسي ما را دوست ندارد. مي توانيم از نياز به احساس تعلق دست بكشيم. (باني پارزلي)
اگر اجازه بدهيم كسي كه دوستش داريم به اندازه ي كافي فضاي حركت داشته و مطابق ميلش رفتار كند، او هم ما را دوست خواهد داشت. (باني پارزلي)
دوست حقيقي شما روان شماست نه نفس شما، كسي كه خود را دوست دارد به غريزه مي داند كه هميشه خود را رفتن خوب نيست. (باني پارزلي)
وقتي به اين حقيقت توجه كنيم كه همه لزوماً ما را دوست نخواهند داشت و بپذيريم كه اين اشكالي ندارد، دست از تعلق مي كشيم. (باني پارزلي)
دوست داشتن كسي به اين معنا نيست كه ما كسي را يافته ايم تا كليه ي نيازهاي ما را برآورده سازد. هيچ كس آنرا ندارد. (باني پارزلي)
اگر ما به راستي شخص ديگري را دوست داشته باشيم، استقلال او را تشويق مي كنيم. (باني پارزلي)
زماني كه او به مردم گفت همسايگانشان را دوست بدارند. شكم ها سير بود. در روزگار ما قضيه فرق مي كند. (برتولت برشت)
همه، اين چهار چيز را جويند و كس جملگي را نيابد، تندرستي، راستي، شادي و دوست مخلص. (بزرگمهر حكيم)
دوست، همسايه ي دل آدمي است. (بلانش هاتريس)
دوستان جديد پيدا كنيد اما، دوستان قديمي را حفظ كنيد. چرا كه اينها نقره و آنها طلا هستند. (پرمودا بترا)
هر چه بيشتر دوست داشته باشي، راحت تر زندگي خواهي كرد. (توفيق الحكيم)
هر كه بيشتر دوست بدارد، بيشتر محروم است و رنج خواهد برد. (توماس مان)
چيزهايي را كه دوست داريد به دست آوريد، و گرنه ناچار خواهيد بود، چيزهايي را كه به دست آورده ايد دوست بداريد. (جورج برنارد شاو)
كسي كه به زور مي كوشد دوست داشتني باشد، بيش از پيش بيزاري آور مي شود. (جيران خليل جيران)
نتيجه ي دوست داشتن ديگران براي شما اين است كه تنها نيستند و هر چه ارتباط شما با زندگي بيشتر باشد، سالم تر خواهيد بود. (جيمز لينچ)
دوست ندارم مردم بيش از اندازه با من موافق باشند، زيرا به اين ترتيب زحمت دوست داشتن آن ها تا حدودي زياد از دوشم براشته مي شود. (جين آستين)
اگر دو نفر كه يكديگر را دوست مي دارند، اگر اجازه دهند بين آنان شكاف كوچكي هم به وجود آيد، آن شكاف بزرگ مي شود. (جين جرادو)
چقدر دوست دارم كه ديگران مرا دوست داشته باشند. (چارلز لمب)
وقتي كسي ما را دوست ندارد و تنها مي شويم، از اين تنهايي نخواهيم مرد. (حسين بهزاد)
اگر دوست داشتن به خاطر برآورده شدن نيازهايمان باشد، در نوميدي به سر خواهيم برد. (حسين بهزاد)
اگر مي خواهي بداني كه اين دنيا زودگذر چقد زيباست، همه را دوست بدار، حتا تا لحظه مرگ. (حسين رحمت نژاد)
دوست بداريد آنهايي را كه شما را دوست دارند و در اين امر پيش قدم باشيد. (حسين رحمت نژاد)
دوست خوب، همچون چتري است كه در روز باراني به درد تو مي خورد. منتها سعي كن چتري سالم داشته باشي. (حسين رحمت نژاد)
فكر نكنيد كه ديگران شما را چگونه دوست دارند، ولي شما آنها را از صميم قلب دوست بداريد. (حسين رحمت نژاد)
وقتي همه را دوست داشتيد، مطمئن باشيد كه همه شما را دوست خواهند داشت. (حسين رحمت نژاد)
در دنيا خيلي چيزها هستند كه دوست داشتني اند، مهم اين است كه، چيزهايي را دوست بداري كه كمتر دوست داشتني هستند. (حسين رحمت نژاد)
مي شود كسي را دوست داشت، و بايد دوست داشت و اين دوست داشتن را جشن گرفت. (حسين رحمت نژاد)
اگر احساس كني كه مي تواني همه را دوست داشته باشي، مطمئن باش كه، همه هم تو را دوست خواهند داشت. (حسين رحمت نژاد)
دوستم بدار، آنقدر كه دوستت دارم، فراموشم مكن كه دوستت داشته باشم. (حسين رحمت نژاد)
دوست داشتن، لذتي را براي انسان فراهم مي كند كه، در هيچ چيز ديگر يافت نمي شود. (حسين رحمت نژاد)
در موقع انتخاب رفيق بكوشيد كساني را كه بهتر و بزرگتر و فاضل ترند، رفيق خود سازيد تا در زير كيمياي مصاحبت و اخلاق و فضلت آنها، مس وجود شما (( زر )) گردد. (حسين كاظم زاده ايرانشهر)
دوست از دوست حق گله گذاري دارد، گله گذاري دليل دوستي و علاقه به دوام حسن مناسبات است. (حضرت محمد)
وقتي كسي را دوست مي داريد، محبت خويش را اظهار كنيد. اظهار محبت صلح و صفا به وجود مي آوردو شما را به هم نزديك مي كند. (حضرت محمد)
بهترين دوست كسي را گويند كه وقتي او را ياد كردي، ياري ات كند، زماني كه او را از ياد بردي، تو را به ياد آورد. (حضرت محمد)
هر كه خدا برايش نيكي خواهد، دوست پارسا به وي عطا كند. (حضرت محمد)
براي يك دوست از همه چيز مي تواند گذشت، غير از وجدان و وظيفه. (حضرت محمد)
بهترين دوست كسي است كه، وقتي او را ياد كردن، ياري ات كند و زماني كه او را از ياد بردي، تو را به ياد آورد. (حضرت محمد)
دو دوست مثل دو دست هستند كه، آلايش يكديگر را مي شويند. (حضرت محمد)
در دوستي ميانه نگهدار كه شايد دوست روزي دشمن شود. (حضرت محمد)
همه را دوست بداريد، دوست داشتن دنياي خوشي را برايمان پي ريزي مي كند. (خسرو سينايي)
در ميان آنان كه دوست مي دارم، ويژگي مشترك نمي يابم، اما درميان كساني كه به آنان عشق مي ورزم وجه اشتراكي يافته ام، همه آنها مرا به خنده وا مي دارند. (دبليو.اچ آون)
هر كس مي تواند با علاقه مند شدن به مردم در طي دو ماه آنقدر دوست پيدا كند كه در عرض دو سال نمي تواند همان تعداد را به خود علاقه مند سازد. (ديل كارنگي)
دوست يابي، با علاقه مند شدن به ديگران تحقق مي پذيرد، نه با جلب علاقه ي ديگران. (ديل كارنگي)
اگر انتظار و توقعي نداشته باشي، همه دوست تو خواهند بود. (رابيندرانات تاگور)
يگانه راه دوست پيدا كردن اين است، ما اول خودمان اظهار دوستي كنيم. (رالف والدو امرسون)
يك دوست شاد، شمعي است در محفل ياران. (رالف والدو امرسون)
يگانه راه دوست پيدا كردن اين است كه ابتدا خود اظهار دوستي كنيم. (رالف والدو امرسون)
دوست كسي است كه من با او مي توانم صميمي باشم و جلوي او با صداي بلند فكر كنم. (رالف والدو امرسون)
بايد بگويم كه تو يك دوست هستي، زيرا من دريافتم كه در رفاقت، بين دو انسان. با شكوهترين روابط يافت مي شود. (ريشارد واگنر)
دوست داشتن نيز نظير عبادت كردن است، همچنان كه يك عمل است يك نيرو نيز به شمار مي آيد، شفا دهنده و خلاق است. (زونا گل)
هر قدر بيشتر كسي را دوست داشته باشيد، كمتر مغرورش مي كنيد. (ژان پاپتيست مولير)
هر بدي كه تواني به دشمن مرسان، باشد روزي دوست گردد. (سعدي شيرازي)
مردم هر كدام آرزويي دارند، يكي مال مي خواهد و يكي جمال و ديگري افتخار، به عقيده من يك دوست خوب از تمام اين ها بهتر است. (سقرات)
براي دوست خود، يك دفعه تمام محبت خود را ظاهر مكن، زيرا هر وقت اندك تغييري مشاهده كرد، تو را دشمن مي دارد. (سقرات)
معني زندگي آن است كه دوست بداريم و دوست داشتن غير از زندگي نيست. (سنت آنتوني)
دوست داشته شدن لذت زيادي ندارد، پيدا كردن كسي كه دوستش بداريم خيلي لذت بخش است. (سيمون دوبوار)
خدايا، به هر كه دوست مي داري بياموز كه عشق از زندگي كردن بهتر است، و به هر كه دوست تر مي داري، بچشان كه دوست داشتن از عشق برتر. (علي شريعتي)
اگر دوست داري، مرا همان گونه بپذير كه خدا آفريده است. (فئودور داستايوسكي)
جهنم چيست؟! به نظر من رنج ناتواني از دوست داشتن است. (فئودور داستايوسكي)
دوست بدار آن را كه، تو را دوست مي دارد. (فرانسواماري ولتر)
دوست خوب، مثل درشگه در روز باراني كمياب است. (فرانسواماري ولتر)
آنها كه رفيق ندارند و خود را رفيق خود مي دانند، مردم خونخواري هستند. (فرانسيس بيكن)
دوست صادق، آن است كه در غم و شادي ما شريك باشد، خوشبختي ما را ده برابر كند و يك نيمه از غممان را به دوش كشد. (فرانسيس بيكن)
دوستان، دزدان وقت هستند. (فرانسيس بيكن)
اگر هر كس همه كس را دوست مي داشت، همه كس صاحب دنيا مي شد. (فردريش شيللر)
من بدون هيچ وابستگي، همه ي مردم را دوست دارم و همه ي مردم نيز بدون هيچ گونه وابستگي، مرا دوست دارند. (کاترين پاندر)
تا خودتان را دوست نداشته باشيد، نمي توانيد ديگران را نيز به راحتي دوست بداريد. (کاترين پاندر)
به جاي جنگيدن، بر آن شويد كه دريابيد چگونه دوست بداريم. (کاترين پاندر)
موهبت تو، تو را مي جويد، اگر دريابي كه آن چه را كه دوست داري، خود دوست داشتني است. (کاترين پاندر)
بدون هيچگونه شرطي همه ي مردم را دوست بداريد، تا همه مردم نيز بدون هيچ شرطي شما را دوست بدارند. (کاترين پاندر)
دلبستگي به وابستگي و اسارت مي انجامد. حال آن كه شيوه ي عشق راستين آزاد كردن آن چيز يا آن شخصي است كه دوست مي داريد. (کاترين پاندر)
دوست آنست كه توي تاب آدم را تاب مي دهد، روي نردبان ترا بالا مي كشد، دستي به پشت مي زند و در آغوشت مي گيرد و خداحافظي مي كند. (كاترين.ان ديويس)
مرا اندكي دوست بدار، ولي طولاني. (كريستوفر مارلو)
بر آنچه دوست مي داري نوري بتاب، اما سايه اش را به حال خود بگذار. (كريستيان بوبين)
هر كس بايد با تمام قوت مردم را دوست بدارد. (كنفوسيوس)
مانند مادري كه فرزند خود را دوست دارد، مرد نيز بايد پرتو محبت خود را به اطراف بيفشاند، خواه ايستاده و خواه نشسته و يا خوابيده باشد. (گوتاما بودا)
ما هميشه افرادي را دوست مي داريم كه با نظر اعجاب وتحسين به ما مي نگرند، ولي هميشه افرادي را كه با نظر تحسين به آنها نگاه مي كنيم دوست نمي داريم.(لاروشفوكو)
آنچه به پروردگارم مديونم، دوست داشتن ديگران است. (لاكوردر)
وقتي احساس همدردي به صورت عادت درآمد، و تحت تأثير هيجان نبوديم، توان ما براي دوست داشتن نامحدود خواهد شد. (لئو بوسكاليا)
ما هرگز كساني را كه دوست داريم از دست نمي دهيم حتا با مرگ، آنان در هر كنش فكر و تصميمي كه ما مي گيريم حضور دارند. (لئو بوسكاليا)
گاهي اوقات گفتن (( نه)) نشانه ي دوست داشتن است. (لئو بوسكاليا)
همه ي ما براي دوست داشتن و دوست داشته شدن تواني برابر داريم. (لئو بوسكاليا)
وقتي كسي را دوست مي داريم، شادي. رشد و سلامت او مقدم بر ما مي گردد و سرورمان ناشي از رضايت آنهاست. (لئو بوسكاليا)
آنچه لازم است درباره دوست داشتن بدانيم راز بزرگي نيست، همه ي ما رفتار دوستانه را مي شناسيم. (لئو بوسكاليا)
انجام حركات اجباري صرفاً به منظور اين كه ما را دوست بدارند. توانمان را هدر مي دهد و ما را به بيراهه مي كشاند. (لئو بوسكاليا)
آن قدر از دوست داشتن در هراسيم كه شايد اگر زماني هم عشق به سراغمان بيايد نتوانيم آنرا بشناسيم. (لئو بوسكاليا)
يك شرط در دوست داشتن وجود دارد و آن اين كه فرد محبوب ما بتواند جدا از ما هم رشد فردي داشته باشد. (لئو بوسكاليا)
براي تشخيص اين كه چه اندازه فردي را دوست داريم، اين است كه ببينم خوشبختي و سلامت اين فرد تا چه اندازه مقدم بر كارهاي ديگر ماست. (لئو بوسكاليا)
اكثر اديان مي گويند، خودتان را دوست بداريد، اساس اين دستور بر اين قرار است كه گونه اي هماهنگي ذاتي بين عشقي كه به ديگران و خود داريم داشته باشيم. (لئو بوسكاليا)
وقتي دو نفر يكديگر را دوست دارند، تسليم شدن نوعي گذشت با اهميت است. (لئو بوسكاليا)
اگر حس مي كنيم كسي را از رشد كردن باز مي داريم، بايد بي درنگ و با دقت در دوست داشتن خود تأمل كنيم. (لئو بوسكاليا)
ما نبايد صرفاً عاشق دوستداراني باشيم كه ما را دوست دارند و هميشه ما را تأييد مي كنند. (لئو بوسكاليا)
هزار دوست كم است و يك دشمن بسيار. (لقمان حكيم)
به خاطر نگه دارم كه بي دوست و بي معشوق، زندگي هيچ نخواهد بود و سپاس آن بدارم كه با ايشان همه چيز تواند شد. (لين پارسونز)
آدم پاكدل، با مردم دنيا چنان رفتار مي كند كه گويي با همه دوست و آشناست. (محمد حجازي)
از دوست نبايد بيش از آن خواست كه از نسيم صبحگاهي و بوي گل توقع داريم. (محمد حجازي)
مشكلي كه با دوست در ميان بگذارند، آسان مي شود. (محمد حجازي)
وجود انسان به همان نسبت است كه مي تواند دوست داشته باشد. (ملكه كريستينا)
من فقط آن را دوست مي دانم كه در همه اوقات به خير وصلاح دوست خود بيانديشد و براي خوشبخت كردن او همه كوشش كند. (موتسارت)
ناياب ترين چيزها در جهان، دوست صميمي است. (ناپلئون بناپارت)
من در جهان يك دوست داشته ام، و آن هم خودم بوده ام. (ناپلئون بناپارت)
يك دوست وفادار، تجسم حقيقي خداوند است. (ناپلئون بناپارت)
در جستجوي دوست واقعي همه ي دنيا را گشتم و جز دوست نمايان كسي را نيافتم. (ويليام پن)
بين دوست نداشتن كسي وانزجار از رفتار او، تفاوت بزرگي هست. (وين داير)
با يك دوست مي توان با صداي بلند فكر كرد. (وين داير)
دوست داشتن بعضي از افراد، آسان است. اما اگر بتوانيد اشخاص را دوست بداريد كه دوست داشتن آن ها برايتان دشوار است، از امتحان سرفراز بيرون آمده ايد. (وين داير)

Paradise
20-05-2011, 10:54
ذهن
هر گونه بيماري در جسم، نشانه ي نوعي ناپاکي در ذهن است. (آلفرد آدلر)
هرگز به علت پاکي و خوبيها يتان بيمار نمي شويد، بيماري نمايانگر بيقراري و ناآرامي ذهن است. (آلفرد آدلر)
بيماري و سلامت، بدبختي و سعادت، فقر و غنا، ساخته ي ذهن ماست. (آنتوني رابينز)
نحوه تفسير و ارايه مطالب به ذهن، موجب مي شود که احساس معيني نسبت به زندگي داشته باشيم. (آنتوني رابينز)
ذهن بشر هميشه در جستجوست، دست کم مي خواهد رنجها را کاهش دهد و از آنچه منتهي به آن است دوري کند. (آنتوني رابينز)
ذهن خود را آگاهانه کنترل کنيد، و به گونه ي عمدي و ارادي عمل کنيد. (آنتوني رابينز)
اگر بخواهيد در يک لحظه خود را دچار افسردگي کنيد، کافي است يکي از خاطرات ناخوشايند گذشته را در خود مجسم کرده و در ذهن خود آنرا زنده کنيد. (آنتوني رابينز)
ذهن مثبت، قادر به تدبير و چاره انديشي است، نه ذهني منفي. (آنتوني رابينز)
اين ذهن ماست که ما را شايد، يا سعادتمند، غني يا فقير مي سازد. (اسپنسر جانسون)
اگر خود اداره ي ذهن نيمه هوشيار خودتان را به عهده نگيريد، کسي ديگر اين کار را برايتان به انجام خواهد رساند. (اسكاول شين)
ذهن هوشيار، مرگ، فقر و تنگنا را مشاهده مي کند و بر ذهن نيمه هوشيار اثر مي گذارد. (اسكاول شين)
به ذهن نيمه هوشيار فرماني بدهيد، همان را انجام مي دهد و توان فهم و استنباط ندارد. (اسكاول شين)
هر تصويري را که در ذهن نيمه هوشيار شما نقش بسته شده همان خواهد شد. انسان بيمار، بيماري را تصوير مي کند، فقير تنگدستي و… (اسكاول شين)
ذهن، تنها آن چيزهايي را به خود جذب مي کند که، بي نهايت به آن مي انديشد. اگر مدام به تنگدستي بينديشد، آنرا جذب مي کند. (اسكاول شين)
ذهن نيمه هوشيار ذره اي شوخ طبعي ندارد، آنچه مي گوييد تصويري ذهني ايجاد مي کند که بر ذهن نيمه هوشيار اثر مي گذارد و عينيت پيدا مي کند. (اسكاول شين)
اگر تنگدستي را به ذهن خود وارد کنيد، آنرا جذب مي کند و اگر به بي عدالتي بينديشيد، بي عدالتي بيشتري را به سوي خود مي کشانيد. (اسكاول شين)
وقتي شما هر روز از همه ي رسانه هاي گروهي يک چيز و يک نوشته را مي بينيد و مي خوانيد، ذهن شما با يک جوّ زير کانه احاطه شده و شما را غرق مي کند. (باگوان راجينيش اوشو)
براي تقويت نيروي ذهني، هر هفته يک روز کامل را در مرخصي به سر بريد. اين استراحت باعث مي شود که در شش روز بعد بيشتر کار کنيد. (برايان تريسي)
غذاي سبک بخوريد، به خصوص هنگام ناهار تا در تمام بعد از ظهر ذهني روشن و آماده داشته باشيد. (برايان تريسي)
خشونت را در ذهن محبوس کنيد، جايي که بدان تعلق دارد. (براين آلريس)
يک ذهن بدخواه، دندانهاي خود را پنهان ميکند. (پوبليليوس سيروس)
ذهن مشغول، همواره خوشحال است. (توماس جفرسون)
از ذهن بشر هر کاري ساخته است، چون همه چيز در آن هست. هم گذشته و هم آينده. (جوزف كنراد)
تنها يک ذهن ناتوان از بيان عاجزانه ي خويش خشنود است. (جي.ام باركر)
ذهن ما وزن مي کند و اندازه مي گيرد، اما اين روح ماست که به قلب زندگي مي رسد و راز آن را در آغوش مي کشد. (جيران خليل جيران)
زيستن در ذهن، مگر آن که ذهن پاره اي از جسم شده باشد. (جيران خليل جيران)
اگر بدانيد همين ذهني که برايش چندان ارزش قايل نيستيد، چه کارهاي مهمي مي کند، هرگز حاضر نمي شويد هر چه را داخلش بريزيد. (حسين رحمت نژاد)
ذهن شما ديسک کامپيوتر مغزتان است، آن را با هر آشغالي پر نکنيد. (حسين رحمت نژاد)
بسياري از مردم به علت بيکاري، مي نشينند و ذهن خود را مشغول حرکت ديگران مي کنند، بهتر اين که به کارهاي خود بپردازند. (حسين رحمت نژاد)
ذهن خود را هميشه به چيزهايي سوق دهيد که، خوبي، نيکي و شادماني است. همان مي شود که درخواست کرده ايد. (حسين رحمت نژاد)
ذهن خود را با چيزهاي خوب و زيبا پر کردن ذهن با مطالب غير سودمند، بيماري توليد مي کند. (حسين رحمت نژاد)
يکي از نشانه هاي ذهن متوسط، عادت به هميشه قصه گفتن است. (ژان دو لابروير)
فلسفه ي اندک، ذهن را به وادي الحاد و خدا ناباوري سوق مي دهد، اما، غور در فلسفه ذهن، بشر را به سر منزل ايمان رهنمون مي سازد. (فرانسيس بيكن)
ذهن استدلالي و اراده اي شخصي، راه ها را مسدود مي کند. (فلورانس اسكاول شين)
ميکروب بيماري زا، حاصل ذهن نفساني است. (فلورانس اسكاول شين)
مشيعت الهي زندگي تو، آرماني است کامل وتمام عيار در ذهن الهي، پس احدي قادر نيست آن را نابود کند. (فلورانس اسكاول شين)
واژه ها يا تصاوير معيني، بر ذهن نيمه هوشيار اثر مي گذارند. (فلورانس اسكاول شين)
اين ذهن فاني است که دوست دارد به غم و غصه هايش بچسبد. (فلورانس اسكاول شين)
0- وقتي در ذهن خود با کسي ارتباط برقرار مي کنيد، ضمن دست يابي به ضمير معنوي او موانعي چون، خودبيني، غرور، خودپسندي وکدورت را رها و در فطرت معنوي او نفوذ مي کنيد. (کاترين پاندر)
افرادي که صاحب ذهنيت توانگر هستند، ناخود آگاه به شما الهام مي بخشند وشما را به بالاترين سطوح انديشه، اميد و آرزو مي کشانند. (کاترين پاندر)
مراقب گرايش هاي ذهني خود باشيد، اگر مدام درباره ي شکست صحبت کنيد، هيچکس به دادتان نمي رسد، فقط باعث بروز شکست هاي بعدي مي شويد. (کاترين پاندر)
نبايد اين تصور را به ذهنمان راه بدهيم که، برکت و نعمت از کسي گرفته شود و به سوي ما آيد. آنچه متعلق به ديگري است حق الهي ما نيست. (کاترين پاندر)
وقتي در ذهنتان به ديگران انديشه ي افزايش عطا مي کنيد، آنها به سوي شما کشانيده مي شوند و بي درنگ توانگرتان مي کنند. (کاترين پاندر)
بازده يک ساعت کار متمرکز ذهن، بيش از بيست و چهار ساعت کار جسم است. (کاترين پاندر)
ذهناً بر گزينيد و بازتابانيد. قلباً برگزينيد و بازتابانيد. پيوسته و ناگسسته برگزينيد و بازتابانيد. (کاترين پاندر)
بي درنگ ذهنتان را بر روي اين که، مردم چه فکري مي کنند ببنديد. (کاترين پاندر)
بر خلاف اعتقاد ما، ذهن فقط در مغز نيست، ذهن يا شعور در هر ياخته ي تن موجود است. (کاترين پاندر)
اگر هنگام خواب ذهن را از انديشه کاميابي، توانگر و ثمرات نيکو سرشار کنيد، ذهن نيمه هوشيار آنها را به صورت فرمان مي پذيرد و فردايي نيکو مي آفريند. (کاترين پاندر)
با تشعشع شديد ومشخص و آگاهانه و جسورانه ي ذهن، هرآنچه را که مي طلبيد، حتماً در وقت مقرربه دستتان مي رسد (کاترين پاندر)
از آن چه مي خواهيد، تصوير ذهني بسازيد نه آنچه ديگري براي شما مي خواهد يا احساس مي کنيد که وظيفه تان است که بخواهيد. (کاترين پاندر)
در ذهن خود تصوير در آمد دلخواه و شيوه زندگي مورد علاقه تان را بنا کنيد و هر چه بيشتر به آن بينديشيد تا به اجرا در آيد. (کاترين پاندر)
تا تصاوير ذهني تان را عوض نکنيد همواره مشکلات مالي خواهيد داشت، زيرا مدام به مشکلات مالي مي انديشيد. (کاترين پاندر)
ذهن، آنچه را انسان تصوير مي کند ايجاد مي کند. تصاوير را عوض کن و به وفور برکت و نعمت بينديش و سخن بگو تا ثمراتش را به دست آوري. (کاترين پاندر)
وقتي ذهن از احساس گناه رها نشود، جسم بيمار مي شود. (کاترين پاندر)
دليل اين که مي توان همه چيز را نخست در ذهن به انجام رساند، اين است که ذهن حلقه ي اتصال ميان عالم محسوس و عالم نامحسوس است. (کاترين پاندر)
اذهان بدوي همواره هر آنچه را برون از حيطه ي ادراک مي بينند، محکوم مي كنند. (لاروشفوكو)
آنچه را که در ذهن داريد بر زبان آوريد، انتظار نداشته باشيد آنچه را که دوست داريد، بشنويد. (مالكوم فروبز)
به هيچ کس اجازه نخواهم داد با پاهاي کثيف وارد دنياي ذهنم شود. (مهاتا گاندي)
بزرگترين خدمت روان شناسان کشف اين حقيقت است که، ذهن انسان با تصورات او همان برخورد را دارد که با يک تجربه ي از پيش انجام شده. (وين داير)
شما در ذهن خود با همه ي مشکلاتتان رو به رو مي شويد، پس راه حل آنها را نيز در همان جا بجوييد. (وين داير)
وقتي ذهن متمرکزي که به راه راست هدايت شود، از چنان نيرويي بهره مند است که مي تواند هر خواسته اي را بر آورده کند. (وين داير)
با توسل به ذهن ژرف تر و قدرتمندتر شهودي، از هر گونه ستيزه و درگيري اجتناب خواهيد کرد. (وين داير)
کساني که با تمرکز به ذهن ژرف تر شهودي به عشق و خرد الهي متصل اند، درونشان خزانه ي بي کران از عشق است و ديگر هيچ. (وين داير)
اگر چيزي به ذهن شما نفوذ کرد، شما اختيار کنار گذاشتن آن را داريد، از اين رو شما همچنان بر دنياي درون خود چيره ايد. (وين داير)
از آنجا که ذهن شما قلمرو اختصاصي شماست، مي توانيد هر انديشه ي تازه ديگري را چند روزي در آن آزمايش کنيد. (وين داير)
ذهن و تن خويش را در آرامشي ژرف فرو بريد و ترس از آن نداشته باشيد که، تقدير کدام رويداد را به صلاح شما مي داند. (وين داير)
به جاي اين که به ديگران سر بکشيد و ذهن خود را به کارايشان معطوف کنيد، به کار خود بپردازيد و هر چه را که مي خواهيد در باغ خويش بکاريد. (وين داير)
ذهني که به افق هاي تازه اي وارد شود، ديگر هرگز به بُعد اوليه ي خود باز نخواهد گشت. (وين داير)
وضعيت زندگي شما، بازتاب و ضعيت ذهن شماست. (وين داير)
وقتي ترديدهاي ذهن شما به يقين تبديل شوند، قابليت لازم براي شکوفا شدن و دست يابي به منظور غايي و نهايي زندگي به شما عطا خواهد شد. (وين داير)
زندگي شما بازتاب ذهنيات شماست و ميزان توانايي هاي روحي تان را آشکار مي کند. (وين داير)

Paradise
20-05-2011, 10:55
رويا
نابودي يك رؤيا،‌ گاهي آينده خوبي را به ارمغان مي‌آورد. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
رؤيا سازي كنيد. رؤياهاي امروز، واقعيت‌هاي فردا هستند. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
تنها چيزي كه داشته‌هاي شما را در زندگي محدود مي‌كند، بزرگي آرزوها و ميزان شوق و تعهد شما در رسيدن به آن رؤياهاست. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
هرآنچه كه مي‌بينيم و تعبير مي‌كنيم، چيزي نيست جز رؤيايي كه درون رؤيايي ديگر تعبيه شده است. (ادگار آلن پو) (http://forum.persianv.com/Author)
رؤيا پردازان، عملگران قابلي هستند. (استفن ليگاك) (http://forum.persianv.com/Author)
روزها و رؤياهايم را از ذهن خود دور كرده‌ام. روزهايي كه سپري شده‌اند و رؤياهايي كه پايان يافته‌اند. (الجرنون چارلز سوينبورن) (http://forum.persianv.com/Author)
به جانب رؤياهايم، دست برآرم، با توان، به تصميم و با ايمان. (الين پارسونز) (http://forum.persianv.com/Author)
گاهي، كسي كه خود را برنده مي‌پندارد، در رؤيايي است كه نمي‌خواهد از آن بيرون آيد. (اوري جو مك كلندون) (http://forum.persianv.com/Author)
يك آدم رؤيايي براي هميشه زندگي مي‌كند، و يك آدم انديشمند در يك روز مي‌ميرد. (ج.ب اوريلي) (http://forum.persianv.com/Author)
متعصب‌ها رؤياهاي خود را دارند، كه با آن‌ها بهشتي براي يك فرقه مي‌سازند. (جان كيتس) (http://forum.persianv.com/Author)
رؤيا وسيله‌اي براي خودشناسي و درك خويشتن است. وقتي در رؤيا مي‌شويم از ذهن هشيار و منطق و استدلال استفاده نمي‌كنيم. (جرالد كوري) (http://forum.persianv.com/Author)
بگذاريد كه پنداره و رؤيا داشته باشيد. بگذاريد تا برخي از پنداره‌ها و رؤياهاي شما مشمول حال ديگران شده و به آنها سودي برسانيد. (جرالد كوري) (http://forum.persianv.com/Author)
زماني كه خواهش سرگردان مه‌ها بوديد، من نيز خواهشي سرگردان بودم و كنارتان جاي داشتم. آنگاه ، به جستجوي يكديگر برآمديم و از شوق‌هامان، رؤياهامان پاي‌گرفتند. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
به من مي‌گويند: تو و دنيايي كه در آن زندگي مي‌كني چيزي جز دانه شني نيستي، و من در رؤيايم مي‌گويم، من درياي بي‌كران هستم و جهان چيزي نيست جز دانه‌اي شن بر ساحل من. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
رؤياها بيداري نيستند، مگر ابرهايي كه بر درخت آسمان دل غنچه كرده و شكوفا مي‌شوند. و انديشه نيستند، جز گلبرگ‌هايي كه بادهاي قلب شما بر تپه‌ها و مرغزاران پراكنده مي‌سازند. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
آنگاه كه رؤياهامان پاي گرفتند، رؤياهاي ما بي‌كران بودند و فضايي پيمايش ناپذير. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
رؤياها، آفريده‌هاي درخشان شعر و افسانه‌اند، كه شبانگاه روي زمين خودنمايي مي‌كنند و با اولين پرتو خورشيد محو مي‌شوند. (چارلز ديكنز) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر واقعيت‌هاي زندگي نيست، آيا نمي‌توان با رؤيا جاي خالي آن را پر كرد. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر قرار باشد رؤياهايمان را هم هيچ انگاريم، با زندگي خشك و خالي چه بايد كرد. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
چگونه است كه همه چيزمان را مي‌خواهيم با هم قسمت كنيم اما، حاضر نيستي رؤياهايمان را با هم قسمت كنيم. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر رؤياها هم نباشد، قرار است بشر از چه چيز زندگي لذت ببرد. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
رؤياهايمان مكمل واقعيت‌هاي زندگي روزانه‌ي ماست. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
رؤياهايتان يك سوم از زندگيتان را تشكيل مي‌دهند، با آنها همراه باشيد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر رؤياهايمان نباشند، پس چگونه واقعيت‌هاي سخت زندگي را متحمل مي‌شويم. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر انسان مي‌توانست دو سوم حيات خود را نيز مانند يك سوم ديگر رؤيايي كند، زيباترين زندگي را داشت. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
رؤياهايمان سرآغازي است بر كارهايي كه بعدها مي‌خواهيم انجام دهيم. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
اين واقعيت‌هاي ما هستند كه براي ما مشكل تراشي مي‌كنند، وگرنه رؤياها كه كاري به ما ندارند. (خسرو شكيبايي) (http://forum.persianv.com/Author)
رؤياها درصدي از زندگي ما را تشكيل مي‌دهند. (خسرو سينايي) (http://forum.persianv.com/Author)
لحظاتي هست كه رؤياها، خيلي دردها را دوا مي‌كند. (خسرو سينايي) (http://forum.persianv.com/Author)
رؤياها، بخشي از زندگي ما را تشكيل مي‌دهند. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
رؤيا به معناي ارضاي نيازهاي ذهن ناهشيار است. (ز ف) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي كه در پندارهايمان از نردباني بالا مي‌رويم تا به رؤياهايمان دست يابيم، هر پله معنايي معين دارد. (سي آونز) (http://forum.persianv.com/Author)
شايد به جاي زندگي كردن در رؤياها، بهتر آن باشد كه براي آينده زندگي كنم و به فكر آينده باشم. اما چرا فكر؟ خدا مهربان است و در فكر من. (شاندور پتوفي) (http://forum.persianv.com/Author)
از رؤياها و تصاوير ذهني خود براي موهبت‌هاي عظيم‌تر با ديگران سخن نگوييد. چه آنها كاري برايتان نكرده و با شك و ترديد افكارتان را بر هم مي‌زنند. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
رؤيا چيز مشخصي را مي‌نماياند كه ضمير ناخودآگاه در بيان آن مي‌كوشد. (كارل گوستاو يونگ) (http://forum.persianv.com/Author)
بر آن باش كه از ديگران فاصله گيري، قصد كن كه سلطان خويش باشي، و آنگاه هر چيز دنباله‌ي تو گيرد و رؤياهايت به حقيقت درآيد. (كارن استيفن) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر ساقه‌ي نازك رؤيا را پاس نداري، جاودان در تهي سرد دنيايي بي‌رؤيا فرو شوي. (كولين مك كارتي كوينتوس) (http://forum.persianv.com/Author)
آنان كه به رؤياهاي خويش دست مي‌يابند،همواره آن كسانند كه تنها روي بدان مي‌كنند كه آن را مشتاق‌اند. (كولين مك كارتي كوينتوس) (http://forum.persianv.com/Author)
نمي‌توان گفت كه بيداري از كجا آغاز مي‌شود، چون دامنه‌ي رؤياها تا اندرون بيداري ادامه دارد. (گئورگ كريستف ليشتن برگ) (http://forum.persianv.com/Author)
مي‌تواني به رؤياهايت فرو روي، از آن پس طرحي از رؤيا در زندگي خويش نقش بندي و عهد كني بنايي را سنگ به سنگ بنياد نهي. (گيلفورد دادلي) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر ترا رؤيايي بايد، رؤيايي بزرگ را درياب. (گيلفورد دادلي) (http://forum.persianv.com/Author)
در سطح رؤيا، سرّهاي ميان انسانها برداشته مي‌شود. (لوييس بورخس) (http://forum.persianv.com/Author)
رؤيا، نقش مهمي در انتخاب مسير زندگي ايفا مي‌كند. (ماري كوري) (http://forum.persianv.com/Author)
ما اسير رؤياي خويشيم و بايد از پي آن برويم. (ماكس فريش) (http://forum.persianv.com/Author)
ما روزگاري دراز رؤيا را از خود رانده‌ايم، او بدون ما به سر مي‌برد و ما بدون او، به اين ترتيب ما هرگز وجود واحدي نخواهيم بود. (ماكس فريش) (http://forum.persianv.com/Author)
رؤياها هستند كه پايبندي به زندگي را استحكام مي‌بخشند. (محمود بهرامي) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر رؤيا هم نبود، تصور نمي‌كنم كه زندگي چندان ارزشي داشت. (محمود بهرامي) (http://forum.persianv.com/Author)
تمامي رؤياهايتان تحقق‌پذير هستند، تنها اگر شور اشتياق تعقيبشان را داشته باشيد. (والت ديسني) (http://forum.persianv.com/Author)
هيچ چيز به اندازه‌ي رؤيا، در ساختن آينده مؤثر نيست. مدينه‌هاي فاضله‌ي امروز، واقعيت‌هاي فردايند. (ويكتور هوگو) (http://forum.persianv.com/Author)
رؤياهايم را زير گام‌هاي تو گسترده‌ام، آهسته رو، مبادا بر رؤياهايم پا بگذاري. (ويليام باتلريتيس) (http://forum.persianv.com/Author)
بزرگترين درسي كه ما از عالم رؤيا مي‌گيريم اين است كه با اتكا به نيروي انديشه، توان آن را مي‌يابيم كه موانع را به فرصت‌ها تبديل كنيم و قدرت خلاقيت داشته باشيم.(وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
واقعيت‌ها در قلمرو رؤيا و در علم بيداري يكسان است. آنچه را كه بتوانيم در عالم پندار ببينيم، در عالم هشياري نيز قابل مشاهده است. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
در حال رؤياست كه يقين داريم كه موقعيت ما به گونه كامل حقيقي است، در غير اين صورت از خواب و رؤيا برخوردار نمي‌شديم. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
زندگي حقيقي ما زماني متجلي مي‌شود كه، رؤياهاي خود را در عالم بيداري تجربه كنيم. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
شما بايد تمايل و آمادگي خود را براي انجام آنچه براي تحقق رؤياهايتان ضرورت دارد، بررسي و كنترل كنيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
در عرصه‌ي رؤيا، چيزي به نام قانون علل و معلول وجود ندارد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
هر بار كه به خواب مي‌رويم و به عالم رؤيا مي‌پيونديم، جسم خويش را ترك كرده و در موقعيتي كاملاً متفاوت قرار مي‌گيريم. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
آنچه را درعالم رؤيا تجربه مي‌كنيم، به نحوي در جسممان جلوه مي‌يابد. اگر كسي با كارد بيايد و تهديدمان كند ناگهان بيدار شده و ملاحظه مي‌كنيم قلبمان به شدت به طپش افتاده. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
ما تقريباً يك سوم از عمر خود را عالم خواب و رؤيا مي‌گذرانيم. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
در عالم رؤيا و در قلمرو انديشه، مي‌توان آزادانه رفت و آمد كرد و اصل علت و معلول را به هيچ گرفت. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
هر مانعي در عالم رؤيا، به نوعي فرصت مناسب تبديل مي‌شود. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر انسان زنجيرها و قيدهاي نفساني را از دست و پاي خود بگشايد و با سرچشمه‌ي معنوي بياميزد، قوانين و خرد و انرژي لايتناهي بر زندگيش حاكم خواهد شد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
در قلمرو رؤيا، زمان مفهومي ندارد. مي‌توانيم به جلو و عقب و يا هر كجا كه مي‌خواهيم برويم. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
رؤيا ممكن است آغاز و انجام نداشته باشد، مي‌توانيم ظرف چند لحظه از يك كار به كار ديگر تغيير مسير دهيم و سالها جوانتر از لحظه‌ي پيش شويم. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
ما تمام نيازهاي خود را در عالم رؤيا برآورده مي‌كنيم. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
ترديدي ندارم كه رؤياهايم نه عاملي است كه بتواند رويدادهاي آينده زندگيم را پيش‌بيني كند و نه نشانه‌هايي كه راه حل‌هايي در اختيار كالبد فيزيكي‌ام قرار دهد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
با قدرت متكي به خويش پيش بتازيد و در برابر نقطه نظرهاي ديگران درباره‌ي رؤياهايتان فشارهاي اجتماعي را تاب آورده و آرمان‌هايتان را نزد ديگران بر ملا نكنيد.(وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
انزال اسپرم كه مي‌تواند به وجود آورنده‌ي يك حيات باشد توسط يك انديشه و در قالب يك رؤيا عملي است. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
يكي از جالبترين پديده‌هايي كه انسان در عالم رؤيا، با آن روبروست، پديده متحلم شدن است. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
با دريافت بارقه‌هاي الهام و گسستن زنجير قيد و بند و پيشرفت ذهن و توسعه آن، شما خود را انساني بزرگتر ازآنچه تا به حال در خواب و رؤيا جستجو مي‌كرديد خواهيد يافت. (يوگا سوتراس) (http://forum.persianv.com/Author)

Paradise
20-05-2011, 10:56
رفتار
اگر شما ابزاري كه داريد چكش است، خيلي دلتان مي‌خواهد با همه چيز آنگونه رفتار كنيد كه انگار ميخ هستند. (آبراهام مزلو)
رفتار ما، حاصل روحيه ي ما در زمان معين است. (آنتوني رابينز)
رفتار ما، نتيجه ي حالت روحي ما است که بستگي به وضعيت روحي و جسمي ما دارد که با تلقين برطرف مي شود. (آنتوني رابينز)
هر نوع رفتاري را مي توان در اثر تکرار و شدت عواطف در خود شرطي کنيم. (آنتوني رابينز)
رفتارهايي كه مي‌خواهيد ترك كنيد با رنج، و رفتارهايي را كه مي‌خواهيد داشته باشيد با لذت توام سازيد. (آنتوني رابينز)
رفتار کن با ديگران، همان گونه که توقع داري ديگران با تو رفتار کنند. (اشو زردتشت)
آنگونه رفتار کنيد که هم خويشتن بپسنديد، و هم ديگران را نخندانيد. (امام علي)
با زنت آنگونه رفتار كن كه اگر ماديان اصيل را تيمار مي‌كني، ديگر به جانت غر نخواهد زد. (پامپر اسنيگر)
نمونه‌هاي رفتار بد، پايدارتر از نمونه‌هاي رفتار خوب است. (تايستون)
ديوانگي، ادامه دادن همان رفتار هميشگي و انتظار داشتن نتيجه‌ي متفاوت است. (جك كرونفيلد)
اگر با مردم همانگونه كه هستند رفتار كنيم، آنان با همان خصوصياتي كه دارند باقي مي‌مانند، اما اگر آنگونه رفتار كنيم كه باشند، بهتر مي‌شوند. (جي.تي اسميت)
آن كس كه رفتار خود را با موازين اخلاق راه مي‌برد، پرنده‌ي نغمه سازش را در قفس زنداني مي‌كند. (جيران خليل جيران)
آن گونه با مردم رفتاركن كه دوست داري با تو رفتار شود. (حسين بهزاد)
رفتار انسانهاست که مي تواند بيانگر ادب و اخلاق خانوادگي آنها باشد. (حسين بهزاد)
هر انساني رفتاري را دارد که شخصيت او را نشان مي دهد. (حسين بهزاد)
رفتاري با مردم داشته باش، كه نشانگر شخصيت و مقام توست. (حسين بهزاد)
رفتار شما، مي‌تواند نشانگر اخلاق خانوادگي، شخصيت و آنچه در زندگيتان گذشته باشد. (حسين رحمت نژاد)
بر رفتاري که از ديگران مي بيني خرده مگير، اين نوع تربيتي است که بر او رفته است. (حسين رحمت نژاد)
هر کس داراي رفتار و کرداري است که به او تعليم شده، پس سعي در تغيير آن مکن که مي شکند. (حسين رحمت نژاد)
جامعه رفتار نيكو را ستايش مي‌كند، پس اي انسان نيكو باش و نيكويي كن. (حسين رحمت نژاد)
رفتاري را كه با ديگران مي‌كنيد و مردم ناراحت نمي‌شوند، انتظار همان رفتار را از مردم داشته باشيد. (حسين رحمت نژاد)
بد رفتاري ما است که سبب دوري ديگران از ما مي گردد. (خسرو شكيبايي)
هيچ كس از درون تو آگاه نيست، ولي رفتار تو مي‌تواند گوياي درونت باشد. (خسرو سينايي)
احتياج نيست در مورد افراد دست به تحقيق زد، رفتارشان نشانگر اصالت خانوادگي آنهاست. (خسرو سينايي)
رفتار نيكوي توست كه چنين رفتاري را از پس خود مي‌آورد. (خسرو سينايي)
رفتار انسان هاست که صميميت و دوستي را رقم مي زند. (خسرو سينايي)
ما محکوم نيستيم که اسير رفتارهاي شرطي خود باشيم. اين محکوميت يک توهم است زيرا مي تواند پيوندهاي شرطي شده را از هم پاره کند. (ديپاک چوپرا)
شخص صاحب سجايا كسي است كه مي‌داند چه مي‌خواهد، اسير احساسات نيست و روي اصول دوستي رفتار مي‌كند. (ز ف)
رفتار باوقار، چيزي جز اين نيست كه اجازه دهيم ديگران آزادانه خودشان باشند. (سول شانلر)
رفتار انسان دوستانه‌ي توست كه مرا مجذوب وجودت مي‌كند. (سهيل محمودي)
هرگز رفتار نيك و بد كسي را سرزنش مكن، چرا كه اين شيوه‌اي است كه در زندگي تعليم گرفته. (سهيل محمودي)
ما بايد رفتاري را با ديگران کنيم که انتظار داريم با ما بکنند. (سهيل محمودي)
چگونه مي شود رفتاري را با ديگران بکني که انتظار نداري با تو انجام دهند. (سهيل محمودي)
اگر در شناسايي سود پشت پرده‌ي رفتارهايمان موفق نشويم، هميشه مثل عروسك خيمه شب‌بازي از ناحيه‌ي كسي كنترل مي‌شويم. (فيليپ مك كرا)
وقتي يك رفتار غيرمنطقي در ما تكرار مي‌شود، بايد بدانيم كه در پشت پرده از آن سودي مي‌بريم بايد سود را شناسايي و رفتار غيرمنطقي را ترك كنيم. (فيليپ مك كرا)
قدرت سودي که عايد شخص مي شود، رفتار او را شکل مي دهد و در اين ترديدي وجود ندارد. (فيليپ مك كرا)
اگر مي خواهيد رفتاري را متوقف سازيد، بايد خود را از فايده ي آن محروم بسازيد. (فيليپ مك كرا)
دلايل پشت پرده‌ي رفتار خود و ديگران را شناسايي كنيد و با كنترل اين دلايل زندگي‌تان را در اختيار بگيريد. (فيليپ مك كرا)
تحقير كردن‌هايي كه براي تغيير رفتار مشخص صورت مي‌گيرد، معمولاً به بدتر كردن رفتار منجر مي‌شود. (لئو بوسكاليا)
اگر رفتار خود را با دقت و از روي صداقت بررسي کنيم، متوجه مي شويم که ما با بي اعتنايي، ضعف يا جهل خود، کارهاي بخشش ناپذيري کرده ايم. (لئو بوسكاليا)
سعي کنيم رفتار بشر را حتا وقتي که سد راه پيشرفت ماست و محروممان مي سازد، درک کنيم. (لئو بوسكاليا)
تحسين كردن رفتارهاي پسنديده باعث تقويت است، تحسين كردن مانند عشق فقط وقتي مؤثر است كه آزادانه گفته شود. (لئو بوسكاليا)
كساني هستند كه حتا در افرادي كه با آنان بسيار صميمي هم هستند، رفتار پيش‌بيني ناپذير را مي‌پذيرند. (لئو بوسكاليا)
ستايش ثروت باعث فساد و تباهي رفتار مي شود. (ماركوس توليوس سيسرو)
خيلي از ما آنگونه رفتار مي‌كنيم كه انگار موقع تولد، قول‌هايي به ما داده بودند و الان زير قول‌هايشان زده‌اند و ما ناراحتيم. (محمد شمس لنگرودي)
يک انسان رفتاري را دارد که انسانها مي پسندند. (محمود بهرامي)
رفتار خوب ديگران را بر رفتار خود ضميمه کن تا انساني باشي ايده آل. (محمود بهرامي)
با رفتار انساني خود ديگران را جذب كن نه عملي كه دفع شوند. (محمود بهرامي)
هنگام برخورد با گفتار و رفتار ناصواب و شايعه پراكني‌هاي تنفرآميز، از موضع عشق واكنش نشان دهيد. (وين داير)
به جاي اين كه رفتار كسي را نسبت به خود محكوم كنيد، به اين نكته توجه كنيد كه، رفتار ديگران بازتاب رفتار خود شماست. (وين داير)
فردي که داراي رفتار مخرب و خشونت آميز است، از هماهنگي و عشق دروني محروم بوده و با جوهر راستين خود ميانه اي ندارد. (وين داير)
وقتي به جاي کدورت و خشم از نيروهاي نامريي انساني خود استفاده مي کنيد، طرف مقابل را بهتر درک کرده و محبت بيشتري بين شما به وجود مي آيد. (وين داير)
اين شما هستيد كه به مردم مي‌آموزيد كه چگونه با شما رفتار كنند. آيا رفتار نامناسب شما موجب بدرفتاري ديگران نشده؟ (وين داير)
اگر کساني از نظر شما رفتار ناپسند دارند وناسازگاري پيشه کردند، آن را امري غير طبيعي ندانيد، نفرت از اين افراد مانند نفرت از روييدن خزه بر روي درخت است.(وين داير)
افرادي که با شما رفتاري ناخوشايند دارند، ابداً نمي دانند که با شما چه کرده اند، رفتار اين کسان از ديدگاه ذهني خاص خودشان نشأت مي گيرد. (وين داير)
براي تغيير هرگونه رفتار، بايد به منبع دانايي و توانايي باطن خود متوسل شويد. (وين داير)
اگر کسي با شما رفتاري زننده و گستاخانه دارد، از خود بپرسيد، من خود را چگونه فردي مي پندارم؟ و چرا به او اجازه چنين رفتاري را داده ام. (وين داير)
وقتي با کسي به مشکلي بر مي خوريد و از نيروي نامرئي انساني موجود در خوداستفاده مي کنيد، طرف شما نيز همان رفتار را خواند کرد. (وين داير)
به جاي اين که به رفتار ديگران مجال دهيد بر اعمال شما حکمفرمايي کند، سر نخهاي زندگيتان را به دست گيريد و وظايف خود را به مرحله ي اجرا در آوريد. (وين داير)
اگر حس مي‌كنيد كه چون نياكان خود بينديشيد و رفتار كنيد، شما نيز به سنت‌هاي ديرينه وابسته و از روشن‌بيني و بصيرت محروم هستيد. (وين داير)
اين شماييد که به مردم مي آموزيد که چگونه با شما رفتار کنند. (وين داير)
شخصيت هر كس با رفتارش شناخته مي‌شود نه با كلماتي كه بر زبان مي‌آورد. (وين داير)
همين كه اطرافيانتان دريابند كه نمي‌توانند با اعمال و رفتار ناخوشايند خود شما را بيازارند، دست به چنين كارهايي نخواهند زد. (وين داير)
با شما همان رفتاري مي شود که خود به آن ها آموخته ايد. (وين داير)
اين شماييد كه به مردم پيرامون خود، مي‌آموزيد كه بر مبناي آنچه قابل قبولتان است با شما رفتار كنند. (وين داير)
هرگاه پذيرفتن سخن يا رفتار كسي در شما مشكل مي‌آفريند، بكوشيد از نيروي نامريي‌اي كه در قلمرو انسانيت شما و او وجود دارد در ذهن ترسيم كنيد. (وين داير)
آدمي بدون احساس وابستگي و تعلق نسبت به همنوعان خويش، خشونت و خودخواهي را سرلوحه‌ي رفتارش قرار مي‌دهد و خود در اين فرآيند نابود مي‌شود. (وين داير)
هرگونه رفتار فاقد هماهنگي و عشق و ايثار به معناي ناديده انگاشتن حق و حرمت جامعه‌ي بشريت است. (وين داير)
سلوک ورفتار، آيينه اي است که در آن آدمي تصوير خويشتن را نشان مي دهد. (يوهان ولفگانگ فن گوته)

Paradise
20-05-2011, 10:56
روح
من با پذيرش بي‌نظم روح خود، به عنوان امري مقدس، پايان مي‌پذيرم. (آرتور رمبو)
هنگامي كه لب‌ها به هم نزديك مي‌شوند، روح‌ها به هم مي‌پيوندند. (آلفرد تنيسون)
روح انسان فنا ناپذير و ناميرا است. (افلاتون)
اين گسستگي تابنده، مرا به ياد روحي مي‌اندازد، كه همسان با ساختمان مرموز انار داشته‌ام. (پل والري)
روح شما توانايي جذب عشقي را كه نيازمند است دارد ، ولي ذهن شما بايد تشخيص دهد به چه نياز داريد و قلب براي دريافت باز باشد. (جان گري)
روح ما كليه‌ي ده ويتامين را نياز دارد، اما قلب ما هر بار فقط يكي را مي‌تواند جذب كند. (جان گري)
متزلزل ساختن ايمان فرد نسبت به خود، كاري است سهل و بهره‌برداري از اين تزلزل در جهت سركوب روح فرد وظيفه‌ شيطان است. (جورج برنارد شاو)
اگر مي‌خواهيد پاسخ سئوال‌هاي بزرگ روحتان را بيابيد، بهتر است ابتدا با جواب‌هاي كوچك جسمتان شروع كنيد. (جورج شي هان)
كنجكاوي و شگفتي، از حالات شكوهمند روح انساني به شمار مي‌روند، اين حالات رابه گونه‌ي مكرر در خود پديد آوريد تا نابغه خلاقي كه درون شماست فعال شود. (جوزف مك كلندون)
روح، كامل و ابدي است. سلامتي كاملي را كه در قالب روح من تعلق دارد مطالبه و خود را سالم و سرزنده احساس مي‌كنم. (جوليا كامرون)
روح آدمي، چيزي نيست جز بخشي از فرزانه‌اي كه خداوند هنگام آفرينش از خويش جدا ساخت. (جيران خليل جيران)
گوش فراداده، نداي دل‌هاي خويش را بشنويد و خواستِ روح نهفته در ژرفاي هستي خويش را به انجام درآوريد. (جيران خليل جيران)
خداوند به شما روحي بال‌دار بخشيده تا بالهايتان به بلنداي سپهر بي‌پايان مهر و آزادي پر كشد. (جيران خليل جيران)
تشنگي روح از شراب ماديات شيرين‌تر و بيم و هراس آن، از ايمني تن دوست داشتني‌تر است. (جيران خليل جيران)
دارايي‌هاي روح، به چهره‌ي آدمي زيبايي بخشيده و مايه‌ي همدردي و ستايش ديگران مي‌گردند. (جيران خليل جيران)
روي گرداندن روح از دانايي، ناخواسته است و گروش آن، خود خواسته. (جيران خليل جيران)
روح غمگين، در تنهايي آرام مي‌يابد و از انسانها مي‌هراسد: چون آهويي زخمي كه گَله را به جا نهاده و به زندگي در غار رو مي‌آورد تا بهبود يافته يا بميرد. (جيران خليل جيران)
هدف روح در دل نهفته است و از نماهاي بيروني نمي‌توان درباره‌اش حكم كرد. (جيران خليل جيران)
روح من! زندگي چون برگذشتن از شب است. هرچه تندتر روي، زودتر به دَم سپيده مي‌رسي. (جيران خليل جيران)
روحي كه يك بار سايه‌ي خدا را ديده باشد، هرگز از اشباح ابليسان نمي‌هراسد. (جيران خليل جيران)
آيا پس از هزاران سال، روي زمين نسلي از بشر بر خواهد خاست كه روح را، و راستي را، زنده بدارد؟ (جيران خليل جيران)
روح هر زيونده‌اي در چشمان، سيما و در جنبش‌ها و حالات بدني‌اش آشكار مي‌گردد. (جيران خليل جيران)
تبه‌كار را براي آن دوست دارم كه بدي‌هايش از روح پست و فرومايه‌ي او سرچشمه نگرفته، بلكه از ناتواني روح و نوميدي اوست. (جيران خليل جيران)
روح غم زده، رازهايش را با اندوه پنهان مي كند، و روح شاد، با سرخوشي‌هايش. (جيران خليل جيران)
روح، بايد چون گُل از خاك نازكي و بوي خوش برگيرد، از زندگي فرزانگي يابد و با پيروزي بر دنيا، از بند آن برهد. (جيران خليل جيران)
چيست كيفر شما از براي آن كه تني را مي‌كُشد، اما روح خود او را ديگران كُشته‌اند. (جيران خليل جيران)
روح‌هاي آزرده هستند كه وجدان‌هاي آزرده را به وجود مي‌آورند. (حسين بهزاد)
به هر كس هرچه مي‌خواهي بكن ولي، با روح يك فرد هرگز بازي نكن. (حسين رحمت نژاد)
نگذاريد روح پاك شما، براي گرفتن انتقام و تسويه حساب‌ها آزرده شده و به تباهي كشيده شود. (حسين رحمت نژاد)
فرزندان خود را از ابتداي زندگي آنگونه پرورش دهيد كه روحي سالم و دور از هر پليدي داشته باشند. (حسين رحمت نژاد)
در طول حيات خويش سعي در پاكي روح داشته باشيد، روحي كه پليد و كثيف شد، محال بتوان آنرا به پاكي كشانيد. (حسين رحمت نژاد)
آناني كه روحي سالم و شاد دارند، زندگي را آنگونه كه مي‌خواهند، در نهايت شادي و سلامت طي مي‌كنند. (حسين رحمت نژاد)
كسي كه خود را يك روح مي‌داند، هرگز جلوه‌ي تجربه كننده را در قلب تجربه گم نمي‌كند. (ديپاک چوپرا)
در همه‌ي سنت‌هاي مذهبي جهان، روح هواي زندگي است. اهميت دادن و بالا بردن روحيه‌ي شخص، موضوعي پر اهميت است. (ديپاک چوپرا)
واقعيت اين است كه در جستجوي روح و روان خود هميشه به روح و رواني وسيعتر مي‌رسيم. (ديپاک چوپرا)
زمين دگرگون مي‌شود، اما روح تو و خداوند، استوار ايستاده‌اند. (رابرت برونينگ)
هم‌دردي و خويشاوندي، تشنه‌ترين نياز روح آدمي است. (علي شريعتي)
من روح خود را به خدا، جسم خويش را به گور، و نام خويش را به قرنهاي بعد و اقوام جهان تقديم مي‌كنم. (فرانسيس بيكن)
براي شفاي تن، بايد روح را شفا داد. (فلورانس اسكاول شين)
انزجار، سرزنش، ملامت، خشم و غضب و تسويه حساب با ديگران، به جز اين كه روحتان را فرسوده كند، چيز ديگري نيست. (کاترين پاندر)
خشم، غضب و ميل به تسويه حساب و گذاشتن حق ديگري كف دستش، همه‌ي اينها روح خودتان را مي‌فرسايد. (کاترين پاندر)
روح بايد هم به درون بنگرد، هم به بيرون. به همين دليل جسم گرفته‌ايد و به زمين آمده‌ايد، اگر نه، شما موجودي معنوي هستيد، و از طريق ذهن به كنش مي‌پردازيد.(کاترين پاندر)
غالب انسان‌ها، هنگام تولد، به همان سهولتي كه يك كتاب در اسباب‌كشي گم مي‌شود ، روح خود راگم مي‌كنند. (كريستيان بوبين)
كسي كه ثمرات روحي ملتي را نداند، تاريخ آن ملت در نظرش يك مشت حوادث پريشان و وقايع بي‌ترتيب جلوه مي‌كند. (گوستاو لوبون)
دقيق‌ترين ارواح بشري به محض اين كه در قلمرو تعصب قدم گذاشت، قدرت باريك بيني و تعقل را از دست مي‌دهد. (گوستاو لوبون)
هيچ چيز به اندازه‌ي رنج و بدبختي روح انسان را بزرگ نمي‌كند. (لرد آويبوري)
همواره به ياد بياور كه در اوجي معين ديگر ابري نيست، اگر آسمان زندگيت ابري است به اين دليل است كه روحت آنقدر كه بايد بالا نرفته است. (مارك فيشر)
سرگرداني روح چيزي نيست جز آنچه بر او تعليم داده‌ايم. (محمود بهرامي)
در بالاترين نقطه‌ي ذهنتان ثبت كنيد كه، فرآيند آفرينش از نامريي به مريي و از روح به ماده جريان دارد. (وين داير)
روح انسان پديده‌اي است فاقد بُعد و امتداد، زمان و مكان نمي‌شناسد. مي‌توان بدون استفاده از حواس پنجگانه در قلمروي انديشه عقب و جلو رفت. (وين داير)
روح سر منشاء تمام مشاهدات شماست، مي‌توانيد با تسلت بر منيت و انگيزه‌هاي نفساني خويش، پيوندتان را به روح عالي و متعالي خويش تجديد كنيد. (وين داير)
قصد و نيت، جوهر روح شماست كه وجود فيزيكي شما را به تحريك وا مي‌دارد. (وين داير)
روحِ مُرده به خوابي آرام فرو مي‌رود. روح خويش را زنده نگه داريد و زندگي را از طريق كالبد فيزيكي خود تجربه كنيد. (وين داير)
منيت و روح همراهان دايمي ما هستند. برعكس نيست، روح بر جمال باطني و زيبايي روحاني تأكيد دارد. (وين داير)
شما يك روح بزرگ هستيد. پس به گونه‌اي كه شايسته و برازنده آن است زندگي كنيد. (وين داير)
روح به منشاء بيكراني از هوش و درايت اتصال دارد و از عشق بي‌كران و لايتناهي مايه مي‌گيرد. و تنها آرزويش دستيابي به آرامش و صلح و صفاست. (وين داير)
اندكي ژرف به اين نكته بيانديشيد كه، يك درصد وجودتان شكل و ماده و نود ونه درصد آن روح است. (وين داير)
در قلمرو نامريي وجود ما، بخش حقيقي‌مان كه روح ناميده مي‌شود آشيان دارد. روح نه تجزيه مي‌شود و نه پير مي‌گردد. (وين داير)
انسانهايي كه از روح بزرگ برخوردارند، همواره و با مخالفت‌هاي شديد افراد بُزدل و ميانه حال روبه‌رو مي‌شوند. (وين داير)
فكر و روح، كه از 99% وجودمان نشئت مي‌گيرد همواره با ماست. با اين استدلال بايد عشق را به حاكم بلا منازع وجود پذيرفت و در برابرش سر تعظيم فرودآورد. (وين داير)
شما روحي هستيد با يك جسم، نه اين كه جسمي با يك روح. (وين داير)
شما همواره مختاريد كه با كسالت، روح خود را به خوابي عميق فرو ببريد و يا، با اشتياق روحتان را طراوت بخشيد و از حضورش در اين كالبد فيزيكي لذت ببريد. (وين داير)
روح، هميشه طالب آرامش و سكون است، و آرامش را به ديگران مي‌تاباند و حتا در بحبوحه‌ي آشفتگي و اغتشاش اين موهبت را بسط و توسعه مي‌دهد. (وين داير)
با طرح برنامه‌اي براي به اوج رساندن توانايي‌هاي روحي، جسمي و ذهني خود اوضاع و شرايط آنان را تقويت كنيد. (وين داير)
هرگاه نتوانيد روح خود را از هر آلودگي، خصومت، بغض، عناد و انتقام‌جويي پاك و مصفا كنيد، ترديد نكنيد كه فاقد هماهنگي دروني بوده و يك سلول معيوب هستيد. (وين داير)
ورود به قلمرو فكر وعقل و روح انساني و بهره‌مندي از نيروي الهي، مستلزم آن است كه هويت خويش را تنها در كالبد فيزيكي خود محدود نكنيد. (وين داير)
انسان داراي روح نيست، بلكه او خود روح است، شما روحي هستيد با يك جسم نه اين كه جسمي بايك روح. (وين داير)
كوله بار غم را از دوش برداشته، شادي‌هاي زودگذر را فراموش و دقت خود را به رشد و تعالي روح‌مان معطوف كنيم. (هنري لانكفلو)
يافتن يك روح زيباي انساني، يك پيروزي است. (يوهان گوتفريد هردر)

Paradise
20-05-2011, 10:58
زن
به عقيده‌ي زنان، وظيفه‌ي مردان تحصيل پول است و وظيفه‌ي آنان خرج كردن آن. (آرتو شوپهناور)
تأسف، خوراك طبيعي يك زن است و باعث سلامت اوست. (آرتور پينرو)
زن، همانگونه است كه شوهر هست. (آلفرد تنيسون)
زنان، كم و بيش هر كدام يك دليله‌اند. (آلفرد دو وينيه)
زنان، هرگز شكست را تاب نمي‌آورند. (آنتوان چخوف)
فضايل زنانه، بزرگ‌ترين اختراع مردان است. (اتيس اسكينر)
زنان بر سه نوعند: زنان زيبا، زنان دانشمند، اكثر زنان. (ارسكين كالدون)
عواطف همانند در مرد و زن، آهنگي ديگر سان دارند، از اين رو مرد وزن يكديگر را بد مي‌فهمند و اين بد فهمي را نهايتي نيست. (اريكا يونگ)
زنهاي نانجيب اسباب زحمتند، و زنان نحيف مايه‌ي ملال خاطر. (اسكار وايلد)
زنها ما را به خاطر عيوبمان دوست دارند، اگر عيوب كافي داشته باشيم، آنان از همه چيز ما چشم پوشي مي‌كنند، حتا از عقل و هوش ما. (اسكار وايلد)
مرد، با هر زني مي‌تواند خوشبخت شود، به شرط آن كه آن زن را دوست نداشته باشد. (اسكار وايلد)
زن، مرد تشبيه شده است. (افلاتون)
مردان ما بايد زنانه‌تر باشند، و زنان ما مردانه‌تر. (اكتاويو پاز)
يك زن،‌بايد هميشه كنار يك زن ديگر بماند. (اورپيد)
زن، مخلوقي است كه دراو، لطيف‌ترين و صميمي‌ترين فضايل را مي‌توان پيدا كرد. (بن جانسون)
بانوي مهربان، شوهرش را براي هميشه حفظ و تصاحب مي‌كند. (بوريس پاسترناك)
زر را به آتش بتوان آزمود و مردم را به سود و زيان و چهار پايان را به بار گران و زنان را به هيچ حال نتوان دانست. (پرويز ناتل خانلري)
يك زن خوب، هميشه ساكت است و پر حرفي نمي‌كند. (پلوتوس)
يك زن يا مهر مي‌ورزد يا نفرت، راه سومي وجود ندارد. (پوبليليوس سيروس)
بزرگترين دوشمن زن، بي‌حوصلگي اوست. (پي ير ژانه)
بايد از دو نوع زن پرهيز كرد، آن‌هايي كه دوستت دارند و آنهايي كه دوستت ندارند. (پي ير لويي)
چيزي كه زنها هرگز نمي‌توانند ما مردها را از آن محروم كنند اين است كه، ما زودتر مي‌ميريم. (پي.جي اوروك)
يك زن خوب و سلامت، بهترين ثروت يك مرد هستند. (توماس فولر)
زن را مار اغوا كرده و مرد را زن فريفته است. (جان ناكس)
دوستي مراقبت مي‌طلبد، اگر زن دخالت كند، بدان كه ساعت نابودي تو فرا رسيده است. (جان وانبورو)
خوشبخت‌ترين زنان، مانند خوشبخت‌ترين ملت‌ها، تاريخ ندارند. (جورج اليوت)
آينه در حكم ذهن خودآگاه زنان است، آنان بدون مشورت با آن، هيچ كاري را انجام نمي‌دهند. (جورج سانتايانا)
مردي كه كژي‌هاي زن را نمي‌بخشد، هرگز از راستي‌هاي بزرگ او بهره‌مند نمي‌شود. (جيران خليل جيران)
زن مي‌تواند با لبخندي چهره‌اش را فرو پوشد. (جيران خليل جيران)
هر مردي دو زن را دوست دارد؛ يكي زاده‌ي خيال اوست و ديگري هنوز زاده نشده است. (جيران خليل جيران)
به سخنان زن تنها آن گاه گوش كنيد كه به شما مي‌نگرد، نه هنگامي كه با شما سخن مي‌گويد. (جيران خليل جيران)
چه بسيارند زناني كه دل مردان را مي‌ربايند، اما چه اندك شمارند زناني كه مي‌توانند يافته‌ي خود را نگاه دارند. (جيران خليل جيران)
زبان چيز بسيار جالبي است، به شرط اين كه در دهان زن نباشد. (چارلز ديكنز)
مي‌گويند زنها، پنج برابر مردانند، اگر صحت داشته باشد، دلم به حال مردان مي‌سوزد. (حسين رحمت نژاد)
زنان خوب، مردان خوب را مي‌سازند. (حسين رحمت نژاد)
نمي‌دانم مرداني كه متاركه كرده‌اند، چرا حاضر به ازدواج مجدد مي‌شوند. شايد معتقدند آدم مي‌تواند بيشتر اشتباه كند. (حسين رحمت نژاد)
بلايي كه بيست و هفت سال تحملش كردم زن بود، خدايا از اين رهايي سپاس گذارم. (حسين رحمت نژاد)
زنها دوست ندارند مردانشان از زن ديگري جلوي آنها تعريف كنند، مردها هم فكر نمي‌كنم راضي باشند از مرد ديگري جلويشان تعريف شود. (حسين رحمت نژاد)
هرچند اين جمله ممكن است بي‌ادبانه به نظر برسد، ولي بايد گفت كه: يك زن به اندازه‌ي شيطان، توانا و شرير است. (رابرت برنز)
چهار چيز برتر از ساير چيزهاست، جنگ و قدرت، زن و اسب. (روديارد كپلينگ)
شهرزاد، نمونه‌ي كلاسيك زني است كه با به كار انداختن، «سير» خود، آن را از خطر پديده شدن رهانيد. (رومن رولان)
سئوال بزرگي كه به رغم سي سال تحقيق در روحيه‌ي زنان نتوانسته‌ام پاسخي برايش بيابم اين است: زن چه مي‌خواهد؟ (ز ف)
هيچ زني زيبا نيست، فقط زناني كه تغيير قيافه داده‌اند وجود دارند. (ژان پل سارتر)
دل زن، هرگز از جستجوي سعادت دست برنمي‌دارد. (ژان ژاك روسو)
زن، اژدها يا ديو مرد است، هيولايي ستودني اي كه در هر حال هيولا است. (ژرار دونروال)
زن، پيش از ازدواج فرمان مي‌دهد، تا بعدها ميل فرمان برداري داشته باشد. (ژرژ اليوت)
مشورت با زنان تباهي است و سخاوت با مفسدان گناه. (سعدي شيرازي)
معاشرت با زنان، شعبه‌اي است از جنون و از قاعده‌ي عقل بيرون. (عبدالرحمن جامي)
نيك‌بختي مرد اين است: من مي‌خواهم، نيك بختي زن اين است: او مي‌خواهد. (فردريش نيچه)
زن را توان دوستي نيست، او تنها عشق را مي‌شناسد. (فردريش نيچه)
به سراغ زنان مي‌روي؟ تازيانه را فراموش مكن. (فردريش نيچه)
زن در كين و در عشق، از مرد وحشي‌تر است. (فردريش نيچه)
زن، غارت نمي‌كند، مي‌ربايد. (فردريش نيچه)
مردان خدايان را مي‌سازند و زنان آنان را مي‌پرستند. (فريزر)
ترقي اجتماعي را مي‌توان از روي مقام زن در اجتماع دقيقاً اندازه گرفت. (ك م)
مگر نمي‌داني من يك زن هستم، و هر چه مي‌انديشم ناگزيرم بر زبان بياورم؟ (كريستوفر مارلو)
عشق براي زن سرمايه‌اي است كه، تا صددرصد منفعت ندهد، آن را به كسي نمي‌سپارد. (كريستوفر مارلو)
خستگي، زنان را پرحرف‌تر و مردان را كم حرف‌تر مي‌كند. (كلايو استاپلزلويس)
دختر نابود، به، و چون ببود يا به شوي، يا به گور. (كيكاووس ابن اسكندر)
زندگي زنان، با فراز و نشيب همراه است و هنگام فراز، خدا مي‌داند به كجا مي‌رسند. (لرد بايرون)
همه‌ زنان فرشته خو هستند، اين ازدواج است كه شيطاني است. (لرد بايرون)
اشتياق مرد براي زن است، ولي اشتياق زنان اغلب براي همين اشتياق مردان براي آنان است. (لرد كالريج)
به سختي مي‌توان موجودي در جهان يافت كه چون « زن دانشمند » مورد ريشخند همگان باشد. (ليدي مري)
زنان، زيبايي را بي آن كه دريابند، تحقق مي‌بخشند. (مارسل پروست)
زن و ماكيان، در اثر ولگردي از دست مي‌روند. (ميگوئل سروانتس)
هرجا زن هست، سحر و جادو نيز هست. (نوزاك شانگ)
قول و قرار زن عاشق مشتاق را، به روي بادهاي وزان بايد نوشت، و به روي جويبارهاي شتابان نقش بايد كرد. (ويتوود)
زنان، حقيقتاً خطايي بنيادين هستند. (ويليام باروز)
درجات ترقي يك كشور در حيات اجتماعي، خود منوط به احترام زنان مي‌باشد . (هاينريش هاينه)
زن زشت وجود ندارد، تنها زناني وجود دارند كه حوصله‌ي نشستن جلوي آينه و آرايش را ندارند. (هلنا روبينشتاين)
زن، صدايي را كه از زير سبيل بيرون مي‌آيد مي‌پسندد. (هولاك آليس)

Paradise
20-05-2011, 10:58
زن و مرد
زنان براي زنجير كردن مردان آفريده شده‌اند. (آرتو شوپهناور) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر مرد از روي عقل مي‌انديشيد ، براي ادامه‌ي حيات زن ضمانتي وجود نداشت. (آرتو شوپهناور) (http://forum.persianv.com/Author)
فقط جاذبه‌ي جنسي مي‌تواند ذهن يك مرد را تيره و كور سازد تا به سوي آنچه جنس لطيف ناميده مي‌شود معطوف شود. (آرتو شوپهناور) (http://forum.persianv.com/Author)
قماش و فكر زنان با تار و پود خدعه و مكر و حيله بافته شده و به قدري در اين كار توانا و قوي پنجه است كه هيچ مردي تاب مقابله با او را ندارد. (آرتو شوپهناور) (http://forum.persianv.com/Author)
رقابت و اختلاف بين زن و مرد هميشه وجود خواهد داشت، اين مسئله مهمي نيست . فاجعه وقتي است كه يكي از اين دو پيروز شود. (آرتور ميلر) (http://forum.persianv.com/Author)
آگاهانه، يا ناآگاهانه ، زنها هميشه از اهميتي كه مردها به شرف و افتخار و عهد و قول مي‌دهند ، بهره‌برداري مي‌كنند. (آلبر كامو) (http://forum.persianv.com/Author)
مردان حداكثر به اندازه‌ي آسمان و زمين با يكديگر متفاوت هستند، ولي زنان مثل بهترين و بدترين ، همانگونه كه بهشت با جهنم فرق دارد. (آلفرد تنيسون) (http://forum.persianv.com/Author)
مرد بزرگ عشق و وفاي حقيقي را مي‌خواهد و زن نمي‌داند كه عشق و وفاي حقيقي چيست. (آناتول فرانس) (http://forum.persianv.com/Author)
مرد، بايد هميشه در مقابل زن ، مرد باشد. (آناتول فرانس) (http://forum.persianv.com/Author)
طبيعت ، آنجا كه از آفريدن مرد ناتوان است، زن را مي‌آفريند. (ارستو) (http://forum.persianv.com/Author)
زنان ما را به سبب عيوبي كه داريم دوست مي‌دارند ، وقتي به اندازه‌ي كافي عيب داشتيم ما را مي‌بخشند ولو اينكه زيرك و باهوش باشيم. (اسكار وايلد) (http://forum.persianv.com/Author)
از خدا شاكر هستم كه به من چند مزيت بخشيده ، اول اين كه: من آزاد به دنيا آمده‌ام ، و دوم آنكه مرد به وجود آمده نه زن. (افلاتون) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر قطره اشكِ زني بر قلب مردي كه شيفته‌ي اوست فرو ريزد ، حفره‌اي ايجاد مي‌كند كه تا ابد ترميم نمي‌شود. (اگوست كنت) (http://forum.persianv.com/Author)
مردان، بعضي به دنبال لذت جويي‌اند، و بعضي درپي كسب معاش، ولي همه‌ي زنان قلباً مال اندوز هستند. (الكساندر پوپ) (http://forum.persianv.com/Author)
- زنان متشخص چون گلهايي هستند كه برسر كوه‌هاي بلند روييده‌اند، دست مردان عادي به آنها نخواهد رسيد. (امانوئل كانت) (http://forum.persianv.com/Author)
مردها از آن نظر صرفه‌جو و قانع هستند كه پول‌ها را به خاطر پول دوست مي‌دارند، اما زن‌ها پول را به خاطر تأمين و آسايش. (اونوره دو بالزاك) (http://forum.persianv.com/Author)
تنها عشق يك زن است كه مي‌تواند اولين عشق يك مرد را اقناع كند. (اونوره دو بالزاك) (http://forum.persianv.com/Author)
زن، ملكي است كه با قباله و قرارداد به دست مي‌آيد ، او همانند لوازم آشپزخانه است. اگر درست بگويم، ضميمه‌اي از مرد است. (اونوره دو بالزاك) (http://forum.persianv.com/Author)
سرنوشت زن و يگانه افتخار و سربلندي او در اين است كه، دل مردي را به طپش بياندازد. (اونوره دو بالزاك) (http://forum.persianv.com/Author)
بوسه‌ي مرد علامت عشق، و بوسه‌ي زن علامت تسليم است. (اونوره دو بالزاك) (http://forum.persianv.com/Author)
عاقل‌ترين مردان دچار اشتباه شده‌اند و زنان بد سرشت آنان را فريفته‌اند، ولي همچنان تظاهر مي‌كنند كه زن عاقل نيست. (جان ميلتون) (http://forum.persianv.com/Author)
يك مرد پاك، هر زني را شايسته‌ي احترام مي‌داند. (جان ميلتون) (http://forum.persianv.com/Author)
مردها آنچه را كه مي‌شنوند از يك گوش وارد و از گوش ديگر خارج مي‌كنند، اما زنها از دو گوش وارد و از دهان خارج مي‌كنند. (جورج برنارد شاو) (http://forum.persianv.com/Author)
اراده براي زنان مفهوم ندارد، آنها به جاي آن از حماقت مردها براي رسيدن به كمال مطلوب خود استفاده مي‌كنند. (جورج برنارد شاو) (http://forum.persianv.com/Author)
مردها را شجاعت به پيش مي‌راند و زنها را ، حسادت. (جورج برنارد شاو) (http://forum.persianv.com/Author)
تصور مي‌كنم ، خداوند وقتي زن را خلق كرد ، نيمي از عقل مرد را گرفت. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
مردها فكر مي‌كنند زن را براي زندگي خود شريك انتخاب كنند ، ولي زنها فكر مي‌كنند ، زندگي چه شريك خوبي است. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي جدال بين زن و مرد در مي‌گيرد ، زن مي‌گويد: اگر من مرد بودم، ولي هيچ وقت هيچ مردي نگفته است، اگر من زن بودم. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
زنها فكر مي‌كنند كه بايد حاكم بر همه چيز مرد باشند، و همين امر سبب اختلاف هميشگي آنان مي‌شود. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
اصولاً زنها چيزي را مي‌خواهند كه مردان از آن غافلند. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
زن ، تنها دوستي است كه خداوند به مرد بخشيده است. (رابيندرانات تاگور) (http://forum.persianv.com/Author)
شخصيت زن مهم‌تر از زيبايي، و دانش مرد مهم‌تر از ثروت اوست. (رالف والدو امرسون) (http://forum.persianv.com/Author)
هر زني ، از سر هر مردي ، زياد است. (ژان پل سارتر) (http://forum.persianv.com/Author)
مرد آنچه را كه مي‌داند مي‌گويد ، و زن آنچه را كه خوشايند است. (ژان ژاك روسو) (http://forum.persianv.com/Author)
مردان ساخته‌ي زنان هستند، پس اگر مي‌خواهيد كه مردان بزرگ و دانشمند داشته باشيد به زن ياد دهيد كه پاكدامني ، فضيلت و عظمت نفس چيست. (ژان ژاك روسو) (http://forum.persianv.com/Author)
پاكي و عاطفه‌ي زن است كه علاقه و دوستي مرد را جلب مي‌كند نه زيباييش . (ژان ژاك روسو) (http://forum.persianv.com/Author)
زنان، براي همكاري مردان پديد آمده‌اند. (ساموئل اسمايلز) (http://forum.persianv.com/Author)
هر چيز بدي كه يك مرد مي‌تواند در مورد زنان تصور كند ، هيچ زني پيدا نخواهد شد كه درباره‌ خودشان بدتر از آن مرد نينديشد. (سباستين نيكلاس شانفور) (http://forum.persianv.com/Author)
زنان، تنها براي اين خلق شده‌اند كه، با جنون و ديوانگي اتفاقي مردان شريك و سهيم باشند. (سباستين نيكلاس شانفور) (http://forum.persianv.com/Author)
مرد و خاصه زن، هرگز طبيعي نيستند، مگر هنگام ابراز فساد و پتيارگي. (شارل بودلر) (http://forum.persianv.com/Author)
زندگي ابدي، وقتي زنها وجود دارند براي مردها عذاب ابدي، و براي زنها يك بهشت عيش و نوش جاويد خواهد بود. (فرانسواماري ولتر) (http://forum.persianv.com/Author)
مرد از زن به بچه شبيه‌تر است ،‌در مرد حقيقي ، روح طفل نهفته است و براي بازي روحش پرواز مي‌كند. (فرانسواماري ولتر) (http://forum.persianv.com/Author)
شيرين‌ترين چيز در زندگي، عشق زن پاكدل به شوهرش مي‌باشد. (فرانسواماري ولتر) (http://forum.persianv.com/Author)
خوشي مرد در آن است كه بگويد من اراده مي‌كنم ، خوشي زن در آن است كه بگويد آن مرد اراده مي‌كند. (فرانسواماري ولتر) (http://forum.persianv.com/Author)
تمام تعقلات و انديشه‌هاي مرد ، به يك محبت زن نمي‌ارزد. (فرانسواماري ولتر) (http://forum.persianv.com/Author)
خداوند زن را براي آن آفريده كه سرگرمي مرد باشد. (فرانسواماري ولتر) (http://forum.persianv.com/Author)
مرد را بايد براي جنگ بار آورد و زن را براي آسايش خاطر جنگجو، جز اين هرچه باشد بيهوده است. (فرانسواماري ولتر) (http://forum.persianv.com/Author)
مردبراي آدمكشي و جنگ آفريده شده و ماشيني كه اين بلاي خانمان برانداز را مرتباً هديه مي‌آورد، وجود زن است. (فردريش نيچه) (http://forum.persianv.com/Author)
در انتقام و عشق ، زن وحشي‌تر از مرد است. (فردريش نيچه) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق مرد نسبت به زن، مولود تمايل دروني اوست مبني بر اين كه از آن زن داراي كودكي شود. (فردريش نيچه) (http://forum.persianv.com/Author)
مرد به دو چيز روي مي‌آورد، خطر و بازي. به همين دليل هميشه به سوي زن مي‌رود ، چون زن بازيچه‌ي خطرناكي است. (فردريش نيچه) (http://forum.persianv.com/Author)
زن كامل در نوع از مرد كامل برتر و همچنين نادرتر است. (فردريش نيچه) (http://forum.persianv.com/Author)
زن مخلوقي است كه عميق‌تر مي‌بيند و مرد مخلوقي است كه دورتر مي‌بيند. (كامنور) (http://forum.persianv.com/Author)
جسم زن از مرد صادق‌تر است، اما انديشه‌اي تهي از صداقت دارد، وقتي دروغ مي‌گويند دروغ خود را باور ندارند. (لئو تولستوي) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق مرد به زن ، تماماً محصول تصوري است كه از تمايلات ارضا نشده سرچشمه مي‌گيرد، پس از ارضا، عشق رنگ مي‌بازد. (مارسل پروست) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر زنان قوانين زندگي را رد مي‌كنند تقصير ندارند، زيرا اين مردها هستند كه قوانين را بدون حضور زنها تدوين كرده‌اند. (ميشل ايگم سيوردو مونتني) (http://forum.persianv.com/Author)
جنايات اغلب مردان را مي‌توان در علاقه‌ي زيادي كه آنان به زنانشان دارند، جستجو كرد. (ناپلئون بناپارت) (http://forum.persianv.com/Author)
مرد نثر آفرينش است و زن شعر آن. (ناپلئون بناپارت) (http://forum.persianv.com/Author)
هرگاه جنس لطيف سقوط كند، خيلي پايين‌تر از مرد سقوط خواهد كرد، زنان هميشه يا خيلي بهتر، و يا خيلي بدتر از مردان هستند. (ناپلئون بناپارت) (http://forum.persianv.com/Author)
عفت در زن مانند شجاعت در مرد است . من از مرد ترسو همانقدر نفرت دارم كه از زنان نانجيب. (ناپلئون بناپارت) (http://forum.persianv.com/Author)
فرقي ميان خود فروشي زن ، و خودپسندي مرد، نيست. (ويل دورانت) (http://forum.persianv.com/Author)
دشوار است در يك زمان، هم فرمانده‌ي موفق بود ، و هم مرد دلخواه زنان. (ويل دورانت) (http://forum.persianv.com/Author)
زنان، هوشمند زاده مي‌شوند، بعضي از مردان اين هوشمندي را كسب مي‌كنند، و بيشتر آنها آنرا به خود تحميل مي‌كنند. (ويل دورانت) (http://forum.persianv.com/Author)
زنان بيشتر از مردان به موسيقي اشتغال دارند، ولي مردان بيشتر از زنان موسيقي ماندگار به وجود آورده‌اند. (ويل دورانت) (http://forum.persianv.com/Author)
زنان طي پنجاه سال ثابت كردند كه اختلافهاي ذهني ميان زن و مرد بيشتر از همه وابسته به محيط و مشاغل است، نه فرق‌هاي طبيعي و ثابت. (ويل دورانت) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر زن در عشق بر مرد برتري دارد ، مرد هم در دوستي از او برتر است. (ويل دورانت) (http://forum.persianv.com/Author)
زن براي مرد همچون جايزه‌اي است كه بايد آنرا بربايد و مالك شود، جفت جويي، جنگ و پيكار است و ازدواج تصاحب و اختيار. (ويل دورانت) (http://forum.persianv.com/Author)
زن براي آن منبع و دستور زيبايي شناخته شده كه عشق مرد به زن قوي‌تر از عشق زن به مرد است، گرچه مدتش كوتاهتر است. (ويل دورانت) (http://forum.persianv.com/Author)
آنجا كه مردان از نبوغ هنري يا ذهني زنان سخن مي‌گويند ، فقط براي آن است كه اين نبوغ را دوباره از آن خود بدانند . زيرا آنرا نبوغ مردانه مي‌نامند. (ويل دورانت) (http://forum.persianv.com/Author)
زن از مرد ديندارتر است، زيرا مرد به خدايي كه نمي‌بيند معتقد است، ولي زن به مردي كه مي‌بيند ايمان دارد. (هربرت جورج ولز) (http://forum.persianv.com/Author)
زن ، پهلواني است كه دليرترين مردان را در سخت‌ترين اوقات خشم آرام مي‌كند. (هرودت) (http://forum.persianv.com/Author)

Paradise
20-05-2011, 10:59
زندگي
زندگي ارزش واقعي خود را در رابطه‌ي ميان انسانها نشان مي‌دهد. (آئوس چينا)
زندگي را آسان بگير، چون روزگار به اندازه‌ي كافي به تو سختي خواهد داد. (آبراهام لينكلن)
شانس نه در تولد ما دخالت دارد و نه در مرگ ما، دخالت شانس تنها در زندگي ما مي‌باشد. (آرتو توسكاني ني)
زندگي از آن كساني است كه قدر خود را مي‌دانند. (آرتو شوپهناور)
زندگي مرگي است كه هر آن به تأخير مي‌افتد. (آرتو شوپهناور)
زندگي، مرگي است كه هر آن به تأخير مي‌افتد. (آرتو شوپهناور)
براي اين كه بدانيم زندگي چقدر كوتاه است، بايد زياد عمر كنيم. (آرتو شوپهناور)
نود و نه درصد ناكامي و يك درصد كاميابي، معجوني است به نام زندگاني. (آرتو شوپهناور)
اي بردگان ، بر زندگي لعنت نفرستيم . (آرتور رمبو)
هان اي سرگردانانِ زندگي مهراسيد كه طالب حقيقت سرانجام شاهد مقصود را در بر خواهد گرفت. (آريسون سوت ماردن)
بايد زندگي كرد و آفريد، بايد تا سرحد اشك زيست. (آلبر كامو)
هر لحظه‌اي از زندگي، ارزش معجزه آساي خود و سيماي جواني جاودان خود رادر بردارد. (آلبر كامو)
اين كه زندگي قوي‌ترين نيروهاست حقيقت است. اما منشأ همه‌ي بزدلي ما هم هست. بايد علناً عكس اين فكر كرد. (آلبر كامو)
زندگي را نبايد انتخاب كرد، بلكه بايد گسترش داد. درگير شدن با تمام وجود، و آنگاه پذيرفتن پاسخ آري و نه با قدرتي يكسان. (آلبر كامو)
از آن دم كه كسي خود را نمي‌كُشد، بايد درباره‌ي زندگي سكوت اختيار كند. (آلبر كامو)
آنگاه كه گشايشي در زندگي تو صورت مي‌پذيرد ، در برداشتن از بار درد و رنج ديگران شتاب كن. (آلبرت شوايتزر)
ما به تنهايي نمي‌توانيم زندگي را تجربه كنيم مگر اين كه، در تجارب زندگي كه در اطراف ما وجود دارد سهيم باشيم. (آلبرت شوايتزر)
هر دقيقه از زندگي را كه در خشم سپري كني، شصت لحظه‌ي خوشبخت را از دست داده‌اي. (آلبرت شوايتزر)
زندگي نمي‌كنيد تا آن را به پايان به رسانيد، بلكه منظور اين است كه بدانيد چرا زندگي مي‌كنيد. (آلبرتو موراويا)
زندگي، مانند نقش و نگارهاي قالي ايراني است، زيبا ولي درك معناي آن مشكل . (آلفونس دو لامارتين)
زندگي يك صبح بهاري است، اگر دوستي داشته باشي، كسي كه با او راه بروي، با او حرف بزني، به جانبش رو كني. (آلن دوان)
به نظر من زندگي بهتر از مرگ است، حتا اگر به خاطر اين باشد كه كمتر كسل‌كننده است، يا به خاطر جلوه‌هاي تازه‌اش. (آليس واكر)
زندگي امانتي است كه خدا به بشر داده، امانت خدا را نيكو نگاه داريد. (آناتول فرانس)
اي بسا كساني كه در تفسير و شرح متون قديم يد طولاني دارند، ولي از نعمت خواندن و فهم كتاب زندگاني به كلي محروم هستند. (آناتول فرانس)
زندگي، دنياي سياهي است كه ما بايد با روشن كردن چراغهاي اميد روشن و منورش سازيم. (آناتول فرانس)
زندگي همواره آسان نيست، اما اين زمان محدود و اين كارِ دشوار، مي‌تواند همان باشد كه تو مي‌خواهي. (آناماري ادواردز)
واي بر تو، اگر پايه‌ي زندگيت بر مرگ ديگران استوار باشد. (آنتوان چخوف)
زندگي، دايماً استقامت مارا مورد آزمايش قرار مي‌دهد، و بزرگترين پاداش‌هاي آن متعلق به كساني است كه هرگز از تلاش نمي‌ايستند. (آنتوني رابينز)
آنچه زندگي امروزي مرا شكل داده وقايعي كه بر من گذشته نيست، تعبير و تفسيري است كه از آن وقايع به عمل آورده‌ام. (آنتوني رابينز)
ارزيابي عالي، زندگي عالي به وجود مي‌آورد. (آنتوني رابينز)
اگر مي‌خواهيد در زندگي رشد و پيشرفت كنيد، ياد بگيريد كه مانند يك كودك، كنجكاو باشيد. (آنتوني رابينز)
آنچه زندگي امروز ما را شكل داده، وقايعي كه بر ما گذشته نيست بلكه، تعبير و تفسيري است كه از آن وقايع به عمل آورده‌ايم. (آنتوني رابينز)
طرز فكري كه مارا به سطح زندگي كنوني رسانده است، مارا به مقصدي كه در نظر داريم، نخواهد رساند. (آنتوني رابينز)
نكات مثبت زندگي را مدام از خود بپرسيد. سئوالات نيروبخش از خود نماييد. (آنتوني رابينز)
تصميم بگيريد و خود را مقيد كنيد كه ، از زندگي بيشتر لذت ببريد. (آنتوني رابينز)
آنچه شكل و نحوه‌ي زندگي مارا مشخص مي‌كند، نه وقايع بيروني، بلكه نظام اعتقادي و تعبير و تفسيري است كه از وقايع بيروني داريم. (آنتوني رابينز)
تصميم بگيريم ، كه قيمت سنگين ضرر عقايدي كه به زندگي صدمه مي‌زند را نپردازيم. (آنتوني رابينز)
ارزيابي عالي، زندگي عالي به وجود مي‌آورد. (آنتوني رابينز)
بزرگ‌ترين درد آن است كه بدانيد نتوانسته‌ايد مطابق معيارهاي خود زندگي كنيد. (آنتوني رابينز)
طبق معيارهاي خود زندگي كنيد. به گونه‌اي كه شادي‌هاي فراوان و رنجهاي اندكي احساس كنيد. (آنتوني رابينز)
طبق معيارهاي خود زندگي كنيد، بدين ترتيب شادي‌هاي زيادي احساس خواهيد كرد. (آنتوني رابينز)
تو در نيافته‌اي كه يگانه دارايي، زندگي است، كوتاه‌ترين لحظه‌ي زندگي، تواناتر از مرگ است و مرگ را نفي مي‌كند. (آندره ژيد)
من در هستي، بيشتر در جستجوي تحرك و شور زندگي هستم، نه كاهش دادن آن. (آندره ژيد)
خيال مي‌كردم در صحنه‌ي زندگي تماشاچي ساده‌اي بيش نيستم، و حال آن كه خود بازيگرم و نقش خود را نمي‌دانستم. (آندره ژيد)
زندگي قصه‌ي تلخي است كه همه مي‌دانند چگونه شروع شده اما پايانش را كسي نمي‌داند. (آندره ژيد)
زندگي ارزشي ندارد، ولي هيچ چيز هم ارزش زندگي را ندارد. (آندره مالرو)
درك زندگي، حاصلي جز دلهره نخواهد داشت. (آندره مالرو)
تنها، شيريني اميد است كه تلخي‌هاي زندگي را قابل تحمل مي‌كند. (ابن بطوطه)
روزگار از شكنجه و آزار مردم خسته نمي‌شود، و دل هوسباز انسان از زندگي سير نمي‌گردد. (ابوالعلاء مَعري)
اگر زنده‌اي زندگي كن و اگر زندگي جاويد مي‌خواهي، نام نيك از خود بر جاي بگذار. (ابوريحان بيروني)
نقشهايي كه در صحنه‌ي زندگي به عهده‌ي ما واگذار شده است، به انتخاب و اختيار ما نبوده و تنها وظيفه‌ي ما اين است كه آنها را به خوبي بازي كنيم. (اپيكتيتوس)
لذت آزادي از درد و عقل، فرار از مخاطرات زندگي است. (اپيكور)
نبايد زندگي را براي به دست آوردن تمنيات فرسوده كنيم. عادت دادنِ خود به زندگي ساده و راه سهل تقريباً راز مسلم سلامتي است. (اپيكور)
زندگي را براي به دست آوردن تنعم فرسوده نكنيم. (اپيكور)
به زندگي ديگران حسرت مخور، چون ديگران هم به زندگي تو حسرت مي‌خورند. (ادوارد مانه)
هيچ زندگي به دلخواه نيست، چون هيچ توليد به دلخواه نيست. (ارستو)
من به زندگي گُربه حسرت مي‌بَرم، زيرا در عرصه‌ي زندگي چنان آرام مي‌تواند بگذرد كه از عبور او حتا كوچك‌ترين صدايي هم برنخيزد. (ارنست همينگوي)
هر كه پس از دوران شاد كودكي مي‌ميرد نيك بخت است، چرا كه به اين كشف نايل نمي‌آيد كه زندگي بي‌رحم و بي‌معناست. (ارنست همينگوي)
زندگي كوتاه‌تر از آن است كه آن را به باطل بگذرانيم. (ارنست همينگوي)
اختيار زندگي خويش را خود به دست گيريد چه روي خواهد داد؟ چيزي وحشتناك، كسي را براي سرزنش نخواهيد داشت. (اريكا يونگ)
تقريباً تمامي ناكامي‌هاي ما در زندگي، از تصورات نادرستي كه درباره‌ي رويدادهاي زندگي در ذهنمان حك مي‌شوند، نشأت مي‌گيرند. (استاندال)
عشق را در دلت نگاهدار، زندگي بدون عشق همچون باغ بدون آفتاب است كه گل‌ها در آن مرده‌اند. (اسكار وايلد)
زندگي وقتي زيباست كه بخواهيم با ديگران زندگي كنيم و ديگران هم بخواهند با ما زندگي كنند. (اسكار وايلد)
در زندان زندگي، همه‌ي ما در لجنزار غوطه‌وريم، تنها برخي از ما چشم به ستارگان دوخته‌ايم. (اسكار وايلد)
زندگي هر كس، تصوير عيني از حاصل جمع اعتقاداتي است كه در ذهن نيمه هوشياري نقش بسته است و به هر كجا برود با خود مي‌برد. (اسكاول شين)
زندگي، چيزي به جز نيكي نيست. (اسنوپ داگي داگ)
زندگي شما وقتي زيبا و شيرين خواهد شد كه : پندارتان، كردار و گفتارتان نيك باشد. (اشو زردتشت)
هنگامي كه تصميمات بزرگ زندگي‌مان گرفته مي‌شود، صداي شيپوري به گوش نمي‌رسد. سرنوشت در سكوت رقم مي‌خورد. (اگنس دوميل)
تا زنده‌اي بايد زندگي كني و براي زندگي، حركت لازم است. (اگوست كنت)
زندگي لذت بخش است.مرگ آرامبخش، اما سفر از لذت به آرامش بسيار سخت و رنج آور است. (الف آ)
تنها دو راه براي زندگي كردن پيش رو داريد: يكي اين كه فكر كنيد معجزه‌اي در كار نيست و ديگر اين كه فكر كنيد همه چيز معجزه است. (الف الف)
نياكان، تراشه‌هاي نور و عظمت بر زندگي نوادگان خود مي‌پاشند. (الكس هيلي)
سرور زندگي در سحرگاهان عمر، موجودات را از خواب بر مي‌‌خيزاند، جز دلهاي سياه كه براي هميشه خفته‌اند. (الكساندر پوشكين)
اگر زندگيِ راحت و پاك و سالم مي‌خواهي ، از «عمل» خود كمك بگير. (الکساندر دوما)
زندگي كوتاه است، با اشتباهات خودمان آن را كوتاه‌تر نكنيم. (الكساندر سولژنيتسين)
زندگي كشيدن تصوير است، نه جمع كردن ارقام. (اليور وندل هلمز)
مرگ با افتخار، بر زندگي ننگين شرف دارد. (امام حسين)
از آن تخم كه در كشتزار زندگي افشانده‌اي خوشه خواهي چيد. (امام علي)
ما بيمار پيشرفت و صنعت و علم هستيم، و غرق در تب، زندگي مي‌كنيم. (اميل زولا)
هرگاه زندگي را به نمايش درآوريم، اثرهنري بدي را به‌وجود آورده‌ايم، چون اثر مذبور ، اثري ابطال گر خواهد بود. (اميل زولا)
زندگي، مرگي است كه در آن تأخير مي‌كنيم، و مرگ لولاي زندگي است. (اميلي ديكنسون)
زندگي آنقدر شگفت‌انگيز است كه فرصتي براي پرداختن به مسايل ديگر باقي نمي‌گذارد. (اميلي ديكنسون)
دل را وسعتي است به پهنه‌ي گيتي و جايگاه عشق است، تا كه در او جاي گيرد و لبريزش كند، و اين معناي مطلق زندگي است. (اوجين.ت هويت)
آنچه به راستي از زندگي تمنا داري، در اين جهان سراغ نتواني كرد. تمامي آنچه مشتاقي و آرزومند، نهفته به درون توست. (اوجين.ت هويت)
فقط آنهايي كه زياد گريه كرده‌اند مي‌توانند ارزش زيبايي زندگي را درك كنند و از ته دل بخندند. (اوريانا فالاچي)
زندگي آنقدر كوتاه است كه فرصت فكر كردن به مرگ را ندارم. (اونوره دو بالزاك)
نوع تولد و مرگ، دست تو نيست، اما زندگي را خودت مي‌تواني تعيين كني. (ايگور استراوينسكي)
گران قدرترين انديشه‌ها، انديشه درباره‌ي زندگي است نه مرگ. (ب الف)
زندگي كوتاه است و انرژي محدود، بسيار محدود. با اين انرژي محدود، ما بايد نامحدود را بيابيم . بايد ابديت را بيابيم. (باگوان راجينيش اوشو)
كسي كه از زندگيش لذت مي‌برد، هيچ ميلي به تملك ندارد، زيرا مي‌داند چيزهاي واقعي زندگي كه ارزش لذت دارند قابل خريداري نيستند. (باگوان راجينيش اوشو)
زندگي رمز و رازهاي خودش را وقتي آشكار مي‌سازد كه تو خاموشي. (باگوان راجينيش اوشو)
زندگي به خودي خود خالي است، تا وقتي خلاق نباشي قادر نخواهي بود آن را با رضايت خاطر پر كني. (باگوان راجينيش اوشو)
زندگي، فقط فرصتي است براي تعالي، براي بودن، براي شكوفا شدن. (باگوان راجينيش اوشو)
مقايسه را كنار بگذار، آنگاه زندگي واقعاً زيباست. وقتي مقايسه را كنار گذاشتي مي‌تواني از زندگي لذت ببري. (باگوان راجينيش اوشو)
زندگي بايد جشني دايمي باشد، در سراسر سال. تنها آنگاه مي‌تواني رشد كني، شكوفا شوي كه چيزهاي كوچك را به جشن مبدّل كني. (باگوان راجينيش اوشو)
شادي و خوشبختي را هدف اصلي زندگي‌تان قرار دهيد و كليه‌ي فعاليت‌هايتان را بر اساس اين هدف سازمان دهي كنيد. (برايان تريسي)
زندگي شما تنها زماني بهتر مي‌شود كه، خودتان بهتر شويد. (برايان تريسي)
زندگي، نوعي سوء تفاهم است، سوءتفاهمي كه سبب دور شدن آدميان از هم مي‌شود. (برتولت برشت)
زندگي وقتي مسرت بخش است كه، با عشق آغاز و با انتظار پايان يابد. (بلز پاسكال)
مهمترين قدم در جهت تحقق خواسته‌هايتان در زندگي، آن است كه، نخست بدانيد چه مي‌خواهيد. (بن اشتاين)
يك عمر طولاني ممكن است به اندازه‌ي كافي خوب نباشد. ولي يك زندگي مفيد، حتماً به اندازه‌ي كافي طولاني است. (بنيامين فرانكلين)
زندگي حركتي است از مبدأ « تولد» به مقصد « مرگ »، هر چه اين حركت سريعتر بهتر. (بنيامين فرانكلين)
زندگي، زماني است بين دو عدم ، قبل از تولد و بعد از مرگ. (بنيامين فرانكلين)
انسان‌ها خيلي زود از علت زندگي خويش آگاه مي‌شوند. شايد براي همين هست كه خيلي زود از آن چشم مي‌پوشند. (پائولو كوييلو)
اين حقيقت را هرگز در نيابيم، كه چه‌ها توانيم كرد كه زندگي را چگونه دگرگون توانيم ساخت، مگر آنكه بيازماييم، بكوشيم. (پائولين اسميت)
زندگي، آرزوي انجام شده است. (پال توييچل)
زندگي هر كس بازتاب دقيق مرحله‌ي خاصي است كه وي در تصورش از طبيعت الهي، در رابطه‌ي خودش با آن، به آن رسيده است. (پال توييچل)
آنگونه زندگي كن كه، طبيعت و اشياء مي‌كنند. (پال توييچل)
زندگي سرابي است كه گاهي حقيقت پيدا مي‌كند. (پل ورلن)
هيچ‌كس نيست كه از زندگي خود راضي باشد و هيچ‌كس هم نيست كه بتواند دل از زندگي بردارد. (پي ير سيمون لاپلاس)
چند لحظه‌اي آفتابي در زندگي روزمره، با ارزش‌تر از يك روز آفتابي در عالم رؤياست. (پيتر لير)
زندگي كن ولي متحرك، زندگي بي‌تحرك «مرگ» است. (تئودور اشتورم)
ساده بودن اما نه ساده لوح بودن، آرامش داشتن اما نه بي‌خيال بودن، با شهامت بودن اما نه بي‌گدار به آب‌زدن، همه ي اينها هنر زندگي است. (تئودور فونتان)
زندگي شعله‌ي محض است، و ما درنتيجه‌ي خورشيد نامريي كه در وجودمان است، زندگي مي‌كنيم. (توماس براون)
گروهي از مردم آنچنان زندگي بي‌روح و احساس دارند كه فرقي با مرده ندارند. (توماس اديسون)
زندگي، همچون جرقه‌اي از زمان ميان دو ابديت است، و ما هرگز بخت و اقبال دوباره ديدن آنرا نداريم. (توماس كارلايل)
هيچ شخصي بدون تنه خوردن و تنه زدن نمي‌تواند زندگي كند، انسان چاره‌اي جز اين ندارد كه راه خود را به زور باز كند. داد و ستد از بقاست. (توماس كارلايل)
بزرگترين تراژدي زندگي در اين است كه ، انسان آرزوهايش اين باشد كه در زمره‌ي قديسان درآيد ولي در پايان فقط صاحب جاه و مقام شود. (توماس مور)
زندگي شيرين است اگر ناكامي‌ها و ناملايمات بگذارند. (جان استوارت ميل)
زوج‌هايي كه با هم اختلاف نظر دارند در مقايسه با كساني كه اصلاً اختلاف نظر ندارند، زندگي مطبوع و آرام‌تري دارند. (جان گاتمن)
زندگي ما توسط پدر و مادرمان، فرهنگي كه با آن بزرگ شده‌ايم و تجربه‌هاي دردناك گذشته ما برنامه‌ريزي شده است. (جان گري)
خوب زندگي كردن را بايد مانند خوب نواختن يك ساز تمرين كرد. (جان لبوك)
زندگي اتفاق مي‌افتد،زماني كه تو مشغول طرح و ساختن برنامه‌هاي ديگر هستي. (جان لنون)
رشد، تنها دليل زندگي است. (جان هنري نيون)
مهم نيست كه چه اتفاقي در زندگي شما مي‌افتد ، مهم اين است كه ، شما با آن چه مي‌كنيد. (جان هومرميلر)
زندگي، نه با آنچه دنيا برايت رقم مي‌زند، بلكه با مَنشي كه خود براي خودپيشه مي‌كني ، معين مي‌شود. (جان هومرميلر)
اميدوارم تمام روزهاي عمرتان را زندگي كنيد. (جاناتان سويفت)
آمار نشان داده كه مردم در ميانسالي بيش از پيش دلايل بيشتري براي زندگي كردن پيدا مي‌كنند. (جرالد كوري)
رسيدن به اختيار به مفهوم به دست گرفتن سررشته‌ي امور زندگي خويشتن است. (جرالد كوري)
مصرف اين همه قرص و دارو نشانه‌ي شكست ما دريافتن ارزش، و معنا پيدا كردن حضور ما در زندگي است. (جرالد كوري)
مهمتر از مصرف دارو، تغيير دادن سبك زندگي است. بايد تحولي در طرز زندگي خود ايجاد كنيم. (جرالد كوري)
زندگي در مراحل بعد مي‌تواند همراه با لذت و رضايت كامل باشد. البته اگر با تأسف به گذشته نگاه نكنيم. (جرالد كوري)
ميل به معنا، يكي از عوامل مهم و تعيين كننده براي زندگي است. (جرالد كوري)
زندگي، مردم را در يك سطح قرار مي‌دهد و مرگ ، افراد برجسته را آشكار مي‌گرداند. (جورج برنارد شاو)
مردي كه در نبرد زندگي مي‌خندد، قابل ستايش است. (جورج برنارد شاو)
زندگي، شعله‌ي آتش است. (جورج برنارد شاو)
مزه‌ي زندگي به خاطر وجود مرگ از دست نمي‌رود، همان‌گونه كه خنده‌ي ما از جدي بودن زندگي نمي‌كاهد. (جورج برنارد شاو)
اين كه زندگي ارزش زنده بودن را دارد، ضروري‌ترين قضايا و احكام است،ولي اگر اين حكم پذيرفته نشد، وصول به آن از محالات مي‌باشد. (جورج سانتايانا)
بايد دانست كه به ديده دنيا، زندگي انسان اهميتي بيشتر از زندگي يك صدف ندارد. (جورج سانتايانا)
اگر همه‌ي عمر در زندگي بنالي، سر سوزني سرنوشت به هم نخواهد خورد. (جوزپه وردي)
از زندگي خود كامل استفاده كن ، و تا مي‌تواني ديگران را دوست بدار. (جوزف مك كلندون)
هميشه يادتان باشد ، زندگي ارزشمند است. قدر هر لحظه‌اش را بدانيد. (جوزف مك كلندون)
ما در قبال زندگي خويشتن مسئوليم، و تلاشمان سبب به دست آوردن چيزهايي مي‌شود كه آرزو داريم. (جوزف مك كلندون)
هيچ يك از ما مسئول تولد خويش نيستيم. مسئوليت ما در حد بهره‌اي است كه از زندگي مي‌بريم. (جوشوا هنري جونز)
چنين است تاريخ زندگي آدمي، زايش، زناشويي و مرگ. (جيران خليل جيران)
زندگي دو نيمه است، يك نيمه‌ي آن بردبار و نيمه ديگر سركش و آتشين است. عشق همان نيمه‌ي آتشين زندگي است. (جيران خليل جيران)
زندگي، جز خوابي آشفته از خيال و برانگيخته از خواهش ها نيست. (جيران خليل جيران)
ما همگي رزم آوران پيكار زندگي هستيم، اما برخي پيشروايم، و برخي، دنباله‌رو. (جيران خليل جيران)
به دل زندگي كه رسيدي، خواهي ديد كه، از گناهكاران بالاتر و از پيامبران پايين‌تر نيستي. (جيران خليل جيران)
در زندگي ما ، چيزهايي هست كه از آوازه و نام ، شريف‌تر و بالاتر است، و آن «چيز» تلاش بزرگي است كه آدمي را نامدار مي‌سازد. (جيران خليل جيران)
زندگي روزانه‌ي شما، پرستشگاه شما و دين شماست. آنگاه كه به درون آن پاي مي‌نهيد. (جيران خليل جيران)
زندگي، افسونگري است كه مارا به زيبايي‌اش مي‌فريبد، اما دانايي كه از نيرنگ‌هايش آگاه است ، از دامهايش مي‌گريزد. (جيران خليل جيران)
دلبندم، زندگي تنها مي‌تواند با تو نيك و مهربان باشد، زيرا تو همواره در برابر زندگي بس مهربان و نيكو بوده‌اي. (جيران خليل جيران)
زندگي ژرف و بلند و دور است و با آن كه رؤياهاي شگرف شما تنها مي‌توانند به پاهاي آن رسند ، نزديك شماست. (جيران خليل جيران)
در اين زندگي ، هيچ چيز به گونه‌ي مطلق تضمين شده نيست. (جيران خليل جيران)
اين زندگي، خرمنگاه درد و اندوه است و جان دردمند ، پيش از آن كه در پاي مرگ افتد، در آن كوبيده مي‌شود. (جيران خليل جيران)
زندگي، نگريستن به ابديت است و همگي امكان‌ها و آگاهي‌هايي كه عشق مي‌تواند بر ما ارزاني دارد. (جيران خليل جيران)
زندگي من، چون پياده‌روي تا شهر مقدس است. (جيران خليل جيران)
زندگي هر كس با زندگي ديگران فرق مي‌كند، پس به اندازه‌ي همه‌ي افراد بشر زندگي وجود دارد. (جيران خليل جيران)
تنها با مهر ورزيدن و كار كردن با بهترين بخش هستي‌مان است كه مي‌توانيم به زندگي روزانه‌ي خويش معنا بخشيم. (جيران خليل جيران)
زندگي، جزيره‌اي است در اقيانوس تنهايي، جزيره‌اي با تخته سنگ‌هاي اميد، درختان رؤيا، گلهاي تنهايي، و نهرهاي قشنگ. (جيران خليل جيران)
زندگي زنجيره‌اي است ساخته‌شده از زنجيرهاي گوناگون. (جيران خليل جيران)
جامه‌هاي زندگي، از روزهاي سپيد با راه تاريكي شب، ساخته شده‌اند. او دل آدمي را سوي دلدار كشيده، اما هنگام نزديكي خود را پس مي‌كشد. (جيران خليل جيران)
زندگي، زني است كه در اشك‌هاي دلباختگانش تن مي‌شويد و از خون قربانيانش بر تن روغن مي‌مالد. (جيران خليل جيران)
زندگي زيباست و همه‌ي دلها را به خود مي‌كشد. او زندگي‌هاي ما را به گرو گرفته و آرزوهاي ما را در قول و قرارهايش پنهان مي‌كند. (جيران خليل جيران)
هدف زندگي نزديكتر ساختن ما به رازهاست، و ديوانگي تنها راه رسيدن به اين هدف است. (جيران خليل جيران)
خوشبختي، ناشي از چيزهايي كه داريم نيست، بلكه ناشي از قوه‌ي زندگي ما است. (جيم ران)
اوضاع و احوال زندگي هركس نمايانگر طرز فكر اوست. (جيمز آلن)
زندگي درسي طولاني است درباره تواضع وفروتني. (جيمز باري)
آنها كه آفتاب را به زندگي ديگران هديه مي‌دهند، خود نمي‌توانند از آن سهمي نبرند. (جيمز بري)
در گذر عمر چنان رفتار مي‌كنيم كه گويي آسايش و تجمل ضروري‌ترين نياز زندگي است. حال آن كه تنها نياز ما چيزي است كه مشتاق آن باشيم. (چارلز كينگزلي)
زندگي بازيچه‌اي است در دست ما، آنرا خوب نگهدار. (حسين بهزاد)
وقتي قدر و ارزش زندگي را خواهي دانست كه ديگر دير شده است، براي استحكام زندگي در آغاز زناشويي، چشمانت را باز كن. (حسين رحمت نژاد)
وقتي ناخوشي‌هاي زندگي را ديديم، قدر خوشي‌هاي آنرا خواهيم دانست. (حسين رحمت نژاد)
زندگي كن، چانه زدن درباره اين دوران كوتاه، لحظات را هدر دادن است. (حسين رحمت نژاد)
بگذار دوست بدارم آنچه راكه به نام زندگي، مُهر بر حياتم زده است و شاكر باشم بر داده‌هايش . (حسين رحمت نژاد)
انسان اسير زندگي است، بهتر اين كه اين اسارت را با شادي و محبت طي كنيم و به زندگي پوزخند بزنيم. (حسين رحمت نژاد)
زندگي مغازه بقالي نيست كه چانه بزني، اين هست كه مي‌بيني، پس سعي كن خوش بگذراني. (حسين رحمت نژاد)
چرخه‌ي زندگي را آنگونه كه مي‌تواني بچرخان، نه آنگونه كه ديگران مي‌خواهند. (حسين رحمت نژاد)
دقايق شيرين زندگي خود را فداي كساني كه لايق آن نيستند نكنيد. (حسين رحمت نژاد)
زندگي استاد ماهري است، مي‌چرخاند و مي‌چرخاند، آنگاه كه سرگيجه گرفتي، بر پايت مي‌كند و مي‌گويد برو. (حسين رحمت نژاد)
زندگي آن چنان تو را مي‌پيچد كه نتواني به جز آن به چيز ديگري فكر كني. (حسين رحمت نژاد)
زندگي آنقدر ارزشي ندارد كه خود را فداي آن كني. زندگي را فداي خود كن. (حسين رحمت نژاد)
چرا غصه‌ي زندگي را مي‌خوري؟ اين را بدان كه قبل از تو، كساني غصه‌ي آن را خورده‌اند. (حسين رحمت نژاد)
وقتي كمي به زندگي فكر كني، مي‌بيني همانند تولدت كه در دست تو نبوده، همانند نامت كه خود انتخاب نكرده‌اي، مجبور به پذيرفتن هستي. (حسين رحمت نژاد)
زندگي چرخي است كه چه بخواهي و چه نخواهي مي‌چرخد، سعي كن در اين چرخش بهترين را داشته باشي. (حسين رحمت نژاد)
هميشه سبز باش و زندگي كن، و مؤثر در زندگي ديگران. (حسين رحمت نژاد)
زندگي درخت تنومندي است كه مي‌تواني روي آن قلبي و تيري و يا هر چه مي‌خواهي نقش كني، نقش جاودانه بزن كه آيندگان بنگرند. (حسين رحمت نژاد)
تصور مي‌كني چند سال زندگي خواهي كرد؟ زندگي بلند است ولي اين من و تو هستيم كه كوتاهيم. اين كوتاه زمان را، به خوبي و افتخار بگذران. (حسين رحمت نژاد)
به دليل معلم بودن و متعلم بودنمان در زندگي، بايد الگو براي ديگران باشيم. (حسين رحمت نژاد)
زندگي، اگر در سربالايي‌اش رنج و مشقت است، در سراشيبي‌اش، صفا و صميميت و دلدادگي است. (حسين رحمت نژاد)
چون اختيار زندگي و زمان آن در دست ما نيست، لحظاتي را كه داري غنيمت شمار و يادگاري بگذار و برو. (حسين رحمت نژاد)
هنوز هستند كساني كه نتوانسته‌اند زندگي را درك كنند ، تصورشان از زندگي پول و شادي‌هاي زودگذر است. (حسين رحمت نژاد)
زندگي بي‌ارزش است، اين ما هستيم كه به آن قدر و قيمت وارزش مي‌دهيم. (حسين رحمت نژاد)
خواستارم زندگي را با آنچه در آن است و از آن مرا سهمي است، و از لذايذ آن بهره‌مند مي‌شوم. (حسين رحمت نژاد)
زندگي لحظاتي دارد كه پاره‌اي اوقات آرزوي تكرارش را داري و گاهي مرگ را طلب مي‌كني. (حسين رحمت نژاد)
زندگي زيباست، بنياد آن را به دست هر كس و ناكس نسپاريد ، از ابتداي زندگي زناشويي دقيق چشم بگشاييد و خود را گرفتار نكنيد. (حسين رحمت نژاد)
زندگي، بازيچه نيست، ولي مي‌شود با آن بازي كرد. (حسين رحمت نژاد)
زندگي را آنگونه بگذران كه لايق توست ، فراز و نشيب زندگي بسيار است، ممكن است لحظه‌ي ديگري وجود نداشته باشد. (حسين رحمت نژاد)
در زندگي، همه چيز هست و خداوند اين نعمت‌ها را براي ما آفريده، به جاست كه از بهترين آنها در زمان حيات استفاده كنيم. (حسين رحمت نژاد)
نرمي و لطافت لطف زندگي است، اين شيوه را هميشه به ياد داشته و از آن استفاده كنيم. (حسين رحمت نژاد)
اگر علاقمنديِ به زندگي نباشد، روزگارِ سختي را خواهي گذراند. (حسين رحمت نژاد)
دست و پنجه نرم كردن با مسايل زندگي، مثل شنا كردن در آبهاي آلوده است. براي رسيدن به خوشبختي بايد مخالف جريان آب شنا كرد. (دالايي لاما)
زندگي خوابي است كه پايان آن خواب ديگري است به نام مرگ. (دانته آليگيري)
در جاده زندگي، هر تقاطعي فرصتي است براي تصميم گيري. (دوك الينگتون)
احتمالاً هر آدمي در شرايط عادي زندگي، زماني فرصت مي‌يابد تا قيد و بند ميثاقها را از هم بگسلد و شيرازه‌ي آنرا از هم بپاشد. (دون خوان ماتيوس)
رودخانه‌ي زندگي، همه را در خود غرق مي‌كند، مگر كساني را كه با قواعد شنا آشنا هستند. (دونا لوين)
زندگي، آموزگار شگفتي است با دست مايه‌ي تجربه‌هاي شيرين و خاطره‌هاي تلخ. درك عميق روزهاي عذاب بسي دشوار است. (دونا لوين)
زندگي آگاهي و آگاهي زندگي است. (ديپاک چوپرا)
زندگي دروني هركس پيچيده و مجموعه‌اي از انگاره‌هاي مثبت و منفي است. (ديپاک چوپرا)
از جمله‌ي اصلي‌ترين وظايف زندگي كردن، آفريدن است. (ديپاک چوپرا)
زندگي نوعي امانت است، امانت را بايد به صاحبش پس داد. (ديديه آراسم)
ما چقدر دير متوجه مي‌شويم كه زندگاني و حيات يعني همان دقايق و ساعاتي كه با كمال شتاب زدگي و بي‌رحمي انتظار گذشتن آن را داشته‌ايم . (ديل كارنگي)
در زندگي فقط دو چيز هدف انسان است، اول تأمين آنچه كه مي‌خواهند، دوم تمتع از آن. فقط عالي‌ترين افراد به انجام دومي موفق مي‌شوند. (ديل كارنگي)
زندگي كوچكتر از آن است كه كوچك و بي‌اهميت شمرده شود. (ديل كارنگي)
در زندگي ، هيچ حكمي قطعي نيست. زندگي تنها يك سئوال و جواب بي‌پايان است. (ديويد هربرت لارنس)
در زندگي، هيچ حكمي قطعي نيست، زندگي تنها يك سئوال و جواب بي‌پايان است. (ديويد هربرت لارنس)
زندگي، همچون فصل‌هاي سال مي‌ماند، اي كاش با پرداختن به بهار و تابستان و غفلت از پاييز و زمستان جريان طبيعي زندگي را به‌سوي فقدان نكشانيم. (راشل بومي ريمن)
هر چه كمتر به زندگي وابسته باشيم، زنده‌تر خواهيم بود. (راشل بومي ريمن)
آنكه خود را دوست ندارد، نمي‌تواند زندگي را دوست داشته باشد. (راشل بومي ريمن)
اگر به زندگي خود علاقمندي، به زندگي ديگران هم علاقمند باش. (رامبراند)
تمام زندگي حقيقتاً بايد لبخندي شكرآميز از خداوند باشد. (روبرت لانگس)
زندگي بدون هدف، مانند بيراهه است. (روبرت والسر)
براي تحمل زندگي چاره‌اي جز زيبا كردن آن نيست. (رودلف لونارد)
زندگي هيچ‌كس، هيچ جا، جدا از زندگي ديگران نمي‌تواند باشد. (ريمسكي كورساكف)
در زندگي، به هر آنچه بخواهي ، مي‌رسي ، به شرط آن كه ديگران را نيز ، در تحقق رؤياهايشان ياري دهي. (زيگ زيگلار)
وقتي با خود ، سخت‌گيرتر هستيد، زندگي به شما ساده‌تر خواهد گرفت. (زيگ زيگلار)
زندگي سراسر آموزش است، زيرا زندگي همواره در پيشرفت است. (ژان دو لابروير)
هيچ ثروتي گران‌قدرتر از زندگي و هيچ عذابي بالاتر از آن نيست. (ژان ژاك روسو)
زندگي، عبارت از تنفس نيست، مقتدر شدن به اجراي آمال و نظريات است. (ژان ژاك روسو)
آن كه از زندگي بيش از حد انتظار دارد ، بيش از حد آزار مي‌بيند. (ژرژ واشنگتن)
زندگي رضايت بخش يعني، كسي را كه دوست داري، جايي كه مي‌تواني زندگي كني، و كاري كه ارزش انجام دادن را داشته باشد. (ژوزف پريستلي)
عجيب داستان غريبي است زندگي. اگر از هر چيز، فقط بهترينش را بپذيريد، غالباً همان را به دست مي‌آوريد. (سامرست موآم)
داستان بسيار غم‌انگيز زندگي اين نيست كه انسانها فنا مي‌شوند، بلكه اين است كه آنان در دوست داشتن باز مي‌مانند. (سامرست موآم)
زندگي مجموعه‌اي از شكست‌ها و پيروزي‌هاست، موفق كسي است كه پيروزي‌هايش بيشتر باشد. (ساموئل بكت)
وهزاران هزار پديده‌ي كثيف به زندگي خود ادامه دادند چون من. (ساموئل تيلور كولريج)
زندگي يك بدبختي است كه هيچ‌كس نخواهد توانست آنرا تكرار كند و بيشتر مردم آنرا با بي‌حوصلگي تحمل و با سيلي ترك مي‌كنند. (ساموئل جانسون)
زندگي بشري در همه‌جاي دنيا وضعيتي است كه، بايد بسيار رنج برد و مقدار كمي لذت. (ساموئل جانسون)
هر كه در زندگاني نانش نخورند، چون بميرد نامش نبرند. (سعدي شيرازي)
زندگي را آن هنگام بر مرگ فضيلت است كه به نام باشد نه با ننگ . (سقرات)
يك زندگي مطالعه نشده، ارزش زيستن ندارد. (سقرات)
هرگونه مي‌خواهي زندگي كن، اما سد راه زندگي ديگران مشو. (سقرات)
بايد از زندگي غمناك بود و از مرگ شادمان، زيرا كه حيات ما براي مرگ است و مرگ ما براي حيات. (سقرات)
اگر بداني كيستي، چه مي‌خواهي و چرا مي‌خواهي به خويشتن ايمان بياوري، پس مي‌تواني كه زندگي را از آن خويش كني ، تنها اگر بخواهي. (سوزان پوليس منوتز)
زندگي، گل به توان ابديت، زندگي ضرب زميني در خرابات دل ما، زندگي هندسه‌ي ساده و يكسان نفس‌هاست. زندگي شستن يك بشقاب است. (سهراب سپهري)
زندگي، تر شدن پي‌درپي ، زندگي آب‌تني كردن در حوضچه‌هاي اكنون است. (سهراب سپهري)
از همان كودكي، دستخوش دو احساس متضاد بوده‌ام، وحشت و زندگي. (شارل بودلر)
زندگي، بيش از يك لطف واقعي ندارد، و آن لطف «بازي» است. (شارل بودلر)
ازدواج يعني در آميختن دو زندگي متفاوت براي هميشه. (شارل دوليته)
عقابِ فاتحِ قله‌هاي زندگي باش، و مسافرِ صبورِ دشتهاي بي‌كران آن. (شري هاوس هولدر)
زندگي اگر نام آساني داشت ديگر بر زمين ، تلاش معناي خويش را از كف مي‌داد و در آسمان ، رنگين‌كمان. (شري هاوس هولدر)
در زندگي، آدم بايد فرشته شود يا انسان و يا حيوان. من هيچكدام از آنها نشدم. زندگاني‌ام براي هميشه گم شد. (صادق هدايت)
ما همه‌مان تنهاييم، نبايد گول خورد، زندگي يك زندان است. (صادق هدايت)
در زندگي ، زخم‌هايي هست كه مثل خوره، روح را آهسته در انزوا مي‌خورد و مي‌تراشد. (صادق هدايت)
زندگي، كوچكتر از آن است كه مرا برنجاند و زشت‌تر از آن كه دلم بر آن بلرزد. (علي شريعتي)
زندگي قصه‌اي است و فقط اول آن، يعني تولد شيرين است. (عمرمختار)
بهترين راه درك زندگي، جستجوي زيبايي‌ها در روز مرگي است. (ف ك)
هر كجا كه زندگي تظاهر كند، هر چند كه تلخ باشد، هنر در همانجاست. (فئودور داستايوسكي)
دوستان، از زندگي بيم نداشته باشيد، زيرا از راه مشقت و بردباري است كه به زندگي علاقه پيدا مي‌كنيم. (فئودور داستايوسكي)
زندگي مجموعه‌اي از اميدها و نااميدي‌ها و غم‌ها و شادي‌هاست. (فرانسوا رابله)
تحمل زندگي سخت است، ولي نبايد چنين وضعي را اقرار كرد. (فرانسواماري ولتر)
زندگي مانند كودكي است كه، اگر مي‌خواهيد به خواب نرود، پيوسته بايد او را سرگرم داشت. (فرانسواماري ولتر)
در تئاتر زندگي، اين تنها خدايان و فرشتگان هستند كه بايد تماشاگر باشند. (فرانسيس بيكن)
زندگي شيرين است و اين انسانها هستند كه آنرا تلخ مي‌كنند. (فردريش شيللر)
جواني موج مي‌زند، اقيانوس زندگي به جوش مي‌آيد، اي جوانان برخيزيد و بكوشيد پيش از آن كه روح شما تاريك شود. (فردريش شيللر)
من معناي زندگي را بهتر مي‌فهمم ، زيرا اغلب در حال از دست دادن آن بوده‌ام. (فردريش نيچه)
انسان بايد، رها در لحظه زندگي كند. (فلورانس اسكاول شين)
به جاي اين كه بپرسيد ايا نوع رفتار ، نگرش و زندگي‌تان درست است، از خود سئوال كنيد ايا نوع زندگي يا رفتارتان مؤثر است. (فيليپ مك كرا)
زندگي در دنياي حقيقي با زندگي در تخيل و برج‌ها تفاوت دارد. (فيليپ مك كرا)
زندگي علم خاصي دارد كه بي اطلاعي از آن، چيزي در رديف بي‌سوادي است. (فيليپ مك كرا)
در بازي زندگي كسي به شما قواعد پيروزي را نمي‌آموزد و طرز بازي را كسي به شما آموزش نمي دهد. (فيليپ مك كرا)
بازي زندگي مقرراتي دارد كه اگر آنها را نياموزيد و به كار نگيريد، جريمه مي‌شويد. (فيليپ مك كرا)
زندگي، فرايند داد و ستد است . (کاترين پاندر)
با استفاده از هر آنچه داريد ، به غني‌ترين شكل ممكن زندگي كنيد. (کاترين پاندر)
در زندگي، كمتر از بهترين را نپذيريم. (کاترين پاندر)
بسياري از مردم براي رضايت ديگران،زيربارزندگي نكبت‌بارشكست‌هاي پي در پي مي‌روند. (کاترين پاندر)
بيشتر افرادِ كاملِ متوازن و متعادلي كه در زندگي ديده‌ايد ، همواره اشخاصي بوده‌اند كه نسبت به زندگي نگرشي محكم و مؤكد داشته‌اند. (کاترين پاندر)
هر آنچه را كه در زندگي از صميم قلب مي‌پذيريم، تغيير مي‌كند. (كاترين منسفيلد)
زندگي را به تمامي پذيرا باش، و بر ديگران ببخشاي، آنگاه روزگار ديگر شود. (كاتلين اوبراين)
در همان لحظه كه در نمايشنامه زندگي خود، نقش عمده‌اي را بر عهده داريد، در نمايشي بزرگ، در جمع يك سياهي لشكر زوبين به دست، نقش مشتركي را بازي مي‌كنيد.(كارل يونگ)
زندگي يك زبان خارجي است كه غالب مردم با لهجه‌هاي بَد، آن را تكلّم مي‌كنند. (كريستوفر مارلو)
ميان زندگي و حكاياتي كه ترس در دل كودكان مي‌اندازد، فرق چنداني نيست. (كريستيان بوبين)
زندگي به گونه ي ديوانه‌واري كوتاه است، و ما به بهانه‌ي نياوردن آدمهايي كه احترامشان چندان مهم نيست، وقت زيادي از زندگي را به خاك مي‌سپاريم. (كريستيان بوبين)
تواناترين نگهدارنده طراوت زندگي، آرامش دل سوزان است . (كريستيان بوبين)
بگذار زندگي دستت بگيرد، تا برگشايي، تاپرده برگيري، بگذار تا به مردماني ناشناخته راه برد. به رؤياهاي ناديده، به دانه‌هاي كاشته. (كولين مك كارتي كوينتوس)
از شاخه‌هاي بارور زندگي، تنها آنقدر خواهي چيد كه دست فراز آري. (كولين مك كارتي كوينتوس)
بگذار عاشق شوي و زندگي نشانت دهد كه چگونه با خورشيد برآيي و ستاره‌ها را نشان كني. و با تو باز نمايد شكفته شدن را. (كولين مك كارتي كوينتوس)
بگذار زندگي اندكي از دل شوره‌ها را باز كند، غبار اين محنت‌ها را بگيرد. ياورت باشد تا در شگفت آيي ، لب به خنده گشايي . (كولين مك كارتي كوينتوس)
زندگي را بگذار ياورت باشد، كه دريابي او همان چيزي است كه به دستهاي خويش بنا كرده‌اي و اين توان را دارد كه همان باشد كه تو مي‌خواهي. (كولين مك كارتي كوينتوس)
تا روبروي ترس‌ها و ترديدها آهنگ رزم و پيروزي نكني، هيچ گاه در نخواهي يافت كه زندگي، خالي از آنها چقدر سرشار است. (كولين مك كارتي كوينتوس)
بگذار زندگي ياريت دهد كه باورهايت را دريابي و خداي اندرون را بازشناسي. بگذار از توان هايش ترا مبهوت كند. (كولين مك كارتي كوينتوس)
زندگي را به كمال زيست كن و دوست بدار هر آنچه در كفت مي‌نهد و دگرگوني درمقابلت. (كولين مك كارتي كوينتوس)
زندگي شكوهمندي در انتظار است تا كه آن را زيست كني، امروز عزيزش بدار، كوتاه‌تر از آن است اين عمر كه به فردا حواله شود. (كولين مك كارتي كوينتوس)
وقتي به جاي جنگيدن با راه زندگيتان، بر آن شويد چگونه اين راه را دوست بداريد، عشق اسرار كاميابي بر شما فاش مي‌نمايد. (كولين مك كارتي كوينتوس)
زندگي را بگذار تا به مبارزه‌ات بخواند تا كه جسارت يابي. بگذاربرانگيزدت، بر پاي داردت. بگذار تو را در بر گيرد. (كولين مك كارتي كوينتوس)
بگذار زندگي با تو بياميزد، شكوه يك صبح آرام و ساده را نشانت دهد. و اعجاز دنياي پيچيده‌ات را با تو باز نمايد. (كولين مك كارتي كوينتوس)
زندگي نه يك مسير روان و صيقل يافته است و نه بستري از گل‌هاي سرخ. در حالي كه گل سرخ هم پراز تيغ‌هاي تيز است. (كيموو چونگ)
در زندگي مردم، لحظه‌ي بي‌بازگشتي هست كه در موقع خود به چشم نمي‌آيد. (گراهام گرين)
از اين كه زندگي شما تمام شود نترسيد، از آن بترسيد كه هرگز آغاز نشود . (گريس هانسن)
يك روز زندگي به روشني، بهتر از صد سال عمر در تاريكي است. (گوتاما بودا)
گاه در زندگي تنگناهايي وجود دارند كه تنها يك فرد نيمه ديوانه مي‌تواند از آنها جان سالم به در برد. (لاروشفوكو)
زندگي هميشه يك ماجراست، چه با عشق بگذرد چه با ترس. ترس، زندگي را به «نه» محدود مي‌كند. عشق، آزادي است و «بله» مي‌گذارد. (لئو بوسكاليا)
لازم است از سرزنش ديگران لب فروبنديم و مسئوليت تام آفرينش زندگي خود را به عهده بگيريم. (لئو بوسكاليا)
آگاهي به اين كه خودمان زندگي خود را مي‌سازيم، تازه نيست ، با اين حال بيشتر ما در برابر آن مقاومت مي‌كنيم. (لئو بوسكاليا)
بايستي براي غني كردن زندگي عشقمان وقت صرف كنيم و گرنه بين ما همزيستي وجود ندارد. از خود راضي بودن نيستي به همراه دارد. (لئو بوسكاليا)
هر چه بزرگتر مي‌شويم كمتر تحت تأثير زندگي قرار مي‌گيريم و هيجان زندگي را از دست مي‌دهيم. (لئو بوسكاليا)
روابط ممكن است ايستا و يا پژمرده شود و حتا بميرد،اما زندگي و عشق همچنان ادامه دارد. (لئو بوسكاليا)
همه‌ي انسان‌ها در تلاش‌اند كه بدانند زندگي چيست، و تا سرگرم اين موضوع هستند، نمايش به پايان مي‌رسد. (لئو بوسكاليا)
حالا زندگي كن، بعداً موشكافي. (لئو بوسكاليا)
رنج ما به موقع فرو مي‌نشيند، زخم‌ها التيام مي‌يابد و آنچه سرانجام به جاي مي‌ماند خود زندگي است. (لئو بوسكاليا)
مرگ به گونه‌ي طبيعي به سراغ ما مي‌آيد، ولي شهامت زندگي كردن نه! (لئو بوسكاليا)
آن زندگي كه به اميد فردا بگذرد ، هميشه يك روز عقب مانده است. (لئو بوسكاليا)
براي روبرو شدن با ستيزهاي زندگي شجاعت لازم است و براي پذيرش تغييرناپذيرها هوش و فراست. (لئو بوسكاليا)
اگر حيرت و رمز را از زندگي ما بگيرند، زندگي طولاني و خسته كننده خواهد شد. (لئو بوسكاليا)
زندگي چيزي است كه دارد اتفاق مي‌افتد در حالي كه ما وقت خود را صرف انديشيدن درباره‌ي اين مي‌كنيم كه: زندگي چيست؟ (لئو بوسكاليا)
انساني كه معنا و هدف زندگي را بداند، نه تنها خود را با افراد ملت خويش برابر خواهد دانست، بلكه با تمام ابناي اقوام ديگر مساوي خواهد شمرد. (لئو تولستوي)
من هرگز بلد نيستم براي خودم زندگي كنم، براي حفظ ظاهر، براي ديگران زندگي مي‌كنم. (لئو تولستوي)
هنر بزرگ زندگي ، احساس است، احساس اين‌كه وجود داريم، حتا هنگامي كه در درد و رنج هستيم. (لرد بايرون)
من متقاعد شده‌ام كه، راز بزرگ زندگي، در عمل گوارش است. (لو آلن جونز)
زندگي از بدو تولد، مانند ليسيدن عسل از روي يك بته‌ي خار است. (لوئي گينز برگ)
سرنوشت، نمي‌تواند سَر مرا در برابر زندگي خم كند. (لودويك فن بتهون)
زندگي را از امروز آغاز كن، هر روز براي خودش به وسعت يك زندگي مي‌شود. (لوكيوس آناياس سنكا)
برنده‌ واقعي زندگي كسي است كه هر غروب احساس كند آن روز را واقعاً زندگي كرده است. (لوييزآنايوس سه نك)
اگر بكوشم با زندگي سازگار باشم ، زندگي با من سازگار است. (لين پارسونز)
دريابم كه وسعت زندگي فراروي من است، اما چنان عزيز كه يك لحظه‌اش تباه نبايد كرد. (لين پارسونز)
زندگي همه چيزش به هم مربوط است . فشار به زحمت‌كشان به ضعف اغنيا مي‌انجامد. (مارتين لوتركينگ)
چنان‌چه چيزي نيافته‌اي كه به‌خاطرش بميري ، استحقاق زندگي را نداري. (مارتين لوتركينگ)
براي آغاز يك زندگي جديد، دنيا را از يك زاويه‌ي جديد نگاه كن. (مارک اورول)
من در زندگي دچار مشكلات زيادي شدم، فقط بعضي از آن‌ها واقعاً اتفاق افتاد. (مارك تواين)
زندگي حق بشر است و فقط خدا و قانون مي‌توانند اين حق را از او بگيرند. (مارك تواين)
هنر زندگي ، بيشتر شبيه به هنر جنگ است و نه هنر رقص، زيرا در زندگي نيز همواره بايد بي‌آنكه سكندري بخوريم متوجه ضربه‌ها باشيم. (ماركوس اورليوس)
زندگي شرافتمندانه، بهترين ضامن رستگاري در پيري است. (ماركوس توليوس سيسرو)
براي زندگي و تاريخ، مفهومي عالي‌تر از پيكار مداوم و شكست نهايي نمي‌توان يافت. (ماركي دوونارگ)
كمي وقت بگذاريد و از چيزهاي كوچك و معني‌دار در زندگي لذت ببريد. (ماري كوري)
راهي براي استفاده بهتر از زندگي اين است كه: مرگ خود را در نظر مجسم كنيم . (ماري كوري)
اگر احساس كنيد كه شرايط جسماني و وضع ظاهري مطلوبي نداريد، اين برداشت حقيرانه از خود، به شدت روي زندگيتان تأثير مي‌گذارد. (ماري كوري)
مهمترين افرادي كه بر زندگي شما اثر مي‌گذارند، پدر و مادر هستند و به هر كدام كه نزديكتر باشيد، رفتارتان به او شبيه‌تر است. (مايكل جوردن)
آنگاه معني حقيقي زندگي را دريابي كه، ديگران فروافتاده‌اند و تو برپاي خيزي به توفيق. (مري كارول سويشمن)
زندگي زيباست، اگر زيبايي ها را دوست بداري. (مسعود كرامتي)
خواستن زندگي دست ما نيست، زندگي اجباري است. (مصطفي كمال آتاتورك)
تفريح و خوشي ما موقعي تكميل مي‌گردد كه، مشكلات زندگي كردن را فراموش كنيم. (موريس مترلينگ)
زندگي موجب درد و رنج مي‌شود، و مرگ پايان دردهاست. (موريس مترلينگ)
مدت‌هاي مديدي از طرز زندگي‌ام خجالت مي‌كشيدم، و اكنون بدون تغيير در آن، ديگر خجالت نمي‌كشم. (مي وست)
سهم ما از زندگي خودمان فقط يك سهم است. بقيه مال كساني است كه به نوعي با ما مربوط‌اند. (ميخاييل شولوخف)
زندگي كن و بگذار ديگران هم زندگي كنند . (ميخاييل لامانوسف)
زندگي، خواب است، و خواب بيداري. وقتي فكر مي‌كنيم بيداريم، در واقع خواب مي‌بينيم. (ميشل ايگم سيوردو مونتني)
سيمرغ نيز تا نسوزد، زندگي دوباره نخواهد يافت. (ميكله ميكل آنژ)
زندگي يك درياست. فقط شناگر ماهر مي‌تواند از آن به سلامت بگذرد. (ميكله ميكل آنژ)
بهترين دستور زندگي اين است كه انسان اعتماد به نفس داشته باشد و در پرتو سعي و جديت به مقام و منزلتي برسد. (ميكله ميكل آنژ)
زندگي شك است، و ايمان بدون شك چيزي جز مرگ نيست. (ميگوئل اونامونو)
ارزش زندگي مشروط است، و فقط اگر به تو اين توانايي را بدهد كه بتواني با عشقت زندگي كني قابل توجيه است. (ميلان كوندرا)
فقط يكبار زندگي كردن مانند هرگز زندگي نكردن است. (ميلان كوندرا)
از كودكي به ما آموخته‌اند كه نيازهاي خود را ناديده گرفته و زندگيمان را بر اساس توقعات ديگران بنا كنيم. (ناتانيل براندن)
زندگي را آسان بگير قبل از اين كه بر تو سخت بگيرد. (ناصرخسرو قبادياني)
با دم زدن در هواي گذشته و نگراني فرداهاي نيامده، زندگي را مگذار كه از لابلاي انگشتانت فرو لغزد وآسان هدر شود. (نانسي سيمز)
هر روز،همان روز را زندگي كن، و بدين‌سان تمامي عمر را به كمال زيسته‌اي. (نانسي سيمز)
زندگي مسابقه نيست، زندگي يك سفر است و تو آن مسافر باش كه در هر گامش، ترنمِ خوش. (نانسي سيمز)
زندگي براي آن كسي ارزشمند است كه خوب آموخته باشد با همان اشتياق به آينده بنگرد كه، به گذشته نگاه مي‌كند. (والتر.بي پيتكن)
هيچ قسمت از زندگي نمي‌تواند تا ابد پايدار بماند و هيچ لحظه‌اي از زندگي نمي‌تواند جاي موج بلند غلطان و سير دراز آهنگ زندگي در بستر سالهاي عمر را بگيرد.(والتر.بي پيتكن)
زندگي دلخواه ما آن چيزي نيست كه انتخاب كرده و ساخته‌ايم، بلكه چيزي است كه بايد انتخاب كرده و مي‌ساختيم. (وندل بري)
رنج بردن و زبان به شكوه نگشودن، يگانه درسي است كه ما بايد از اين زندگي بگيريم. (ونسان ون گوك)
درك زندگي، يعني با دريچه‌ي قلب همه جا را ديدن. (ويكتور هوگو)
زندگي، يعني زنده بودن. مهم اين است كه زنده بودن را چگونه سپري مي‌كنيم. (ويكتور هوگو)
زندگي را نيز همچون شراب نبايد به حد افراط نوشيد . (ويل دورانت)
زندگي گاهي چنان زيبا و دلكش است كه تنها ناسپاسان مي‌توانند خدا رااز ياد ببرند. (ويل دورانت)
بايد به گونه‌اي زندگي كني كه حتا از فروختن پرنده ي خانواده‌ات به رواج‌ترين و شايعه پراكن‌ترين آدم محله ابايي نداشته باشي. (ويل راجرز)
هريك از ما روزي با معيارمان نسبت به زندگي مورد قضاوت قرار خواهيم گرفت، نه با معيار زندگي كردن، بخشيدن، ثروت، فقط با خوب بودن. (ويليام آرتور وارد)
شايد بهترين بخش از زندگاني ، آن لحظه ي بي‌زمان، بي‌نام و نشان، و فراموش شده‌اي باشد كه، در آن عمل تو برخاسته از محبت و عشق باشد. (ويليام وردزورث)
اگر دريابيد كه زندگي و همه چيز آن معجزه‌هاي پرشكوهي هستند ، ديري نخواهد پاييد كه به تأثير منفي نااميدي پي خواهيد برد. (وين داير)
اين شما نيستيد كه براي يافتن رسالت زندگي قيام مي‌كنيد، بلكه رسالت زندگي است كه به جست و جوي شما مي‌پردازد. (وين داير)
اوضاع و شرايط زندگي ، شخصيت انسان را نمي‌سازد، بلكه نقاط ضعف و قوت او را آشكار مي‌كند. (وين داير)
هر كس مي‌تواند در چند لحظه زندگي خود را به كلي دستخوش تغيير و تحول كند، اين توانايي حاصل پرورش كامل مفهوم گسترش خويش است. (وين داير)
هرگاه يقين حاصل كنيد كه زندگي شما مأموريتي با شكوه و قهرمانانه است، خود را با طرح الهي زندگي سازگار و هماهنگ كرده‌ايد. (وين داير)
وضع كنوني زندگي شما ، از وضع آينده شما خبر نمي‌دهد، بلكه از انديشه و باورهايي كه تاكنون برگزيده‌ايد، حكايت دارد. (وين داير)
تمام اشياء ، اموال و امكانات زندگي، عطاياي هستي براي خدمت به شماست نه براي آن كه شما در خدمت آنها باشيد. (وين داير)
اوضاع و شرايط كنوني شما، حاصل مجموعه‌ي انتخاب‌هاي شما در دوران زندگي است. (وين داير)
به هر كاري كه دست زديد، نياز به خداوند و خدمت به مردم را در نظر داشته باشيد كه اين شيوه‌ي زندگي معجزه آفرينان است. (وين داير)
شما از خاك زاده شده و به خاك باز مي‌گرديد. بنابراين زندگي راستين شما چيزي فراسوي اين پيكر خاكي است. (وين داير)
شما اختيار تام داريد كه تنها كساني را به زندگي خود راه دهيد كه با عشق، همدلي و سازگاري به ديدارتان مي‌آيند. (وين داير)
اگر شما زندگي خود را به يك نقطه متكي كنيد ، با از ميان رفتن آن نقطه، زندگي شما نيز فرو خواهد پاشيد. (وين داير)
شما تجلي همه‌ي بركت‌هاي عالم بي‌كرانيد، و از هر حيث كامل و در هر لحظه از زندگي، در جهت خير و صلاح زندگي خويش چيزي كم نداريد. (وين داير)
هر كه و هر كجا كه هستيد، از پيش، همه‌ي آنچه را كه با آن مي‌توانيد زندگي خود را از عشق و شادماني و رضايت لبريز كنيد، در اختيار داريد. (وين داير)
اگر در مورد زندگي خصوصي‌تان، بخواهيد ديگران را قانع سازيد، خود را بازيچه، و حريم زندگاني خصوصي خود را مخدوش خواهيد كرد. (وين داير)
اگر در زندگي موفقيد و همچنان در پي كاميابي بيشتر مي‌دويد ، زندگي را به صحنه‌ي مسابقه‌اي بي‌پايان بدل كرده‌ايد. (وين داير)
يكي از جايگاههاي رفيع زندگي آن است كه، آدمي مستقل از آرا و عقايد خوب و دلپذير ديگران عمل كند. (وين داير)
شما مي‌توانيد زندگي خود را به بزرگترين اثر هنري خويش تبديل كنيد. كليد آن در بخش ناديدني وجودتان جاي دارد. انديشه راستين. (وين داير)
ما به اين انديشه خو كرده‌ايم كه زندگي تمرين پشت صحنه است. پشت صحنه‌اي وجود ندارد همه‌ي زندگي همين است. (وين داير)
اگر شما خود را لايق عالي‌ترين عطاياي زندگي بدانيد، افزايش وزن و يا درد و رنج حاصل از رژيم غذايي نامناسب را تحمل نخواهيد كرد. (وين داير)
ما، در تمام طول زندگي خود، هم معلم هستيم وهم متعلم. (وين داير)
زندگي بشريت را مي‌توان به نردباني كه داراي سه پله است تشبيه كرد: خواب و رؤيا، جهان فيزيكي وپله سوم عالم پس از مرگ. (وين داير)
اگر در جستجوي عشق و شادي باشيد، از شما مي‌گريزد مگر، در دل و ذهن خود بياييد. در چنين حالي ناظر تغييرات شگفت انگيزي در زندگي خواهيد بود. (وين داير)
زندگي را به اشتياق طلب كن و هرچه را از آن فراچنگ تواند آمد. دلواپسي را حذر كن، و اضطراب را كه ملازم بي‌چون و چراي آن است. (وين داير)
هر چيز در زندگي شما، معجزه‌اي سزاوار ستايش و قدرداني است. خواه دانه‌اي شن، يا زنبوري بر روي گل، يا قايقي بادباني. (وين داير)
راهي به سوي روشن‌بيني و اشراق وجود ندارد، چرا كه خود راه است نه هدف. اين است اصل زندگي كردن و نه در جستجوي آن. (وين داير)
در زير اين گنبد كبود زندگي مي‌كنيم، به قول معروف، به هر كجا كه رَوي آسمان همين رنگ است. (وين داير)
هر چه در زندگي روي دهد، طبق حكم و مشيت الهي به وقوع مي‌پيوندد. (وين داير)
هرچه ژرف‌تر به زندگي جانوران بنگريد، و از زندگي آنها نكته‌هاي بيشتري بياموزيد، فلسفه‌‌ي زندگي در نظر شما دقيق‌تر جلوه خواهد كرد. (وين داير)
زندگي ملال‌آور نيست، اما شماري از مردم كسالت را بر مي‌گزينند. ملالت تنها انتخاب نيست. (وين داير)
اگر شما نسبت به خود احساسي مثبت، مهرآميز و رضايت بخش داشته باشيد، غير ممكن است ديگران بتوانند سرنخ‌هاي زندگي شما را به دست گيرند. (وين داير)
هر لحظه از عمر را كه به خاطر رفتار ناگوار ديگران در خشم و اندوه و آزردگي و نوميدي بگذرانيد، لحظه‌اي است كه عنان زندگي خود را از دست داده‌ايد. (وين داير)
لحظه‌اي به زندگي خود و ديگران بينديشيد، آنگاه از اين دو راه يكي را برگزينيد، تلخ كردن زندگي با خشم و نفرت ، آميختن زندگي ، با طنز و مزاح. (وين داير)
زندگي، شما را با اندوخته‌هايتان نمي‌سنجد، بلكه ملاك سنجش، بخشايش و ايثار شماست. (وين داير)
هر چه عشق و سازگاري را به زندگي خود راه دهيد، به همان مقياس شاهد خواهيد بود كه رويدادهاي كوچك و بزرگ زندگي با هم سازگار مي‌شوند. (وين داير)
زندگي ما، حاصل نگرش و طرز تلقي ما از هستي است. ما آزادانه و بدون محدوديت، فكر و باور خود را برمي‌گزينيم. (وين داير)
هر رويدادي كه در زندگي با آن روبرو مي‌شويد، پيش نياز دست يافتن به مرحله‌ي بعدي زندگي است. (وين داير)
تنها راه دوام زندگي ، داشتن وظيفه‌اي براي به انجام رساندن است. (هاروي كوشينگ)
زندگي ما سيال است، هرگز اين سيلان قطع نمي‌شود و هرگز متوقف نمي‌گردد. (هانري برگسون)
زندگي خوب است، مرگ بهتر، و به دنيا نيامدن بهترين. (هاينريش هاينه)
زندگي، توافق مستمر روابط دروني، با روابط بيروني است. (هربرت اسپنسر)
ما نمي‌توانيم براي خودمان زندگي كنيم، هزاران رشته ما را به همنوعانمان پيوند مي‌دهد. (هرمان ملويل)
نه تولدت دست توست و نه مرگت، اما زندگي‌ات دست خودت است. (هرمان هسه)
زندگي چيزي است كه هر كس بايد دسته كم يك بار با آن دست و پنجه نرم كند. (هنري تيلمن)
انسان براي اعتلا بخشيدن به زندگي خود با كوششي آگاهانه از قابليتي ترديد ناپذير برخوردار است. (هنري داويد ثورو)
زندگي همان گونه است كه آن را مي‌سازيم. (هنري ميلر)
اگر قرار بر اين باشد كه بيشتر از يكبار در روي زمين زندگي نكنم، آنوقت ترجيح مي‌دهم كه اين كره‌ي خاكي را مجموعه‌ي دوزخ و برزخ و بهشت بدانم. (هنري ميلر)
خو گرفتن به زندگي، در واقع نوعي انتحار اخلاقي است. (هنري ميلر)
زندگي كن آنگونه كه مي‌خواهي ولي بمير آنگونه كه خدا مي‌خواهد. (هنريخ پستالوژي)
زندگي، خيالي بيش نيست. (يوهان ولفگانگ فن گوته)
كسي كه از مرگ مي‌ترسد، از زندگي نيز مي‌ترسد، زيرا مرگ و زندگي از يكديگر جدايي ندارند و هر دو جلوهِ يك حقيقت را روشن مي‌كنند. (يوهان ولفگانگ فن گوته)
زندگي را هر گونه نگاه كني زيباست. (يوهان ولفگانگ فن گوته)
هر گاه به خود اعتماد كردي، زندگي كردن را آموخته‌اي. (يوهان ولفگانگ فن گوته)
اگر از بلنداي عقل ناب بنگريم، زندگي سراسر به يك بيماري وخيم مي‌ماند و دنيا به تيمارستان. (يوهان ولفگانگ فن گوته)

Paradise
20-05-2011, 18:29
زيبايي
زيبايي چنان پرشكوه و مقدس است كه هر جا به وجود آيد، هرقدر در قرون و اعصار دستهاي ملل وحشي به انهدام آن بكوشند، باز آثار آن پابرجاست. (آناتول فرانس) (http://forum.persianv.com/Author)
من زيبايي را بر حقيقت ترجيح مي‌دهم، زيرا اطمينان دارم كه در زيبايي حقيقتي نهفته است كه بالاتر از خود حقيقت است. (آناتول فرانس) (http://forum.persianv.com/Author)
شما زيباييد، ولي جز زيبايي هيچ نداريد، كسي براي شما نمي‌ميرد. (آنتوان دوسنت اگزوپري) (http://forum.persianv.com/Author)
من هرگز زيبايي زني را نمي‌ستايم، مگر آنگاه كه نداند زيباست. (آندره ژيد) (http://forum.persianv.com/Author)
زيبايي، هديه خداوند است. (ارستو) (http://forum.persianv.com/Author)
زيبايي، امضايي است كه خداوند بر وجهه‌ي اشخاص مي‌گذارد. (افلاتون) (http://forum.persianv.com/Author)
درد ميرود، اما زيبايي مي‌ماند. (اگوست رنوار) (http://forum.persianv.com/Author)
زيبايي قابل درك و تعبير نيست، زيبايي را بايد احساس كرد. (امانوئل كانت) (http://forum.persianv.com/Author)
زيبايي بدون كامراني، پشيزي ارزش ندارد. (اونوره دو بالزاك) (http://forum.persianv.com/Author)
انسان با اين كه در خودش تصويري از زيبايي را حمل مي‌كند، در اين جهان بزرگ به دنبال زيبايي مي‌گردد. (بلز پاسكال) (http://forum.persianv.com/Author)
زيبايي به تنهايي، مَد نظر من نيست. (پابلو پيكاسو) (http://forum.persianv.com/Author)
زيبايي، بر دلي كه آرزومند آن است، تأثير بيشتري مي‌نهد، تا بر چشمي كه خواهان ديدن آن است. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
زيبايي، خود را بر ما آشكار مي‌سازد، اما ما، به نام شهوت به او نزديك شده، تاج پاكي‌اش را مي‌رباييم و با بدكاري‌هامان او را دامان مي‌آلاييم. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
زيبايي روز، تنها به آنچه به ديده مي‌آوريد، بسنده نمي‌كند، بلكه آن چه را هم كه نمي‌بينيد، فرا مي‌گيرد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
زيبايي در دل عاشقان است و حق، در بازوي كشاورزان. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
تپش‌هاي دلم از چيزي سخن مي‌گويند كه به زبان در نمي‌آيد. زيبايي نيرويي بزرگ و پُر محبت دارد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
زيبايي از جنس زمزمه‌هاي لطيف است. و در جان ما سخن مي‌گويد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
زيبايي براي فرزانگان، نردباني است كه با آن مي‌توانند خود را به بلنداي عرش راستي رسانند. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
چنين نيست كه هر چيز زيبايي خوب باشد، هر چيز خوبي نيز زيباست. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
زيبايي نه در سيما، بلكه نوري در دل است. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
خداوند در دل‌هاي شما فرزانه‌اي نهاده است كه با زيبايي و دانش فروزان مي‌گردد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
زيبايي بزرگ مايه‌ي خرسندي‌ام مي‌شود، اما زيبايي بزرگ‌تر مرا از بند خويش مي‌رهاند. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
طبيعت با دستان گشوده‌اش سوي ما آمده و ما را به كام برگرفتن از زيبايي‌هايش فرا مي‌خواند، افسوس كه ما در هم لوليدن را ترجيح مي‌دهيم. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
زيبايي، هديه‌اي است كه خداوند به انسان ارزاني داشته، آن كه در ظاهر زشت مي‌نمايد، طريقه‌ي استفاده از عرضه‌ي آن را نمي‌داند. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر زيبايي در وجود اين انسانها نبود، چگونه من تصويرگر مي‌توانستم تابلوهايي آنچناني از صورت آنان ترسيم كنم. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
الهه‌گان بسياري در تاريخ موجوديت بشر نمود كردند، آنچنان كه زيبايي‌هايشان چشم را خيره مي‌كرد، ولي هيچ يك به خود مغرور نبودند. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر زيبايي ليلي راشما مي‌ديديد شايد وقت خود را تلف نمي‌كرديد، ولي مجنون چيز ديگري در زيبايي ليلي ديد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
برخي جذابيت را با زيبايي اشتباه مي‌گيرند، جذبه بر دل مي‌نشيند و زيبايي چندان اثر ندارد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق سبب خلق زيبايي است. اگر عشق نباشد، هيچ چيز در نگاه نقش زيبا نمي‌گيرد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
متحيرم كه انسانها زيبايي را در چه مي‌دانند، مگر نه دل مي‌خواهد و زيبا جلوه مي‌كند؟ (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
زيبايي را با دل پذيرا شويم، نيكوتر از ديده باشد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
كِبر و خودپسندي، آفت زيبايي است. (حضرت محمد) (http://forum.persianv.com/Author)
به آنچه خداوند بر تو عاريت داده غره مشو، چرا كه ممكن است همان خالقي كه داده با يك تب از تو پس بگيرد. (خسرو سينايي) (http://forum.persianv.com/Author)
خداوند زيباپسند است و زيبايي را دوست دارد، خوش به حال كسي كه از آن بهره‌مند است. (خسرو سينايي) (http://forum.persianv.com/Author)
هرچند ما براي يافتن زيبايي به سراسر جهان سفر مي‌كنيم، بايستي آنرا با خود داشته باشيم وگرنه زيبايي را نخواهيم يافت. (رالف والدو امرسون) (http://forum.persianv.com/Author)
زيبايي در جهان هرگز افزايش نيافته است. (رالف والدو امرسون) (http://forum.persianv.com/Author)
زيبايي در زن بدون وقار، مانند تور ماهيگيري فرسوده و سوراخ سوراخ است. (رالف والدو امرسون) (http://forum.persianv.com/Author)
برخي آنچنان زيبا هستند كه قابل ستايش‌اند،البته اگر به خود مغرور نباشند. (رنو) (http://forum.persianv.com/Author)
زيبايي، يكي از نادر چيزهايي است كه به شك خداوند منجر نمي‌شود. (ژان آنوي) (http://forum.persianv.com/Author)
فراموش نكنيد كه زيباترين پديده‌هاي جهان، غير قابل استفاده‌ترين نيز هستند. مثلاً طاووس و گل سوسن را در نظر بگيريد. (ژان راسين) (http://forum.persianv.com/Author)
زيبايي، ظلمي كم دوام است. (سقرات) (http://forum.persianv.com/Author)
زيبايي بدون عفت و فضيلت، چون گل خوشرنگ ولي بي‌عطر است. (سقرات) (http://forum.persianv.com/Author)
طبيعت با تمام زيبايي‌اش حاضر است ناظران بر آن نظر افكنند بدون چشم داشتي، تو اي زيبا چگونه‌اي كه تمنا كنم ترا. (سهيل محمودي) (http://forum.persianv.com/Author)
زيبايي، امانتي است كه خداوند براي امتحان بندگانش در اختيار او نهاده تا بداند آن بنده از چه راه و روش از آن بهره مي‌برد. (سهيل محمودي) (http://forum.persianv.com/Author)
من نمي‌توانم تصور زيبايي را بكنم كه از بدبختي بي‌نصيب باشد. (شارل بودلر) (http://forum.persianv.com/Author)
هركس توان ديدن زيبايي را حفظ كند، هرگز پير نيست. (ف ك) (http://forum.persianv.com/Author)
هر چه به زيبايي بينديشيد و با زيبايي به سر بريد وبكوشيد بر زيبايي اين دنيا بيفزاييد بر ميزان كاميابي و زيبايي زندگيتان افزوده مي‌شود. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
زيبايي داراي قدرت شفابخش است، هنگامي كه مي‌كوشيد خود را از هر گونه درد برهانيد، زماني است كه بايد رنگهاي روشن و زنده و شاد بپوشيد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر هم اكنون در هر جا كه هستيد بكوشيد تا حد امكان بر زيبايي پيرامونتان بيفزاييد، در جهانتان صاحب زيبايي بيشتري خواهيد شد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
با توجه مداوم به يك شيئي زيبا، تصوير ذهني آن را مي‌آفرينيد و آن تصوير از طريق شما و ديگران، وارد كار شده تا زيبايي بيشتري برايتان بيافريند. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي به زيبايي توجه نماييد و لباسهاي روشن و درخشان بپوشيد، بدن به رنگهاي درخشان روشن كه نشانه‌ي حيات و سلامت و طراوت است، پاسخ مثبت مي‌دهد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
هر چه بيشتر به زيبايي بينديشيد و با تمام توانايي خود بكوشيد كه بر زيبايي اين دنيا بيفزاييد، بر ميزان كاميابي و توانگري شما افزوده خواهد شد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
زيبايي از عشق پديد مي‌آيد، همانگونه كه روز از خورشيد. (كريستيان بوبين) (http://forum.persianv.com/Author)
كودكان زيبايي را بدون هيچ ملاحظه‌اي مي‌ربايند، همانگونه كه گلهاي مينا را از ته مي‌چينند و ساقه‌اش را رها مي‌كنند. (كريستيان بوبين) (http://forum.persianv.com/Author)
تجربه‌هاي زيبايي و تحسين و سهيم شدن در آن، هميشه گونه‌اي ابراز عشق است. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
درست است كه زيبايي به عشق ياري مي‌دهد، ولي هر يك از ديگري سود مي‌برد و برآن مي‌افزايد. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
زيبايي، به چيزهاي معمولي حيات مي‌بخشد. با زيبايي ما آگاه‌تر مي‌شويم و جان‌هايمان اعتلا مي‌يابند. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
گرچه عشق زيبايي را به زندگي ما مي‌آورد، اين نيز حقيقت دارد كه زيبايي به پيشرفت عشق ياري مي‌دهد. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
نيرو، زيبايي، آه خداي من! چه خوب است كه انسان زيبا باشد، چه خوب است. (لئو تولستوي) (http://forum.persianv.com/Author)
در همه كس از آنچه دارند بهترينش را بيابم و به نقش ظاهر خويش زيبايي درونشان را به آنان بنامم. (لين پارسونز) (http://forum.persianv.com/Author)
بگذاريد زنان زيبا نصيب مرداني شوند كه از قدرت تخيل برخوردار نيستند. (مارسل پروست) (http://forum.persianv.com/Author)
هيچ چيز زيباتر از يك قفل بسته نيست، البته تا زماني كه كسي نداند چگونه آنرا مي‌توان باز كرد. (موريس مترلينگ) (http://forum.persianv.com/Author)
زيبايي، حذف زوايد است. (ميكله ميكل آنژ) (http://forum.persianv.com/Author)
زيبايي تصادفي، آخرين مرحله‌ي تاريخ زيبايي است. (ميلان كوندرا) (http://forum.persianv.com/Author)
زيبايي زن آفريده خداست، دوست داشتني بودنش از شيطان. (ويكتور هوگو) (http://forum.persianv.com/Author)
زيبايي به اندازه مفيد، مفيد است شايد هم بيشتر. (ويكتور هوگو) (http://forum.persianv.com/Author)
هدف هنر امروز، زندگي است نه زيبايي. (ويكتور هوگو) (http://forum.persianv.com/Author)
هر چيز وقتي كه مفيد شد ديگر نمي‌تواندزيبا باشد، زيرا وارد زندگي روزمره مي‌شود. شعر نثر مي‌شود و آزاده برده مي‌گردد. (ويكتور هوگو) (http://forum.persianv.com/Author)
تنها تفاوت سيماي زيبا، و چهره‌ي زشت، يك قضاوت است. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
هيچ كس بر روي كره خاك ، زشت و بدقواره خلق نشده است. عدم جذابيت ظاهر تنها به تصميم افراد در گزينش باورهايشان بستگي دارد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
ذوق پرورش نمي‌يابد مگر با تماشاي«زيبايي». (يوهان ولفگانگ فن گوته) (http://forum.persianv.com/Author)

Paradise
20-05-2011, 18:30
سعادت
من، ديده‌ام كه درجه‌ي سعادت اشخاص، مربوط به اراده و ميل خود آنهاست. (آبراهام لينكلن) (http://forum.persianv.com/Author)
سعادت، شكلات خوشمزه‌اي است كه، به هواي آن هزاران نوع زهر و بدبختي را بايد چشيد. (آرتو شوپهناور) (http://forum.persianv.com/Author)
سعادت، عادت است، آن را پرورش بدهيد. (آلبرت هوبارد) (http://forum.persianv.com/Author)
راز سعادت در اين است كه، كاري را كه به تو واگذار شده دوست بداري. (آلدوس هاكسلي) (http://forum.persianv.com/Author)
سعادت نسبي را كسي دارا است كه، اول با خودش سازگاري داشته باشد، كه مشكل است. دوم با ديگران سازگار باشد و سوم سازگاري يا كاري داشته باشد. (ابراهيم خواجه نوري) (http://forum.persianv.com/Author)
سعادتي بالاتر از اين نيست كه آدمي بتواند حق و باطل را از يكديگر تميز بدهد و دل و جان را به نور معرفت روشن سازد. (ابو علي سينا) (http://forum.persianv.com/Author)
كساني كه سعادتمند نيستند، گناهكارند. (اپيكا تاتوس) (http://forum.persianv.com/Author)
سعادت، در فراغ خاطر، بي‌قيدي و خوش‌گذراني و كناره‌گيري از اجتماعات و هياهوست. (اپيكور) (http://forum.persianv.com/Author)
براي سعادت جاويد، چند چيز لازم است: اصالت، سلامت، زيبايي، خوشبختي، شهرت نيك، دوستان خوب، پول خوب و خوبي. (ارستو) (http://forum.persianv.com/Author)
سعادت جامعه، به مراتب مهم‌تر از سعادت فرد است. (افلاتون) (http://forum.persianv.com/Author)
آن كساني كه مايل‌اند سعادتمند زندگي كنند، بايد به حقيقت نزديك شوند. (افلاتون) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر به سعادت خود دل بسته‌ايد، پروردگار خود را اطاعت كنيد. (امام علي) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر آرزومنديد كه به سعادت برسيد، پيش از آنكه خود عبرت ديگران شويد، از ديگران پند و عبرت گيريد. (امام علي) (http://forum.persianv.com/Author)
سعادت، بسته به كار و جسارت است. (اونوره دو بالزاك) (http://forum.persianv.com/Author)
سعادتمند كسي است كه در هجوم و مقابله‌ي مصايب، خود را نبازد. (بلز پاسكال) (http://forum.persianv.com/Author)
يگانه سئوالي كه هيچ‌كس نمي‌تواند پاسخي به آن بدهد اين است: سعادت چيست؟ (بنجامين براولي) (http://forum.persianv.com/Author)
اي مردم، چرا سعادت را در خارج مي‌جوييد، سعادت در درون خود شماست. (بيوتيوس) (http://forum.persianv.com/Author)
تربيت، يگانه راهنماي بشر به سوي رستگاري است، و تنها به وجود آورنده‌ي سعادت. (پلوتارك) (http://forum.persianv.com/Author)
سعادت، رسيدن به لحظاتي است كه، انسان دوست مي‌دارد در كنار كسي كه دوستش مي‌دارد به سر برد. (توماس مان) (http://forum.persianv.com/Author)
به دنبال سعادت گشتن، يافتن آن را غيرممكن مي‌كند، شادمانه زندگي كن، سعادت خودش مي‌آيد. (جابر عناصري) (http://forum.persianv.com/Author)
به محض اين كه از خود سئوال كردي كه خوشبختم يا نه، سعادت ترا ترك خواهد گفت. (جان استوارت ميل) (http://forum.persianv.com/Author)
عاقلانه‌ترين دستور زندگي، عمل كردن با ديگران، همانگونه كه مي‌خواهيم با ما عمل كنند است و اين بهترين وسيله‌ي درك سعادت خواهد بود. (جان استوارت ميل) (http://forum.persianv.com/Author)
سعادت، هميشه دوستان شومي به همراه دارد. (جان اشتاين بك) (http://forum.persianv.com/Author)
خوشبختي هرگز هدف من نبوده است،و احساس سعادتمندي نمي‌كنم و نمي‌خواهم سعادتمند و شادكام باشم. (جورج برنارد شاو) (http://forum.persianv.com/Author)
رمز سعادت در انجام آن چيزي نيست كه دوست مي‌داريم، بلكه در دوست داشتن آن چيزي است كه مجبور به انجام آن هستيم. (جي.ام باري) (http://forum.persianv.com/Author)
سعادت در وجود خود ماست، چرا بي‌جهت به دنبالش مي‌گرديم. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
آن كه به دنبال سعادت و خوشبختي مي‌رود، كسي است كه بدون تلاش به دنبال اجرت كار رفته. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر مي‌خواهي سعادتمند شوي، ابتدا با خود بگو كه آدم سعادتمندي هستي، اين جمله را دايم تكرار كن و سعادتمند خواهي شد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
رغبت به هر چه كني به آن خواهي رسيد، سعادت هم اينگونه است، اگر علاقمند سعادت خود و ديگران باشي، سعادتمند خواهي شد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
من سعادت را، در سعادت و خوشبختي جامعه ديدم، سعادت مردم سعادت من است. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
از سعادت آدمي، فرزند صالح است. (حضرت محمد) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر دنبال سعادت هستيد، بايد از فكر كردن درباره‌ي حق‌شناسي يا حق ناشناسي، خودداري كنيد و محبت و خوبي را فقط به خاطر مسرت باطني انجام دهيد. (ديل كارنگي) (http://forum.persianv.com/Author)
بزرگترين سعادت آن است كه مرد، با يك اراده‌ي قوي، موافق فضيلت رفتار كند. (رنه دكارت) (http://forum.persianv.com/Author)
پنج چيز را اگر داشته باشي سعادتمندي: سلامتي، عدالت، آزادي، دوست موافق و تقوا. (ژان دو لابروير) (http://forum.persianv.com/Author)
چه سعادت بيابيد و چه نيابيد، شخص بايد سعي كند خود را آماده سازد به اين كه از سعادت بي‌نياز گردد. (ژرژ اليوت) (http://forum.persianv.com/Author)
سعادت را به مرغ هما تشبيه كرده‌اند، مرغي كه اصلاً وجود ندارد. (ژرژ پينووه) (http://forum.persianv.com/Author)
دنبال سعادت نگرديد، سعادت در وجود خودتان است. (ژرژ ساند) (http://forum.persianv.com/Author)
كيمياي سعادت، رفيق خوبي است. (سعدي شيرازي) (http://forum.persianv.com/Author)
سعادتمند، مردي است كه از هر خبط و خطايي كه از او سر بزند، تجربه‌اي جديد به دست آورد. (سقرات) (http://forum.persianv.com/Author)
سعادت، حكم ساعت را دارد، هر اندازه ساده‌تر باشد، بهتر كار مي‌كند. (شانفور) (http://forum.persianv.com/Author)
خوشبختي خانوادگي، طولاني‌ترين و محكم‌ترين و شيرين‌ترين سعادت‌هاست. (فرانسواماري ولتر) (http://forum.persianv.com/Author)
حسن شهرت و نام نيك، بزرگترين سعادت‌هاست. (فردريش شيللر) (http://forum.persianv.com/Author)
سعادتمند كسي است كه به مشكلات و مصايب زندگي لبخند بزند. (كريستوفر مارلو) (http://forum.persianv.com/Author)
مگر به آساني مي‌توان شرافت و سعادت را به دست آورد. (كريستوفر مارلو) (http://forum.persianv.com/Author)
در سراسر اعمال انسان، جَذر و مَدي وجود دارد كه، اگر آدمي در مجراي آن واقع شود، به ساحل سعادت مي‌رسد. (كريستوفر مارلو) (http://forum.persianv.com/Author)
سعادت آن است كه، انسان در دنيا همان را آرزو كند كه مي‌بيند. (كورنر) (http://forum.persianv.com/Author)
سعادت، آن است كه انسان دنيا را همان گونه كه آرزو مي‌كند ببيند. (كورنر) (http://forum.persianv.com/Author)
فرق بين سعادت و خردمندي اين است: آن كه خود را خوشبخت مي‌انگارد، واقعاً خوشبخت، و آن كه خود را خردمندتر مي‌داند از همه نادان‌تر است. (كولتون) (http://forum.persianv.com/Author)
با حرص و ولع زياد به جستجوي سعادت مپرداز و از بدبختي هم مترس. (لائوتسه) (http://forum.persianv.com/Author)
سعادت‌هاي زندگي تماماً ناخوشي‌هاي خوب و زيبا و يكسان خود را به ما نشان مي‌دهند، بر خلاف بدبختي‌ها كه هر كدام به يك قيافه و رنگ‌اند. (لئو تولستوي) (http://forum.persianv.com/Author)
سعادت در اين دوره‌ي زندگي، فقط دانستن مقصود زندگي است. (لئو تولستوي) (http://forum.persianv.com/Author)
سعادت انسان، در كار و تفكرو سعي در حفظ شرافت و تقوا است. (ماركوس توليوس سيسرو) (http://forum.persianv.com/Author)
هيچ سعادتي وجود ندارد كه به هر صورت، باعث ناكامي گروهي ديگر نشود. (ماكسيم گوركي) (http://forum.persianv.com/Author)
وجود انسان، تركيبي است كه خوشبختي را به خود نمي‌پذيرد، سعادت آب است و ما غربال ويا شعله‌اي است كه ما را مي‌سوزاند. (محمد حجازي) (http://forum.persianv.com/Author)
سعادت نيز مانند سيمرغ و كيميا واقعاً گوهري است ناياب و اگر هم پيدا شود، مثل قوطي‌هاي خاتم مركب است كه از هزاران تكه خُرد ساخته شده. (محمدعلي جمال زاده) (http://forum.persianv.com/Author)
هنگام نيك‌بختي است كه بايد بيمناك بود، هيچ چيز تهديدآميزتر از سعادت نيست. (موريس مترلينگ) (http://forum.persianv.com/Author)
در روي زمين، سعادتي بالاتر از يك عشق پاك و بادوام متصور نيست. (موريس مترلينگ) (http://forum.persianv.com/Author)
سعادت نسبي است و با موقعيت زماني و مكاني فرق مي‌كند. (موريس مترلينگ) (http://forum.persianv.com/Author)
سعادت كلمه‌اي است بزرگ ولي تو خالي، و آنهايي كه به دنبالش رفته‌اند پي به، تو خالي بودنش برده‌اند. (مهرداد مهرين) (http://forum.persianv.com/Author)
سعادت چيزي است كه هيچ‌كس در هيچ‌جا و به هيچ‌وجه به دست نياورده است. (مهرداد مهرين) (http://forum.persianv.com/Author)
آدمي، از لحظه‌اي كه چشم مي‌گشايد، تا لحظه‌اي كه جان مي‌سپارد، در جستجوي يك چيز است، سعادت. (مهرداد مهرين) (http://forum.persianv.com/Author)
سعادت ايده‌آل، در عشق كامل نهفته شده است. (ناپلئون بناپارت) (http://forum.persianv.com/Author)
سعادت حقيقي آن است كه، يا از آنچه داريد به ديگران بدهيد و يا در درد و رنج بردن با آنها انباز شويد. (ويكتور پوشه) (http://forum.persianv.com/Author)
از آن در شگفتم كه، سيه دلي دارند و مي‌پندارند كه آسايش و سعادت بشر،جز مهر و صفا، راه ديگري دارد. (ويكتور هوگو) (http://forum.persianv.com/Author)
دوري از مردم شايد، دريچه‌ي سعادت و نيك‌بختي باشد. (ويكتور هوگو) (http://forum.persianv.com/Author)
عالي‌ترين درجه‌ي سعادت و خوشبختي آن است كه، مردم ما را براي وجود خودمان دوست داشته باشند. (ويلسون) (http://forum.persianv.com/Author)
سعادتمند كسي است كه، هرچه مسن‌تر شود، مشخص‌تر گردد. (يوهان ولفگانگ فن گوته) (http://forum.persianv.com/Author)
طبيعت، يگانه كتابي است كه، كليه‌ي صفحاتش پُر معنا است. (يوهان ولفگانگ فن گوته) (http://forum.persianv.com/Author)

Paradise
20-05-2011, 18:31
شادي
مردم همانقدر شاد هستند كه، اراده مي‌كنند باشند. (آبراهام لينكلن) (http://forum.persianv.com/Author)
شاد نخواهيد شد مگر اين كه، جست‌و جويش كنيد. (آلبر كامو) (http://forum.persianv.com/Author)
فريادهاي شادي از شهر بر مي‌خاست، اما اين شادي پيوسته در معرض تهديد بود. (آلبر كامو) (http://forum.persianv.com/Author)
ليست چيزهايي را كه موجب شادي‌تان مي‌شود تهيه كنيد. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
براي شاد كردن ديگران، آرزوهايشان را بفهم. (اپيكور) (http://forum.persianv.com/Author)
با شادي‌ها، زيبايي‌ها و رنگهاي زندگي همراهي كنيد. هر چه از اشكالات زندگي كمتر بگوييد بهتر است. (اسكار وايلد) (http://forum.persianv.com/Author)
نگران نباشيد، شاد باشيد. (بابي مك فرين) (http://forum.persianv.com/Author)
براي عاشق شدن ابتدا بايد شادي و خوشبختي را در درون خود احساس كنيد. وقتي شاد نيستيد به كسي عشق نداريد. (باري نيل كافمن) (http://forum.persianv.com/Author)
كسي كه به ديگران وابسته باشد، نمي‌تواند شاد باشد. وابستگي عزت و حرمت نفس را مي‌كُشد. (باني پارزلي) (http://forum.persianv.com/Author)
قبل از انتخاب فكر كنيد، ببينيد تا چه اندازه حاضريد كه براي شادي بخشيدن به خود در خودتان سرمايه‌گذاري كنيد. (باني پارزلي) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي خود را از مزاياي خِرد و درايت دروني محروم كنيم، عشق و شادي و توجه به خود را از خويشتن دريغ مي‌كنيم. (پاتريشيا لاو) (http://forum.persianv.com/Author)
شاد باشيد، موفقيت به دنبال خواهد آمد. (جان گري) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي به اين نتيجه مي‌رسيم كه خوشبختي ما بستگي به وضع بيروني ندارد، لذت و شادي ما تداوم مي‌يابد. (جان گري) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر شما شاد نباشيد، ثروتمند شدن شما را شاد نمي‌كند. زيرا موفقيت بيروني، احساسات دروني شما را متجلي مي‌كند. (جان گري) (http://forum.persianv.com/Author)
كافي نيست فقط به آنچه داريم شاد باشيم، بايد براي خواسته‌هاي مادي خودمان ارزشي قايل باشيم. (جان گري) (http://forum.persianv.com/Author)
مشكلاتي كه در زندگي و يا در شخصيت شما هست و تاكنون آنها را انكار كرده‌ايد، صادقانه بنويسيد و با آنها شجاعانه روبرو و حل كنيد، حاصل شادي است. (جان گري) (http://forum.persianv.com/Author)
دنيا پر از انسانهايي است كه شاد، ولي فقير هستند. (جان گري) (http://forum.persianv.com/Author)
بالاترين شادي‌ها، لذت حاصل از خدمت به ديگران است. (جان ويتلي) (http://forum.persianv.com/Author)
اي كه شادي لحظه‌هاي زندگيم را با تو بخش كرده‌ام، پيش آي و مگذار آن سرد، بندهاي تكيده‌ پيكرهاي ما را از هم بگسلاند. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
در شبنم چيزهايي ريز است كه در دل، شادي خويش را مي‌جويد و تازه مي‌شود. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
شادي، عشق ورزيدن به دنياي خويشتن است. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي ديگري را شاد مي‌بينيم، در خود احساس شادي و سرور مي‌كنيم. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
چه زيبا مي‌شد وقتي شاديهاي خود را تقسيم مي‌كنيم، سهم گرفتگان نيز، در ناشادي ما شريك مي‌بودند. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
بهتر نيست به جاي اين كه شادي ديگران را به ناشادي مبدل كنيم، كاري كنيم كه همه شاد باشند؟ (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
شادي شما سبب مي‌شود ديگران هم شاد شوند، و اين شادي در جامعه ريشه پيدا كند. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر شادي مي‌خواهيد، به ديگران شادي بدهيد. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
افسردگي، مصونيت و نظام ايمني بدن را ضعيف مي‌كند و شادي بر قدرت آن مي‌افزايد. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
افكار منفي و راهِ تلقي‌هاي غير منطقي، عوامل اصلي ايجاد اضطراب و ناشادي هستند. (ديويد برنز) (http://forum.persianv.com/Author)
از هر چه مي‌ترسيد به سوي آن برويد. ترس شما از بين خواهد رفت و به شادي خواهيد رسيد. (ديويد برنز) (http://forum.persianv.com/Author)
نوع تلقي و هراس‌هاي مخرب،شادي شما را زايل مي‌كنند. (ديويد برنز) (http://forum.persianv.com/Author)
بايد هميشه بكوشيم كه شاد و خوشبخت باشيم. احساسات منفي را كنترل و نگراني را به خود راه ندهيم. (ديويد برنز) (http://forum.persianv.com/Author)
در خانواده‌هاي سالم بچه‌ها به گونه ي متوسط تأييد و تصديق مي‌شوند و زيادي در تأييد، شادي بچه‌ها را از بين مي‌برد. (ديويد برنز) (http://forum.persianv.com/Author)
هيچ آراستن خُلق و خوي يا رفتاري، بهتر از اين نيست كه آرزوي پراكنده كردن شادي را به جوانب خود داشته باشيم. (رالف والدو امرسون) (http://forum.persianv.com/Author)
به مجرد اين كه واقعيت مرگ را مي‌پذيريد، آزادو شاد مي‌شويد تا زندگي كنيد، نه نگران آبروييد و نه به چيزي جز آن اهميت مي‌دهيد. (سال الينسكي) (http://forum.persianv.com/Author)
سختي‌ها و مشكلات را در خاطر نگه مي‌داريم، اما چه زود شادي‌ها را از ياد مي‌بريم. (فئودور داستايوسكي) (http://forum.persianv.com/Author)
با شاد كردن ديگران،شاد بودن را تجربه خواهي كرد. (فردريش تئودور ويشر) (http://forum.persianv.com/Author)
روزي رسان خداست، و شادي‌ها از راههايي عالي به سوي شما مي‌شتابند. (فلورانس اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
شادي كن و بخند، بدترين حادثه هنوز در راه است. (فيلاندر جانسون) (http://forum.persianv.com/Author)
ذهن بسته و يا مقاوم مي‌تواند سببي باشد تا از آنچه شايسته آن هستيد فاصله بگيريد و احساس شادي نكنيد. (فيليپ مك كرا) (http://forum.persianv.com/Author)
قرباني‌ها خودشان را مظلوم ارزيابي مي‌كنند، به همين دليل اغلب ناشاد و نااميدند. (فيليپ مك كرا) (http://forum.persianv.com/Author)
اجازه ندهيد رفتارها و انتخاب‌هايتان به جاي آرامش و شادي، هراس و تالم برجاي بگذارند. (فيليپ مك كرا) (http://forum.persianv.com/Author)
بايد به موجوداتي حقيقي تبديل شويم و با خود و زندگي صادقانه روبرو شويم. اين تنها راه رسيدن به شادماني روحي است. (فيليپ مك كرا) (http://forum.persianv.com/Author)
در زندگي به خود دروغ نگوييم و صادقانه با حقايق روبرو شويم. در اين حال اميد تغيير و رسيدن به شادي هست. (فيليپ مك كرا) (http://forum.persianv.com/Author)
شادي، يكي از مؤثرترين داروهاي طبيعت است. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
تفريح و شادي و خنده، ارزانترين و بهترين داروي اين دنياست. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
به فرشته‌ي عشق، توانگري، ثروت، شادي، آزادي، شفا و سلامتي نامه بنويسيد تا به بركت و شادماني برسيد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
شادي و سرور، نيرويي است كه همه‌ي موهبت‌هاي عالم را وا مي‌دارد تا به سوي شما بشتابند. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
ما نياز داريم بدانيم كه شالوده‌ي زندگي و حياتي كه بر اساس دروني پي‌ريزي شده باشد، شادي و شعف بي‌كران است. (كريستين نورتراپ) (http://forum.persianv.com/Author)
تمدن ما، با انرژي‌اي به نام شادي و سرور، معامله‌ي خوبي نكرده است. (كريستين نورتراپ) (http://forum.persianv.com/Author)
شاد زيستن، ورسيدن به آرزوها،حق هر انساني است. (كريستين نورتراپ) (http://forum.persianv.com/Author)
منبع اصلي لذت، شادي‌هاي عادي و لذت بردن از كارهاي معمولي است. (گاريسون گيلور) (http://forum.persianv.com/Author)
شادي، فقط در واقعه‌اي عجيب باقي مي‌ماند، شاد بودن مثل عشق ورزي است. (گراهام گرين) (http://forum.persianv.com/Author)
نگراني هرگز از غصه فردا چيزي نمي‌كاهد، بلكه شادي امروز را از بين مي‌برد. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
همه‌ي كساني كه شادي مي‌كنند برنده هستند، بايد با آن سهيم شد. شادي توامان به دنيا آمده است. (لرد بايرون) (http://forum.persianv.com/Author)
به جاي كمبودها به فراواني توجه كنيد. دلهايتان گشوده، ذهنتان باز و روحيه‌ي شاداب پيدا مي‌كنيد و در احساسي از عشق فرو مي‌رويد. (نيل كافمن) (http://forum.persianv.com/Author)
آدمي اگر در درون شاد و سرخوش باشد، در ناگوارترين وضع هم شادماني خود را حفظ مي‌كند و دنيا را مكان امني مي‌داند. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
شادي و شادماني را از ديگران خواستن، فكري اشتباه است، چرا كه سرچشمه‌ي شادماني و رضايت، در قلب و ذهن ماست. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
اشتباه بزرگ اغلب مردم آن است كه، براي شاد بودن و شادمان زيستن، مدام به دنبال كسي يا چيزي مي‌گردند. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي شاد و مثبت و با حوصله‌ايد، واكنشهاي شيميايي بدن شما با زماني كه منفي و هراسانيد متفاوت و نحوه‌ي تفكر شما بر شيمي بدن و جسمتان تأثير مي‌گذارد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
شادي و شادماني را از ديگران نخواهيد، منشأ شادماني را بايد در قلب و درون خود جستجو كنيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
شادي و رضايت، و همچنين درد و رنج شما، مشيت الهي است و مجالي شگفت براي آموختن است. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
بيشتر مردم كه همواره در تكاپوي به دست آوردن شادي و شادماني‌اند، آن را برون از خويش مي‌جويند. در حالي كه در خودشان است. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
شادي و شادماني در قلب و ذهن ماست، از ديگران طلب نكنيد. آن را مي‌شود از طريق انديشه به بيرون فرستاد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
آنچه باعث شادي و نشاط ما مي‌شود، عبور كردن از رويدادهاي تلخ و پذيرفتن احساسات حاصل از آن است. (هارديل هندريكس) (http://forum.persianv.com/Author)
يكي از دلايل شاد نبودن، وابستگي‌هاي ناسالم است. (هارديل هندريكس) (http://forum.persianv.com/Author)
ما مجاز هستيم همه‌ي احساسات خود را به طرز طبيعي و واقعي نشان دهيم، در اين صورت بيشتر احساس شادي خواهيم كرد. (هارديل هندريكس) (http://forum.persianv.com/Author)
هرگز زندگي سراسر شادي نخواهد بود، چون زندگي مجموعه‌اي از رويدادهاي خوب و بد و عواطف و احساسات حاصل از آنهاست. (هارديل هندريكس) (http://forum.persianv.com/Author)
يكي از دلايل شاد نبودن و آشفته بودن انسانها، كودك خجالتي آسيب ديده‌اي است كه در درون آنها زندگي مي‌كند. (هارديل هندريكس) (http://forum.persianv.com/Author)

Paradise
20-05-2011, 18:31
شكست
علت هر شكستي، عمل كردن بدون فكر كردن است. (آلكس مكنزي) (http://forum.persianv.com/Author)
زنان نمي‌توانند از شكست چشم بپوشند. (آنتوان چخوف) (http://forum.persianv.com/Author)
چيزي به نام شكست وجود ندارد، آن چه هست نوعي نتيجه است. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
مهمترين عقيده‌اي كه مانع موفقيت افراد مي‌شود، اين است كه فكر كنند ممكن است شكست بخورند. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
كلمه‌ي شكست را قلم بگيريد و زير كلمه‌ي«نتيجه» خط بكشيد و سعي كنيد از هر تجربه چيزي بياموزيد. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت چيزي است كه همه آن را مي‌خواهند ولي از شكست مي‌هراسند. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
چيزي به نام شكست وجود ندارد، فقط بايد نتيجه‌گيري خوبي داشته باشيم. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
در بعضي افراد، ترس از شكست قوي‌تر از ميل به موفقيت است و اغلب سعي مي‌كنند به آنچه دارند، بچسبند. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
انسانها شكست نمي‌خورند، بلكه تنها تلاش كردنشان را متوقف مي‌سازند. (ارنست همينگوي) (http://forum.persianv.com/Author)
هيچ كس، قيمت شكستي را كه شما به جان خريده‌ايد، نخواهد پرداخت. (اي تل واترز) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر مطمئن بوديد شكست نمي‌خورديد ، جرأت مي‌كرديد كدام آرزوي بزرگ خود را عملي كنيد. (برايان تريسي) (http://forum.persianv.com/Author)
تحمل شكست، ما را به سر منزل كاميابي مي‌رساند. (بزرگمهر حكيم) (http://forum.persianv.com/Author)
برخي تصور مي‌كنند من براي اختراع باطري شكست خوردم، در حالي كه من بيست و پنج هزار روش را براي نساختن باطري مي‌دانم. (توماس اديسون) (http://forum.persianv.com/Author)
تنها آنهايي شكست مي‌خورند كه، دست از تلاش و مبارزه برداشته‌اند. (توماس بيلي آلدريچ) (http://forum.persianv.com/Author)
در زندگي، هميشه شكست وجود دارد، تنها يك درصد موفقيت است و پيروزي. (جابر عناصري) (http://forum.persianv.com/Author)
شكست خوردن، بهتر از كاري صورت ندادن است. (جان گري) (http://forum.persianv.com/Author)
مهم است كه بچه‌ها در كودكي شكست خوردن را تجربه كنند تا بدانند كه اشتباه كردن اشكالي ندارد. (جان گري) (http://forum.persianv.com/Author)
بدان كه گاهي اوقات لازم است شكست را بپذيري. (جكسون براون) (http://forum.persianv.com/Author)
طعم شكست را تا نچشي، لذت پيروزي را نخواهي برد. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
محال است كسي كه پيروز شده، حتا براي يكبار هم شده، شكست را امتحان نكرده باشد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر شكست نبود، شيريني موفقيت بركام موفق بي‌مزه مي‌نمود. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
شكست‌هاست كه انسان را مي‌سازد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
شكست نردبان پيروزي است، البته بايد مواظب شد كه اين نردبان در اثر تردد نكشند. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
آن كه شكست‌هاي فراوان را متحمل شده، كوچكترين موفقيت برايش بزرگترين است. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر شكست نبود، پيروزي اين چنين ارزش و منزلت پيدا نمي‌كرد. (خسرو سينايي) (http://forum.persianv.com/Author)
اين شكست است كه راه را براي پيروزي هموار مي‌كند. (خسرو سينايي) (http://forum.persianv.com/Author)
از شكست هراسي به دل راه مده، زيرا شكست آغاز پيروزي است. (دانيل بارتهايم) (http://forum.persianv.com/Author)
شكست، بايد انرژي خفته‌ي ما را بيدار كند. (رومن رولان) (http://forum.persianv.com/Author)
هيچ وقت سعي كرده‌ايد؟ هرگز شكست خورده‌ايد؟ دوباره سعي كنيد و دوباره شكست بخوريد، زيرا اين بار بهتر شكست مي‌خوريد. (ساموئل بكت) (http://forum.persianv.com/Author)
شكست كه ترس ندارد، اگر باور نداري يك‌بار امتحان كن. بعد پيروز مي‌شوي. (سهيل محمودي) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر مدام متوجه شكست‌ها و مصايب باشيد، با شكست‌ها و مصايب يكي مي‌شويد. (فلورانس اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
درباره‌ي حرف‌هايي كه براي توجيه دلايل شكست خود مي‌آوريد، صداقت داشته باشيد. (فيليپ مك كرا) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر در زندگي شاهد شكست و تنگنا هستيد، بدانيد كه نخست آنرا در ذهن مجسم كرده‌ايد. پس اول از ذهن خارج و همه چيز را به صورت دلخواه ببينيد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
انديشه توانا داشته باشيد، شكست اساساً ثمره‌ي انديشيدن به شكست است. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
معمولاً از شكست‌ها بيشتر مي‌آموزيم تا از موفقيت‌ها. (كارتر اسكات) (http://forum.persianv.com/Author)
هيچ منادي شكستي، مهمتر از دعوت كردن شكست نيست. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
همين كه گناه شكست خود را به گردن ديگري بيندازيم، فرصت‌هاي رشد خود را محدود مي‌سازيم. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
گروهي از ما، هر رابطه‌اي را با ترس از شكست خوردن و صدمه ديدن آغاز مي‌كنند، انگار پيشگويي اين كار را كرده‌اند. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
به نظر مي‌رسد كه خِرد را از راه شكست‌هاي خود كسب مي‌كنيم تا كاميابي‌ها. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، براي به سهولت شكست خوردن و خيلي سرخورده شدن نيست. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
هر شكست لااقل اين فايده را دارد كه انسان يكي از راه‌هايي را كه به شكست منتهي مي‌شود، مي‌شناسد. (محمد حجازي) (http://forum.persianv.com/Author)
تا«كسي» مكرر شكست نخورد، رمز فتح را در نمي‌يابد. (محمد حجازي) (http://forum.persianv.com/Author)
آن كه همواره آماده‌ي سعي و پيكار است، از شكست و نامرادي نمي‌هراسد. (محمد حجازي) (http://forum.persianv.com/Author)
شكست‌هايي هست كه خيلي بيش از فتح، ظفر بخش است. (ميشل ايگم سيوردو مونتني) (http://forum.persianv.com/Author)
هرگاه بتوانم بعد از شكست لبخند بزنم، شجاع خواهم بود. (ناپلئون بناپارت) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر خود را شكست خورده بپنداريد، شكست مي‌خوريد، اگر خود را شكست نخورده بپنداريد، پيروزيد. (ناپلئون هيل) (http://forum.persianv.com/Author)
اشخاص عادي با تجربه‌ي اولين شكست دست از تلاش برمي‌دارند به همين دليل است كه در زندگي با انبوه اشخاص عادي و تنها يك« اديسون » روبرو هستيم. (ناپلئون هيل) (http://forum.persianv.com/Author)
هر بد بياري، هر شكست و هر دل شكستگي، با خود به همان اندازه يا بيشتر امتيازي مثبت دارد. (ناپلئون هيل) (http://forum.persianv.com/Author)
هرگز شكستي حادث نمي‌شود، اگر آدمي آنچه را در توان دارد انجام بدهد. (ناديا بولانگر) (http://forum.persianv.com/Author)
چنانچه خوب بازي كني و شكست بخوري، هرگز شكست نخورده‌اي. (نوت راكني) (http://forum.persianv.com/Author)
چنان چه شكست را پذيرفته باشي، شكست خواهي خورد. (نورمن وينست پيل) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي ديگران كلمه‌ي «شكست» خورده را در مورد شما به كار بردند، با متانت گفته آنان را اصلاح كنيد كه من شكست نخورده‌ام بلكه شيوه ديگر پيش گرفته‌ام. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
شكست مايه و محرك اصلي انسان است، زيرا فرصتي را در اختيار ما مي‌گذارد تا نيروي لازم را براي حركت به هشياري برتر پديد آوريم. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
اين واقعيت را در ژرفاي ذهن و قلبتان ثبت كنيد كه، شما هرگز شكست نخورده و نخواهيد خورد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
غالب مردم از تجربه و تحليل پيروزي‌هايشان غافلند و صرفاً تحت تأثير شكست‌هايشان به تفكر اعمال و رفتارشان مي‌پردازند. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
هرگز نكوشيد براي كسب دستاوردها و انجام وظايف، كسي را مغلوب كنيد و يا شكست بدهيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
راه گريز از ترس و شكست، رويارويي و به مضحكه گرفتن آن است و نه خود باختگي. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
شكست، قضاوتي نقادانه است كه از سوي مردم به كسي تحميل مي‌شود. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
باور كنيد كه چيزي به نام شكست وجود ندارد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
هرگونه قضاوت ظاهري مبني بر احتمال شكست شما را از ورود به مسير زندگي باز مي‌دارد و نمي‌گذارد با چالش‌ها درگير شويد و از آن تجربه بيندوزيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
از به كارگيري واژه«شكست» درباره‌ي خود و هر فرد ديگر جداً اجتناب كنيد. اگر طبق برنامه پيش نرفت و اوضاع بر وفق مراد نبود، شكست نخورده‌ايد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
هرگز شكست و يا رفتار نامطلوب را به موجوديت خويش نسبت ندهيد و خود را به خاطر رفتاري كه موجب نااميدي و سردرگمي شده عفو كنيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
هرگز از شكست نهراسيد، چرا كه هيچ گاه به اندازه‌ي زماني كه به خاطر آرماني عالي شكست خورده‌ايد، به شاهد پيروزي نزديك نبوده‌ايد. (هاري وارد بيچر) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر خود را شكست خورده نپنداريد، در شمار شكست خوردگان قرار نمي‌گيريد. (هلن كلر) (http://forum.persianv.com/Author)
انسان وقتي پيروز خواهد شد كه بتواند هر شكستي را به غلبه و فتح تبديل نمايد. (هنري بردو) (http://forum.persianv.com/Author)
بيشتر كساني كه امروز موفق‌اند، در گذشته بارها طعم شكست را چشيده‌اند و هرگز به فكر خودكشي نيفتاده‌اند. (هنري ديوي) (http://forum.persianv.com/Author)
شكست، تنها فرصتي است براي شروع دوباره، اين بار هوشمندانه‌تر. (هنري فورد) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي انسان گناه شكست‌هاي خويش را به گردن ديگران مي‌اندازد، خوب است افتخار موفقيت‌هايش را هم به آنان بدهد. (هوراد.وي نيوتن) (http://forum.persianv.com/Author)

Paradise
20-05-2011, 18:32
طبيعت
زيبايي در طبيعت نيست، اين ما هستيم كه زيبايي را در طبيعت جاي مي‌دهيم. (آلبر كامو) (http://forum.persianv.com/Author)
طبيعت دنيوي كه با ما همزاد است و براي حفظ ما بسيار ضروري است، خود زاده‌ي ميليونها سال مجاهدات سخت است. (آلدوس هاكسلي) (http://forum.persianv.com/Author)
دندان و چنگال طبيعت خون آلود است. (آلدوس هاكسلي) (http://forum.persianv.com/Author)
ترقي اخلاقي جامعه در تقليد از طبيعت نيست بلكه، در مبارزه با آن است. (آلدوس هاكسلي) (http://forum.persianv.com/Author)
طبيعت، دندان و سرپنجه‌اي خونين دارد. (آلفرد تنيسون) (http://forum.persianv.com/Author)
بشر بايد از شهوات همنوعان خود هراسناك‌تر باشد تا دگرگوني‌هاي عناصر طبيعي. (ادوارد گيبون) (http://forum.persianv.com/Author)
هر امر معنوي عالي يك پايه‌ي طبيعي دارد،وامر طبيعي به سوي يك هدف معنوي عالي در پيشرفت و انبساط است. (ارستو) (http://forum.persianv.com/Author)
شرافتمندانه طريق استدلال را مي‌پوييم، از بالا به پايين استدلال، و در خدا شك مي‌كنيم، طبيعت را برتر از نظام و نقشه‌ي خداوند مي‌پنداريم. (الكساندر پوپ) (http://forum.persianv.com/Author)
سراسر طبيعت، به چيزي مگر هنر آراسته نيست، اما بر تو ناشناخته است، آنچه تو تصادف و اتفاق مي‌پنداري، نقشه‌اي است كه تو نمي‌تواني ببيني. (الكساندر پوپ) (http://forum.persianv.com/Author)
آزادي و طبيعت، مي‌توانند با هم وجود داشته باشند. (امانوئل كانت) (http://forum.persianv.com/Author)
طبيعت هنگامي زيباست كه در ما همان تأثير هنر را نداشته باشد، و زيبايي با هم آهنگي و اتحاد آن دو با هم توصيف گردد. (امانوئل كانت) (http://forum.persianv.com/Author)
در طبيعت، چيزي به عنوان پاداش و يا مجازات وجود ندارد، هر چه هست عواقب كارهاي ماست. (اينگرسول) (http://forum.persianv.com/Author)
هرچه كه خلاف طبيعت باشد خلاف عقل، و هر چيز كه خلاف عقل باشد پوچ و لغو است. (ب الف) (http://forum.persianv.com/Author)
عامه دو قدرت مشخص و جدا از هم فرض مي‌كنند، قدرت خدا و قدرت طبيعت. (ب الف) (http://forum.persianv.com/Author)
بزرگترين خوبي ما، آگاهي بر پيوستگي ذهن با همه‌ي طبيعت است. ذهن آگاه از طبيعت، مي‌تواند خود را از چنگال بيهودگي برهاند. (ب الف) (http://forum.persianv.com/Author)
طبيعتي كه شعر درباره‌اش سخن مي‌گويد، طبيعتي است كه با عشق سوزان در آرزوي رسيدن به آن هستيم. (بند تو كروچه) (http://forum.persianv.com/Author)
تنها زماني كه خود را به آب و باد و خاك و آتش پيوند مي‌زنيم، وجد و شادي را حس مي‌كنيم. (پابلو نرودا) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر شاعري با طبيعت ارتباط برقرار نسازد، چه بسا كه از دست رفته است. (پابلو نرودا) (http://forum.persianv.com/Author)
دشوار مي‌توان قضاوت كرد كه آيا طبيعت مادري غم‌خوار براي انسان است يا نامادري پليد و بي‌عطوفت. (پليني مهين) (http://forum.persianv.com/Author)
طبيعت در يك فلسفه‌ي سالم، فقط همان خدايي است كه طبق قوانيني كه به اراده‌ي خود آفريده عمل مي‌كند و آثار آن نيز نيروي خدايي است. (پي ير بل) (http://forum.persianv.com/Author)
همه‌ي پديده‌هاي طبيعت، نتايج رياضي معدودي قوانين تغيير ناپذيرند. (پي ير سيمون لاپلاس) (http://forum.persianv.com/Author)
هنر ممكن است اشتباه كند، اما طبيعت نمي‌تواند خطا كند. (جان درايدن) (http://forum.persianv.com/Author)
زندگي در طبيعت و ترسيم آن در تابلوي نقاشي، به هنرمند حال و هواي ديگري مي‌دهد. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
ستايشگر طبيعت زيبا هستم و علاقمند فصول مختلف و نظام بي‌مانندي كه خالق طبيعت برقرار مي‌سازد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
زندگي در طبيعت و استفاده از مواهب آن، عمر را طولاني و اندوه را مي‌زدايد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
طبيعت زيبا را دوست مي‌دارم، و خالق آنرا بيشتر. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
تنها كساني كه توانستند از طبيعت بهره برده و زيبايي آنرا تشريح كنند، شعرا هستند. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
تمدني كه به آن ميباليم و مدام دم از آن مي‌زنيم، مخرب واقعي طبيعت ، و دور كننده انسان از مواهب آن است. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
طبيعت، هنر خداوند است. (دانته آليگيري) (http://forum.persianv.com/Author)
طبيعت، يگانه كتاب فيلسوفان است. (دنيس ديدرو) (http://forum.persianv.com/Author)
قوانيني كه طبيعت براي خلقت يك جنگل يا كهكشان يا جسم انساني به كار مي‌برد، مي‌تواند موجب برآورده شدن آرزوهايمان بشود. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
هرچه طبيعت راستين خود را بيشتر تجربه كنيد، به حيطه‌ي توانايي مطلق نزديكتر خواهيد شد. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
همه چيز در طبيعت عوض مي‌شود، و چرا انسان يك استثنا باشد؟ (رابرت برنز) (http://forum.persianv.com/Author)
هر چيزي كه طبيعي باشد، براي آن كسي كه مي‌فهمد زيباست. (رالف والدو امرسون) (http://forum.persianv.com/Author)
هيچ قانوني در نظر من، جز قانون طبيعت خود من محترم نيست. (رالف والدو امرسون) (http://forum.persianv.com/Author)
انسان ذاتاً خوب است، و تمدن او را ضايع مي‌كند و بايد به طبيعت پناه ببرد. (ژان ژاك روسو) (http://forum.persianv.com/Author)
همه‌ي اديان دروغين، در تعارض با طبيعت هستند. (ژان ژاك روسو) (http://forum.persianv.com/Author)
تنها زيبايي واقعي، در طبيعت است. (ژان ژاك روسو) (http://forum.persianv.com/Author)
يا بايد جاودانه رنج كشيد و يا جوانمردانه از زيبايي گريخت، اي طبيعت افسونگر بي‌رحم، اي همواره فيروزمند، مرا به حال خود واگذار. (شارل بودلر) (http://forum.persianv.com/Author)
به محض آن كه از دايره‌ي ضرورت خارج و به قلمرو تجمل و تعيش پا مي‌نهيم، مي‌بينيم كه طبيعت جز ارتكاب جرم به ما توصيه ديگري نمي‌كند. (شارل بودلر) (http://forum.persianv.com/Author)
تمدن مصنوعي ما، هر چه پيچيده‌تر و سنگين‌تر گردد، نياز به بازگشت و باز شناخت طبيعت را در انسان حياتي‌تر مي‌كند. (علي شريعتي) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر خدايي نباشد، بايد او را اختراع كرد، اما تمامي طبيعت فرياد بر مي‌آورد كه خدايي هست. (فرانسواماري ولتر) (http://forum.persianv.com/Author)
قدرت طبيعت هميشه بيشتر از آموزش و پرورش است. (فرانسواماري ولتر) (http://forum.persianv.com/Author)
بر طبيعت مغرور مباش، زيرا طبيعت مدتي طولاني در خفا به سر مي‌برد و به هنگام تحير سر بر مي‌آورد. (فرانسيس بيكن) (http://forum.persianv.com/Author)
فقط با اطاعت از طبيعت است كه مي‌توان بر آن حكومت كرد. (فرانسيس بيكن) (http://forum.persianv.com/Author)
تجسس در طبيعت هنگامي بهترين نتيجه را به بار مي‌آورد كه، با فيزيك آغاز و به رياضيات ختم شود. (فرانسيس بيكن) (http://forum.persianv.com/Author)
براي فرمان دادن به طبيعت، بايد از طبيعت اطاعت كرد. (فرانسيس بيكن) (http://forum.persianv.com/Author)
بشري كه خادم و مفسر طبيعت است، فقط آن اندازه مي‌تواند تحمل كند و بفهمد كه درباره‌ي مسير طبيعت از راه عمل و فكر مشاهده كرده. (فرانسيس بيكن) (http://forum.persianv.com/Author)
طبيعت بايد همانقدر به افراط عادت كند كه به محدوديت، وگرنه در صورت كمترين خروج از محدوديت نابود خواهد شد. (فرانسيس بيكن) (http://forum.persianv.com/Author)
هنر بر طبيعت پيروز خواهد شد، و آنچه بشر تاكنون انجام داده بيعانه آن چيزهايي است كه بايد انجام دهد. (فرانسيس بيكن) (http://forum.persianv.com/Author)
يك طبيعت سالم و زيبا، به قوانين اخلاقي، به قانوني براي موجوديتش، و به فلسفه‌ي سياسي نياز ندارد. (فردريش شيللر) (http://forum.persianv.com/Author)
رفتار انسان با طبيعت، رفتار با خودش را شكل مي‌دهد. (ك م) (http://forum.persianv.com/Author)
خوشبختي، عبارت است از زيستن با طبيعت، اورا ديدن و با او سخن گفتن. (لئو تولستوي) (http://forum.persianv.com/Author)
طبيعت، انسان را بي‌رحمانه و بسيار مسخره‌آميز شكنجه مي‌دهد و توانش را مي‌گيرد، ولي خواهشهايش را باقي مي‌گذارد. (لئو تولستوي) (http://forum.persianv.com/Author)
اين هراس و اندوه روان را بايد با نظاره بر قانون طبيعت دور كرد، نه با پرتو خورشيد. (لوكرتيوس) (http://forum.persianv.com/Author)
اي طبيعت، هر چيز كه فصول تو برآورد براي من ميوه است، همه چيزها از توست، همه چيزها در توست و همه چيز به سوي تو باز مي‌گردد. (ماركوس اورليوس) (http://forum.persianv.com/Author)
هيچ چيز نيست كه موافق طبيعت باشد و «شر» باشد. (ماركوس اورليوس) (http://forum.persianv.com/Author)
برابري را نمي‌توان قانون طبيعت شمرد، طبيعت چيزي را برابر نيافريده و قانون حاكم بر طبيعت اطاعت و تبعيت است. (ماركي دوونارگ) (http://forum.persianv.com/Author)
يكي از بدبختي‌هاي بزرگ ما در آن است كه هر وقت شمشيري به دست مي‌گيريم كه به جنگ طبيعت برويم، خودمان را مجروح مي‌كنيم. (موريس مترلينگ) (http://forum.persianv.com/Author)
هرگز نگوييد طبيعت نفهم است، زيرا به محض اين كه چنين گفتيد، حكم نفهمي خود را امضا و مسجل كرده‌ايد، زيرا فهم و شعورتان از طبيعت است. (موريس مترلينگ) (http://forum.persianv.com/Author)
آگاهي، داده اوليه‌ي فلسفه است، اما داده نهايي، طبيعت است. (ويل دورانت) (http://forum.persianv.com/Author)
آنجا كه طبيعت توقف مي‌كند، هنر آغاز مي‌شود. (ويل دورانت) (http://forum.persianv.com/Author)
طبيعت آنچنان كه گمان مي‌رود باهوش نيست و بدون شك، ما كودني بي‌نهايت خود را از اين مادر بزرگ به ارث برده‌ايم. (ويل دورانت) (http://forum.persianv.com/Author)
طبيعت، اغراض و مقاصد خود را از بيراهه تأمين مي‌كند و انسان فقط محصولي فرعي است از سرگرميهاي بزرگتر او. (ويل دورانت) (http://forum.persianv.com/Author)
طبيعت، پاداش و جزا نمي‌شناسد، تنها پيامد را مي‌شناسد. (هارس انسلي واچل) (http://forum.persianv.com/Author)
جهان يا طبيعت براي من همان چيزي است كه خدا براي ديگران است. (هرمان هسه) (http://forum.persianv.com/Author)
طبيعت، يگانه كتابي است كه، كليه‌ي صفحاتش پر معنااست. (يوهان ولفگانگ فن گوته) (http://forum.persianv.com/Author)
طبيعت آنچنان ما را محاصره كرده، كه نه مي‌توانيم از دايره آن پا بيرون بگذاريم، و نه به ژرفاي آن گام نهيم. (يوهان ولفگانگ فن گوته) (http://forum.persianv.com/Author)
همه‌ي ايده‌آلهاي شما مرا از اين باز نخواهند داشت كه اصيل، خوب و بد، درست مانند طبيعت باشم. (يوهان ولفگانگ فن گوته) (http://forum.persianv.com/Author)
به نظر مي‌آيد كه طبيعت همه چيز را آنگونه ترتيب داده است كه بر اساس فرديت استوار باشد ولي، به افراد اهميتي نمي‌دهد. (يوهان ولفگانگ فن گوته) (http://forum.persianv.com/Author)
ما به قوانين طبيعت تعلق داريم، حتا هنگامي كه عليه آنها شورش مي‌كنيم. (يوهان ولفگانگ فن گوته) (http://forum.persianv.com/Author)

Paradise
20-05-2011, 18:33
عشق
صرف نظر كردن از سود شخصي، به عشق جلال و شكوه مي‌بخشد. (آرتو شوپهناور) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، آتشي است كه با چند قطره آب خاموش مي‌شود. (آرتو شوپهناور) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، يك شوخي بي‌مزه پر از تناقض، و يك رؤياي تهي و بي‌مغز است. (آرتو شوپهناور) (http://forum.persianv.com/Author)
منظور از عشق آن است كه شخصي با صفات معيني به وجود آيد و براي همين است كه اساس عشق محبت متقابل نيست، بلكه تملك معشوق است. (آرتو شوپهناور) (http://forum.persianv.com/Author)
تنها وظيفه‌ي انسان عشق ورزيدن است. (آلبر كامو) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق افلاتوني، درست مثل اين است كه انسان با تپانچه‌ي پُري كه خيال مي‌كند خالي است بازي مي‌كند. (آلدوس هاكسلي) (http://forum.persianv.com/Author)
به او بگو، زندگي كوتاه ولي عشق جاودانه است. (آلفرد تنيسون) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، جنوني موقت است كه اغلب از طريق ازدواج درمان مي‌پذيرد. (آمبروز بي يرس) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، بشر را از خاكستر نشيني و خاكساري نجات مي‌دهد. (آناتول فرانس) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، اضطراب زندگي، و نفرت انتقال آن است. (آناتول فرانس) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر از نيروي عشق استفاده نكنيم، تدريجاً فراموشمان مي‌شود. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
همواره يادگار عشق براي من بسي گرامي‌تر از خود معشوق بوده است. (آندره ژيد) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي كه بجز «عشق» هيچ چيز برايمان باقي نمانده باشد براي نخستين بار آگاه مي‌شويم كه فقط عشق كافي است. (آنونيموس) (http://forum.persianv.com/Author)
از عشق تا هوس، چندان فرق است كه خدا داند. (احمد جام ژنده پيل) (http://forum.persianv.com/Author)
هرچه مي‌پنداري كه عشق است، چون تو در آن تصرف تواني كرد، آن نه عشق است كه آن هوس است كه در آن تصرف توان كرد. (احمد جام ژنده پيل) (http://forum.persianv.com/Author)
هزاران آفتاب خندان در خرام توست، هزاران ستاره‌ي گريان در تمناي من، عشق را اي كاش زبان سخن بود. (احمد شاملو) (http://forum.persianv.com/Author)
خامش منشين خدا را، پيش از آن كه در اشك غرقه شوم، از عشق چيزي بگو. (احمد شاملو) (http://forum.persianv.com/Author)
همه چيز، در راه عشق و هيچ چيز در راه مُزد. (ادموند اسپنسر) (http://forum.persianv.com/Author)
همه چيز در راه عشق، بي‌چشمداشت پاداشي. (ادموند اسپنسر) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، فعال بودن است نه فعل پذيري ، پايداري است نه اسارت. (اريش فروم) (http://forum.persianv.com/Author)
جوهر عشق، رنج بردن براي چيزي و پروردن آن است. (اريش فروم) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق به خود، آغازگر ماجراي عاشقانه‌اي است كه يك عمر دوام مي‌يابد. (اسكار وايلد) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق به خود، آغازگر ماجراي عاشقانه‌اي است كه، يك عمر دوام مي‌يابد. (اسكار وايلد) (http://forum.persianv.com/Author)
آه اگر در بهشت، عشق ورزيدن گناه باشد. (الكساندر پوپ) (http://forum.persianv.com/Author)
آنچه هر روز در نگاه من زيباتر مي‌نمايد، همچنان عمر مي‌گذرد، عشق و شكوه تازگي آن است نه زيركي و تعلق و همينه‌ي دانش. (النور لي وودز) (http://forum.persianv.com/Author)
هرگاه بداني كه مردمان عاشقند، همه عوض خواهند شد، ما نيز در چشم مردم عوض خواهيم شد. (اماكورتيس هاپكينز) (http://forum.persianv.com/Author)
هرچه كه از آن تو و براي توست، همانا از عشق لبريز است. (اماكورتيس هاپكينز) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر بدانيم كه جوهر و ساختارمان از عشق است، همه چيز يعني عشق. در كل كاينات، هيچ نيست و الا عشق. (اماكورتيس هاپكينز) (http://forum.persianv.com/Author)
كاربرد مدام و مؤثر طريقت عشق، سريعترين راه براي برطرف كردن همه‌ي مشكلات شخصي و غيرشخصي و جهاني است. (امت فاكس) (http://forum.persianv.com/Author)
مشكلي نيست كه عشق، گره از كارش نگشايد. (امت فاكس) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، تمام چيزي است كه ما از بهشت مي‌دانيم وتمام چيزي كه از دوزخ حس مي‌كنيم. (اميلي ديكنسون) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق ما را مينوي مي‌كند، بي‌آنكه كمترين تلاشي بكنيم. (اميلي ديكنسون) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، برترين ثروت هاست، تنها طريقي كه از اين گذر مي‌توان ديگران را ياري كرد. (اورپيد) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق‌هاي برق آسا، هرگز عشق‌هاي حقيقي و پابرجا نيستند. عشق‌هاي حقيقي هميشه از بي‌اعتنايي يا تنفر مي‌شكفند. (اوريانا فالاچي) (http://forum.persianv.com/Author)
افسون عشق اول، ريشه در اين تصور جاهلانه‌ي ما دارد كه فكر مي‌كنيم هرگز پاياني نخواهد داشت. (ب د) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، شاخساري است كه بي‌درنگ به شكوفه نمي‌نشيند و دير زماني مي‌گذرد تا گلستاني شود سرشار از عِطر و رنگ. (بارب آبهام) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق ميوه‌ي زمان است و اعتبار حريمش به پيشينه‌اي است از، دادن، گرفتن، خنديدن و گريستن. (بارب آبهام) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، پايبند هيچ نباشد و چون اصل و بايسته آيد، خويشتن را به هديه ارزاني كند، بي‌چشم داشتِ پاسخي. (بارب آبهام) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق آن است كه با همه‌ي توان خويش ديگران را ياري كند تا به رؤياي خود واقعيت بخشند. (بارب آبهام) (http://forum.persianv.com/Author)
مي‌توانيم عشق ورزيدن و دوست داشتن را انتخاب كنيم. مي‌توانيم به آن زندگاني ببخشيم و بر ژرفاي آن بيافزاييم. (باري نيل كافمن) (http://forum.persianv.com/Author)
انسان عاشق مي‌تواند دنيا را تغيير دهد. (باري نيل كافمن) (http://forum.persianv.com/Author)
با عشق شروع مي‌كنم و با عشق به پايان مي‌برم همان گونه كه زندگي يك انسان بزرگ با عشق شروع و با خدا به پايان مي‌رسد. (باگوان راجينيش اوشو) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، خلوص مي‌بخشد، هر قدر بيشتر عشق بورزي، در عشق كار كشته مي‌شوي، ماهر و زيرك مي‌شوي. (باگوان راجينيش اوشو) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق عطر و طراوتي است كه بايد با ديگران تقسيم كرد. هر چه بيشتر ببخشي بيشتر به دست مي‌آوري. (باگوان راجينيش اوشو) (http://forum.persianv.com/Author)
در صورتي كه نتوانيم عشقي را كه نياز داريم به دست آوريم، نمي‌توانيم خودمان را بشناسيم و پرورش دهيم. مگر برگرديم و آن عشق را به دست آوريم. (باني پارزلي) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر مراحل ده‌گانه‌ي عشق را در شرايط مساعدي به سر برده باشيم، بزرگترين لذت ما درگير شدن در فعاليت‌هايي است كه جهان را به مكان بهتري تبديل كند. (باني پارزلي) (http://forum.persianv.com/Author)
براي عشقي كه به آن نياز داريد، به درون خود مراجعه كنيد، زيرا درون شما همان جايي است كه عشق از آن نشأت مي‌گيرد. (باني پارزلي) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي عشق را بيرون از خود جستجو نكنيم، در نظر ديگران دوست داشتني‌تر به نظر مي‌رسيم، چون اشخاص به كسي كه حقيقي است بيشتر توجه مي‌كنند. (باني پارزلي) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق بدان معنا نيست كه بگذاريم شخص مقابل به خواسته‌هاي خود برسد و او را در رسيدن به اين مهم تشويق كنيم. (باني پارزلي) (http://forum.persianv.com/Author)
يكي از روش‌هاي تمرين عشق ورزيدن اين است كه، خودم را جاي ديگران بگذارم. (بتي ايدي) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، حالت عجيبي است، همه تا زماني به آن مي‌خندند كه گرفتارش نشده‌اند. (برنالوييز) (http://forum.persianv.com/Author)
يك قطره عشق، والاتر از يك اقيانوس عقل است. (بلز پاسكال) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، چيزي بيش از انديشه و احساس است. عشق، رفتار است. (بنجامين شيللر) (http://forum.persianv.com/Author)
روزي فرا خواهد رسيد كه پس از تسخير فضا مهار كردن بادها، جذرومد درياها و نيروي جاذبه‌ي زمين، را با ياري خداوند و نيروي عظيم «عشق» در اختيار خواهيم گرفت. (پائولو كوييلو) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، همه دلپذير است، عشق از دست شده و باز گشته، چنان چون نور است عشق و صداي آشنايي‌اش ملال‌آور نيست. (پرسي بيش شلي) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق كششي است كه عناصر و اركان جهان را به هم پيوند مي‌دهد. (پي ير تيلارد دچاردين) (http://forum.persianv.com/Author)
همان گونه كه الكترون‌هاي هر « اتم » با نيروي محبوس در آن سهيم است «عشق» به عنوان رشته ي پيوند دهنده جهان هستي، جزئي از وجود ما را تشكيل مي‌دهد. (پي ير تيلارد دچاردين) (http://forum.persianv.com/Author)
شالوده‌ي جهان هستي بر عشق استوار است. (پي ير تيلارد دچاردين) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق و اشك را نتوان نگه داشت. (تاج الدين خوارزمي) (http://forum.persianv.com/Author)
سرزميني از آنِ زندگان است سرزميني از آنِ مُردگان، عشق پُل مياني است. عشق تنها حقيقت و تنها مايه‌ي بقا است. (تورنتون وايلدر) (http://forum.persianv.com/Author)
غايب بودن موجب تشديد عشق، وحضور داشتن، باعث تقويت آن مي‌شود. (توماس فولر) (http://forum.persianv.com/Author)
هر دانه‌ي اشكي، شعله‌هاي عشق فروزانند. (توماس كارو) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، آتش است، اگر بر خرمن هستي افتد، ويران مي‌كند. (جابر عناصري) (http://forum.persianv.com/Author)
زنها در ارزاني كردن مهر و عشق و محبت، بسيار خوب ظاهر مي‌شوند. (جان بوريسنكو) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، دردي است كه درمان ندارد. (جان درايدن) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي ما در دوست داشتن خود ضعيف هستيم، عشق بسيار زيادي از يارمان انتظار داريم. (جان گري) (http://forum.persianv.com/Author)
همانگونه كه عشق ما را به ديگران مرتبط مي‌كند، ما را به خودمان نيز ارتباط مي‌دهد. (جان گري) (http://forum.persianv.com/Author)
هر كسي داراي ده مخزن عشق است، اگر قرار باشد با خود واقعي‌مان در ارتباط باشيم هدفمان پُر نگه داشتن مخازن عشق خودمان است. (جان گري) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي زمان حركت به جلوست، اگر آمادگي نداشته باشيم- مخازن عشق در ما پر نباشد- دوست داريم به عقب بر‌گرديم. (جان گري) (http://forum.persianv.com/Author)
انسانها، بايد در عشق رشد كنند. (جان گري) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي عشق به خود را از دست مي‌دهيد، عشق يارتان نمي‌تواند احساس بهتر در شما به وجود آورد. (جان گري) (http://forum.persianv.com/Author)
در مخازن عشق، نظمي طبيعي وجود دارد كه در هر مرحله ما براي پرورش استعداد و توانمندي خود به نوع خاصي از عشق نياز داريم. (جان گري) (http://forum.persianv.com/Author)
پاسخ هر پرسشي، هرمشكلي، هر بيماري، هر درد، همواره عشق است. زيرا عشق تنها واقعيتي است كه وجود دارد. (جرالد جمبالسكي) (http://forum.persianv.com/Author)
تجزيه و تحليل، عشق و همچنين چيزهاي ديگر را مي‌كُشد. (جكسون براون) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق از اميد بر مي‌گذرد و فراتر مي‌رود. اميد تنها يك شروع است، اما عشق جاوداني است. (جلال الدين مولوي) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، مانند ستاره‌اي است كه مردان همچنان كه بدان مي‌نگرند و پيش مي‌روند، در چاه سرد و عميقي مي‌افتند كه ازدواج نام دارد. (جورج برنارد شاو) (http://forum.persianv.com/Author)
خداوند بركتي عظيم به تو بخشيده است. تو چه چيزي به « او » تقديم مي‌كني؟ هر روز چيزي هر چند كوچك به او تقديم كن. از روي عشق و به نيازمندان. (جي.پي واسواني) (http://forum.persianv.com/Author)
با ما از عشق بگو، كه عشق براي رشد تو و براي پيرايش توست، مينديش كه هدايتش كني. اگر عشق ارزشمند بيابدت، هدايتت مي‌كند. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
چه وحشي است آن عشقي كه گلي مي‌كارد و مزرعه‌اي را ريشه كن مي‌سازد، آن عشقي كه ما را به روزگاري احيا مي‌كند و به قرني سرگشته مي‌نمايد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، بايد چون جويباران، جنبشي پيوسته داشته باشد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، تنها گلي است كه بدون كمك و ياري فصل‌ها، رشد كرده و شكوفا مي‌شود. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، شادماني‌اي لرزان است. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
وه چه بزرگ است عشق و چه ناچيزم من! (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، ژرفايش را در نمي‌يابد، مگر هنگام جدا شدن. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
عشقهاي كوچك، خواهان تملك معشوق‌اند، اما عشقهاي نامتناهي تنها خود را مي‌جويند. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
خداوند روح تو را بالدار آفريد تا برفراز آسمان گنبدي عشق و آزادي پرواز كني. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، واژه‌اي از نور است كه با دستي از نور، بر بركه‌اي از نور نگاشته مي‌شود. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
زيبايي راستين در هماهنگي روحاني‌اي نهفته است كه عشق ناميده مي‌شود و مي‌تواند ميان مرد و زن پاي گيرد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
تيغ‌هاي نهفته‌ي عشق تو را خسته مي‌كند، نواي عشق چنان چون باد شمال در باغ، رؤياهاي تو را آشفته مي‌كند، اما عاشق شو. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، شناختي آسماني است كه ديدگان دل ما را گشوده و ما را ياري مي‌دهد تا چيزها را چنان كه خدايان مي‌بينند، به ديده آوريم. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
همديگر را دوست بداريد اما، از عشق زنجير نسازيد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق و باور نداشتن يكديگر، هم خانه نمي‌شوند. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق است كه بر تخت مي‌نشاند و به صليب مي‌كشاند، و هم او كه سرچشمه‌ي رويش است هَرَس مي‌كند. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
خداوند درون ماست. پس بايد آرام شويم و بگذاريم جان‌هامان آرام بگيرند. آن گاه به هستي عشق پي خواهيم برد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق شهواني، تشنگي‌اي سيراب ناپذير است. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق را به جز تجلّي خود، آرماني نباشد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
راه عشق سخت است و دشوار، هنگامي كه عشق تو را به اشارتي فرا مي‌خواند، رهرو عشق باش، عاشق شو. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، تنها آزادي جهان است، زيرا روح را چنان بالا مي‌كشد كه، قوانين آدمي و پديده‌هاي طبيعت، ديگر بر او كارگر نمي‌افتد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
چقدر دشوار است براي آن كه عشق مي‌جويد اما، به شهوت مي‌رسد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
عشقي كه هر روز بجوشد، هر روز مي‌ميرد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر در هر موقعيتي، آگاهانه عشق را فراخوانيد و از عشق مدد بجوييد، عشق براي زايش ثمرات نيكو، از راههاي بيشمار و گوناگون كار مي‌كند. (چارلز فيلمور) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر به عشق اعتماد كنيد، انجام دادن هيچ چيز برايتان دشوار نخواهد بود. (چالرز فيلمور) (http://forum.persianv.com/Author)
يقين بداريد تجربه‌ي آن عشق عظيم را كه به وصف در نمي‌آيد، عشق خدا را به عالم درون خود فرا مي‌خوانيم. (چالرز فيلمور) (http://forum.persianv.com/Author)
به عشق توكل كنيد كه تنها عشق مي‌تواند شما را از مشكلاتتان برون آورد. عشق را فرا بخوانيد تا به حل مسايل شما بنشيند. (چالرز فيلمور) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، تجلّي راه زندگي است. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر عشق، عشق باشد، نه اسارت است ونه كثافت، صفا و صميميت است. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق همه چيز است، اگر نباشد هيچ چيز وجود ندارد. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، نوعي پيوستگي و خلاقيت است، هميشه سازنده بوده است تا اين كه مخرب باشد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق آتش است، اگر نسوزاند ديوانه مي‌كند. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
زندگي عشق است و ديگر هيچ نيست. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
عشقي كه با يك نگاه آغاز شود، هوس است. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
توجيه عشق نمي‌كنم، اگر خواستي عشق را بشناسي، فقط عاشق شو. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
هر كه به شما اظهار عشق كرد، به زودي پذيرا نشويد، مگر امتحانش كرده و بعد دريچه‌ قلب خويش را بگشاييد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق زود جوش، زود هم سر مي‌رود. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
برخي عشق را به علاقمندي دو نفر به هم خلاصه مي‌كنند، ولي هر نوع عشق وجود دارد. مثلاً من عاشق كتاب هستم، اين كه گناه نيست. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي از عشق خود به ديگران دريغ مي‌كنيد، چگونه انتظار عشق از ديگران را داريد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق بورزيد به آنچه دوست داريد، ولي در عشق خود حيله به كار نبريد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق نشئت گرفته از خواستهاي دروني و چكيده‌هاي قلب است. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، علاقه و محبت است، به همه عشق بورزيد وهمه را عاشقانه دوست بداريد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق به هر چيز و هر كس سبب موفقيت است. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق آتشين، زود فروكش مي‌كند، و در اين ماجرا يكي بايد خسارت بدهد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
دوري‌ها سبب تشديد عشق مي‌شود و نزديكي‌ها سبب گله گذاري‌ها. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق از هر گونه‌اش كه باشد محترم و قابل ستايش است، عشق به معشوق ، فرزند، زندگي و كتاب. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
خداوند عشق را در درون هر جنبنده‌اي به وديعت نهاده و هر كس به نوعي از آن استفاده مي‌كند. يكي عاشق پول و ديگري عاشق ماه چهره‌اي. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
لحظه‌هاي زندگيت را با عشق آغاز كن، اول بنام حق و سپس عشق به آنچه داري و مي‌خواهي به سراغش بروي. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر در زندگي عشق نداري، يعني هيچ نداري. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
هر حركتي را سببي است، حركت زندگي نيز عشق است. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
همه عاشقند اما، نكبت بارترين عشق‌ها، عشق به پول است. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي احساس عشق مي‌كني، دنيا برايت حال ديگري پيدا مي‌كند. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
همه عاشقند، اما بايد ديد عشق را از چه دريچه‌ و درجه‌اي مي‌بينند. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
همه چيزت را با عشق آغاز كن، تا بداني زندگي يعني چه. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
برخي قلب را كاروانسرا مي‌دانند و هر چه عشق است به درونش راه مي‌دهند. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
هرگز عاشق كسي نشو كه معني عشق و دوست داشتن را نمي‌داند. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، زندگي است، و زندگي عشق. (حشمت سنجري) (http://forum.persianv.com/Author)
هرگونه نفرت و انزجار را با عشق پاسخ گوييد و در اين زمينه از هيچ كوششي فروگذار نكنيد. (حضرت عيسا) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، سرآغاز تمام هنرها و صميميت‌هاست. (خسرو سينايي) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق انسان به خداوند، با عشق او به ساير ابناي بشر اثبات مي‌شود. (دالايي لاما) (http://forum.persianv.com/Author)
روح زندگي، تماماً در عشق خلاصه شده. (دچ لي) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق زاييده‌ي نابينايي است، دوست داشتن زاييده‌ي دانش. (دوبوسي رابوتن) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق فقط مثل سنگي سرجاي خود نمي‌ماند، بلكه بايد از نو ساخته شود. (دورسلاكي لگوبين) (http://forum.persianv.com/Author)
كسي كه به واقع عشق را تجربه مي‌كند، احساسي عميق از حقيقي بودن و زنده بودن دارد. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
آنچه حكايت عشق را خلق مي‌كند اين توانايي است كه خود را دوست داشتني ببينيم. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
وظيفه‌ي خود بدانيد تا به اطرافيان خود، اجازه‌ي عشق‌ورزي بدهيد. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
همان «من» را كه مي‌دانيد‌ «من عشق هستم»، در هر سطحي از آگاهي حقيقتي نهفته است، وقتي به اصلي‌ترين حقيقت مي‌رسيد، شما عشق، محبت و زيبايي هستيد. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
عشقي كه در اثر عاملي از بين برود، عشق نيست، عشق نشانه‌اي هميشه ثابت است. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
پيام‌ها، عشق را در دل‌ها و بدنهايمان مخابره مي‌كنند. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق حالتي فراسوي دليل است و هدف‌اش اين است كه به انسان امكان بدهد تا در حقيقت بزرگتري سهيم شود. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق نيز مانند جاذبه‌ي زمين واقعي است و اين كه هر روز و هر ساعت و هر دقيقه عاشق شدن خيالي شاعرانه نيست، طبيعي است. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
حتا خودخواهانه‌ترين و متوقع‌ترين عشق‌ها، خود به نوعي عشق است. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر عشق را به زندگي خود راه دهيد و آگاهانه و به عمد زندگي‌تان را با عشق پر كنيد، معجزه را در اطراف خود خواهيد ديد. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
قدرت عشق و رشد و حفظ آن بستگي به اين دارد كه تا چه حد به آن متعهد هستيم. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
قبول است كه احساسات و عواطف عميق مي‌توانند موجب تعالي باشند، اما عشق حقيقتِ غايي است، تجربه‌ي آگاهي وحدت است. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
آموزش عشق، در لحظه‌اي آغاز، و در ابديت خاتمه مي‌يابد. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
حتا اگر عشاق از دست بروند، عشق نبايد چنين شود. (ديلان توماس) (http://forum.persianv.com/Author)
مرگ، تنها سرانجام فريبا و با شكوه عشق حقيقي است. (ديويد هربرت لارنس) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، انسان را عاقل و با تجربه مي‌كند. (رابرت برونينگ) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق را كنار گذاريد و آنچه از اين سياره‌ي خاكي باقي مي‌ماند يك گورستان است. (رابرت برونينگ) (http://forum.persianv.com/Author)
همه‌ي انسان‌ها، به دلداري عشق مي‌ورزند. (رالف والدو امرسون) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق آغازگر تمامي خواسته‌ها و طلبيدن‌هاست. (رنو) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق از اين جهت به وجود مي‌آيد كه، آنچه نداريم در طرف مقابل جستجو مي‌كنيم. (رنو) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق ورزيدن را بايد شما آغاز كنيد، عشق به هر چه و هر كس. (رنو) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، احساسي است كه يك زن هميشه نسبت به سگش و گاهي اوقات نسبت به يك مرد دارد. (رومن گاري) (http://forum.persianv.com/Author)
نه گلّه‌ي مرا چراگاهي، نه ميش مرا برّه‌اي و نه قوچ مرا شتابي، نه از عشق نشاني، نه از وفاداري و دِل ناپذيرا خاستگاه اين همه. (ريچارد بارنفيلد) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، تنها چيزي است كه با كم شدن از دست نمي‌رود. (ريچارد هس) (http://forum.persianv.com/Author)
به جرأت مي‌گويم: خدا عشق است، اما عشق شيطاني چيست؟ (ساموئل باتلر) (http://forum.persianv.com/Author)
تمام شور و نشاط و انديشه‌هايي كه اين كالبد را به تكاپو وا مي‌دارد، همه خادم عشق‌اند و از آتش مقدس عشق جان مي‌يابند. (ساموئل تيلور كولريج) (http://forum.persianv.com/Author)
هر كجا باشم، زندگي مال من است، آسمان، عشق، زمين مال من است. (سهراب سپهري) (http://forum.persianv.com/Author)
بهترين چيز رسيدن به نگاهي است كه از حادثه‌ عشق‌تر است. (سهراب سپهري) (http://forum.persianv.com/Author)
هر چيزي كه هست به بلا كاهد و به نعما بيفزايد مگر عشق كه به بلا بيفزايد و به نعما بكاهد. (عين القضات همداني) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق بر عاشق امير است اما در قبضه‌ي اقتدار معشوق اسير است. (عين القضات همداني) (http://forum.persianv.com/Author)
محرمان عشق خود دانند كه عشق چه حالت است، اما نامردان و مخنثان را از عشق جز ملالتي وملامتي نباشد. (عين القضات همداني) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق در عمل و قياس با عشق در رؤيا، چيزي خشن و سهمگين است. (فئودور داستايوسكي) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، زيباترين هديه‌ي طبيعت است. (فرانسواماري ولتر) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق وسيله‌اي است كه تمام دردسرهاي كوچك رابه يك دردسر بزرگ تبديل مي‌كند. (فرانسواماري ولتر) (http://forum.persianv.com/Author)
همه‌ي شور و هيجان‌ها در پيري خاموش مي‌شوند، ولي عشق به خويشتن هرگز نمي‌ميرد. (فرانسواماري ولتر) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق در جهان بي‌دينان نيز، همه را به خداپرستي بر مي‌انگيزد. (فرانسواماري ولتر) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق وسيله‌اي است كه تمام دردسرهاي كوچك را به يك دردسر بزرگ تبديل مي‌كند. (فرانسواماري ولتر) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق غالباً خنده‌آور است، ولي دوستي بي‌آلايشي است كه از فرمان شاه نيرومندتر و الزام‌آورتر است. (فرانسواماري ولتر) (http://forum.persianv.com/Author)
پيوند عشق حقيقي، حتا بامرگ هم گسيخته نمي‌شود چه برسد به دوري. (فرانسواماري ولتر) (http://forum.persianv.com/Author)
كساني كه به آنان عشق مي‌ورزيم، از بيشترين قدرت براي آزردن ما برخوردارند. (فرانسيس بومو) (http://forum.persianv.com/Author)
هراس‌ها مانع دسترسي عشق به ما و دسترسي ما به عشق مي‌شود. (فردريش شيللر) (http://forum.persianv.com/Author)
آنچه شما عشق مي‌ناميد، ديوانگي‌هايي است كوتاه، و زناشويي شما حماقتي دراز است كه به ديوانگي‌هاي كوتاه پايان مي‌دهد. (فردريش نيچه) (http://forum.persianv.com/Author)
آنچه را كه شما عشق مي‌خوانيد، يك مشت خوشي سفيهانه و زودگذر است، ازدواج اين سفاهت ابدي را براي شما بيمه مي‌كند. (فردريش نيچه) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق بزرگ افزايش مي‌طلبد و از سقوط مي‌گريزد. (فردريش نيچه) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، خطري است دركمين تنهاترين كس. (فردريش نيچه) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، از همه‌ي عواطف، خود خواهانه‌تر است و از اينرو همين كه جريحه‌دار شد، علوّ و گرانمايگي خود را از دست مي‌دهد. (فردريش نيچه) (http://forum.persianv.com/Author)
با قاطعيت مي‌توانيم بگوييم كه هيچ كار بزرگي در دنيا بدون عشق صورت نپذيرفته است. (فردريك ويلهلم هگل) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر عشق، عشق باشد، زمان حرف احمقانه‌اي است. (فروغ فرخزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
هر انساني با تشرف به آيين عشق، به اين سياره پا مي‌نهد. (فلورانس اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر عشق ببخشيد، عشق خواهيد ستاند. (فلورانس اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق الهي، هماهنگي و انطباق مي‌بخشد و بركت و نعمت مي‌آورد، و همه چيز را پيش‌بيني مي‌كند. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق الهي از طريق شما تجلي مي‌كند و همه‌ي آنچه را كه براي خوشبختي و تكميل زندگيتان لازم است هم اكنون به سويتان مي‌كشاند. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
حقيقت عشق آزادم كرده است، تا همه‌ي موهبتهاي عالي خود را به دست آورم و آنها را با ديگران تقسيم كنم. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
به تن خودتان عشق بورزيد، به محض اين كار ، بدن پاسخي مثبت مي‌دهد و هماهنگ با شما حركت مي‌كند. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق يعني احضار موهبت‌هاي جاودان زندگي. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، موانع به ظاهر محال را ذوب مي‌كند و از سر راه بر مي‌دارد و غير ممكن را ممكن مي‌سازد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق مانند نيروي الكتريسيته است، وقتي روشن شود، جهانتان را تابناك و درخشان مي‌سازد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر چه فكر مي‌كنيد وابستگي عاطفي يكي از والاترين چهره‌هاي عشق است، كاملاً خلاف آن صادق است. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق الهي يكي از قواي ذهني و معنوي خود شماست. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق را نبايد برون از خود بيابيد. محبت را در درون خود كشف كنيد و از طريق انديشه و كلام و اعمال به بيرون افكنيد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
مادامي كه عشق را به ديگران نبخشاييد عشق نيست. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق را«پزشك كاينات» خوانده‌اند، زيرا اگر عبارتهاي تأكيدي مربوط به آن در دل يا به صداي بلند تكرار شود، قدرت شفاي هر گونه ناخوشي را دارد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
همه‌ي آدميان عشق الهي هستند، پس من به جز عشق الهي، با هيچ چيز ديگر نمي‌توانم روبرو شوم. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق خفتان‌آور نداشته باشيد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
به يكديگر عشق بورزيد اما، عشق را به بند نكشانيد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق را بايد از درون به بيرون فرستاد، به سوي خدا، به سوي خودتان و همنوعتان. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
انديشه‌ها، احساس‌ها، ديده‌ها و آرزوهاي خودتان عشق و محبت را مي‌زايند، وقتي عشق مي‌ورزيد هزاران برابر به سوي خودتان باز مي‌گردد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق از آن رو در دل شما به وديعه گذاشته نشده تا همانجا بماند، مادامي كه عشق رابه ديگران نبخشاييد عشق نيست. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر به انسانها عشق نمي‌ورزيد و اعتماد نداريد، به خدا نيز نمي‌توانيد عشق بورزيد و اعتماد كنيد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق الهي هم اكنون در من و از طريق من به عالي‌ترين كار خود سرگرم است و براي من سلامتي كامل، ثروت فراوان و سعادت بي‌كران مي‌آورد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق الهي، هم اكنون براي تصحيح اين وضع به كاملترين كار خود سرگرم است. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق الهي هم اكنون مرا شفا مي بخشد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
براي يافتن عشق، لازم نيست به بيرون از خويش بنگريد، مي‌توانيد آگاهانه عشق به خدا و خود و نوع بشر را در وجود خودتان بيافزاييد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق الهي را حمدو ثنا مي‌گويم كه برايم راه حلي مقتدر و خردمندانه مي‌يابد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
انديشه‌ي عشق و نفرت هم زمان نمي‌تواند در ذهنتان وجود داشته باشد، پس هرگاه به يكي از آنها سرگرم باشيد قطعاً ديگري غايب است. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
كنش عفو و بخشايش، يكي از مهمترين انواع پالايش و يكي از ارزشمندترين صُوَر عشق است. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
اغلب مي‌خواهيم با عشق، ديگران را خُرد كنيم و به شكل دلخواه در آوريم، اما اين عشق نيست تملكي خود خواهانه است. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر بدانيم كه جوهر و ساختارمان از عشق است، همه چيز يعني عشق. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
هرچه كه از تو و براي توست، همانا از عشق لبريز است. موهبت تو همانقدر دوست مي‌دارد كه تو دوستش مي‌داري. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق شفا دهنده است، هم آناني كه ارزاني كننده آن هستند و هم كساني را كه مشمول دريافت آن واقع مي‌شوند. (كارل منينگر) (http://forum.persianv.com/Author)
چه كسي تا كنون عشق ورزيده است و نه با نگاه نخستين؟ (كريستوفر مارلو) (http://forum.persianv.com/Author)
سخن عشق، ديرينه‌تر از هر چيز است، حتا از خود عشق. (كريستوفر مارلو) (http://forum.persianv.com/Author)
در عشقي كه عيان باشد، گونه‌اي گدايي نهفته است. (كريستوفر مارلو) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق غالباً يك نوع عذاب است،اما محروم بودن آن مرگ است. (كريستوفر مارلو) (http://forum.persianv.com/Author)
در آنچه خوانده‌ام و آن چه از افسانه و تاريخ شنيده‌ام، راه عشق حقيقي هموار نيست. (كريستوفر مارلو) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق كور است و عاشقان حماقت‌هاي خود را نمي‌بينند. (كريستوفر مارلو) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق كور است، و عشاق كارهاي احمقانه را نمي‌توانند ببينند. (كريستوفر مارلو) (http://forum.persianv.com/Author)
در ساحت عشق، همه چيز قادر به تكلم است، در ساحت عشق ديوانه‌وار همه چيز بهره‌مند ازشعوراست. (كريستيان بوبين) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، يعني هنگامي كه براده‌هاي انديشه‌ي ما مثل آهن‌ربا، به درون دل ديگري بشتابد. (كريستيان بوبين) (http://forum.persianv.com/Author)
دنيايي كه در آن زندگي مي‌كنيم، از عشق مسرور است و ما بدون اين سرور، لحظه‌اي آرام نخواهيم گرفت. (كريستيان بوبين) (http://forum.persianv.com/Author)
آن كه عشق مي‌ورزد، در عشق خويش مي‌فرسايد. (كريستيان بوبين) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق معجزه‌اي است از وجود يك روز شنيده شده در اعماق سكوت ما، كه وقتي به سويمان باز مي‌گردد، با همان لطافت آغازين گوشمان را مي‌نوازد. (كريستيان بوبين) (http://forum.persianv.com/Author)
آنگاه كه عشق را احساس كردم، دانستم كه، زنده‌ام. (كورنر) (http://forum.persianv.com/Author)
تنها آنگاه كه مسئولانه عشق مي‌ورزي، عشق جاودانه دلشاد و در مقابل يأس ايمن مي‌ماند. (كي ير كگارد) (http://forum.persianv.com/Author)
يكي از نكته‌هاي دردناك عشقهاي پنهاني در همين جا نهفته است، هر چه معشوق تو را مشتاق‌تر در آغوش مي‌فشارد، عشقش ناپايدارتر است. (گراهام گرين) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر به خودتان عشق نبخشيد، چيزي براي دادن به ديگران نخواهيد داشت. (گوتاما بودا) (http://forum.persianv.com/Author)
مورد علاقه بودن قدرت مي‌آورد و علاقه‌مند شدن جسارت. (لائوتزو) (http://forum.persianv.com/Author)
شور و حرارت در واقع از جلوه‌هاي گوناگون عشق به خود است. (لاروشفوكو) (http://forum.persianv.com/Author)
شور عشق غالباً عاقلان را به حماقت مي‌افكند و احمقان را عقل مي‌بخشد. (لاروشفوكو) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق قادر است باورهاي پيشين ما را زير سئوال ببرد. (لاروشفوكو) (http://forum.persianv.com/Author)
ما فقط تا لحظه‌اي كه عشق مي‌ورزيم، مي‌توانيم بخشنده باشيم. (لاروشفوكو) (http://forum.persianv.com/Author)
دوستي واقعي حسادت را از ميدان به در مي‌كند و عشق واقعي، دلبري را. (لاروشفوكو) (http://forum.persianv.com/Author)
انسان جز عشق ورزيدن چاره‌اي ندارد، زيرا او كه عشق نمي‌ورزد بايد به تنهايي‌، نوميدي و تباهي تن در دهد. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق ما را دعوت مي‌كند كه ادراك خودمان را با نگرشي به جهان از ديد يك فرد ديگر گسترش دهيم. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
جستجوي ما براي عشق، منحصراً با خودشناسي انجام مي‌پذيرد. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، هميشه چيزي بيش از يك وسيله، براي برطرف كردن كمترين نيازهاي دو انسان است. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر مي‌خواهيم در عشق با كسي سهيم شويم، بهترين راه توفيق اين است كه، نيكوترين عاشق باشيم. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
تقديم و ابراز عشق نمي‌تواند به انتظار فراهم آمدن وقت مناسب بماند. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
هيچ كسي نگفته كه عشق آسان است، جست وجويي است دايم كه بخشي از آن پر از آشفتگي، محروميت ونااميدي است. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
هر چه بيشتر در طلب عشق بكوشيم، عشق بيشتر طفره مي‌رود. هيچ التماس، قول داد و ستد، تملق يا تهديدي نمي‌تواند عشق مطمئن به ما بدهد. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي غم و درد و نااميدي را همچون شادي پذيرا شويم، گام در مسير عشق واقعي برداشته ايم. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر مي‌خواهيم در ميانمان عشق وجود داشته باشد، پس مستقيماً مسئول خلق كردن و حفظ آن هستيم. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
در ميان تمام رفتارهاي نوع بشر، عشق در آزاديخواهي ثابت قدم‌تر است. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر قبول كنيم در روي زمين عشق كامل وجود ندارد و فقط عشق انساني يافت مي‌شود، شايد كمتر دچار ناراحتي شويم. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
با پول مي‌توان جسم و حتا كمي احترام ديگران را خريد، ولي عشق را نمي‌توان. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق از اين كه وسيله‌اي براي راحتي شود بي‌ارزش مي‌گردد، و از اين بي‌اعتباري رنج مي‌برد. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
تنها عشقي كه مي‌توانيم از آن سود ببريم، آن است كه اكنون حس كنيم، وگرنه براي ديروز بسيار دير، و براي فردا بسيار زود است. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
همان گونه كه زندگي دستخوش تغييرات بسيار مي‌گردد، عشق نيز چنين است، هرچه بيشتر پذيرا‌ي اين تغييرات باشيم، عشق ما بيشتر در امان خواهد ماند. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
احساسات بيش از اندازه، سبب تخريب عشق مي‌گردد. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
دست از پرستيدن برداريد، فقط دوست بداريد، خواهيد ديد كه به كشف رمز عشق دست مي‌يابيد. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر ما خواهان عشق هستيم، شايسته است كه دنبال نكات مثبت افراد باشيم، حتا اگر به خوش‌بيني زياد متهم شويم. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
فقط وقتي بيشتر عشق بورزيم، و كمتر انتظار داشته باشيم كه دوستمان بدارند، عشق اصلي انساني، نمودار مي‌گردد. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
در عشق، هر كس رقيب خويشتن است. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
سرنوشت در يك شكم زاييد، عشق و مرگ را. (لئو پاردي) (http://forum.persianv.com/Author)
سعادتمند واقعي كسي را مي‌گويند كه از يك عشق پاك بي‌بهره نباشد. (لئو تولستوي) (http://forum.persianv.com/Author)
هرچه دانستم، فقط از دولت عشق بود. (لئو تولستوي) (http://forum.persianv.com/Author)
در عشق، بيش و كم نيست. (لئو تولستوي) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، گوهري است گرانقدر، اگر با عفت توام باشد. (لئو تولستوي) (http://forum.persianv.com/Author)
جايي كه عشق هست، خدا هست. (لئو تولستوي) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق عبارت است از عكس‌العمل تمايلات ما كه ديگر متعلق به شخصي خود و مالكِ نفس خود نباشيم. (لئو تولستوي) (http://forum.persianv.com/Author)
دوستي عشق است، عشقي كه پَر پرواز ندارد. (لرد بايرون) (http://forum.persianv.com/Author)
براي مرد، عشق و زندگي دو چيز جدا از هم است، ولي براي زن، عشق تمام هستي اوست. (لرد بايرون) (http://forum.persianv.com/Author)
دريغ! عشق زنان در اين است كه، معشوق باشند. (لرد بايرون) (http://forum.persianv.com/Author)
زن در نخستين شيدايي خويش، عاشق و دوستدارخويش مي‌شود، پس از آن، آنچه دوست مي‌دارد، عشق است . (لرد بايرون) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق مايه‌ي آسودگي و روشني بخش زندگي است. (مارتين لوتركينگ) (http://forum.persianv.com/Author)
تاريكي قادر نيست تا ظلمت را بزدايد، تنفر نيز نمي‌تواند تنفر را كنار بزند. اين عشق است كه تنفر را پاك مي‌كند. (مارتين لوتركينگ) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، پايدارترين نيروي موجود در جهان است. تنها نيرويي كه مي‌تواند دشمن را به دوست مبدل كند. (مارتين لوتركينگ) (http://forum.persianv.com/Author)
لذت بي‌گناه، يعني عشق تمام، نصيب بشر نيست، تا گناه و رنج و بدبختي در كار نباشد، رضايت روح مريض و ديوانه‌ي انسان حاصل نمي‌شود. (محمد حجازي) (http://forum.persianv.com/Author)
پس بدانستي كه در عشق، رنج اصلي است و راحت عاريتي. البته هيچ راحت اصلي ممكن نيست در وي. (محمد غزالي) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق چيزي است كه تو را زنده نگه مي‌دارد حتا پس از مرگ، عشق، چگونه زنده ماندن است. (مري شوارتز) (http://forum.persianv.com/Author)
بگذار زندگي كنم، اما هرگز مرا از عشق ورزيدن منع مكن. (مسعود كرامتي) (http://forum.persianv.com/Author)
جاودانگي عشق را، بايد در تداوم آن جستجو كرد . (مسعود كرامتي) (http://forum.persianv.com/Author)
در عشق دو ركعت است كه وضوي آن درست نيايد الا به خون. (منصور حلاج) (http://forum.persianv.com/Author)
در طول تاريخ، پيروزي همواره با راه عشق و حقيقت بوده است. (مهاتا گاندي) (http://forum.persianv.com/Author)
غمناك‌ترين چيز در جهان و در زندگي عشق است، زاييده‌ي هستي است و زاينده‌ي هوشياري و تسلاي تنهايي انسان است. (ميگوئل اونامونو) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق واقعي، جز در رنج يافته نمي‌شود. (ميگوئل اونامونو) (http://forum.persianv.com/Author)
لحظه‌اي كه عشق خرسند و خشنود شود، از اشتياق تهي مي‌شود و ديگر عشق نيست. (ميگوئل اونامونو) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، خود آگاهي از ضعف و ناتواني است، كه دامن مرد تنها و منزوي را مي‌گيرد. (ناپلئون بناپارت) (http://forum.persianv.com/Author)
در دوستي مي‌بايد روشن بين و در عشق كور بود. كسي كه عيوب دوست خود را نمي‌بيند او را دوست نمي‌دارد. (ناپلئون بناپارت) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق براي جامعه و سعادت فردي مضر است، و اگر دنيا از شر عشق رهايي يابد يك رحمت الهي خواهد بود. (ناپلئون بناپارت) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق هميشه تنها دغدغه‌ي زندگي مردم بوده است و اين سرنوشت جوامع مُرفه است. (ناپلئون بناپارت) (http://forum.persianv.com/Author)
سعادت ايده‌آلي در عشق كامل نهفته شده. (ناپلئون بناپارت) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق پاسخ به ويژگي‌هايي است كه بعضي‌ها از آن برخوردارند. اما مشمول همگان نمي‌شود. اگر غير اين بود، تكريم عشق كدام بود. (ناتانيل براندن) (http://forum.persianv.com/Author)
اولين ماجراي عشقي كه بايد در اين جهان با موفقيت به كمال برسانيم، رابطه‌اي است كه با خود داريم تا بتوانيم عشق ديگران را به درونمان راه دهيم. (ناتانيل براندن) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، سِحر است، دوست داشتن، از بين بردن سِحر. (نادر ابراهيمي) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق چيزي نيست كه به هر كس داده شود، و اگر داده شد، مصيبت و بلا و تحمل را نيز بايد به همراهش بخرد. (نادر ابراهيمي) (http://forum.persianv.com/Author)
آنگاه كه بگويي ديگر نخواهمش يافت، عشق را از زندگي خويش رانده‌اي، عشق چنان است كه ، هرچه بيشتر ارزاني داري، سرشارتر شود. (نانسي سيمز) (http://forum.persianv.com/Author)
تو، حاصل عشق و مهرباني پدر و مادرت هستي و در تمام زندگاني نيز از همان عشق امنيت، اميد و نيرو گرفته‌اي. (نلسون ماندلا) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، چيزي مفيدتر از همه‌ي داروهاي جهان دارد. (والت ويتمن) (http://forum.persianv.com/Author)
حقيقت عشق را سه چيز تشكيل مي‌دهد، پناه هم شدن، همديگر را آرام كردن، و با هم حرف زدن. (واينر ماريا ريلكه) (http://forum.persianv.com/Author)
از يك عشق حقيقي، هرگز چيز بدي بروز نمي‌كند، حتا از ابراز بيش از حد يك عشق حقيقي. (ويرجينا برازيه) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، همه چيز را از قفاي خود مي‌كِشد، ما نيز بايد در برابر او سر تسليم فرود آوريم. (ويرژيل اكللوگ) (http://forum.persianv.com/Author)
هر جا عشق بزرگي هست، معجزات بزرگي اتفاق مي‌افتد. (ويلا كاتر) (http://forum.persianv.com/Author)
شفقتي وصف‌ناپذير در قلب عشق مكرم است. (ويليام باتلريتيس) (http://forum.persianv.com/Author)
ترس از زندگي، بيماري قرن بيستم است، چرا كه عشق غايب است. (ويليام ليون فيليپز) (http://forum.persianv.com/Author)
بهترين بخش حيات آدمي، عشق‌هاي بي‌نام و نشاني است كه ورزيده. (ويليام وردزورث) (http://forum.persianv.com/Author)
نفرت ديگران را با عشق پاسخ گوييد، عشقي كه بروز مي‌دهيد، به شما باز مي‌گردد و ارمغان آن آزادي و رهايي است. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق ورزيدن به كساني كه شيرين و نازنين و دوست داشتني‌اند، كار آساني است. به كساني عشق بورزيد كه با شما در تعارض و تخاصم‌اند. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق سازگار و ضروري محبت خود را از خزانه‌ي سرشار وجود بيرون بكشيد و تبلورشان را در جهان برون شاهد باشيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق خود را نثار كساني كنيد كه با شما در تعارض و تخاصم‌اند. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
هر گاه در برخورد با ديگران، آشكارا و بدون قيدوشرط آنان را مورد توجه قرار دهيد و عشق و محبت خود را نثارشان كنيد، به ثمرات شگفتي دست خواهيد يافت. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
ميزان عشق شما به ديگران با ميزان عشقي كه به خود داريد، نسبت مستقيم دارد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
يكي از خصوصيات عشق ناب و بي‌قيد و شرط ، آن است كه از ما توقع دارد رفتاري را كه نمي‌پسنديم، به معشوق خويش نيز تحميل نكنيم. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق متعلق به شما و در قلبتان آشيان دارد، و مي‌توانيد خود را از عشق و محبت لبريز كرده و دلپذيرترين و رضايت بخش‌ترين احساسات را در دل بپرورانيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
نيروي عشق، چون چسبي نيرومند، سلول‌هاي جميع عناصر حيات را به هم متصل مي‌كند، و موجب يگانگي و اتحاد همه‌ي ما مي‌شود. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
مشعل عشق در فضاي مسموم خصومت، نفرت و خودمداري، به خاموشي مي‌گرايد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق بي‌قيد و شرط است كه موجب پرورش و نشو و نماي محبت بين دو نفر مي‌شود. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
براي اين كه عمق عشق را در قلب خود تجربه كنيد، ببينيد چقدر آنان را كه تحملشان برايتان دشوار است، دوست داريد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
در پرتو مهرباني، كينه‌توزي و انتقام‌جويي را از آشيانه‌ي دل بيرون رانيم و با چشم‌پوشي از خطاي ديگران توانايي ايثار و دريافت عشق را به دست آوريم. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
به جاي انتقاد از فردي كه به تبعيت از شخصيت منفي‌اش به ستيزه‌جويي و كينه‌توزي مي‌پردازد، در سكوت، عشق به سويش ايثار كنيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
غالب افراد وقتي به كسي يا چيزي عشق مي‌ورزند، تنها قالب فيزيكي او را كانون توجه قرار مي‌دهند و از آنچه در درون اوست غافلند. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، اغلب ما را به سوي معشوقي جذب مي‌كند كه ويژگي‌هاي متفاوت از ما دارد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
هماهنگي و عشق به عنوان پديده‌اي نامريي و غيرقابل سنجش، تن ما و جهان مادي را مي‌آفريند. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
راه عشق، راه پيوند با جهان است. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
توانايي و تمايل براي ايثار عشق حتا نسبت به ايمان و اميد نيز اولويت دارد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
شما مي‌توانيد در فقدان نيروي عشق، به سهم خود انرژي حيات را با عشق احياء كنيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
من ايثار عشق و محبت خالصانه را نخستين بار در زندگي‌ام آزمودم، آنگاه در رابطه با ديگران بسط و توسعه دادم، محبت همگان را در بر مي‌گيرد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر رودرروي چيزي قرار بگيريد، به نفرت و انزجار وسعت مي‌بخشيد و اگر در كنارش بايستيد، محدوده و گستره‌ي عشق را وسيع‌تر مي‌كنيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
مي‌توانيم از تنگ نظري و محدوديت‌هاي تحميل شده از سوي نياكانمان، پا فراتر نهيم و در هر جا و هر زمان، عشق را به عنوان يگانه شيوه زندگي برگزينيم. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
بدون عشق از بحراني به بحراني ديگر و از مصيبتي به مصيبت ديگر رهسپار خواهيم شد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
و اكنون اين سه باقي مي‌مانند، ايمان، اميد و عشق، اما بزرگترين همه‌ي اين‌ها عشق است. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
براي اين كه عمق عشق را در قلب خود بيازماييد، ببينيد كه چقدر آنان را كه تحملشان برايتان دشوار است، دوست داريد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق خود را نثار كساني كه ظاهراً در برابر شما صف‌آرايي كرده‌اند كنيد و شيوه‌ي زندگي ايشان را ارج نهاده موهبتي تلقي كنيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
آيين عشق يكسان است، هرگاه به ديگري عشق ورزيديد و جواب منفي گرفتيد، ناراحت نباشيد، او هم در عشق خود مختار است. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي جذب معنا و مفهوم شويد، اندك اندك آمادگي خواهيد داشت تا همه‌ي عشقي را كه ديگران مي‌توانند به شما بدهند، بپذيريد و عشق عرضه كنيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق پيش از عرضه، بايد در اندرون شما باشد، بنابراين اگر عشق و محبت را از خود دريغ كنيد، در ايثار آن به ديگران موفق نخواهيد بود. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق شما در قلبتان آشيان دارد، و شما مي‌توانيد آنگونه كه مي‌خواهيد آنرا بروز دهيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر شما هر روز درحد ممكن عشق و مهرباني به جهان ارسال كنيد، اين نگرش در ذات و ضميرتان مستقر شده و شما را با آرزويتان جلو مي‌برد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق بي‌قيد و شرط، محور و مبناي هم آهنگي من و نزديكانم مي‌باشد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر قلب شما خزانه‌ي بيكران عشق باشد، آن را با زندگي بياميزيد، و از خود عشق و محبت بپراكنيد. آنگاه بسيار عشق به سوي شما جريان خواهد يافت. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر عشق و شادماني را در ژرفاي دل و ذهن خود بيابيد، هرگز راهي براي گريز ندارند. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر در جستجوي عشق باشيد، مزورانه از چنگتان مي‌گريزد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، در درونِ اختلاف متولد مي‌شود. (هارديل هندريكس) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق ازدواج را خلق نمي‌كند، بلكه ازدواج آگاهانه به عشق منجر مي‌شود. (هارديل هندريكس) (http://forum.persianv.com/Author)
با بي‌صداقتي و پنهان كردن طبيعت راستين خود، نمي‌توان به عشق رسيد. (هارولد گوشنر) (http://forum.persianv.com/Author)
مي‌توانيم با درك يكديگر به هم مهر و عشق بورزيم. (هارولد گوشنر) (http://forum.persianv.com/Author)
آنچه از ما محافظت مي‌كند شرارت نيست بلكه، انسانيت و قدرت ماست براي دوست داشتن ديگران و پذيرفتن عشقي كه آنها به ما مي‌دهند. (هارولد ليون) (http://forum.persianv.com/Author)
چنانچه در جاده‌ي زندگاني، به پشت سربنگري، در خواهي يافت كه تنها لحظاتي كه به راستي زنده بوده‌اي، تنها لحظاتي است كه فعل تو برخاسته از روح عشق بوده.(هنري دارموند) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، تصور باطلي است مبني بر اين كه، اين زن با بقيه فرق دارد. (هنري لوييس منكن) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، شادي است، عشق، آزادي است. (هوشنگ ابتهاج) (http://forum.persianv.com/Author)
عشق، آغاز آدميزادي است. (هوشنگ ابتهاج) (http://forum.persianv.com/Author)
تنها زماني كوتاه در كنار يكديگر بوديم وپنداشتيم كه عشق، هزاران سال مي‌ماند. (ياكو موكي) (http://forum.persianv.com/Author)

Paradise
20-05-2011, 18:34
كار
هر روز كاري براي كسي انجام بده كه دستمزدي در قبال آن نگيري. (آلبرت شوايتزر) (http://forum.persianv.com/Author)
بسياري از كارها را در عرض يك سال مي‌توان انجام داد ولي، ما آن‌را در عرض ده سال انجام مي‌دهيم. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر در كاري شوق و اشتياق از خود نشان ندهيم، شوق ما رو به زوال مي‌گذارد. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر از خود بپرسيد، چرا من هميشه كارها را خراب مي‌كنم؟ مغز به دنبال علت رفته برنامه‌ريزي مي‌كند تا باز هم كارها را خراب كنيد. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
هر بار كاري را تكرار كنيم، آن رفتار را تقويت مي‌كنيم. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
كارها را نصفه انجام دادن، بهتر از هرگز عمل نكردن است. (استيو براون) (http://forum.persianv.com/Author)
ظاهراً سپردن كار به دست خداست و براي مَردُم دشوار، سپردن كار به دست خدا پيروي از شهود است. (اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
كار زشت، سريع‌تر از فرو ‌رفتن كارد در گوشت در صاحب خود اثر مي‌گذارد. (امام صادق) (http://forum.persianv.com/Author)
نيمي از آنچه در اين جهان انجام مي‌دهيم، آنست كه،كاري كنيم واقعيت‌ها چيزي غير از آنچه هستند جلوه كنند. (اي.آر بيدل) (http://forum.persianv.com/Author)
انجام كاري كه واقعاً از آن لذت مي‌بريد، رمز عملكرد عالي است. (برايان تريسي) (http://forum.persianv.com/Author)
يك كار خلاقانه را تمرين كنيد كه بتوانيد كارهايي را كه ديگر برايتان اهميت ندارند، رها كنيد. (برايان تريسي) (http://forum.persianv.com/Author)
قانون حذف گزينه‌ها مي‌گويد: انجام يك كار مستلزم صرف نظر از انجام كارهاي ديگر است. (برايان تريسي) (http://forum.persianv.com/Author)
امروز به كارهايي برسيدكه، شما را به زندگي ايده‌آل فردا مي‌رساند. (برايان تريسي) (http://forum.persianv.com/Author)
هميشه قبل از انجام هر كار كوچك و جزيي از خود بپرسيد، اگر اين كار اصلاً نجام نشود چه پيش خواهد آمد. (برايان تريسي) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر كسي بتواند كاري را بكند، من هم مي‌توانم. من مي‌توانم هر كاري را كه تصميم بگيرم، انجام دهم. (بن كارسون) (http://forum.persianv.com/Author)
هر وقت مي‌بينيد كاري خوب پيش مي‌رود، مي‌توانيد دو چيزديگر راهم پيدا كنيد: يك آدم يك دنده و يك احساس وظيفه. (پيتر دراكر) (http://forum.persianv.com/Author)
در هر شرايطي كه هستيد، با تمام توان و با استفاده از تمام امكانات خود كار كنيد. (تئودور روزولت) (http://forum.persianv.com/Author)
انسان‌ها چون كار بهتري سراغ ندارند، رفتار بَد از آنها سر مي‌زند. اگر راه بهتر را بدانند شايد بَدي نكنند. (جان گري) (http://forum.persianv.com/Author)
دوست دارم، هر كاري كه مي‌كنم همراه با بزرگ‌منشي و خيرخواهي باشد. (جو ويليامز) (http://forum.persianv.com/Author)
كار كردن هميشه مطلوب نيست، چيزي به عنوان بيكاري مقدس نيز وجود دارد، نوعي فرهيختگي كه اكنون به طرز وحشتناكي متروك است. (جورج مك دانلد) (http://forum.persianv.com/Author)
آيا كارهايي كه گوشه‌نشينان با نبودشان انجام مي‌دهند، از كارهاي خوب ظاهري‌اي كه ديگران انجام مي‌دهند بهتر نيست؟ (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
زنهار دست از كار بشوييد و بر آستان معبدي نشينيد و از آنان‌كه به شادي تلاش مي‌كنند، صدقه بستانيد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
كار، هنري مهم و فرو ريخته در قالب است. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
لذتي كه در كار هست، در هيچ چيز ديگر نمي‌توان يافت. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
كار است كه انسان را مي‌سازد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
اُجرتي كه از كار به دست مي‌آيد، از هر اُجرتي ارزشمند‌تر و چسبنده‌تر است. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
هرگز كاري را نپذيريد، مگر اين‌كه تجربه در آن داشته و يا در به پايان رساندنش مطمئن باشيد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
نبايد انتظار داشت از كاري كه امروز كرده‌اي همين حالا نتيجه بگيري، استقامت لازم است. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
كاري كه امروزه مي‌كني، بذري است كه فردا به بار خواهد نشست. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
كارهايي را كه به خوبي انجام مي‌دهيد، مشخص كنيد و ياد بگيريدكه، آنها را بهتر به انجام رسانيد. (دنيس.ال ستين سون) (http://forum.persianv.com/Author)
در رابطه با هر كار، تنها ملاك و معيار اين است كه: آيا براي كشورم مفيد است؟ (دوايت.دي آيزنهاور) (http://forum.persianv.com/Author)
هر انسان زنده‌اي، دايماً چيزي از وجود خود را براي فروش عرضه مي‌كند. (رابرت لويي استيونسون) (http://forum.persianv.com/Author)
تمام كارهاي بزرگ، تنها به خاطر خودشان صورت گرفته‌اند. (رابرت فراست) (http://forum.persianv.com/Author)
بهتر آن است كه از زور تلاش فرسوده گرديم تا آن‌كه، زنگار ببنديم. (ريچارد كامبرلند) (http://forum.persianv.com/Author)
تاكنون، هيچ انساني زاده نشده است كه آن قدر ابله باشد كه نتواند هيچ كاري را به خوبي انجام دهد. (ساموئل وارن) (http://forum.persianv.com/Author)
در درمان همه‌ي دردها، فقر، بيماري، افسردگي، تنها يك چيز بسيارحياتي است: عشق و كار. (شارل بودلر) (http://forum.persianv.com/Author)
كار، انسان را از سه بدبختي بزرگ رهايي مي‌دهد: ملال، شرارت و فقر. (فرانسواماري ولتر) (http://forum.persianv.com/Author)
كسب و كارت درست است، تو خودت را درست كُن، چون تو سازنده‌ي كسب و كارت هستي. (فلورانس اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
كار، با تجربه‌ي ثمرات ارزشمند و آرمانهاي گسترده، آسانتر از سازش با شكست و كنار آمدن با آرمان‌هاي كوچك و آرزوهاي حقير است. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
دنياي كسب و كار، پر از انسانهايي است شتابان كه چون خواسته‌اند از راه‌هاي بيروني مشكلاتشان را برطرف كنند، به آن روز درآمده‌اند. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
روز خود را با نوشتن فهرست كارها آغاز كنيد و با نوشتن خواسته‌ها و آرزوهايتان پايان دهيد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
هر كاري كه انجام دهيم، چه مثبت چه منفي، نتيجه‌ي آن‌را مي‌بينيم. (كارولين برايس) (http://forum.persianv.com/Author)
هستند كساني كه فكر مي‌كنند چون كاري را با حالتي جدي انجام مي‌دهند، لابد كار عاقلانه‌اي است. (گئورگ كريستف ليشتن برگ) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر كاري ارزش انجام دادن نداشته باشد، ارزش آن‌را دارد كه به توان روي آن كار كرد. (گيلبرت كث چسترتون) (http://forum.persianv.com/Author)
بازنده‌ترين افراد،آن كسي است كه، هرگز دست به هيچ كاري نمي‌زند. (لاري كيمزي) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر كاري انجام نشده، اين ماييم كه آن‌را به انجام نرسانده‌ايم. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
ارزشمندترين كاري كه در زندگي‌ام كرده‌ام، پذيرفتن مسئوليت اعمال خود بوده است، گرچه دشوار است، ولي به سختي‌اش مي‌ارزد. (لوار برتون) (http://forum.persianv.com/Author)
كارهاي ما چندان بزرگ نيستند، تنها كاري كه از ما ساخته است آن است كه، كارهاي كوچك را با عشقي بزرگ انجام دهيم. (مادر تريزا) (http://forum.persianv.com/Author)
سبو براي آب مويه مي‌كند، و آدمي براي كارِ واقعي. (مارچ پي يرس) (http://forum.persianv.com/Author)
اكنون زمان آن فرا رسيده است كه آستين‌ها را بالا بزنيم و كارهايي را كه خود را به انجام آنها مقيد مي‌دانيم، آغاز كنيم. (ماريان دبليو ادلمن) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر در كاري هستيد، به آن بچسبيد، اگر در آن نيستيد، پس بهتر است خارج نشويد. (ماما زيگلار) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر در دوران سياه بردگي، كساني‌توانسته‌اند كاري را به انجام برسانند، پس در پرتو آزادي‌هايي كه امروزه مدعي آن هستيم، عذري نداريم. (مروا كالينز) (http://forum.persianv.com/Author)
با ارزش‌ترين كار، به ثمر رساندن كاري‌ است كه كسي قدرت انجام آن‌را در تو نمي‌ديد. (والتر بگت) (http://forum.persianv.com/Author)
هرگاه بتوانيد تصور انجام كاري را داشته باشيد، به تدريج رفتار شما در آن جهت شكل مي‌گيرد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
براي انجام هر كار برجسته و موفقيت‌آميز، آرامش خيال، آشتي با خود، اعتماد به نفس، انعطاف‌پذيري، چابكي و زيركي لازم است. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
جسارت و ماجراجويي در هر كار، به ارزيابي ما از آن كار بستگي دارد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر به كار خود علاقه نداريد به فكر تغيير آن هم نيستيد، معقول آن است كه هر روز و هر لحظه بكوشيد، عشق و علاقه به همان كار قبلي را در دل بپرورانيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر كاري انجام ندهيد، حتا يك قطره عرق هم نخواهيد ريخت. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
در كسب و كار، اصل همكاري و خدمت را، مُقدم بر همه چيز بدانيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
شما هر روز وارد عرصه‌ي كار و زندگي مي‌شويد و مي‌دانيد كه رفتار و گفتار شما براي بعضي خوشايند و برخي ناخوشايند است. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
شرط ضروري براي پيشرفت در هر كار و حرفه، آن است كه شيفته‌ي آن كار شويد، سپس اين شيفتگي را عرضه كنيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
كارهاي بزرگ، از زمان هراسي ندارند. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر بر اين باوريد كه كارها درست از آب در نمي‌آيند، موانع يكي يكي در برابرتان قد علم خواهند كرد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
پرداختن به هر كاري كه به آن عشق مي‌ورزيد، اساسي‌ترين شرط گشايش دروازه‌ي فراواني نعمت در زندگي شماست. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر توانايي تجسم يا تصور ارادي خود را ناديده بگيريد و احساس كنيد كه ابداً قادر به انجام كاري نيستيد، روي تمام آمال خود خط قرمز كشيده‌ايد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر كارهايي كه بر وفق مرادتان نيست، از خود بپرسيد، چه كرده‌ام كه‌چنين شده؟ چگونه مي‌توانم خود را از اين وضع برهانم، و چه عبرتي بگيرم. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر كاري هميشه به يك شيوه انجام گيرد، پيشرفت و رشد غير ممكن خواهد بود. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
همه‌ي ما در دوران زندگي خود به كارهايي دست مي‌زنيم كه دقيقاً از آن سررشته نداريم و با اوضاع و شرايط ما منطبق است. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
مهم‌ترين كار ما ديدن چيزها در دور دست نيست، كار ما اين است كه به آنچه آشكار‌ا در پيش رو داريم بپردازيم. (وينيستون چرچيل) (http://forum.persianv.com/Author)
اكنون زمان شروع كارهايي است كه در گذشته هميشه وعده‌ي انجامش را به خود داده‌ام. (هري بلافونت) (http://forum.persianv.com/Author)
كسي كه شروع كرده، نيمي از كار را انجام داده است. (هوراس والپول) (http://forum.persianv.com/Author)

Paradise
20-05-2011, 18:35
كتاب
بدون حكومت مي‌توان زندگي كرد ولي، بدون كتاب و مطبوعات نه. (آبراهام لينكلن) (http://forum.persianv.com/Author)
كتاب‌هاي بَد، سموم فكر هستند و موجبات تباهي دماغ را فراهم مي‌كنند. (آرتو شوپهناور) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر كتابي به عقل تو حمله نكند و آن‌را تصرف ننمايد و اگر ادراك تو را براي فهم مطالب آماده ننمايد، سزاوار خواندن نيست. (آريسون سوت ماردن) (http://forum.persianv.com/Author)
انسان در كتاب از چيزهايي باخبر مي‌شود كه، ديدن خود آنها امكان‌پذير نيست، فرسنگها دور و يا قرن‌ها فاصله با ما دارد. (آناتول فرانس) (http://forum.persianv.com/Author)
انسان از كتاب چيزهايي مي‌بيند كه، چشم نمي‌تواند آنها را ببيند. (آناتول فرانس) (http://forum.persianv.com/Author)
بعد از كتب آسماني، شريف‌ترين و مفيدترين، كتاب‌هاي بيوگرافي است. (آندره موروا) (http://forum.persianv.com/Author)
دو چيز حال و روزگار مرا دگرگون كرد، يكي صداي ساز مَردي «زرپنج» نام و ديگري كتابي كه از اين مَرد به من رسيد. (ابونصر فارابي) (http://forum.persianv.com/Author)
كتاب بزرگ، كتابي است كه خواننده را، بزرگتر از آنچه هست بنمايد. (ادوارد لوروا) (http://forum.persianv.com/Author)
در اين دنيا يگانه چيزي كه مي‌تواند ما را از فراموشي نجات دهد، كتاب است. (استفان تسوايك) (http://forum.persianv.com/Author)
كتابي را اخلاقي يا غير اخلاقي ناميدن، بي‌جاست، كتاب يا خوب نوشته شده يا بَد، والسلام. (اسكار وايلد) (http://forum.persianv.com/Author)
كتاب‌ها و نوشتارهاي خود را حفظ كنيد و از آنها نگهداري نماييد، زيرا در آينده به آنها نياز پيدا خواهيد كرد. (امام صادق) (http://forum.persianv.com/Author)
كتاب، باغ و بوستان دانشمندان است. (امام علي) (http://forum.persianv.com/Author)
كتاب، غذاي روح بشر است. (امام علي) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي كه بار اول يك كتاب خوب مي‌خوانيم، مانند آن است كه با يك دوست جديد آشنا شده‌ايم، وقتي دوباره آن‌را مي‌خوانيم مانند ملاقات مجدد است. (اوليور گلداسميت) (http://forum.persianv.com/Author)
هر ورقي از كتاب كه مي‌خواني، آن‌گونه بخوان كه معني آن بداني. (ايرج ميرزا) (http://forum.persianv.com/Author)
يك داستان عاشقانه‌ي تاريخي، تنها گونه كتابي است كه در آن پاكدامني حقيقتاً ارزشمند است. (باربارا كارتلند) (http://forum.persianv.com/Author)
من براي خوبي‌هاي خود، مرهون كتابهايم هستم، من عقل و قلبم را به وسيله‌ي كتاب‌ها بال و پر مي‌دهم. (بزرگمهر حكيم) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر مادر نباشد، جسم انسان ساخته نمي‌شود و اگر كتاب نباشد، روح بشر پرورش نمي‌يابد. (پلوتارك) (http://forum.persianv.com/Author)
اسكندر، تمام كتاب‌هاي كتابخانه‌هاي ايران را غارت كرد و به يونان بُرد. (پلوتارك) (http://forum.persianv.com/Author)
پرورش فكري و روحي بشر، به كتاب مربوط مي‌شود. (پلوتارك) (http://forum.persianv.com/Author)
خواننده، خيلي به ندرت همان استفاده را از كتاب مي‌كند كه يك نويسنده از نوشته‌هاي خود كرده. (تريستان برنارد) (http://forum.persianv.com/Author)
هر آنچه انسان انجام داده، انديشيده و بوده، در كتاب‌ها نوشته و گنجانيده شده است، كتاب‌ها دارايي برگزيده بشرند. (توماس كارلايل) (http://forum.persianv.com/Author)
كتاب، گنجينه‌اي است كه جميع اطلاعات و دانايي و خلاصه تجربيات و آزمايش‌ها و گنجينه‌هاي فكري خود را در آن به وديعه مي‌گذاريم. (جان پراكهام) (http://forum.persianv.com/Author)
چون ما نمي‌توانيم كتاب را از بين ببريم، پس اين كتاب است كه ما را از بين خواهد بُرد. (جورج برنارد شاو) (http://forum.persianv.com/Author)
خيلي فرق است بين كسي كه با شوق و حرارات مي‌خواهد كتاب را مطالعه كند، با آدم خسته‌اي كه مي‌خواهد با كتاب خستگي خود را رفع كند. (چارلز ديكنز) (http://forum.persianv.com/Author)
كتاب بوستان تزييني است كه گلهاي آن از سينه‌ي بزرگان مي‌رويد، از بزرگان سخن مي‌گويد و كلام زندگان را ترجمه مي‌كند. (حافظ شيرازي) (http://forum.persianv.com/Author)
من وقتي علاقه به كتاب داشتم، پولش را نداشتم، وقتي پولش را داشتم، وقتش را نداشتم. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
من، زندگيم را، ابتدا مديون بزرگواري مادر و پدرم و سپس مديون كتاب‌هايي هستم كه مطالعه كردم. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
من هيچ وقت كتاب را براي خوابيدن مطالعه نكرده‌ام، بلكه خوابيدن را براي مطالعه گذاشته‌ام. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر پاي كتاب و مطبوعات در خانواده‌ها باز شود، مانع فساد و فحشا مي‌گردد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
من در تمام دوران زندگيم معلمي نداشتم، تنها معلم من، كتاب بود. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
كتاب، دانشگاه سياري است كه «انسان» تحويل جامعه مي‌دهد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر كسي طالب مجهول نباشد، از مطالعه‌ي هر كتابي، معلومي بر معلومات خود خواهد افزود. (حضرت محمد) (http://forum.persianv.com/Author)
هميشه دانش‌هاي خود را از برگ‌هاي طبيعت اخذ كرده و كتاب را رها نكنيد. (رابيندرانات تاگور) (http://forum.persianv.com/Author)
هر كتاب، آتشكده‌ي گيتي را روشن مي‌سازد. (رالف والدو امرسون) (http://forum.persianv.com/Author)
كتاب براي جوانان راهنمايي است كه، آنان را به سوي شرافت و فضيلت مي‌كشاند. (رزمي تايلور) (http://forum.persianv.com/Author)
چون زندگي كوتاه است، و اوقات فراغت محدود، نبايد وقت خود را در خواندن كتاب هاي بي‌ارزش و مبتذل تلف كرد. (ژان راسين) (http://forum.persianv.com/Author)
كتابي كه قابل خواندن است قابل خريدن هم مي‌باشد. (ژان راسين) (http://forum.persianv.com/Author)
كتاب خوب، به منزله‌ي بهترين دوست و مونس انسان است. (ساموئل اسمايلز) (http://forum.persianv.com/Author)
كتاب، مانند انسان تغييرپذير نيست، و هر چه از اول بوده هميشه به همان حال باقي خواهد بود. (ساموئل اسمايلز) (http://forum.persianv.com/Author)
آغوش مهربان كتاب براي استقبال ما هميشه گشوده است و در دوره جواني ما را سرگرم و مشغول مي‌سازد و در پيري دلداريمان مي‌دهد. (ساموئل اسمايلز) (http://forum.persianv.com/Author)
كتاب، از همه‌ي دوستان انسان ثابت قدم‌تر و با وفاتر و صبورتر است، هرگز در ايام بدبختي و محنت، به انسان پشت نمي‌كند. (ساموئل اسمايلز) (http://forum.persianv.com/Author)
كسي كه با كتاب سر و كار دارد، خوشبخت است مگر اين‌كه، در اين راه گمراه گردد و كتاب‌هاي بد و زيان‌آور مطالعه كند. (سرجان هرشل) (http://forum.persianv.com/Author)
گويي كتاب‌ها، اين سخنگويان خاموش و بي‌صدا، بالاترين وسيله‌ي دلداري است براي مَردُم رنجديده‌ي آزار كشيده. (سعيد نفيسي) (http://forum.persianv.com/Author)
براي يافتن حقيقتي كه گاه از يك نظر بيشتر نيست، سالها بايد رنج كشيد و كتابها خواند و گفته‌هاي مختلف را با هم سنجيد. (سعيد نفيسي) (http://forum.persianv.com/Author)
جامعه وقتي فرزانگي پيدا مي‌كند كه، كتاب در آن فراوان باشد. (سقرات) (http://forum.persianv.com/Author)
من هيچ غمي نداشته‌ام كه خواندن يك صفحه كتاب، آن‌را از بين نبرده باشد. (شارل لوييز مونتسكيو) (http://forum.persianv.com/Author)
مطالعه‌ي كتاب، يعني تبديل ساعات ملامت بار، به ساعات لذت بخش. (شارل لوييز مونتسكيو) (http://forum.persianv.com/Author)
ما نه تنها بايد كتابهاي خوب را دوست بداريم، بلكه بايد سعي كنيم كه وجو ما، خود به منزله‌ي كتاب خوبي باشد سر مشق ديگران. (فرانسوا فنلون) (http://forum.persianv.com/Author)
هر چه بيشتر كتاب بخوانيد، بيشتر از زندگي واقعي برخوردار خواهيد شد. (فرانسواماري ولتر) (http://forum.persianv.com/Author)
اوراق كتاب به منزله‌ي بالهايي هستند كه روح ما را به عالم نور پرواز مي‌دهند. (فرانسواماري ولتر) (http://forum.persianv.com/Author)
كتاب، بر عالم مدنيت فرمانروايي مي‌كند. (فرانسواماري ولتر) (http://forum.persianv.com/Author)
برخي كتب را بايد چشيد، بعضي را بايد بلعيد و قليلي را بايد جويد و هضم كرد. (فرانسيس بيكن) (http://forum.persianv.com/Author)
آنچه مَردُم را دانشمند مي‌كند، مطالبي كه مي‌خوانند نيست، بلكه جيزهايي است كه ياد مي‌گيرند. (فرانسيس بيكن) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر يك روز كتاب نداشته باشم، عشق من به جنون مُبدل خواهد شد. (فردريك كبير) (http://forum.persianv.com/Author)
كتاب، بزرگترين اختراع بشر است. (كريستوفر مارلو) (http://forum.persianv.com/Author)
در دنيا، لذتي كه با لذت مطالعه برابري كند، نيست. (لئو تولستوي) (http://forum.persianv.com/Author)
كتاب بخوانيد و به هنگام تنهايي در عبارات و معناي آن تفكر كنيد. (لرد آويبوري) (http://forum.persianv.com/Author)
كتاب خوب، روح را صيقل داده غبار ملامت را از آينه‌ي دل مي‌زدايد. (مارتين توپر) (http://forum.persianv.com/Author)
افرادي كه كتاب مي‌خوانند، با ديده تيزبين شاهين، دنيا را مي‌نگرند. (مارتين توپر) (http://forum.persianv.com/Author)
فقط كتاب‌هايي را بخوانيد كه، به شما راهِ از هم گسيختگي زنجيرهاي اسارت را مي‌آموزد. (مارتين توپر) (http://forum.persianv.com/Author)
افرادي كه با كتاب و مطالعه سر و كار ندارند، دنيا و اسرار حيات را مانند خفاشان، نيمه تاريك و نيمه روشن مي‌بينند. (مارتين توپر) (http://forum.persianv.com/Author)
كتاب خوب، بهترين رفيق است، زيرا بوقلمون صفت نيست، و هميشه رفيق است. (مارتين لوتر) (http://forum.persianv.com/Author)
كتاب‌ها بودند كه به من كمك كردند تا از باتلاق گنديده‌ي جهل بيرون بيايم و گرنه نابود مي‌شدم. (ماكسيم گوركي) (http://forum.persianv.com/Author)
براي پيدا كردن راهي از آشفتگي‌هاي پُر آشوب و رنگارنگ ايده‌ها، احساسات و حوادث، كتاب خدمت دوستانه‌اي به شما ارزاني مي‌دارد. (ماكسيم گوركي) (http://forum.persianv.com/Author)
كسي كه به كتاب و يا تحقيق علاقه‌مند است، هنگامي كه به مطالعه يا به تفكر در محتواي يك كتاب مشغول است، جهنم تنهايي برايش بهشت است. (موريس مترلينگ) (http://forum.persianv.com/Author)
بايد درهاي علم به روي همه باز باشد، هر جا مزرعه هست و هر جا آدم هست، آنجا كتاب هم باشد. (ويكتور هوگو) (http://forum.persianv.com/Author)
خوشبخت كسي كه، به يكي از اين دو چيز دسترسي دارد، كتاب‌هاي خوب يا دوستاني اهل كتاب. (ويكتور هوگو) (http://forum.persianv.com/Author)
كمال در كميت نيست، بلكه در كيفيت است. بعضي از مَردُم كتاب را با زور خود مي‌سنجند و مثل اين است كه كتاب براي ورزش بازو نوشته شده. (ويليام گراثيان) (http://forum.persianv.com/Author)
طبيعت، يگانه كتابي است كه، كليه‌ي صفحاتش پُر معني است. (يوهان ولفگانگ فن گوته) (http://forum.persianv.com/Author)

Paradise
20-05-2011, 18:36
گوناگون
چه كسي مي‌گويد كه خداوند مستقيماً و منحصراً از من پشتيباني نمي‌كند؟ (آدولف هيتلر) (http://forum.persianv.com/Author)
اي قلب من، ساعاتي كه با تو سپري مي‌شود به زنجيري از مرواريد مي‌ماند. من هر يك را مي‌شمارم، هر بار از نو از نو. (آر.سي راجرز) (http://forum.persianv.com/Author)
چه بسا نمايشنامه‌نويس ما در پرده‌ي پنجم نشان دهد كه هدفش از اين درام وحشيانه چه بوده است. (آلفرد تنيسون) (http://forum.persianv.com/Author)
پيرامون خود هر چه مي‌بينيم دگرگوني است و اضمحلال، اي تويي كه دگرگوني ناپذيري، بيا و با من بمان. (اچ اف لايت) (http://forum.persianv.com/Author)
رهاساز خود را ازآنچه مانع مي‌شود،آني بِشو كه مي‌خواهي. (ادموند اونيل) (http://forum.persianv.com/Author)
زمان مي‌پَرد، مرگ وادار مي‌كند، ناقوس فرا ‌مي‌خواند، بهشت دعوت مي‌كند و دوزخ مي‌هراساند. (ادوارد يانگ) (http://forum.persianv.com/Author)
هر بار كه به شكلي مي‌گوييم «آمين» اتفاقي مي‌افتد. (استلا تريلمان) (http://forum.persianv.com/Author)
به نظر من، محتواي ظرف اهميت دارد، نه بر چسب روي آن. (اورول اسميت) (http://forum.persianv.com/Author)
پرنده‌ها هر روز آواز مي‌خوانند و تو حتا به روي خود نياورده‌اي كه بايد روزي چهچه آنها را پاسخ دهي. (باگوان راجينيش اوشو) (http://forum.persianv.com/Author)
تا وقتي كه زنده‌ام، آماده‌ي تعارض با خويشتنم. (پابلو نرودا) (http://forum.persianv.com/Author)
همچون ابري كه هستي خويش را در باران گريسته باشد، او رنگ مي‌بازد. (پرسي بيش شلي) (http://forum.persianv.com/Author)
يكي مي‌گويد: شب فرا رسيده است و ديگري مي‌گويد: صبح در راه است. (پرمودا بترا) (http://forum.persianv.com/Author)
ضجه‌هاي بي‌پايان ويولونهاي پاييزي، قلب مرا به زخمه‌هاي ملال مسموم مي‌كنند. (پل رولن) (http://forum.persianv.com/Author)
گاهي مي‌انديشم، گاهي هستم. (پل والري) (http://forum.persianv.com/Author)
ترجيح مي‌دهم يك نفر چندين بار اثر مرا بخواند تا چندين نفر تنها يك بار آن را بخوانند. (پل والري) (http://forum.persianv.com/Author)
شكمبارگي، نوعي گريز احساس است، دال بر اين‌كه چيزي از درون ما را مي‌خورد. (پيتر دوويس) (http://forum.persianv.com/Author)
تمنا دارم اجازه بدهيد ريشم را از روي تخته‌ي اعدام بردارم، بي‌شك ريش من مرتكب خيانت به پادشاه نشده است. (توماس مور) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي شما صداي غم‌انگيز زنگ‌هايي را مي‌شنويد كه از قرباني شدن فردي به وسيله‌ي خشونت و شرارت خبر مي‌دهند، بدانيد كه آن زنگ‌ها نيز براي شما به صدا در مي‌آيد. (جان دان) (http://forum.persianv.com/Author)
بيدار شو، برخيز، و گرنه تا ابد سقوط خواهي كرد. (جان ميلتون) (http://forum.persianv.com/Author)
مرا از حكمتي كه نمي‌گريد، از آن فلسفه كه نمي‌خندد، و از آن غرور كه در برابر كودكي سر خم نمي‌كند، بر كنار داريد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
نيمي از آنچه را مي‌گويم، بي‌معني است. اما آن را بر زبان مي‌آورم تا آن نيمه‌ي ديگر را كامل كنم. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
حتا از آغاز زمان، براي فردا خورش و شراب آماده بوده است، چنان كه براي ديروز و امروزمان. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
برخي مي‌پندارند كه به آنها چشمك مي‌زنم، حال آنكه چشمانم را مي‌بندم تا ريخت‌شان را نبينم. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
زمختي بعضي‌ها بر لطافت بعضي ديگر برتري دارد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
دلبندم، مي‌خواهم برايت تنها برگ علفي باشم كه به دست باد مي‌جنبد، تا درست بنابر شور لحظه‌ها با تو سخن گويد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
شما مي‌توانيد بانگ طبل را خاموش ساخته و تارهاي چنگ را بگسليد، اما چه كسي مي‌تواند به خروس فرمان دهد كه نخواند؟ (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
برخي با گوشهايشان مي‌شنوند، برخي با شكم‌هايشان، برخي جيب‌هايشان و برخي به هيچ‌رو نمي‌شنوند. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
آواي مهر، از آسمان ترانه‌هاي ما بالاتر خواهد رفت. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
آنكه به تصاوير كوچك و نزديك خيره مي‌شود، رويت و تشخيص آنچه را كه بزرگ و دور است، دشوار خواهد يافت. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
سُفره‌هاي خنده‌هايت را باز كن، گرچه در آن اجباري جز اندوه نداشته باشي. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
بر هر كه وفا كردم، به جز بي‌وفايي نديدم. شايد وظيفه من اين است. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
چندين سال تنهايي را تجربه كردم، آرامشي بود، تجربه‌اي و موفقيتي. اما اكنون به آن رسيدم كه تنهايي فقط از آن باريتعالي است. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
نمي‌دانم چرا گروهي فقط زندگي را تا نوك بيني خود مي‌بينند. زندگي بيش از اينهاست. شيرين‌تر، زيباتر. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
آوازهايت را باز خوان، در هر جا و براي هركس كه مي‌تواني، خود را تخليه كن. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر مي‌خواهيد از امكانات منحصر به فرد خود استفاده كنيد، يك چيز را بايد كنار بگذاريد و آن همرنگي با جماعت است. (دنيس كيمبرو) (http://forum.persianv.com/Author)
پس از يك روز ابري، آسماني صاف و روشن از راه خواهد رسيد. (رابرت هريك) (http://forum.persianv.com/Author)
من بايد محكم بايستم و از تمام جنبه‌هاي اين واقعيت تلخ سخن بگويم، آيا شرارت با پوشش انسان دوستي پذيرفتن است؟ (رالف والدو امرسون) (http://forum.persianv.com/Author)
تنها يك سفر، سفري به اعماق وجود خود. (راينر ماريا ريكله) (http://forum.persianv.com/Author)
ديگران، خاطره زندگي، كار و اعمال ما را حفظ مي‌كنند. (رزار پاركنر) (http://forum.persianv.com/Author)
بال در بال، پرستو داريم كهكشاني پيداست بايد آنرا پيمود. (سهراب سپهري) (http://forum.persianv.com/Author)
چه زندگي فوق‌العاده‌اي داشتم، كاش اين را زودتر فهميده بودم. (سيدوني.گابري يل كولت) (http://forum.persianv.com/Author)
تو با خودي، چون چيزي يابي، مانند خود يابي. (عين القضات همداني) (http://forum.persianv.com/Author)
آنجا كه خشم به لطافت، غرور به فروتني، تشويش به آينده‌نگري، تفرقه به همكاري و پريشاني به آرامش تبديل مي‌گردد، آنجا انسان تنها به جمع مبدل مي‌شود. (فردريش چولمرس) (http://forum.persianv.com/Author)
شادم از ديدن شگفتاني، كه دست پروده‌ي خورشيد سوزانند: ببرها و نخل‌ها و ماران زنگي. (فردريش نيچه) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي نفر دوم باشيد، مردُم توجه چنداني به شما نمي‌كنند. من مي‌خواستم بدانم اول بودن چه مزه‌اي دارد. (فلورنس گريفيث) (http://forum.persianv.com/Author)
من در كتاب بي‌پايان اسرار طبيعت، اغلب عبارات را ناخوانا مي‌يابم. (كريستوفر مارلو) (http://forum.persianv.com/Author)
او از يك خدا هيچ چيز نمي‌خواهد، مگر وعده‌ي جاودانگي و بهشتي كه بر آن فرمانروايي كند. (كريستوفر مارلو) (http://forum.persianv.com/Author)
خدايا، تا چه حد امور اين جهان در نظرم ملامت بار، تحليل رفته، عريان و عبث جلوه مي‌كند. (كريستوفر مارلو) (http://forum.persianv.com/Author)
مصيبتي بالاتر از اين نيست كه انسان نتواند هم صحبتي بيابد، وراجي‌هاي ما علاج اين سكوت نيست بلكه، آن را سنگين‌تر مي‌كند. (كريستيان بوبين) (http://forum.persianv.com/Author)
همه چيز در مقابل چشمان ماست، زندگي گذشته، حال و آينده همچون سه‌ دختر كوچك خندان كه در جاده‌‌ي روستايي با هم راز دل مي‌گويند. (كريستيان بوبين) (http://forum.persianv.com/Author)
در كودكي تصور مي‌كردم، هر كس مي‌تواند رييس‌جمهور شود. حالا روز به روز بيشتر مطمئن مي‌شوم. (كلارنس دارو) (http://forum.persianv.com/Author)
از هر كه فربه شوي، نزار گشتن هم از وي بُود. (كيكاووس ابن اسكندر) (http://forum.persianv.com/Author)
هيچ‌گاه از من نقل قول نكنيد، زيرا آنچه مي‌گوييد چيزي است كه شما شنيده‌ايد نه چيزي كه من گفته‌ام. (لارنس فرانك) (http://forum.persianv.com/Author)
آنچه براي يكي خوراك است، براي ديگري جز زهر نيست. (لوكرتيوس) (http://forum.persianv.com/Author)
خدا را شكر كه خورشيد ناپديد شده و ديگر ناگزير نيستم برخيزم و از آن لذت ببرم. (لوگان پي ير سال اسميت) (http://forum.persianv.com/Author)
من اغلب اوقات نصايح جالبي به خودم مي‌كنم، افسوس كه صلاحيت اخلاقي انجامشان را ندارم. (ليدي مري) (http://forum.persianv.com/Author)
تا خم نشويد، كسي نمي‌تواند سوارتان شود. (مارتين لوتركينگ) (http://forum.persianv.com/Author)
آنان در وطنشان بيگانه هستند، گرچه بهترين فرزندان وطن‌اند. (ماكسيم گوركي) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي خوبم، خيلي خوبم، اما وقتي بَدَم، بهترم. (مي وست) (http://forum.persianv.com/Author)
يا برادر من باش، يا تو را مي‌كشم. (نيكلاس سباستين شانفور) (http://forum.persianv.com/Author)
فرمانرواي زيرك هنگامي كه به زيان اوست نمي‌بايد پايبند پيمان خويش باشد، و ديگر دليلي براي پايبندي به آن در ميان نيست. (نيكولا ماكياولي) (http://forum.persianv.com/Author)
غم اين خفته‌ي چند، خواب در چشم ترم مي‌شكند. (نيما يوشيج) (http://forum.persianv.com/Author)
به كجاي اين شب تيره بياويزم قباي ژنده خود را. (نيما يوشيج) (http://forum.persianv.com/Author)
الوارهاي خوب، آسان به دست نمي‌آيند، درختان ضخيم، طوفانهاي سخت‌تري را از سر گذرانده‌اند. (ويلارد ماريوت) (http://forum.persianv.com/Author)
ما، درد مي‌كشيم و به ماتم مي‌نشينيم، اما نه به هيچ اميدي. (ويليام وردزورث) (http://forum.persianv.com/Author)
ما نمي‌توانيم دوبار در يك رودخانه داخل شويم، زيرا كه مدام آب‌هاي تازه روي ما جريان مي‌يابند. (هراكليتوس) (http://forum.persianv.com/Author)
هر بار نامم را با حروف درشت امضاء مي‌كنم، سرخ مي‌شوم ولي در عين حال به‌طور غريزي كلاه از سر بر مي‌دارم. (هربرت بيربوم تري) (http://forum.persianv.com/Author)
قسمت اعظم وقت يك رييس جمهور صرف روبوسي با كساني مي‌شود كه تنها در صورت روبوسي با رييس جمهور حاضرند وظايف خود را انجام دهند. (هري ترومن) (http://forum.persianv.com/Author)
غرايز من همواره مرا به سوي مكانهاي تيره هدايت مي‌كنند، آنجا كه قهقه‌هاي دورگه، سوگندها و ناسزاهاي كثيف و غرولندهاي بي‌معنا ژرف‌تر مي‌سازد. (هنري ميلر) (http://forum.persianv.com/Author)

Paradise
20-05-2011, 18:37
محبت
محبت كردن شايد تنها راه رسيدن به عشق نباشد، اما مي‌دانم كه بهترين راه است. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
احساس و ابراز عشق و محبت، تقريباً با هر عاطفه‌ي منفي اي كه مواجه شود، آن را از بين مي‌برد. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
براي اين كه از عشق بهره‌مند شوم نياز به تلاش ندارم، بلكه هر روز به من محبت مي‌شود و لذت مي‌برم كه اين گونه ساخته شده‌ام. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
كودكان مي‌دانند كه چگونه از هر چيز تعجب كنند، و به همين جهت محبت آنها را در دل ما جا مي‌گيرد. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
همه‌ي عواطف نيرو بخش، حالت‌هايي از بيان عشق و محبت هستند. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر جميع آدميان را به چشم محبت بنگريد، همه موهبت‌ها خود به خود از پي آن خواهند آمد. (امت فاكس) (http://forum.persianv.com/Author)
تحقق كافي محبت، همه ي مشكلات را از سر راه بر مي‌دارد. (امت فاكس) (http://forum.persianv.com/Author)
هيچ مرضي نيست كه محبت كافي نتواند آن‌را شفا دهد. (امت فاكس) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي كه در آگاهي از محبت استقرار نيافته‌ايد، ساير فعاليتهاي شما كم و بيش بي‌ثمر خواهد بود. (امت فاكس) (http://forum.persianv.com/Author)
هيچ مشكلي نيست كه محبت كافي نتواند بر آن غلبه كند. (امت فاكس) (http://forum.persianv.com/Author)
در قبال ديگران احساساتي صادقانه داشته و از ابراز محبت خود به‌آنها هراسي به دل راه ندهيد، ولي جانب احتياط را نيز نگه داريد. (باني پارزلي) (http://forum.persianv.com/Author)
محبت به ديگران به ما كمك مي‌كند تا به رشد برسيم، پذيراتر شويم و به مركز وجود خود يعني قلب عشق نزديك شويم. (بنجامين شيللر) (http://forum.persianv.com/Author)
اثرات تجربه كردن عشق و محبت، به مراتب فراتر از زندگي خود ما مي‌رود. (بنجامين شيللر) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي آگاهانه از داوري كردن، از انتقاد از خود و از شك وترديد نسبت به خويشتن دست مي‌كشيم، محيط را براي محبت و عشق خود و ديگران مهيا مي‌سازيم. (بنجامين شيللر) (http://forum.persianv.com/Author)
هر كه مي‌خواهي باش، من همواره به محبت غريبه‌ها اعتماد كرده‌ام. (تنسي ويليامز) (http://forum.persianv.com/Author)
محبت كن تا قدر و منزلت خود و جايگاه حقيقي خويش را بيابي. (جابر عناصري) (http://forum.persianv.com/Author)
محبت، همين كه پژمُرد، جاي خود را به سخن خردمندانه مي‌دهد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
فرمان «همسايه‌ات را مثل خودت دوست بدار» صرفاًپيامي اخلاقي نيست، بلكه فرمان روانشناسي است. محبت زندگي‌ساز است. (جيمز لينچ) (http://forum.persianv.com/Author)
هميشه با خود بگوييد: من از دولت عشق زنده‌ام. من با قانون محبت زندگي مي‌كنم. و محبت از هم اكنون فاتح و پيروز است. (چارلز فيلمور) (http://forum.persianv.com/Author)
تنها علاج قطعي براي رستاخيز سلامت و ثروت و سعادت، به كار گرفتن قدرت شفابخش محبت، از راه بخشايش و پالايش است. (چارلز فيلمور) (http://forum.persianv.com/Author)
چرا در جستجوي محبت هستيد، خود خالق و باعث محبت باشيد. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
آنان كه محبت را از ديگران دريغ مي‌كنند، كساني هستند كه كمتر محبت ديده‌اند. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
دريغ محبت از ديگران، تنهايي و عزلت را نصيب انسان مي‌كند. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
كساني كه محبت را ارزان مي‌فروشند، عشق و صميميت را جايگزينش مي‌كنند. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
محبت تنها چيزي است كه اگر ارزان بفروشي، ارزان هم صفا و صميميت را مي‌خري. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
محبت است كه سبب صميميت و دوستي و گردآوري افراد محبت طلب در اطراف شما مي‌شود. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
محبت آغاز همه‌ي صميميت‌ها، دوستي‌ها و سرچشمه‌ي صفا و صميميت است. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
محبت، تنها حركتي است كه هر انساني كه هيچ، حيوانات هم آنرا درك و پذيرا هستند. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
از هيچ كس تقاضاي محبت نكنيد، بگذاريد محبت در وجود شما و ديگران به وجود آيد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
هزينه‌ي محبت را هر چه هست بپردازيد، ارزش آن بيش از پرداخت شماست. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
تازه كنيد محبت خويشاوندي را اگر چه به«سلامي» باشد. (حضرت محمد) (http://forum.persianv.com/Author)
محبت چيزي نيست كه بشود با پول خريد، محبت در نهاد انسانهاست. (خسرو شكيبايي) (http://forum.persianv.com/Author)
محبت چيزي است كه در نهاد هر كس نيست تا بتواند آن را ايثار كند. (خسرو سينايي) (http://forum.persianv.com/Author)
محبت اگر عشق و صميميت ايجاد نكند، مطمئن باشيد دشمني به وجود نمي‌آورد. (خسرو سينايي) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر بداني محبت چه صفا و صميميتي به وجود مي‌آورد، لحظه‌هاي زندگي خود را سرشار از آن خواهي كرد. (خسرو سينايي) (http://forum.persianv.com/Author)
كم هزينه‌ترين چيزي كه مي‌توان به هركسي هديه كرد، محبت است. (خسرو سينايي) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر محبت مي‌خواهيد، بياموزيدكه محبت كنيد. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
محبت يعني دوست‌داشتن مَردم بيش از استحاق آنها. (زيگ زيگلار) (http://forum.persianv.com/Author)
هر جا محبتي فروختند بخر، به هر قيمتي كه مي‌تواني. (سهيل محمودي) (http://forum.persianv.com/Author)
كوچكترين محبت تو، بزرگترين دوستي‌ها و همدلي‌ها را پديد مي‌آورد. (سهيل محمودي) (http://forum.persianv.com/Author)
كساني كه محبت را از ديگران دريغ مي‌كنند، خود را دور از مَردُم نگاه داشته‌اند. (سهيل محمودي) (http://forum.persianv.com/Author)
محبت به دشمنان براي سلامت معنويت نيكو است. (فلورانس اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
در بازي زندگي، محبت و نيك خواهي برهر نيرنگي پيروز مي‌شود. (فلورانس اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
محبت، انديشه‌هاي ويران كننده را از ذهن آدمي مي‌زدايد، زيرا همه چيز را به سطح تماميتي هماهنگ مي‌رساند. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر آن نيكويي والا را كه آرزومندش هستيد، به سوي زندگي خود نمي‌كشانيد، ابراز محبت را آغاز كنيد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
در محبت قدرتي است كه هماهنگي، عدالت، آرامش و صلح جهان را مي‌آفريند. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
محبت، تنها ماده‌اي است كه جسم و ذهن را از سموم ناشي از انزجار و نفرت و انتقاد و اندوه و ندامت و حسرت و نرمي مي‌پالايد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
يكي از عظيم‌ترين اسرار عشق و محبت اين است كه، بياموزيم چگونه آرمانها و انديشه‌هاي ناهما‌هنگ را از آگاهي خود بزداييم. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
بيماري حاصل تخلف از قانون محبت است. هر گاه انديشه‌اي آكنده از نفرت از سر آدمي بگذرد، سمي مهلك در تن او ايجاد و اگر خنثا نشود به مرگ منتهي مي‌شود.(کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر آن نيكويي والايي را كه آرزومندش هستيد، به سوي زندگاني خود نمي‌كشانيد، ابراز محبت را آغاز كنيد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
از طريق محبت مداوم، انسان مي‌تواند باورهاي خويش را عوض كند و يكايك ياخته‌هاي جسمش را متحول سازد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
محبت، بيش از هر فعاليت يا قدرت ذهني ديگر مي‌تواند به انسان كمك كند تا به خواستها و هدف‌هايش برسد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
محبت مدام، يكي از سريعترين راههاي غلبه بر همه‌ي مشكلات و به ميراث بردن موهبتهاي بيكران است. زيرا موهبت بيكران حق معنوي شماست. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
يكي از دلايل اعتياد، احساس حقارت و نياز محبت است. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
چگونه مي‌توان محبت ايجاد كرد؟ در سطح شخصي مي‌توان محبت را به صورت حِس تعهد، ملايمت، مهرباني و تحسين نسبت به افراد خانواده و دوستان ايجاد كرد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
محبت، صاحب همه‌ي قدرتهاست، زيرا ذهن را هماهنگ مي‌سازد، فعال كننده نيز هست. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
محبت، مفهومي دروني است، و وجود خودمان بايد سرشار از محبت باشد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
در زندگي، به پس كه مي‌نگريد مي‌بينيد، در لحظه‌هاي خطيري، كه به راستي زندگي كرده‌ايد، لحظه‌هايي هستند كه با عشق و محبت دست به كاري زده‌ايد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
روانشناسان مي‌گويند، همه نياز به محبت، قدرداني، تحسين، و تمجيد و احترام دارند و مشكلات خانوادگي ناشي از عدم محبت است. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
از آنجا كه من اين وضع را به ديده‌ي محبت مي‌نگرم، هرآنچه كه در اين مورد، به خيرو صلاح من است هم‌اكنون مرا مي‌جويد و به سويم مي‌آيد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
مانند مادري كه فرزند يگانه خود را دوست دارد، مَرد نيز بايد پرتو محبت خود را به جوانب خويش بيفشاند. (گوتاما بودا) (http://forum.persianv.com/Author)
كسي كه روحش از مهر و محبت سرشار باشد، از ديگران جز محبت و وفا نمي‌بيند. (لرد آويبوري) (http://forum.persianv.com/Author)
كساني كه كمبود محبت دارند، افرادي هستند كه اكثر در پشت ميله‌هاي زندان جاي گرفته‌اند. (محمود فرشچيان) (http://forum.persianv.com/Author)
محبت، كليد تمامي مشكلات و گشاينده تمام درهاي بسته است. (محمود فرشچيان) (http://forum.persianv.com/Author)
هركس بر تو محبت كرد، بر او محبت كن تا دنيا پُر از صفا و صميميت و دوستي شود. (محمود بهرامي) (http://forum.persianv.com/Author)
محبت را ارزان بفروش، مطمئن باش هميشه در بازار مشتري خواهد داشت. (محمود بهرامي) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر با قلبي آكنده از عشق و محبت به ديدار كسي برويد و بدون چشم داشت به او محبت بورزيد، همبستگي اعجازانگيزي خواهيد آفريد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر در جستجوي عشق و محبت باشيم، شاهد خواهيم بود كه مزورانه از چنگمان مي‌گريزد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
امتحان نهايي دين، دين‌داري نيست، محبت است. (هنري دارموند) (http://forum.persianv.com/Author)
محبت رشته‌ي زريني است كه افراد اجتماع با آن به يكديگر پيوسته مي‌شوند. (يوهان ولفگانگ فن گوته) (http://forum.persianv.com/Author)

Paradise
20-05-2011, 18:38
مرد
مَرد بي‌شهامت كسي است كه، در جايي كه بايد اعتراف كند، خاموش بنشيند. (آبراهام لينكلن) (http://forum.persianv.com/Author)
مردان بزرگ مانند عقاب هستند و آشيانه‌ي خود را روي قله‌ي بلند تنهايي مي‌سازند. (آرتو شوپهناور) (http://forum.persianv.com/Author)
مَردي كه ميل به بازيگري دارد، هميشه در كنار زنان خودش است. زن‌ها تماشاچيان خوبي هستند. (آلبر كامو) (http://forum.persianv.com/Author)
ارزش مَرد به اهميتي است كه براي خود قايل است. (آلبرت هوبارد) (http://forum.persianv.com/Author)
مرد بزرگ بودن نوعي بدبختي است، او بايد تمام عمر رنج و گرسنگي بكشد و پس از مرگش مَردم او را به همه چيز تشبيه كنند جز به خودش. (آناتول فرانس) (http://forum.persianv.com/Author)
مَرد واقعي كسي است كه براي كسب لذت اساسي، از ترس نمي‌ترسد و از آرزو گريزان است. (اپيكور) (http://forum.persianv.com/Author)
مَردان واقعي چه در وقت بدبختي و چه در هنگام خوشبختي، رفتارشان را در خانه تغيير نمي‌دهند. (ارستو) (http://forum.persianv.com/Author)
هر مرد بزرگي حواريان خاص خود را دارد، اما بدبختانه هميشه يك ضد مذهب شرح زندگي او را مي‌نويسد. (اسكار وايلد) (http://forum.persianv.com/Author)
مَردان، نمايندگان پيروزي ذهن بر اخلاق هستند. (اسكار وايلد) (http://forum.persianv.com/Author)
مَردان بلند همت، براي زمان سختي اندوخته شده‌اند. (امام علي) (http://forum.persianv.com/Author)
به عهد و پيمان مَرد بي‌دين نتوان اعتماد كرد. (امام علي) (http://forum.persianv.com/Author)
از گردش روزگار، گوهر مَردان آشكار مي‌شود. (امام علي) (http://forum.persianv.com/Author)
ناداني مَرد به عيب‌هاي خود، از بزرگترين گناهان اوست. (امام علي) (http://forum.persianv.com/Author)
مردي كه توانست از همه جهت، زن خود را اداره كند، شايسته‌ي رهبري و پيشوايي ملت خويش است. (اونوره دو بالزاك) (http://forum.persianv.com/Author)
مَرد پرهيزكار، هرگز پارسايي خود را نمي‌سنجد. (بلز پاسكال) (http://forum.persianv.com/Author)
اخلاق و عظمت مردان بزرگ از طرز رفتارشان با كوچكترها معلوم مي‌شود. (توماس كارلايل) (http://forum.persianv.com/Author)
مَرد مي‌تواند به راحتي به همسرش بگويد كه بعد از عقب‌نشيني دوباره به جانب او باز خواهد گشت. (جان گري) (http://forum.persianv.com/Author)
مَردها مي‌گويند حق دارند كه آزاد باشند. زن‌ها هم حق دارند كه بخواهند ناراحت باشند. (جان گري) (http://forum.persianv.com/Author)
نيازهاي عشقي مَرد عبارتند از: اعتماد و اطمينان، پذيرش، تحسين، تصديق و تشويق. (جان گري) (http://forum.persianv.com/Author)
مَردها معمولاً راه جنگيدن را براي مرعوب كردن زن و رسيدن به محبت دلخواه بر مي‌گزينند، در حالي كه از اعتماد رابطه‌ي زناشويي مي‌كاهد. (جان گري) (http://forum.persianv.com/Author)
يك مَرد وقتي به شش نوع مِهر و عشق اوليه‌ي نياز خانم‌ها ارزش مي‌دهد كه، شش نياز اصلي مِهر و عشق او برآورده شده باشد. (جان گري) (http://forum.persianv.com/Author)
گويي فراموش كرده‌ايم كه، قرار بر اين است كه مَردها و زن‌ها با هم تفاوت داشته باشند. (جان گري) (http://forum.persianv.com/Author)
مردان، در شرايط پيوند با همسرانشان خود را از دست مي‌دهند. (جان گري) (http://forum.persianv.com/Author)
گريز هم راهي مَردانه است، كه آنها براي اجتناب از رويارويي ممكن است به غارهاي خود پناه ببرند. (جان گري) (http://forum.persianv.com/Author)
رضايت خاطر مَردها، با توانايي آنان براي رسيدن به هدفهاي مورد نظر به دست مي‌آيد. (جان گري) (http://forum.persianv.com/Author)
مَرد خلوت گزيده، از انبوهي از مردان، توانمندتر است. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
تنها يك مَرد درست انديش اهريمن را هزاران بار بيشتر رنجه مي‌سازد، تا، ميليون‌ها باوردار كور. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
در سوگ آزاد مَرداني كه شمشير به دست با مرگ روبرو شده‌اند، جز سكوتي سرشار از سنگيني و هيبت روا نيست. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
مَرد بزرگ، دو دِل دارد، دلي كه درد مي‌كشد، و دلي كه بر درد انديشه مي‌كند. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
بياد داشته باشيد كه، تنها يك مَرد دادگر، بيش از ميليون‌ها مؤمن كور، به شيطان آسيب مي‌رساند. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
گورستان‌ها مملو از مَرداني است كه، نبودشان جبران‌ناپذير است. (چارلز ديگالي) (http://forum.persianv.com/Author)
بدون مردان بزرگ، موفقيت‌هاي بزرگ نيز مُيسر نبودند، و بزرگي مردان نيز تنها در گرو اراده و عزم آنان است. (چارلز ديگالي) (http://forum.persianv.com/Author)
نشانه‌هاي مَرد، انسانيت، گذشت و بزرگ‌منشي است. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
مَردي كه با شرف و آبرو زندگي مي‌كند، كوچكترين وحشت و ترسي از هيچ چيز و كس ندارد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
مردها سنگهايي هستند در جويبار زندگي كه بر اثر برخورد با آبها، و سنگ ها صيقلي و صاف مي‌شوند. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
مردان بزرگ، براي تحمل آلام و رنجهاي بندگان خدا خلق شده‌اند. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
تحمل و بردباري است كه مَرد را، مَرد مي‌سازد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
مَرد اگر بخواهد از آزادي خود سوء استفاده كند، چگونه چنين حقي را به زنش نمي‌دهد؟ (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
مردهايي كه در گفتگوهايشان ضمير اول شخص مفرد – من، مال من، خودم – را بيش از ديگران ارائه كرده‌اند در معرض ناراحتي‌هاي قلبي بيشتر قرار دارند. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
دردهاي بزرگ، مَردهاي بزرگ مي‌زايند و مَردهاي بزرگ نيز دردهاي بزرگ مي‌خواهند. (ژان پل سارتر) (http://forum.persianv.com/Author)
مَردها دو مزيت بزرگ بر زن‌ها دارند، نخست آن‌كه دير ازدواج مي‌كنند، و دوم آن‌كه زودتر مي‌ميرند. (ژان دوال) (http://forum.persianv.com/Author)
مَرد كامل آن است كه دشمنان از او در امان زندگي كنند، نه آن‌كه دوستان از او هراسان باشند. (سقرات) (http://forum.persianv.com/Author)
از روي سئوالهاي مَرد، بهتر از جوابهاي او مي‌توانيد درباره‌اش قضاوت كنيد. (فرانسواماري ولتر) (http://forum.persianv.com/Author)
مَرد، براي زن وسيله است، مقصود هميشه بچه است. (فردريش نيچه) (http://forum.persianv.com/Author)
مرد بايد از زن بهراسد، هنگامي كه زن عاشق است: چه آنگاه است كه زن همه چيز را فدا مي‌كند و هر چيز ديگر در نظرش بي‌ارج مي‌شود. (فردريش نيچه) (http://forum.persianv.com/Author)
مرد بايد از زن بهراسد، هنگامي كه زن بيزار است. زيرا مرد در ژرفاي روانش شرير است، حال آنكه زن اصلاً بد ذات است. (فردريش نيچه) (http://forum.persianv.com/Author)
مَرد راستين دو چيز مي‌خواهد: خطر و بازي. از اين رو زن را به مثابه‌ي خطرناك‌ترين بازيچه مي‌خواهد. (فردريش نيچه) (http://forum.persianv.com/Author)
هدف، انسانيت نيست بلكه، مَرد برتر است. (فردريش نيچه) (http://forum.persianv.com/Author)
بهترين مردان بزرگ، همواره بدترين شوهرانند. (كريستوفر مارلو) (http://forum.persianv.com/Author)
هر مَردِ گرفتاري كه نتواند همانقدر وقت صرف خانواده‌اش كند كه به يك سفر تجارتي اختصاص مي‌دهد، ‌شخص ناموفقي است. (كلارنس بيگيمان) (http://forum.persianv.com/Author)
مَرد بزرگ به خود سخت مي‌گيرد و مرد كوچك به ديگران. (كنفوسيوس) (http://forum.persianv.com/Author)
مَرد بزرگ هميشه آرام است و مَرد كوچك هميشه مضطرب. (كنفوسيوس) (http://forum.persianv.com/Author)
مَرد بزرگ از آنچه نمي‌داند سخن نمي‌گويد. (كنفوسيوس) (http://forum.persianv.com/Author)
مَرد بزرگ در جستجوي حق است و مرد پَست به دنبال منفعت. (كنفوسيوس) (http://forum.persianv.com/Author)
ايده‌آل مرد نجيب، داشتن خصال پاك است. (كنفوسيوس) (http://forum.persianv.com/Author)
مَردان بزرگ، كم مي‌گويند و بسيار مي‌كوشند. (كنفوسيوس) (http://forum.persianv.com/Author)
يك مَرد خشمگين، هميشه مملو از زهر است. (كنفوسيوس) (http://forum.persianv.com/Author)
مَرد بزرگ وقار دارد اما متكبر نيست، و مرد كوچك تكبر دارد اما وقار ندارد. (كنفوسيوس) (http://forum.persianv.com/Author)
مردِ آزاده، هميشه مي‌كوشد كه در گفتار خود آهسته و در كردار خود تند و سريع باشد. (كنفوسيوس) (http://forum.persianv.com/Author)
مَرد بزرگ، دير وعده مي‌دهد ولي، زود عمل مي‌كند. (كنفوسيوس) (http://forum.persianv.com/Author)
مَردان پليدي هستند كه اگر هيچ گونه آثار خوبي را در وجود خويش نمي‌داشتند، كم خطرتر بودند. (لاروشفوكو) (http://forum.persianv.com/Author)
مَردان با افتخار،‌گورشان قلوب نسلهاي آينده است. (لئو تولستوي) (http://forum.persianv.com/Author)
قدرت يك كشور نه به سنگرهاي يك كشور و نه به كشتي‌هاي آن، فقط به مردانش مي‌باشد. (لئو تولستوي) (http://forum.persianv.com/Author)
رنج روزگار، درون را روشن و فكر را قوي مي‌كند، سختي‌هاي بزرگ مردان بزرگ به وجود مي‌آورد. (لرد آويبوري) (http://forum.persianv.com/Author)
مردي وجود ندارد كه بيرون از حوزه‌ي تخصصي‌اش، زود باور نباشد. (لوييس بورخس) (http://forum.persianv.com/Author)
مردان بزرگ، آرام‌اند و زندگي را در آرامش مي‌بينند. (محمود فرشچيان) (http://forum.persianv.com/Author)
بسياري از مَردان، دنيا را به حيرت وا داشته‌اند ولي همسر و راننده‌ي آنها از وجودشان شگفت‌زده نشده‌اند. (ميشل ايگم سيوردو مونتني) (http://forum.persianv.com/Author)
مردان بسيار كمي در طول تاريخ مورد تحسين خدمتكارانشان بوده‌اند. (ميشل ايگم سيوردو مونتني) (http://forum.persianv.com/Author)
وظيفه‌ي اصلي يك مرد چيست؟ پاسخ خيلي كوتاه است،‌ خودش باشد. (هنريك ايبسن) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر نمي‌توانيد قهرمان باشيد، لااقل مَرد باشيد. (يوهان ولفگانگ فن گوته) (http://forum.persianv.com/Author)

Paradise
20-05-2011, 18:38
مرگ
مرگ، گوشمالي بزرگي است كه طبيعت براي مهر زندگي و يا در حقيقت براي خودپرستي كه جوهر زندگي است تعيين كرده است. (آرتو شوپهناور) (http://forum.persianv.com/Author)
مرگ، براي انسان واقعه‌اي غمبار نيست، بلكه غمبار آن چيزي است كه درون او، در زمان حياتش مي‌ميرد. (آلبرت شوايتزر) (http://forum.persianv.com/Author)
تو همان چيزي را مي‌خواهي كه همه اين روزها مي‌خواهند. مرگ را تا واپسين لحظه انكار كن. وقتي فرصت نداد خودت را با مرفين خلاص كن. (آلدوس هاكسلي) (http://forum.persianv.com/Author)
آنچه مرگش مي‌خوانند همانا درد واپسين است. (آمبروز بي يرس) (http://forum.persianv.com/Author)
تو در دنيا نيافته‌اي كه يگانه دارايي، زندگي است. كوتاه‌ترين لحظه‌ي زندگي تواناتر از مرگ است و مرگ را نفي مي‌كند. (آندره ژيد) (http://forum.persianv.com/Author)
زندگي مرضي است كه دارويش مرگ است. زمين نيز مانند ما هر روز به جستجوي خوراك است و از گوشت و خون اين مردم مي‌آشامد. (ابوالعلاء مَعري) (http://forum.persianv.com/Author)
گذشت زمان ثابت كرده كه جاي تن در خاك است، آيا مَردم از اين فرصت كوتاه استفاده مي‌كنند؟ (ابوالعلاء مَعري) (http://forum.persianv.com/Author)
به دنيا آمديم در حالتي كه قابله‌ها خندان بودند، از دنيا مي‌رويم در حالي كه در ماتم ما اشكها سرازير است. (ابوالعلاء مَعري) (http://forum.persianv.com/Author)
جهان خوردم و كارها راندم و عاقبت كارِ آدمي مَرگ است. (ابوالفضل بيهقي) (http://forum.persianv.com/Author)
من بي‌شبهه پس از مرگ گفتني‌هاي بيشتري خواهم داشت. (ادوين رابينسون) (http://forum.persianv.com/Author)
همچون خدايي كه خويشتن را در محراب خويش به قتل رسانده باشد، مرگ در برابر ديدگان ما مُرده است. (الجرنون چارلز سوينبورن) (http://forum.persianv.com/Author)
انسان راضي است به اين كه، ساعاتي طولاني براي مُردن جزيي متحمل زحمت شود، اما زنده بماند و نميرد. (برتراند راسل) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر مي‌خواهي پس از مرگ فراموش نشوي، يا چيزي بنويس كه قابل خواندن باشد، يا كاري كن كه قابل نوشتن باشد. (بنيامين فرانكلين) (http://forum.persianv.com/Author)
بر زمين ديگر پناهي باز نمي‌يابم، تا از اين مغاك، به سوي آسمانها رخت بركشم. (پابلو نرودا) (http://forum.persianv.com/Author)
چه با شكوه است مرگ، مرگ و برادر او، خواب. (پرسي بيش شلي) (http://forum.persianv.com/Author)
انسان معاصر در كام غفلت است، جوش شهرت و جوش مرگ، هر دو به هم گره خورده‌اند. (پي ير ژانژو) (http://forum.persianv.com/Author)
ما همه بر ضد درمان درد بسيج شده‌ايم، حال آن‌كه مرگ، درمان همه‌ي بيماري‌هاي ماست. (توماس براون) (http://forum.persianv.com/Author)
مرگ هر انساني مرا از صفحه‌ي گيتي محو مي‌كند، زيرا من در بشريت سهمي دارم. (جان دان) (http://forum.persianv.com/Author)
مرگ، كليد زريني است كه دروازه‌ي ابديت را مي‌گشايد. (جان ميلتون) (http://forum.persianv.com/Author)
از عجايب زندگي يكي اين است كه مرگ، درست زماني ما را در مي‌يابد كه آماده شده‌ايم تا از يك زندگي شيرين برخوردار شويم. (جورج برنارد شاو) (http://forum.persianv.com/Author)
هيچ‌گاه به فكر مرگ نباشيد، مطمئن باشيد كه مرگ در فكر شما هست. (جورج برنارد شاو) (http://forum.persianv.com/Author)
زمين كه دَم فرو بَرد، به ما «زاد» مي‌بخشد، و باز دَم كه انجام دهد، مرگ را بهره‌ي ما مي‌گرداند. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
مرگ، به پيكر كهنسال از نوزاد شيرخوار نزديك‌تر نيست، زندگي سراسر مرگ است. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
از گشودن رازهاي زندگي كه آسوده شدي، آزمند مرگ مي‌شوي، زيرا مرگ نيز رازي از رازهاي زندگي است. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
شگفتا كه از مرگ مي‌هراسيم، اما آرزوي خفتن و رؤياهاي زيبا را داريم. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
مرگ چيزي را دگرگون نمي‌كند، مگر نقاب‌هاي پوشاننده‌ي چهره‌هاي ما را. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
مرگ زير شاخه‌هاي فروشكننده از توفان، خوشتر از جان دادن بر بازوان پيري است. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
انتهاي راه «مرگ» است، تكامل در انتهاست، هيچ چيز كامل نيست، يك معادله به سه مجهول. (جيمز استفنر) (http://forum.persianv.com/Author)
مرگ، ده هزار دروازه دارد و انسان مي‌تواند از يكي از آنها خارج گردد. (جين وبستر) (http://forum.persianv.com/Author)
بخوان در گوشم آواز مرگ را كه مي‌دانم، ديگر در انديشه‌ي دنياپرستي و مال‌اندوزي نخواهم بود. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر اين راز پنهان را كه «مرگ» ناميده‌اند مي‌دانستيم، هرگز پايبند سيم و زر، و مال‌اندوزي و دنياپرستي نمي‌شديم. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
ما هم مثل هر پديده‌اي، تابع قانون، تولد، تكامل و مرگ هستيم. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
مرگ، سرپوش بلوريني است بر تمام آنچه كرده‌ايم. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
مرگ، پوششي است بر تمام كرده و ناكرده‌ها، كژي‌ها و پلشتي‌ها. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
تنها آناني شايسته‌ي زيستنند كه، از مرگ نهراسند. (داگلاس مك آرتو) (http://forum.persianv.com/Author)
تصور مرگ، تنها چيزي است كه به روح ما اعتدال مي‌بخشد، يك سالك زماني به مرگ خود مي‌انديشد كه اوضاع روشن نباشد. (دون خوان ماتيوس) (http://forum.persianv.com/Author)
حرمان ناشناخته است، عشق ناآموختني و مرگ، ناشي نشدني. (راينر ماريا ريكله) (http://forum.persianv.com/Author)
مرگ يكبار مي‌آيد، ولي ترس از آن يك عمر طول مي‌كشد. (ژان دو لابروير) (http://forum.persianv.com/Author)
مرگ، خوابي است آرام كه خيالات آشفته در آن وجود ندارد. (سقرات) (http://forum.persianv.com/Author)
از مرگ نترسيد كه تلخي آن، از ترس از آن است. (سقرات) (http://forum.persianv.com/Author)
و اگر مرگ نبود، دست ما پي چيزي مي‌گشت. (سهراب سپهري) (http://forum.persianv.com/Author)
مرگ افتخار خدايان و پستوي پُر بركت آسمان است. مرگ، ثروت تهي‌دستان و زادگاه ديرين آنان است. (شارل بودلر) (http://forum.persianv.com/Author)
بگو اي تقدير بگو! كه چنين مرگي خواهم داشت، مرگي مقدس. در اينصورت من با دستهاي خود خواهم ساخت صليبي را كه بر آن ميخكوب خواهم شد. (شاندور پتوفي) (http://forum.persianv.com/Author)
خدايا، چگونه زيستن را به من بياموز، چگونه مُردن را خود خواهم آموخت. (علي شريعتي) (http://forum.persianv.com/Author)
اكنون در بستر مرگ هستم، شايد به سوي واقعه‌ي بزرگ و خارق‌العاده‌اي مي‌روم. (فرانسوا رابله) (http://forum.persianv.com/Author)
كسي كه از مرگ مي‌ترسد، از زندگي هم مي‌ترسد. (فرانسواماري ولتر) (http://forum.persianv.com/Author)
مرگ چيزي است كه همه در جستجوي آنيم، و نيز مي‌دانم كه مرگ چيزي نيست جز دست شستن از بازي‌اي كه پيشاپيش در آن بازنده‌ايم. (فرانسيس بومانت) (http://forum.persianv.com/Author)
مرگ، خوابي است جاودانه، كم مخاطره‌تر از زاده شدن، يك خواب آرام. به دور از هر گونه بخل و حسد. (فرانسيس بومانت) (http://forum.persianv.com/Author)
طمطراق مرگ بيش از حقيقت آن مخوف است. (فرانسيس بيكن) (http://forum.persianv.com/Author)
گاهي اوقات فكر مي‌كنم درست است كه «مرگ» هم يكي از قوانين طبيعت است، اما آدم تنها در برابر اين قانون است كه احساس حقارت و كوچكي مي‌كند. (فروغ فرخزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
مرگ، هزاران دَر به زندگي دارد، و من بي‌ترديد يكي را خواهم يافت. (فيليپ مسينجر) (http://forum.persianv.com/Author)
همانگونه كه بشر، آمدنش را به اين دنيا تحمل كرد، بايد رفتنش را نيز تحمل كند. پختگي مطلب اصلي است. (كريستوفر مارلو) (http://forum.persianv.com/Author)
ترسو پيش از مرگ هزاران بار بميرد و دلير تنها يك بار طع مرگ را چشد. (كريستوفر مارلو) (http://forum.persianv.com/Author)
از زندگاني چه مي‌دانيم كه از مرگ بدانيم. (كنفوسيوس) (http://forum.persianv.com/Author)
اكنون در بستر مرگ، خدا را شكر كه خورشيد ناپديد شده و ديگر ناگزير نيستم برخيزم و از آن لذت ببرم. (لوگان پي ير سال اسميت) (http://forum.persianv.com/Author)
از صدها هزار افراد بشر، بيش از تني چند با كفن خونين به سياه چال مرگ فرو نخواهند شد. (محمد غزالي) (http://forum.persianv.com/Author)
مرگ، طبيب بازپسيني است كه هنگام عجز پزشكان از علاج، به سراغ بيمار آمده و او را بهبودي ابدي مي‌بخشد. (موريس مترلينگ) (http://forum.persianv.com/Author)
انديشه‌ي مرگ، انديشه‌ي رهايي است. (ميشل ايگم سيوردو مونتني) (http://forum.persianv.com/Author)
حقير شمرن مرگ، يكي از مهمترين راههاي خوشبختي است. (ميشل ايگم سيوردو مونتني) (http://forum.persianv.com/Author)
هرگاه مي‌انديشم از مُردن گريزي نيست، بر شولاي خود به خوابِ خوب سيري‌ناپذير خويش مي‌روم. (ميگوئل اونامونو) (http://forum.persianv.com/Author)
مرگ و جاودانگي، ياران جدايي ناپذيرند و شخصي كه صورتش در ذهن ما با صورتهاي مُردگان در مي‌آميزد، با آنكه هنوز زنده است، ولي ديگر جاوداني شده است.(ميلان كوندرا) (http://forum.persianv.com/Author)
به زودي من هم مي‌ميرم. من هم ساكت مي‌شوم. راستي، وقتي مُردَم، همسايه خواهيم شد، توي دايره المعارف شعرا. (ولاديمير ماياكوفسكي) (http://forum.persianv.com/Author)
بَدتر از مرگ چيست؟ آن‌كه بعد از آمدنش مرگ را مي‌طلبي. (ويكتور هوگو) (http://forum.persianv.com/Author)
به مرگ راضي شدن، به فتح نايل شدن است. (ويكتور هوگو) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر زندگي به طرز عادي و طبيعي سپري شود مقداري از وحشت مرگ زايل مي‌گردد، براي خوب مُردن بايد خوب زيست. (ويل دورانت) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر نگاهي بصير داشته باشيد، تشويش و نگراني، ترس از مرگ و معضلاتي كه اغلب مردم در پيچ و خم زندگي با آن مواجهند، جز خيالي باطل نخواهد بود. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
مرگ تغيير شكل است، نه تغيير ماهيت مانند جامه‌اي كهن را از تن به در كنيد و لباس نو بپوشيد، مجسم كنيد كه بدون مرگ، سياره خاك چگونه مي‌نمود. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
كسي كه از مرگ مي‌ترسد از زندگي نيز مي‌ترسد، زيرا مرگ و زندگي از يكديگر جدايي ندارند و هر دو جلوه‌ي يك حقيقت مي‌باشند. (يوهان ولفگانگ فن گوته) (http://forum.persianv.com/Author)
بشر نمي‌داند كه «ميرنده» است، و هنگامي كه مُرده است حتا نمي‌داند كه مُرده است. (يوهان ولفگانگ فن گوته) (http://forum.persianv.com/Author)
«ميرا» بودن ابتدايي‌ترين تجربه‌ي بشري است و با وجود اين، بشر هرگز نتوانسته است آن‌را بپذيرد. (يوهان ولفگانگ فن گوته) (http://forum.persianv.com/Author)

Paradise
20-05-2011, 18:39
من
من آماده‌ام كه بپذيرم «استالين» اساساً ضد اخلاق بود. (آدام بي اولام) (http://forum.persianv.com/Author)
من مسيري را مي‌روم كه خداوند به من ديكته مي‌كند و اعتماد به نفس كسي را دارم كه در خواب راه مي‌رود. (آدولف هيتلر) (http://forum.persianv.com/Author)
نوشته‌هاي من از خوشبختي‌هايم سرچشمه خواهد گرفت. (آلبر كامو) (http://forum.persianv.com/Author)
من هم زماني مي‌خواستم روشنفكر بشوم، ولي آن را بسيار دشوار يافتم. (آلبرت شوايتزر) (http://forum.persianv.com/Author)
من هرگز جز آن نيستم كه مي‌پندارم هستم و آن «من» همواره در تغيير است. (آندره ژيد) (http://forum.persianv.com/Author)
واي بر من كه ضربه‌اي مرگبار مرا از درون آماج خويش ساخته است. (آيسخولوس) (http://forum.persianv.com/Author)
اينك نزد من، جز عشق هر چه هست، نام است و بس. (ابوالعلاء مَعري) (http://forum.persianv.com/Author)
افسوس كه جسم پژمرده است، و من تمامي كتابها را خوانده‌ام. (استفن مالارمه) (http://forum.persianv.com/Author)
من تنها آدم در اين دنيا هستم كه دوست دارم عميقاً دريابم. (اسكار وايلد) (http://forum.persianv.com/Author)
من مي‌توانم در مقابل هر چيزي، جز وسوسه مقاومت كنم. (اسكار وايلد) (http://forum.persianv.com/Author)
آري، من به خود مي‌بالم، من بايد به خود ببالم، كه مي‌بينم مَردم از خدا نمي‌هراسند ولي از من وحشت دارند. (الكساندر پوپ) (http://forum.persianv.com/Author)
من كمتر از آنم كه بر زبان آري، و برتر از آنم كه در دل داري. (امام علي) (http://forum.persianv.com/Author)
من بايد آثار «روسو» را آنقدر بخوانم تا زيبايي بيانش ديگر حواسم را پرت نكند. (امانوئل كانت) (http://forum.persianv.com/Author)
من يك كوچه‌ي بُن‌بست هستم كه به جاده‌ اصلي خلاقيت متصل مي‌شود. (اولين واو) (http://forum.persianv.com/Author)
شما در خواب هم مرا به حال خود نمي‌گذاريد، هر شب در رؤيا به سراغم مي‌آييد. چرا با من چنين مي‌كنيد؟ (اونوره دو بالزاك) (http://forum.persianv.com/Author)
بهترين مخاطبان موسيقي من، كودكان و حيوانات هستند. (ايگور استراوينسكي) (http://forum.persianv.com/Author)
من كودكيِ شادي نداشتم و شعر مورد علاقه‌ام در دورانِ كودكي اين بود: خسته از زمينم و خميده زير بار گناهان. (برتراند راسل) (http://forum.persianv.com/Author)
كلمه‌ي «من» انزجار آور است. (بلز پاسكال) (http://forum.persianv.com/Author)
من، معاشران خوب و شايسته را دوست دارم و دلم مي‌خواهد بي‌مايه‌ترين شان باشم. (جاناتان سويفت) (http://forum.persianv.com/Author)
حرفه‌ي من اين است كه، وقتي ديگران حقيقت را نمي‌گويند، من بگويم. (جورج برنارد شاو) (http://forum.persianv.com/Author)
دوست من، آن «منِ» ديگرم، در خانه‌اي از سكوت زندگي مي‌كند و هميشه همان‌جا باقي مي‌ماند. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
چه توانم گفت درباره‌ي آن كسي كه از من وجهي به وام مي‌ستاند تا شمشيري بخرد و با آن بر من هجوم آورد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
من را خدا آفريد، تا خدمتگذاري باشم در عرصه‌ي هنر نقاشي. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
من، مخلوقي هستم كه براي ترقي و پيشرفت فرهنگ آفريده شده‌ام. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
ساعت‌ها تلاش من در زندگي، براي حفظ آثار و تأليفات گذشتگان بوده است. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
من، منبع اراده‌ام، اگر هر كس در دوران حيات مانند من بود، ساعتي دوام نمي‌آورد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
من، كسي نيستم، جز آنچه خدايم آفريد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
من، همه چيز خود را وقف فرهنگ و ادبيات جهان كرده‌ام و خود را اهل همه‌جا مي‌دانم. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
اين بزرگترين نقطه‌ي قدرت و ضعف من است، تنها مي‌توانم كساني را دوست بدارم كه مرا دوست مي‌دارند. (دورتي پاركر) (http://forum.persianv.com/Author)
بين نبوغ و جنون، خط باريكي وجود دارد كه من، شخصاً آن‌را پاك كرده‌ام. (ريچارد لستر) (http://forum.persianv.com/Author)
من، امپراتور روم هستم و فراتر از هر دستور و گرامري. (زيگسيموند) (http://forum.persianv.com/Author)
سال گذشته من بسيار بيمار بودم و با مرگ فاصله‌اي نداشتم، اما خدا مرا نپسنديد. به نظر او من هنوز خيلي خطرناك بودم. (ژان كوكتو) (http://forum.persianv.com/Author)
من، تنها هنگامي دست به نوشتن مي‌زنم كه به قهرمانان مخلوقم عشق بورزم. اكنون پير شده و برايم مقدور نيست. (سامرست موآم) (http://forum.persianv.com/Author)
من، اهل آتن يا يونان نيستم، بلكه شهروند جهانم. (سقرات) (http://forum.persianv.com/Author)
من، مي‌دانم كه هيچ نمي‌دانم. (سقرات) (http://forum.persianv.com/Author)
زندگي من، يك تلاش جاودانه براي به وجود آوردن دو موقعيت بوده است: جذب مردم از ترس تنها ماندن و دفع آنها از ترس بروز ملال. (سيريل ادوين جو) (http://forum.persianv.com/Author)
«برشت» تنها نويسنده‌اي است كه من ترجيح مي‌دهم شاهد اجراي نمايشنامه‌هايش باشم تا اين‌كه آنها را بخوانم. (سيمون دوبوار) (http://forum.persianv.com/Author)
چون من مي‌خواهم كه كاري بكنم، اگر خدا مرا منع كند نشنوم. (شمس تبريزي) (http://forum.persianv.com/Author)
من عادت نوشتن نداشته‌ام هرگز، سخن را چون نمي‌نويسم در من مي‌ماند و هر لحظه مرا روي دگر مي‌دهد. (شمس تبريزي) (http://forum.persianv.com/Author)
واي به حال مملكتي كه، من بزرگترين نويسنده‌اش باشم. (صادق هدايت) (http://forum.persianv.com/Author)
من، از هراسم كه آخر كلمه يا اسم بچسبد بيزارم. (صادق هدايت) (http://forum.persianv.com/Author)
من نور نيستم، درمانده‌اي هستم كه راهش را به ميان خارها گُم كرده است. (ف ك) (http://forum.persianv.com/Author)
مَن، با چنان سختي‌هايي روبرو بوده‌ام كه كمتر چيزي مي‌تواند مرا بترساند. (فئودور داستايوسكي) (http://forum.persianv.com/Author)
من، مرداني را دوست دارم كه، مَردانه رفتار كنند، قوي و كودكانه. (فرانسوا ساگان) (http://forum.persianv.com/Author)
من مي‌ميرم در حالي كه خدا را مي‌پرستم، دوستان خود را دوست دارم و نسبت به دشمنانم كينه‌اي ندارم و از زجر دادن ديگران متنفرم. (فرانسواماري ولتر) (http://forum.persianv.com/Author)
من عاشق قدرت سياسي هستم و دلم مي‌خواهد بر انسانها و امور فرمان برانم. (فرانسيس بيكن) (http://forum.persianv.com/Author)
در من شور و شوقي هست كه در ديگر ابناي بشر نيست. (فرانسيس بيكن) (http://forum.persianv.com/Author)
من براي خدمت به بشريت خلق شده‌ام و در من چنين توانايي هست كه نور حقيقت را بر تمام زواياي تاريك طبيعت بتابانم. (فرانسيس بيكن) (http://forum.persianv.com/Author)
لذت رَمگي كُهن‌تر است از لذت «من» بودن، و تا زماني كه وجدان آسوده را از آنِ رَمه بدانند، تنها وجدان ناآسوده است ك مي‌گويد: من. (فردريش نيچه) (http://forum.persianv.com/Author)
من، به آساني مي‌بخشم و هيچ كس از من تنفر ندارد، با گذشت، با ادراك، و خوش مشرب هستم و روحي وسيع و قلبي رئوف دارم. (كاترين كبير) (http://forum.persianv.com/Author)
من فرمانروايي مُستبد خواهم بود، زيرا استبداد حرفه‌ي من است و خداوند مرا خواهد بخشيد، زيرا بخشندگي حرفه‌ي اوست. (كاترين كبير) (http://forum.persianv.com/Author)
فقط شاعران مي‌توانند حرف من را بفهمند. (كارل گوستاو يونگ) (http://forum.persianv.com/Author)
من، ابداً ايوب فقيرم اما به اندازه‌ي او صبور نيستم. (كريستوفر مارلو) (http://forum.persianv.com/Author)
قوانين من در همين‌جا پاداش معتقدان آن‌را خواهد داد. (كنفوسيوس) (http://forum.persianv.com/Author)
زندان من، با آن گيوتيني كه درست مقابل ديدگانم قرار داشت، از تمامي باستيل هولناك‌تر بود. (ماركي دوساد) (http://forum.persianv.com/Author)
من تنها هستم، تمام دشمنانم مُرده‌اند، و حتا يك دشمن شخصي و قيدي هم برايم نمانده است. (مك نيل ويستلر) (http://forum.persianv.com/Author)
من، هر آنچه را كه مي‌گويم، انجام مي‌دهم، هر آنچه را كه فكر مي‌كنم، مي‌گويم و هرآنچه را كه احساس مي‌كنم، مي‌انديشم. (مهاتا گاندي) (http://forum.persianv.com/Author)
من خود را با آنچه مي‌بينم و مي‌گيرم مي‌بندم و از ساحل فراتر نمي‌روم. (ميشل ايگم سيوردو مونتني) (http://forum.persianv.com/Author)
دلدادگان من هيچ وقت به خاطر عشق من با يكديگر نزاع نمي‌كنند. (نينون دولانكلو) (http://forum.persianv.com/Author)
همان‌گونه كه با من هستي، با تو خواهم بود. (ويكتور هوگو) (http://forum.persianv.com/Author)
من هيچ نويسنده‌اي را مانند، همينگوي نمي‌شناسم كه در وجود او زندگي و ادبيات به اين‌گونه تنگاتنگ عجين شده باشد. (ويل دورانت) (http://forum.persianv.com/Author)
من مَرد مهلك و خطرناكي هستم و برانگيزاندن عشقي رقت بار در ديگران تقدير من است. (ويليام مك پيس) (http://forum.persianv.com/Author)
من مي‌توانم يأس خودم را تاب بياورم ولي، نمي‌توانم اميد ديگري را تحمل كنم. (ويليام والش) (http://forum.persianv.com/Author)
من، مي‌خواستم به آنچه در درون من است جان بخشم. ولي اين كار چرا اين همه سخت بود. (هرمان هسه) (http://forum.persianv.com/Author)
من به اندازه‌اي منزوي هستم كه، به راحتي جاي خود را با يك ماهي كوچك قرمز در تُنگ آب عوض كنم. (هكتورهيو مانرو) (http://forum.persianv.com/Author)
مي‌توان گفت كه من خندان به دنيا آمده‌ام، حتا در تشييع جنازه هم مي‌خندم. (هنري ميلر) (http://forum.persianv.com/Author)
من اگر در جواني آثار «رَمبو» را خوانده بودم، هرگز جرأت نمي‌كردم يك سطر هم بنويسم، گاهي بي‌سوادي سعادتي است. (هنري ميلر) (http://forum.persianv.com/Author)
من هرگز شاعري مثل «رمبو» نخواهم شد، اما تخيل مرزهاي بيكراني دارد كه بايد به آن رسيد. (هنري ميلر) (http://forum.persianv.com/Author)
من در دنياي خودم، خدا هستم و به سان خدا نسبت به تقدير خود بي‌اعتنا. (هنري ميلر) (http://forum.persianv.com/Author)
من از همه‌ي ادبيات انگليسي، به استثناي نوشته‌هاي «لوييس كارول» نفرت دارم. (هنري ميلر) (http://forum.persianv.com/Author)
«رمبو» يگانه نويسنده‌اي است كه من بر نبوغش رشك مي‌برم. (هنري ميلر) (http://forum.persianv.com/Author)

Paradise
20-05-2011, 18:40
موسيقي
در موسيقي، فقط جوهر زندگي و اصل وقايع منعكس است نه خود وقايع. (آرتو شوپهناور) (http://forum.persianv.com/Author)
اثر موسيقي از هنرهاي ديگر نافذتر و قويتر است، زيرا هنرهاي ديگر با سايه‌ي اشياء سر و كار دارند و موسيقي با خود آن‌ها. (آرتو شوپهناور) (http://forum.persianv.com/Author)
موسيقي، صداي خداست. (ابو علي سينا) (http://forum.persianv.com/Author)
موسيقي اگر درست به كار رَوَد، مي‌تواند زيبايي را در رؤياي روح جايگزين كند. (افلاتون) (http://forum.persianv.com/Author)
موسيقي مي‌تواند، رنج را به آرامش تبديل كند. (الكساندر پوپ) (http://forum.persianv.com/Author)
در موسيقي اصيل، ما مجهز به هفت دستگاه كامل هستيم كه هر دستگاه خود زباني است گويا براي بيان لحظات پيچيده و روحي، عاطفي و معنوي انسان. (ايرج بسطامي) (http://forum.persianv.com/Author)
موسيقي اقيانوس بي‌كراني است كه هر كس با كشتي ممارست، تلاش، تعهد و تخصص مي‌تواند بر بلندترين امواج آن صعود كند. (ايرج بسطامي) (http://forum.persianv.com/Author)
موسيقي اصيل ما مصداق اين مَثَل است: از دل برود هر آنچه از ديده رَوَد. (ايرج بسطامي) (http://forum.persianv.com/Author)
من خود را پرچمدار موسيقي اصيل ايراني مي‌دانم و به اين مي‌انديشم كه اين پرچم را در جوامع هنري جهان به اهتزاز درآوردم. (ايرج بسطامي) (http://forum.persianv.com/Author)
اصيل بودن موسيقي، و مردمي بودن آن پيوند عميق با تار و پود زندگي و خواسته‌ها و غمها و شادي‌هاي عامه دارد. (ايرج بسطامي) (http://forum.persianv.com/Author)
اجراي يك قطعه موسيقي را نمي‌توان باز آفريد، آنچه دوباره اجرا مي‌شود، كار متفاوتي است. (ايو كولو) (http://forum.persianv.com/Author)
همواره مي‌توان نكته‌اي تازه در موسيقي يافت. همواره كشف كرد. هرگز آن لحظه وجود ندارد كه بگويي: بله، همين است. (ايو كولو) (http://forum.persianv.com/Author)
صميمي‌ترين، باصفاترين و همراه‌ترين همراه، ساز من است. پس موسيقي هميشه همراه من است. (توحيد فهمي) (http://forum.persianv.com/Author)
ساز، زندگي من است، مونس تنهايي و روزهاي بي‌كسي. (توحيد فهمي) (http://forum.persianv.com/Author)
تنها موسيقي بود كه توانست تنهايي مرا پُر كند و گرنه، غم لحظه‌اي رهايم نمي‌كرد. (توحيد فهمي) (http://forum.persianv.com/Author)
بدون موسيقي من خود را هيچ مي‌پندارم. (توحيد فهمي) (http://forum.persianv.com/Author)
موسيقي، زبان نوشته‌هاست. (توماس كارلايل) (http://forum.persianv.com/Author)
موسيقي، نيكوترين چيزي است كه انسان‌هاي فاني مي‌شناسند، و تمامي بهشت براي ما، فروتر از آن است. (جوزف اديسون) (http://forum.persianv.com/Author)
من امروز به موسيقي اجازه مي‌دهم كه به من درس بياموزد و نرمي و ملايمت به رفتارم بدهد. (جوليا كامرون) (http://forum.persianv.com/Author)
جان موسيقي از روح فر آمده و پندار آن، از دل. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
كشش‌هاي غمناك موسيقي، در ما زنده كننده‌ي يادمان‌هاي سوگ آورند و كشش‌هاي آرامش، شادي‌ها را به يادمان مي‌آورند. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
زخمه‌ي تارها مايه‌ي آن مي‌گردند كه از مرگ دلبندان‌مان گريسته، يا از آرامشي كه خداوند ما را بخشيده، لبخند به لب آوريم. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
زماني كه خداوند آدمي را آفريد، موسيقي را چون زباني جدا از زبان‌هاي ديگر به او بخشيد. و انسان نخستين شكوه آن را در بيان‌ها سرود. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
خيزابه‌هاي موسيقي است كه نيازمند آموختنش هستيم. چيزها همواره مي‌آيند و مي‌روند. شاعران بايد به دريا گوش سپارند. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
موسيقي زبان روح است و آهنگش به نسيم خوشي مي‌ماند كه تارها از مهر به لرزه در مي‌آورد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
انگشتان نرم موسيقي كه بر در احساسات‌مان خورد، در ما ياد چيزهايي را زنده مي‌كند كه زماني دراز در ژرفاي نهان گذشته‌هامان غنوده بوده‌اند. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
اوه، دوستان، موسيقي اين است. زيرا من آن را از ميان آه‌هاي دلبرم شنيدم و از ميان واژه‌هايش كه با لباني نيمه بسته ادا شده بودند. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
اي موسيقي، در ژرفاي توست كه ما، دلها و جان‌هامان را گرو نهاده‌ايم. تو ما را آموخته‌اي كه با گوشهامان ببينيم و با دلهامان بشنويم. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
موسيقي، دلهاي شاهان را بيرون آورد و ايشان را از تخت‌هايشان پايين كشيد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
بهترين چاشني براي هر هنري، موسيقي است. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
موسيقي عاشيقي قديمي‌ترين و عميق‌ترين منبع موسيقي آذري است كه با ساز «قوپوز» اجرا مي‌شود. (حسين حميدي) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر موسيقي چاشني زندگي نشود، نيمي از عمر آدمي به فنا رفته است. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر مطالعه را غذاي روح و تغذيه را تقويت جسم بدانيم، موسيقي چاشني و مكمل آنهاست. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
تغذيه انسان را تقويت و رُشد مي‌دهد، دانش شناخت، و موسيقي روح را تقويت مي‌كند. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
موسيقي، مكمل تمام خواسته‌ها در زندگي است. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
كتاب غذاي روح و موسيقي چاشني آن است. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
در اجراي موسيقي، هر كس وظيفه‌اي دارد، از موسيقيدان گرفته تا بعد، متأسفانه در ايران اين‌گونه عمل نمي‌شود و مسايلي آزاردهنده ذهن هنرمند را مشغول مي‌كند.(حسين عليزاده) (http://forum.persianv.com/Author)
در موسيقي يك رويكرد، وجه صوري و ظاهري را در بر مي‌گيرد، در اين شكل كه بيشتر شعار زدگي و تظاهر موج مي‌زند، تمايل به عامه پسندي و هنرِ توده نمايان است.(حسين عليزاده) (http://forum.persianv.com/Author)
در موسيقي من گرايشهاي مختلفي را دنبال كرده‌ام و در يك دوره حتا چندين اثر موسيقي «سازي» ارائه دادم. (حسين عليزاده) (http://forum.persianv.com/Author)
نقاشي سبب شده كه من به موسيقي روي آورم و اكنون موسيقي است كه مرا در هنر نقاشي تقويت مي‌كند. (حسين كاشيان) (http://forum.persianv.com/Author)
موسيقي نياز وجود بشر است، بدون موسيقي حيات ما بي‌ارزش است. (خسرو سينايي) (http://forum.persianv.com/Author)
آشنايي و شناخت موسيقي سبب شد كه من هنر فيلم‌سازي را آگاهانه‌تر انجام دهم. (خسرو سينايي) (http://forum.persianv.com/Author)
من موسيقي ايران را نه در جايي از جهان شنيده و نه ديده‌ام. (رابيندرانات تاگور) (http://forum.persianv.com/Author)
آنچه بيش از هر چيز مرا در موسيقي متأثر كرد، آوازهاي مادربزرگم بود كه در كودكي برايم زمزمه مي‌كرد. (رسول نجفيان) (http://forum.persianv.com/Author)
من ميان نغمه‌ي موسيقي و داستان‌هاي رنگارنگ اين مرز و بوم بزرگ شده‌ام. (رسول نجفيان) (http://forum.persianv.com/Author)
موسيقي، ابتدا و انتهاي زبان است. همان گونه كه احساسات ابتدا و انتهاي عقل و افسانه ابتدا و انتهاي تاريخ است. (ريشارد واگنر) (http://forum.persianv.com/Author)
موسيقي، روح را از زندان تن آزاد مي‌كند و انجام كارهاي شگفت را ممكن و آسان مي‌سازد. (فلورانس اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
در همه‌ي عالم، نظم و هماهنگي موسيقي وجود دارد. (فيثاغورث) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر گوش دادن به موسيقي و يا سخنراني‌هايي درباره‌ي موضوعات فرهنگي برايتان الهام‌بخش باشد، بشنويد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
موسيقي، از بزرگترين سرگرمي‌ها و مجبوب‌ترين امور نزد من است. (كلينت ايست وود) (http://forum.persianv.com/Author)
در مورد مشروعيت موسيقي شك و ترديد داريم. در تلويزيون از نشان دادن ساز پرهيز مي‌كنيم، اما به وسيله‌ي همين رسانه نشان چهره ماندگار به اهل موسيقي اعطا مي‌كنيم. (كيهان كلهر) (http://forum.persianv.com/Author)
عده‌اي مي‌گويند موسيقي ايراني فاقد كاركرد اجتماعي است، شايد درست به نظر آيد. چرا كه عنصر بيان در هنرهاي ديگر وجه مشخص‌تر و گوياتري دارد. (كيهان كلهر) (http://forum.persianv.com/Author)
در هيچ كجا شما شاهد ارتباط مستقيم موسيقي كلاسيك هر كشور با مسايل اجتماعي روزمره نيستيد. در ايران مضامين اجتماعي به خوبي با موسيقي ايراني در پاره‌اي موارد پيوند دارد. (كيهان كلهر) (http://forum.persianv.com/Author)
در موسيقي ايراني وقتي دو يا چند نفر با هم به اجرا مي‌پردازند، با توجه به سيستم اجراي اين موسيقي، بايد يك كشش و ارتباط عاطفي صورت گيرد تا موسيقي معنا يابد.(كيهان كلهر) (http://forum.persianv.com/Author)
در دوران مشروطه، موسيقيدانان، حضور اجتماعي خود را اثبات كردند. تأثير و تبلور، حركت اجتماعي موسيقي به گونه‌اي بوده است كه منجر به تبعيد و انزواي عارف قزويني شود. (كيهان كلهر) (http://forum.persianv.com/Author)
شنيدن اثر موسيقي بزرگان و تماشاي آثار نقاشي هنرمندان، پل‌هاي اين جهاني ماست به سوي دوستداران ما. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
موسيقي مي‌تواند ما را از دام‌هاي لفظي كه براي خود آفريده‌ايم رها سازد و به عمق، يعني جايي از سطوح آگاهي كه بي‌كلامي است برساند. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
همه‌ي ما هفت نُت موسيقي را مي‌شناسيم، اما خوب است كه شما نُت‌هاي ديگري را براي خودتان پيدا كنيد. (لوييس آرمسترانگ) (http://forum.persianv.com/Author)
همه‌ي موسيقي‌ها مردمي است، تاكنون نشنيده‌ام اسبي آواز بخواند. (لوييس آرمسترانگ) (http://forum.persianv.com/Author)
موسيقي در طول تاريخ، همواره جزيي از اجزاي شكل دهنده دو هنر سينما و تئاتر بوده است. (محسن شهرنازدار) (http://forum.persianv.com/Author)
موسيقي در سينما و تئاتر يك صداي فراموش شده است. (محسن شهرنازدار) (http://forum.persianv.com/Author)
فضاي موسيقي ايران از زماني شكل گرفت كه نوازندگان موسيقي سنتي با خط و مباني موسيقي آشنا شدند و به آكادمي‌هاي موسيقي راه پيدا كردند. (محسن كرامتي) (http://forum.persianv.com/Author)
موسيقي ايراني اگر در يك خانواده فرهيخته و فرهنگي از بدو تولد، حضور داشته باشد، فرد به دليل شناخت و ارتباط، موضع ديگري نسبت به موسيقي ارايه مي‌كند.(محمدرضا شجريان) (http://forum.persianv.com/Author)
موسيقي بي‌ترديد پديده‌اي است اجتماعي، از اجتماع تأثير مي‌پذيرد و بر روي اجتماع اثر مي‌گذارد. (محمدرضا شجريان) (http://forum.persianv.com/Author)
مجموعه موسيقي كه فردي مي‌سازد، از اوضاع اجتماعي و زماني، خواسته يا ناخواسته تأثير مي‌گيرد. (مسعود شناسا) (http://forum.persianv.com/Author)
موسيقي است كه بايد توانا و قدرتمند باشد و بدون كلام حرفش را بزند و آنقدر جذبه و توانايي داشته باشد كه شنونده را جذب كند. (مسعود شناسا) (http://forum.persianv.com/Author)
موسيقي آذربايجان امروزه هم‌سطح آمريكا و اروپا در جهان مطرح است و در بخش حماسي در جايگاه فراتري از آنها قرار دارد. (مهلت مسلم اف) (http://forum.persianv.com/Author)
موسيقي، بيان حرف‌هايي است كه نه مي‌توان گفت، نه مي‌توان نگفت. (ويكتور هوگو) (http://forum.persianv.com/Author)
انرژي موسيقي از طريق شما به خارج از وجودتان جريان مي‌يابد و هر آينه به آن دلبسته شويد، بازنده خواهيد بود. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
در سمفوني طبيعت، تنها هر بار از يك نت مي‌توان لذت برد. دلبستگي به هر يك از اين نت‌ها وجو ندارد. چرا كه بطور مدام نواخته مي‌شود. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
موسيقي نوعي انرژي است كه از طريق نُت در شما ساري و جاري مي‌شود. شما نمي‌توانيد منتظر باشيد كه همه‌ي نُت‌ها نواخته شود و آنگاه از آنها لذت ببريد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)

Paradise
20-05-2011, 18:40
موفقيت
همواره به خاطر داشته باش، كه براي موفقيت، بيش از هر چيز، به اراده و تصميم نياز داري. (آبراهام لينكلن) (http://forum.persianv.com/Author)
اولين بخش از موفقيت با سماجت دست به كار شدن است و دومين بخش از موفقيت با سماجت به كار ادامه دادن است. (آريسون سوت ماردن) (http://forum.persianv.com/Author)
بهترين ابزار موفقيت و پيروزي، داشتن اطلاعات صحيح است. (آلبر كامو) (http://forum.persianv.com/Author)
آرامش و اطمينان، بهترين موفقيت است. (آلفرد اوستن) (http://forum.persianv.com/Author)
راز موفقيت اين است، هدفي را بي‌وقفه دنبال كنيد. (آنا پاولوفا) (http://forum.persianv.com/Author)
تفاوت موفقيت و شكست در اتفاقاتي كه مي‌افتد نيست، بلكه، تعبير ما از اين اتفاقات و عكس‌العمل ما در برابر حوادث است كه اين تفاوت را ايجاد مي‌كند. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
آن‌گونه رفتار كنيد كه گويي به موفقيت خود اطمينان داريد و پُر از انرژي هستيد و براي ايجاد روحيه وانمود كنيد كه به هدف رسيده‌ايد. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت يك امر اتفاقي نيست و فرق آنها كه به نتايج مثبت مي‌رسند و آنها كه نمي‌رسند، شبيه نوعي طاس ريختن است. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
همه‌ي ما داراي سيستم عصبي مشابهي بوده و قادر هستيم حالتهاي رواني هر شخصي را دارا باشيم و اعمال فيزيكي او را انجام و او به هر چه رسيده نايل شويم. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت، تصميم گرفتن به اين كه هرگز به كمتر از آنچه مي‌توان بود، قناعت نكردن است. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
علت گريز موفقيت از افراد اين است كه بيشتر آنان در گذشته بهره‌ي كمي از موفقيت داشته‌اند. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
براي موفقيت، بايد روحيه‌ي مصمم داشته باشيد. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
راه موفقيت، هميشه در دست ساختمان است. موفقيت رفتن است نه به نقطه‌ي پايان رسيدن. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر فكر كنيد كاري با موفقيت توام است، نيرويي در اين جهت ايجاد مي‌گردد و نتيجه مثبت خواهد شد. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
يكي از رموز موفقيت سئوال‌هاي مناسب پرسيدن است. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت يعني هر كاري كه دلتان مي‌خواهد، در هر زمان و با كمك هر كسي و هر اندازه كه دلتان مي‌خواهد انجام دهيد. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
انسان‌هاي موفق، به موفقيت خود در زمينه‌ي مورد علاقه‌شان اطمينان دارند. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر آدمي ترسو، بي‌حوصله، افسرده و يا عصبي باشيد، هرگز قادر نخواهيد بود به موفقيت دست پيدا كنيد. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت از آن كسي است كه: فعاليت خود را بر روي خواسته متمركز كند، بداند هر چيز برايش چه معني دارد و براي رسيدن به نتيجه‌ي دلخواه چه بايد بكند. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
بايد سطح فكر خود را بالاتر بريم تا به سطحي بالاتر از موقعيت فردي و حرفه‌اي دست يابيم. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر موفقيت بطلبيد اما اوضاع را براي شكست آماده كنيد، دچار همان وضعي خواهيد شد كه، آن را تدارك ديده‌ايد. (اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
براي موفقيت، هر كاري را بازي پنداشته پيش برويد. زيرا به محض اين كه كاري دشوار بنمايد به اين معناست كه در حال پيشرفت هستيم. (اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
براي هر موفقيت، مي‌بايد قيمتي پرداخت. (اندرو جكسون) (http://forum.persianv.com/Author)
تنها چيزي كه موفقيت‌هاي ما را محدود مي‌سازد، تفكري است كه به ما مي‌گويد: نمي‌تواني موفق شوي. (اندرو ماتيوس) (http://forum.persianv.com/Author)
هرگاه به توانايي خود براي موفقيت شك كرديد، به موانعي فكر كنيد كه ديگران به آنها چيره شده‌اند. (اندرو ماتيوس) (http://forum.persianv.com/Author)
بدترين چيز درباره‌ي موفقيت، آن است كه، مجبوري هميشه فردي موفق باشي. (ايروينگ برلين) (http://forum.persianv.com/Author)
زود به رختخواب رفتن و زود از خواب برخاستن، يكي از رموز موفقيت است. (برايان تريسي) (http://forum.persianv.com/Author)
يادگيري مداوم، حداقل شرط لازم براي موفقيت در هر زمينه‌اي است كه در آن فعاليت مي‌كنيد. هر روز چيز جديدي بياموزيد. (برايان تريسي) (http://forum.persianv.com/Author)
در جايي كه كار مي‌كنيد، به سخت‌كوش‌ترين فرد معروف باشيد، اين كار موفقيت شما را تضمين مي‌كند. (برايان تريسي) (http://forum.persianv.com/Author)
داشتن هدف روشن و از پيش تعيين شده، براي پيشرفت و موفقيت مطلقاً ضروري است. (برايان تريسي) (http://forum.persianv.com/Author)
مي‌توانيد بزرگي و عظمت موفقيت‌هايتان را، با بزرگي موانعي كه از سر مي‌گذارنيد، بسنجيد. (بوكرت واشينگتن) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت امري نسبي است و هرگز تعريفي به خود نمي‌پذيرد. (بوكرت واشينگتن) (http://forum.persianv.com/Author)
فصل شكست، بهترين زمان براي كاشتن بذر موفقيت است. (پاراما هانسايوگاناندا) (http://forum.persianv.com/Author)
مشكلات خود را بر ماسه‌ها بنويسيد و موفقيت‌هايتان را بر مرمر. (پرمودا بترا) (http://forum.persianv.com/Author)
در پشت همه‌ي موفقيتهاي فعلي من، قدرتي است كه از درون من سرچشمه مي‌گيرد. نيرويي است كه در همه‌ي ما هست. (ت ترنر) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت آن است كه، از آنچه سهم توست، نهايت استفاده را بكني. (تاي بويد) (http://forum.persianv.com/Author)
راه دست‌يابي به موفقيت، مضاعف كردن ميزان شكست‌هاست. (توماس جي واتسون) (http://forum.persianv.com/Author)
هر فردي كه با ايمان كامل در جهت تحقق ايده‌آل خويش تلاش كند، به گونه‌ي غير منتظره شاهد موفقيت را در آغوش خواهد كشيد. (ثارو) (http://forum.persianv.com/Author)
چند تغيير كوچك اما مهم در نحوه تفكرمان مي‌تواند راه موفقيت شخصي بيشتري را هموار كند. (جان گري) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت شخصي از درون ايجاد مي‌شود. موقعي حاصل مي‌شود كه شما واقعاً درباره‌ي گذشته و حال و آينده احساس خوبي داشته باشيد. (جان گري) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي شما توجه خود را به موفقيت بيروني معطوف مي‌كنيد، سريعتر به مقصد مي‌رسيد، اما خويشتن خودتان را از دست مي‌دهيد. (جان گري) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت شخصي، يعني به دست آوردن آنچه مي‌خواهيد و قدرداني كردن براي آنچه داريد. (جان گري) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت بيروني و موفقيت دروني، هر دو لازمند تا ما را به تعادل برسانند. (جان گري) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت بيروني، احساسات ما را متجلي مي‌سازد. (جان گري) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت خدا را با موفقيت ديگران پيوند دهيد تا، آنان شما را به جلو رانند و موجب حداكثر ترقي شما شوند. (جوزف مك كلندون) (http://forum.persianv.com/Author)
بهترين و مطمئن‌ترين ابزار ممكن، به جهت نيل به موفقيت در زندگي، تصوير ذهني مثبت از خويشتن است. (جويس برادرز) (http://forum.persianv.com/Author)
چه بسيار مرداني كه موفقيتشان را مديون همسر اول خود و همسر دوم خود را مديون موفقيت خويشند. (جيم باكوس) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت، وقتي مي‌تواند داراي ارج باشد كه در رابطه با اجتماع و اشخاص، مؤثر واقع شود. (جيمز آلن) (http://forum.persianv.com/Author)
افراد موفق بايد از استعدادهايشان استفاده نمايند. رمز موفقيت شناخت استعداد است و هر كس داور عملكرد خود است. (جيمز آلن) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت، سبقت گرفتن انسان از افراد هم سطح را گويند، به دست آوردن چيزي كه اراده مي‌كنيم. (جيمز آلن) (http://forum.persianv.com/Author)
هيچ چيز به اندازه‌ي موفقيت، گستاخ نيست، مگر كساني كه مورد علاقه و توجه آن هستند. (جيمز پلانشه) (http://forum.persianv.com/Author)
تجربه نشان مي‌دهد كه در موفقيت، شوق و حرارت بيش از قابليت اثر دارد. برنده كسي است كه با جان و دل كار مي‌كند. (چارلز باكستون) (http://forum.persianv.com/Author)
رمز موفقيت، تلاش بيشتر و صبر فراوان است. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
هيچ موفقيتي بدون تلاش به دست نيامده است. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
رمز موفقيت را از مردان موفقي كه انديشه‌هاي خود را برايتان نگاشته‌اند جويا شويد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
براي رسيدن به موفقيت، بهتر است مدتي هم روي افراد موفق بررسي كرده و از راه و روش و موفقيتشان الگو برداري كنيم. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر مي‌خواهيد موفقيت نصيب شما شود، هرگز دنبال آن نرويد بلكه، تلاشتان را بيشتر كنيد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
تمام موفقيت شما مديون تلاش و پشتكارتان است. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت از آن كسي است كه خواسته‌هاي خود را در راه هدفش نثار كند. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
تلاش انسان‌هاي موفق، پروانه‌ي ورودشان به همه‌جا است. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
تلاش و كوشش، كليد موفقيت توست. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
كليد موفقيت، در اعتماد به نفس است. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
پافشاري در كارها و اين كه افراد موفق چه كرده‌اند كه شما نمي‌توانيد بكنيد، بهترين راه براي موفقيت است. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
بزرگترين راه براي موفقيت، استقامت، بردباري و هدفمند بودن است. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
عنوان «موفقيت» خيلي كسان را به نابودي كشانده است. (حسين كاشيان) (http://forum.persianv.com/Author)
بيشتر افرادي كه موفقيت نصيبشان شده، مصايب فراواني را متحمل شده‌اند. (خسرو شكيبايي) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت نصيب كسي نمي‌شود، مگر اين كه، خود بخواهد و تلاش كند تا آن را به دست آورد. (خسرو سينايي) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت وقتي نصيب تو مي‌شود كه، تلاش و پشتكار داشته باشي. (خسرو سينايي) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت، نتيجه‌ي تلاش است. (خسرو سينايي) (http://forum.persianv.com/Author)
از ميان هدفهايتان، آن را برگزينيد كه اميد بيشتري به موفقيتش داريد. (دانيل بارتهايم) (http://forum.persianv.com/Author)
علاقه به كار و نداشتن تضاد، يك دِله بودن و به دنبال كارهاي متعدد نرفتن، چهار عامل مهم و اساسي در جهت نيل به موفقيت است. (دانيل بارتهايم) (http://forum.persianv.com/Author)
در جستجوي عواملي باشيد كه تاكنون موجب موفقيت شما شده‌اند. (دنيس دادمن) (http://forum.persianv.com/Author)
هرگز به موفقيت حقيقي دست نخواهي يافت، مگر آن‌كه، به آنچه انجام مي‌دهي، عشق بورزي. (ديل كارنگي) (http://forum.persianv.com/Author)
چنانچه خواهان موفقيت هستي، به نقاط قوت خويش نظر داشته باش. (ديل كارنگي) (http://forum.persianv.com/Author)
راه حقيقي موفقيت در هر رشته اين است كه، خود را در آن رشته به مرحله‌ي استادي برسانيد. (ديل كارنگي) (http://forum.persianv.com/Author)
اعتماد به نفس، نخستين راز موفقيت است. (رالف والدو امرسون) (http://forum.persianv.com/Author)
تعداد افرادي كه در راه دستيابي به موفقيت جان از كف داده‌اند، نسبت به اهميت جهان و مواهب مادي قابل توجيه نيست. (روديارد كپلينگ) (http://forum.persianv.com/Author)
امروز من درنگ مي‌كنم تا از موفقيت خود لذت ببرم. با خود محتاطانه و سنجيده رفتار مي‌كنم، زيرا مي‌دانم به همان اندازه كه پيروز هستم، آسيب‌پذير نيز مي‌باشم. (روديارد كپلينگ) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر چه يك شبه به موفقيت رسيدم اما، همين شب سي‌سال به درازا كشيد. (ري كراك) (http://forum.persianv.com/Author)
كسي موفق است كه راز موفقيت ديگران را به ارزان‌ترين قيمت خريداري كند. (ريچارد بندلر) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت جاده‌اي است كه هر كس خودش بايد آن را هموار سازد. (ريچارد بندلر) (http://forum.persianv.com/Author)
هر موفقيتي در دنيا تنها يك كليد طلايي دارد، تفكر. اما همين كليد طلايي از روي يك قالب كاملاً ابتدايي ساخته مي‌شود، ديدن. ديدني همراه با تعقل. (ريچارد بندلر) (http://forum.persianv.com/Author)
اساس و زير بناي موفقيت شش چيز است: درستي، صداقت، منش، ايمان، عشق و وفاداري. (زيگ زيگلار) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر در اين جهان به دنبال موفقيت و زندگي بهتر هستيد حقيقت آن است كه بايد مسئوليت اعمال خويش را به عهده گيريد. (ستمن گراهام) (http://forum.persianv.com/Author)
تلاش به اضافه‌ي صبر و بردباري مساوي است با موفقيت. (سهيل محمودي) (http://forum.persianv.com/Author)
نخستين گام براي كسب موفقيت اين است كه از آنچه كه هستيد شادمان باشيد. (فلورانس اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
چه بسيارند مردان موفقي كه دليل موفقيت آنها، اعتقاد همسرانشان به آنها بوده است. (فلورانس اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
نخستين گام براي كسب موفقيت، اين است كه از آنچه هستيد شادمان باشيد. (فلورانس اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
انسان، ابتدا، شكست يا موفقيت، غم يا شادي خود را در صحنه‌ي خيال مي‌بيند، آنگاه برايش يكي عينيت پيدا مي‌كند. (فلورانس اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
براي موفقيت در هر كار، هنر، تجارت يا هر حرفه‌اي، بايد مدام آن را چون هدفي در برابر چشم خود ثابت نگاه داريد. (فلورانس اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
توازن و تعادل و هماهنگي، كليد‌هاي موفقيت و سعادت هستند. (فلورانس اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
ميزان موفقيت و سعادت هر كس، بستگي مستقيم به ميزان تعادل و توازن او دارد. (فلورانس اسكاول شين) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت، پيدا كردن مقام و احراز آن است. (فيليپ بروكس) (http://forum.persianv.com/Author)
از انديشه‌ها و آرزوهاي ديگران، براي موفقيت خود كمك بگيريد. (کاترين پاندر) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت يك چيز است: زندگي را به دلخواه خود بگذرانيد. (كريستوفر مورلي) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت، تنها يك چيز است و آن اين‌كه: زندگي را به دلخواه خود بگذرانيد. (كريستوفر مورلي) (http://forum.persianv.com/Author)
هر بحران ممكن است در جهت مثبت يا منفي حركت كند، اين وظيفه‌ي شماست كه بحران را به موفقيت تبديل كنيد. (كيموو چونگ) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت، يك نتيجه است نه يك هدف. (گوستاو فلوبر) (http://forum.persianv.com/Author)
هر موفقيت تازه‌اي، مقتضيات پيچيده خودش را به همراه دارد. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
قدم اول براي رسيدن به موفقيت آن است كه، نسبت به نعمت‌هاي موجود شكرگزار باشيم. (لئو بوسكاليا) (http://forum.persianv.com/Author)
من براي موفقيت دعا نمي‌كنم، بلكه ايمان راسخ را طلب مي‌كنم. (مادر تريزا) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت، تركيبي است از توده‌ي تشخيص و ابتكار عمل، كاري سخت و هدفمند. (مارگارت تاچر) (http://forum.persianv.com/Author)
در پس هر موفقيت به ظاهر يك شبه، بيست سال تلاش و زحمت وجود داشته است. (ماكسول مالتز) (http://forum.persianv.com/Author)
تصوير ذهني، مخرج مشترك، و يا به عبارتي تعيين كننده‌ي تمامي نمونه‌هاي ناكامي و موفقيت‌هاست. (ماكسول مالتز) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت يعني: نيل رضايت بخش به «هدف». (ماكسول مالتز) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت همراه با حيثيت‌طلبي، به عصبيت، ناكامي، محروميت و ناخشنودي مي‌انجامد. (ماكسول مالتز) (http://forum.persianv.com/Author)
هر گاه ديديد كسي به موفقيتي رسيده است كه شما نرسيده‌ايد، بدانيد كه او كارهايي كرده است كه شما نكرده‌ايد. (مالكوم ايكس) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت، مجموعه‌اي است از تلاش‌هاي كوچك روزانه. (مامي مك كالو) (http://forum.persianv.com/Author)
براي موفقيت ابتدا بايد هر محدوديتي را از زندگي خود برداريم، و سپس به اين فكر باشيم كه: اگر شخصي قادر است كاري را انجام دهد، ما نيز مي‌توانيم. (مايكل بولداك) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت يك تصادف نيست، بلكه حاصل تلاش مداوم در راستاي رسيدن به هدف است. (مايكل بولداك) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي شما از روي افراد موفقي الگو برداري كنيد، متوجه خواهيد شد كه آنها هرگز اعتقادي به شكست نداشته‌اند و همين راهي براي موفقيت شماست. (مايكل بولداك) (http://forum.persianv.com/Author)
راز موفقيت، اجتناب از سئوالهاي منفي و پرسيدن سئوالهاي نيروبخش است، كسي كه سئوالهاي صحيح مي‌پرسد، غير ممكن است شكست بخورد. (مايكل بولداك) (http://forum.persianv.com/Author)
آنچه برنده‌ها را از بازنده‌ها متمايز مي‌سازد، ميزان تحريك‌پذيري و تحرك آنان و اشتياقي است كه آنان را به سوي موفقيت سوق مي‌دهد. (مايكل بولداك) (http://forum.persianv.com/Author)
سئوالها، قدرتمندترين ابزار رسيدن به موفقيت هستند. لازمه‌ي هر موفقيت در زندگي، در ابتدا حداقل يك سئوال خوب است. (مايكل بولداك) (http://forum.persianv.com/Author)
تمام چهره‌هاي موفق، داراي انگيزه و اشتياقي هستند كه آنان را به سمت موفقيت سوق مي‌دهد. (مايكل بولداك) (http://forum.persianv.com/Author)
اين منشي ديوان قضا، گاهي فرمان موفقيت را به پيشاني طفلي كودن مي‌چسباند و گاهي سند ادبار و فلاكت را در دست علامه‌ي دهر مي‌گذارد. (محمد مسعود) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت در زندگي، مرهون اراده است نه مغز. (محمداقبال لاهوري) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت از آن كسي است كه هنوز خود را موفق نمي‌داند. (محمود بهرامي) (http://forum.persianv.com/Author)
نقطه‌ي شروع هر موفقيت، وجود يك نظريه يا نقطه نظر است كه اين نيز ناشي از تصور مي‌شود. (ناپلئون هيل) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت را به معيار ماديات اندازه نمي‌گيرند، معيار موفقيت، رضايت، خوشبختي و سلامت است كه از روند زندگي هر انساني بر مي‌آيد. (نلسون باس ول) (http://forum.persianv.com/Author)
احمقانه است كسي موفقيت‌هايش را تمام و كمال محصول خودش بداند. همواره دست‌ها، قلب‌ها و افكار بسياري، در آن سهيم هستند. (والت ديسني) (http://forum.persianv.com/Author)
همه چيز فرمانبردار موفقيت است، حتا دستور زبان. (ويكتور هوگو) (http://forum.persianv.com/Author)
به منظور نيل به موفقيت، مي‌بايست به آنچه كه مي‌كني آگاه باشي، به آن عشق بورزي، و مهم‌تر از همه، به آن ايمان داشته باشي. (ويل راجرز) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت آن است كه، پس از آن كه ديگران وا دادند، تو تسليم نشوي. (ويليام فدر) (http://forum.persianv.com/Author)
آسانسوري كه بتواند شما را به بالاترين طبقه موفقيت برساند، از كار افتاده است و شما ناگزيريد كه راهروي موفقيت را پله پله رويد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت و شادكامي، جرياني است كه سرچشمه‌اش در قلب شماست و مي‌تواند همواره بجوشد و زندگي را به كامتان شيرين كند. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
براي موفقيت در زندگي، ابتدا بر ترس و ترديد و دودلي غلبه كنيد و آنگاه نرم و سبك به هدف‌هاي خود بچسبيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
مهمترين عامل تعيين كننده‌ي موفقيت و شادماني، اعتقادي است كه به خويشتن خويش داريم. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
افرادي كه در زندگي به موفقيتهاي مهمي دست يافته‌اند، صبورانه و هماهنگ، جريان رودخانه‌ي زندگي را دنبال كرده و با كسي سرشاخ نشده‌اند. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت در واقع ثمره‌ي «قضاوت صحيح» است. قضاوت صحيح ناشي از تجربه و تجربه غالباً ثمره‌ي «قضاوت غلط» است. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
شما هرگز نمي‌توانيد به سوي موفقيت گام برداريد، مگر اين كه آمادگي شكست را نيز در خود سراغ داشته باشيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
موفقيت، زماني به دست مي‌آيد كه با اطمينان و عزم راسخ در جهت تحقق آرزوهاي خود گام برداريم و زندگي خود را آن‌گونه كه مايليم بسازيم. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
من هرگز بر اين باور نيستم كه آدمهاي سخت‌كوش و آنان كه تمام كارها را به درستي اجرا مي‌كنند، حتماً به ثروت و موفقيت دست مي‌يابند. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
دويدن در پي موفقيت، به فشردن آب در دست مي‌ماند، هر چه بيشتر آن را بفشاريد، آب كمتري در دستتان خواهد ماند. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
مهم‌ترين عامل تعيين كننده‌ي موفقيت و شادماني در زندگي، اعتقادي است كه به خويشتن داريم. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
مردماني موفق هستند كه به هر چه دست بزنند، به درآمد سرشار، دوستان فراوان و كامياب دست مي‌يابند. چرا كه اينان موفقيت را در باطن دارند. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
نمي‌توانم فرمول موفقيت را به شما بدهم اما مي‌توانم فرمول شكست را برايتان بنويسم، بكوشيد همه را راضي كنيد. (هربرت باياداسوپ) (http://forum.persianv.com/Author)
گرد هم آمدن شروع است، با هم ماندن پيشرفت، همكاري موفقيت. (هنري فورد) (http://forum.persianv.com/Author)

Paradise
20-05-2011, 18:41
هدف
آنان كه پيوسته در تلاشند تا به اهداف بالاتري دست يابند، عموماً انگيزه‌اي جز كمبود ندارند. (آبراهام مزلو) (http://forum.persianv.com/Author)
در دنياي ما، به جاي، تفرقه بينداز و حكومت كن، بايد گفت: هدف را مشخص كن و به خودت روحيه بده. (آدر لورد) (http://forum.persianv.com/Author)
رسيدن به هدف به وسيله‌ي يك مغز مثبت و آفريننده حتمي است، مغناطيسي كه هدف را جذب مي‌كند، مغز خود انسان است. (آريسون سوت ماردن) (http://forum.persianv.com/Author)
تعيين هدف، پايه‌ي همه‌ي موفقيت‌هاي زندگي و اولين قدم براي تبديل ذهنيت‌ها به عينيت‌هاست. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
هدفهاي شما سبب مي‌شود خود را پُر تحرك احساس كنيد و از هر چه در قلمرو نفوذ شماست بهره‌برداري كنيد. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
پس از تعيين هدف، بايد بلافاصله برنامه‌اي ريخت و تلاش و كوششي بي‌وقفه و شديد را براي رسيدن به آن هدف آغاز كرد. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
هرگز هدفي را كنار مگذاريد مگر اين‌كه، عمل مثبتي را در جهت رسيدن به آن انجام داده باشيد. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
هدفهاي ما، هر چه كه باشند، بر نحوه‌ي زندگي ما مؤثرند. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
داشتن جهت و هدف در زندگي، مهم‌تر از دستاوردهاي فردي است. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
هدف‌ها، رؤياهايي هستند كه بايد در زمان معيني عملي شوند. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
شور و هيجان شما، ناشي از هدف‌هاي زندگيتان است. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
پس از آنكه هدفهاي بزرگي را براي خود در نظر گرفتيم، ممكن است نيل به آنها محال جلوه كند، ولي نكته مهم در هدفگذاري و اهداف بزرگ است. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
هدف‌هاي ما، طرح و نقشه‌اي كلي است كه انديشه‌مان را هدايت مي‌كند. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر قلباً و واقعاً معتقد نباشيد كه مي‌توانيد به هدف برسيد، از همان اول به كار خود لطمه زده‌ايد. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
تداخل هدفها را ايجاد كنيد، تصور چيز خوبي كه به دست آورديد با تصور آنچه كه مي‌خواهيد به دست آوريد. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
رسيدن به هدفها، به خودي خود باعث خوشبختي دراز مدت نمي‌شود، بلكه از طريق تعقيب هدف، شخصيت شما ساخته مي‌شود. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
هدف‌ها و برنامه‌هايتان را به صورت مثبت بيان كنيد. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
براي رسيدن به هدف، ناچار بايد موانعي را از سر راه خود برداريد، و اين كار به شما احساس عميق و پايدار از كمال و موقعيت مي‌دهد. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر هدف‌هاي كوچكي داشته باشيد، هرگز آن شور و هيجان را كه بايد، در خود نداريد. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
همين كه خود را ملزم كنيد كه به هدف معيني برسيد، آن، خود به خود رُخ مي‌نمايد. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
رسيدن به يك هدف، هيچ ارزشي نخواهد داشت، مگر اين كه پيش از رسيدن به آن، هدف‌هاي تازه‌تر و بزرگتري را در نظر گرفته باشيد. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
براي رسيدن به اهداف، اولين قدم آن است كه هدفي بزرگ، الهام‌بخش‌تر و شورآفرين‌تر داشته باشيد. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
تنها هدف نيست كه داراي اهميت است، بلكه شيريني‌هاي زندگي در راه رسيدن به هدف نصيبتان مي‌شود نيز، به همان اندازه مهم است. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
باران رحمت هميشه مي‌بارد، اما آيا انگشتانه‌اي در زير باران مي‌گذاريد يا بشكه‌اي عظيم؟ هدف‌هاي شما پاسخ اين سخن است. (آنتوني رابينز) (http://forum.persianv.com/Author)
يك چيز مي‌تواند همه چيز را دگرگون كند، انتخاب هدف و چسبيدن به آن. (اسكات رويد) (http://forum.persianv.com/Author)
سه چيزِ لازم براي رسيدن به يك هدف با ارزش عبارت است از: كار، استقامت و عقل سليم. (توماس اديسون) (http://forum.persianv.com/Author)
انسانِ بدون هدف،‌ كشتي‌اي است كه سُكان نداشته باشد. (توماس كارلايل) (http://forum.persianv.com/Author)
مهم آن است كه هدفمند باشيد، نه آنكه، اندر فوايد هدفمندي در زندگي سخن برانيد. (جفري.ف آبرت) (http://forum.persianv.com/Author)
هر كسي به خاطر هدف خويش هوشمند است. (جورج هربرت) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر هدف مذهب است، اگر ميهن دوستي به سودجويي خدمت مي‌كند، و اگر آموزش و پرورش براي ترفيع دنبال مي‌شود، ترجيح مي‌دهم يك بي‌ايمان بي‌وطن و نادان باشم.(جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
مشكلي كه در رسيدن به هدف خويش با آن روبرو مي‌شويم، كوتاهترين راه به سوي هدف است. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
رنجي را كه در راه رسيدن به هدف مي‌كشيم، نزديك‌ترين راه رسيدن ما به آن است. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
هيچ‌كس بي‌هدف قدم به اين دنيا نگذاشته است، هر كس مي‌تواند زندگي را براي ديگران آسان كند. (چارلز ديكنز) (http://forum.persianv.com/Author)
زندگي هدف است، بدون هدف تير در تاريكي رها كردن است. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
براي رسيدن به هدف، اراده و توان و صبر نياز است. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
همچون نردباني كه بالا مي‌رويد، هدف خود را نيز آنگونه تعقيب كنيد، به محض رسيدن به هدف، هدف بعدي را تعقيب كنيد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر در مورد هدفي كه داريد سمات كنيد، حتماً به آن خواهيد رسيد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
آنچه در دنيا مشاهده مي‌كنيد، از آن من و شماست. هدف ما هر كدام باشد و مصمم در آن باشيم، به هدف رسيده‌ايم. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر اهدافي مطمئن و حساب شده داشته باشيم، حتماً به آن خواهيم رسيد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
دسترسي به اهداف هيچ چيز نيست، همان‌گونه كه همه‌ي مردم موفق به آن رسيده‌اند. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر هدفي را تعقيب مي‌كنيد، بدانيد كه به آن خواهيد رسيد، بي‌هدفي است كه انسان را به نيستي و خواري مي‌كشاند. (حسين كاشيان) (http://forum.persianv.com/Author)
اهداف شما، سرنوشت شما را رَقم مي‌زند، پس هدفمند زندگي كنيد. (خسرو سينايي) (http://forum.persianv.com/Author)
تعقيب اهدافتان، زندگي شما را پي‌ريزي مي‌كند. (خسرو سينايي) (http://forum.persianv.com/Author)
طرح‌هاي كوچك را كنار بگذاريد و طرح‌هاي بزرگ را در نظر بگيريد و هدف خود را بالا ببريد. (دانيل بارتهايم) (http://forum.persianv.com/Author)
نيروهايي هستند كه ما را از اهدافمان دور مي‌كنند، البته نيروي دستيابي به هدف سر جاي خود باقي است. ولي، ما از آن به زيان خود استفاده مي‌كنيم. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
رهنمايي‌هاي درون شما بهترين بازخوردهاي شمايند و هر چه به آنها قدر بگذاريد، براي رسيدن به هدف توانمندتريد. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
هدف اصلي خود را در نظر بگيريد و از هدف‌هاي كُلي بگذريد، هر چه بيشتر هدف خود را مشخص كنيد بهتر است. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
هدف هر آفريننده‌اي اثبات وجود خويش است. (سنت توماس آكيناس) (http://forum.persianv.com/Author)
توسن خيال، كمتر ترا به هدف‌هايت راه مي‌برد، از وسوسه‌هاي گهگاه در گذر. (كاتلين اوبراين) (http://forum.persianv.com/Author)
هوس‌هاي ناپايدار را قرباني كن به پاي هدفهاي بلند، و اين قرباني تو را منفعت رساند و آنگاه تو، به خويشتن افتخار خواهي كرد. (كارن استيونسن) (http://forum.persianv.com/Author)
به هدف خويش بي‌هراس دست برآور، هر چند بعيد نمايد. و پيروزي چون فرا چنگ آمد، به شگفتي اندر مشو. (كولين مك كارتي كوينتوس) (http://forum.persianv.com/Author)
گاهي به خود مي‌گويم: هدف من چيست؟ براي چه زنده‌ام؟ و هميشه هم مي‌توانم دليلي پيدا كنم. (لو آلن جونز) (http://forum.persianv.com/Author)
تنها گنجي كه ارزش جستجو كردن دارد، هدف است. (لويي پاستور) (http://forum.persianv.com/Author)
بايد هدف‌هاي جديدي براي زندگي خود تدبير كنيم، به جستجوي معنا برويم، هويت‌هاي تازه‌اي پيدا كنيم. (ماري كوري) (http://forum.persianv.com/Author)
گام به راه زندگي بگذاري اگر به جستجوي هدف، تا نيابي از پاي ننشيني. (مري كارول سويشمن) (http://forum.persianv.com/Author)
بلند نظر باشيد و هدف‌هاي بزرگ تعيين كنيد. (ميكله ميكل آنژ) (http://forum.persianv.com/Author)
نبايد به كسي اجازه دهيد كه دلسردتان كند و يا از شور اشتياق‌تان نسبت به هدفي كه دنبال مي‌كنيد بكاهد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
تمام هدف‌هاي خود را در چهارچوب يگانگي ارزيابي كنيد، هر گام در طول مسير و هر روز از زندگيتان،‌ ضمن تجربه بخشي از كليتي است كه زندگي نام دارد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر به خاطر حرف ديگران از دنبال كردن اهداف خود عقب‌نشيني مي‌كنيد، به آنها مي‌گوييد: براي من نظر شما درباره‌ي زندگي مهمتر است. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
بيشتر مردم اهدافي را بر مي‌گزينند و آن را ارزشمندترين جزء زندگي خود مي‌شمارند و در نتيجه از بهره‌برداري از حال غافل مي‌مانند. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
هر گامي در جهت به دست آوردن اهداف بر مي‌داريد، ارزشي برابر با خود هدف دارد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي اهداف خود را به خاطر ديگران رها مي‌كنيد، به گونه اي ضمني به آنها مي‌گوييد من براي جلب رضايت شما مي‌كوشم تا آنچه از دستم برآيد انجام دهم. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
آناني كه براي اهداف بالاتري در تلاشند، و آنچه آنان را به جانفشاني وا مي‌دارد اين انگيزه است كه داشته‌هايشان در حال حاضر كافي نيست. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
هرگز اهداف كوچك انتخاب نكنيد و يا حقير و كوچك نينديشيد، شما تجلي الهي خدا هستيد و از اين جهت به نيرويي كه معجزه‌ها را مي‌آفريند مرتبط و متصل‌ايد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
نرم و سبك به هدف‌هاي خود بچسبيد و انتظار هم نداشته باشيد كه فرد ديگري نيز در مقام و موقعيت كنوني شما باشد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
باور كنيد كه سفر و هدف يكسان است. سفر زندگي هرگز پايان نمي‌يابد و شما هرگز به يك هدف نهايي دست نمي‌يابيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر صرفاً اهدافي را براي خود تعيين كنيد و سپس با سخت‌كوشي به آن دست يابيد، آنچه نصيبتان شده، جانفشاني بوده است. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
هدفتان را با مشورت نداي درون تعيين كنيد و بگذاريد تا تصوير آن بر پهنه‌ي ضمير درونتان نقش بندد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر به هدف خود ايمان داشته باشيد، فرصت‌ها در برابرتان رژه خواهند رفت. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
حركت كردن در مسير هدفها و برخورد با موانع موجب نيرومنديتان مي‌شود. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي هدفتان را با مشورت نداي درون تعيين كنيد، ناخودآگاه در جهت آرزوهايتان كشيده مي‌شويد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)

Paradise
20-05-2011, 18:42
هستي
شرق، بيشتر به هستي ازلي گرايش دارد تا شناخت عيني. (آرتور كوستلر) (http://forum.persianv.com/Author)
مراقبه تسليم است نه تقاضا. مراقبه تحميل كردن مسير خود به هستي نيست، آرام گرفتن در مسيري است كه هستي مي‌خواهد در آن باشي. (باگوان راجينيش اوشو) (http://forum.persianv.com/Author)
هستي همواره در پي جبران نيكي‌هاي توست. هر چه به هستي ببخشي، هزاران برابرش را به تو باز مي‌گرداند. (باگوان راجينيش اوشو) (http://forum.persianv.com/Author)
هستي، تو را اينگونه كه هستي مي‌خواهد، اينگونه كه هستي به تو نياز دارد و گرنه كس ديگري را به وجود مي‌آورد. (باگوان راجينيش اوشو) (http://forum.persianv.com/Author)
يا چنان باش كه هستي، يا چنان كه مي‌نمايي. (بايزيد بسطامي) (http://forum.persianv.com/Author)
به آنچه به واقع هستي توجه كن، نه به آنچه براي ديگران بايد باشيد. (جرالد كوري) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر در ژرفاي هستي‌ام كهكشاني نباشد، چگونه مي‌توانم آن را ديده و باز شناسم؟ (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
دلبندم، تو مي‌تواني كاري كني كه من، بر بخش درخشان‌تر و روشن‌تري از هستي‌ام دست يابم. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر بنا باشد هستي ما دگرگون شود، مي‌بايست چهره‌ي زيباتري پيدا كند، و اگر بنا باشد از ميان برود، مي‌بايست با انگاره‌ي والاتري باز گردد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر هستي بر نيستي برتر نمي‌بود نمي‌بايست چيزي به وجود آيد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
در دل هر چيز و در ژرفاي هستي، نيرويي يافت مي‌شود كه چيزهايي را مي‌بيند و مي‌شنود كه ما هنوز توان دريافت آنها را نداريم. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
زندگي مي‌كنم كه شگفتي‌هاي هستي خويش را در هر دَمي از زمان گواه بوده و آشكار سازم. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر هستي‌مان بخوابد، مي‌بايست رؤياي بيداري بهتري را ببيند. چرا كه هر دوباره زاده شدني، بر بزرگي ما مي‌افزايد. (جيران خليل جيران) (http://forum.persianv.com/Author)
به جز قادر توانا، كسي را توان تغيير در نظام نيست و اگر چنين مي‌بود، نظام هستي بر هم مي‌خورد. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
شاكر باشيم خدايي را كه بر ما هستي ارزاني داشت و اميد حيات بر وجود ما همراه كرد. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
تو كسي نيستي كه بتواني عالم هستي را تغيير دهي، پس خود را تغيير ده و صميميت و صفا را، انسانيت و بقا را سرلوحه حيات خود كن. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
چه زيباست كه خود باشي و نه ديگري، برخي مي‌خواهند نه آن باشي كه هستي، پس خود باش و ديگري هم آن باشد كه هست. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
تو آن هستي كه مي‌بيني، تلاش مكن تا تغيير در شكل ظاهري خود به وجود آوري، چرا كه اگر قرار بود آن مي‌ساختند كه تو مي‌خواستي. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
خداوند ترا خلق كرد تا در اين نظام مؤثر و مفيد واقع شوي نه اين كه بيايي و بروي. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
شاكر باش بر آن قادر متعال كه بر تو هستي بخشيده و نيازهاي حيات تو را تأمين نموده. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
هرگز مخواه كه ديگري باشي، تو اين هستي كه هستي. خود بودن بهتر از ديگر بودن است. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
نظام هستي چه ما بخواهيم و چه نخواهيم به كار خود مي‌پردازد و من و شما هرگز قادر به تغيير در آن نيستيم، پس بهتر كه به كار خود مشغول باشيم. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
خود را با جهان هستي هماهنگ و همنوا كن، تا بداني اين عالم چگونه ترا همراهي خواهد كرد. (خسرو شكيبايي) (http://forum.persianv.com/Author)
جهان هستي مملو از نعمات بي‌كران الهي است، بخواهيد تا به دست آوريد. (خسرو سينايي) (http://forum.persianv.com/Author)
ميدان انرژي و دانش مربوط به عالم هستي هرگز از متحول ساختن خود باز نمي‌ايستد و هر لحظه نو «نوار» مي‌شود. (ديپاک چوپرا) (http://forum.persianv.com/Author)
آن باش كه هستي، و آن شو كه توان بودنت هست. (رابرت لويي استيونسون) (http://forum.persianv.com/Author)
همه‌ هستي من وقف اين است كه، قلمرو محدود وجود خود را به صورت شاهكاري هنري درآورم. در حال ساختن جهاني ديگر هستم. (ژان تومر) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر مي‌خواهي هستي را بشناسي، خود را بشناس. (سقرات) (http://forum.persianv.com/Author)
همه‌ي هستي من آيه‌ي تاريكي است، كه تو را در خود تكرار كنان، به سحرگاه شكفتنها و رستنهاي ابدي خواهد بود. (فروغ فرخزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
مغروران، فروتني را به من آموختند، بي‌قراران صبوري را، بدكاران درستي و سرانجام نوادري كه روحي بي‌آلايش دارند، معماهاي مريي و نامريي هستي را. (كريستيان بوبين) (http://forum.persianv.com/Author)
نظم، زندگي و روان، هستي واقعي ما هستند. ماده، تنها جلدي است كه پيوندش با روح ناشناخته است و حضورش سد و مانع. (لرد دو بوفون) (http://forum.persianv.com/Author)
آنچه در جهان هستي شاهد و ناظر آن مي‌باشي همانگونه هست و باقي خواهد بود و اين ما هستيم كه آن را رها كرده و مي‌رويم. (محمود بهرامي) (http://forum.persianv.com/Author)
آيا مي‌داني كه براي چه هستي؟ و آمدن تو در اين عالم چه سودي براي خالق داشته؟ پس در اين چند صبا، صميميت، انسانيت و محبت را فراموش مكن. (محمود بهرامي) (http://forum.persianv.com/Author)
در دنيا، يعني در هستي، ‌هيچ چيزي نيست نخواهد شد. (موريس مترلينگ) (http://forum.persianv.com/Author)
زندگي در يك دنيا بي‌روح و كم‌عمق است و حيات و هستي عالم و آدم ابعاد ديگري هم دارد. (نيكولاي بردياف) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي با نظام هستي همگام مي‌شويد، آنچنان با شما همپا و در مسير راستين زندگي شتاب خواهد داد كه هيچ چيز نمي‌تواند ذره‌اي از اين جوش و خروش بكاهد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
عالم هستي شامل رشته‌اي از رويدادهاست كه مستقل از رأي و عقيده ما اتفاق مي‌افتد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر خلاف وابستگي و هماهنگي روح را بپذيريد، نمي‌توانيد متجلي ساختن آرمانهاي خود را شاهد و فقر و تهيدستي و ترس را از قلمرو هستي خود برانيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
شما با كل هستي يگانه‌ايد. هوشمندي درون شما همان خردي است كه محيط زيست اطراف شما را آفريده. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
نظام هستي، نيروي وصف‌ناپذيري دارد، و عشق، مشاركت و ايثار و بخشش به صورت جرياني پيوسته در آن قرار دارد و به گونه اي تصاعدي به آن اضافه مي‌شود.(وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
حضور فيزيكي ما از اين جهان مايه گرفته و حاصل كار الهي است و اين رابطه از دست رفتني نيست و شما بايد خود را جلوه‌اي از عالم هستي تلقي كنيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
آنچه انجام مي‌دهم، هستي مرا تعيين مي‌كند. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
عالم هستي بر اساس اصول و قواعد بسياري استوار و خارج از تصور ما و مستقل از رأي و نظر ماست و ضرورتي در آگاهي از آن نيست. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
پيدايش ما بر روي اين سياره خاكي، نفس كشيدن، ارتباط با ديگران و يكي از معجزات عالم هستي است. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي به اين باور برسيد كه شما ثمره‌ي اين جهانيد، آنگاه ذات معنوي خود را شناخته و با دلي پاك به سوي اين نيروي لايزال روي مي‌آوريد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر به دقت به كودكي توجه كنيد، اعجاز خلقت را در وجودش خواهيد يافت. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
عالم هستي منبع بي‌كران انرژي است و هر چيز از جمله شما و تمام آنچه از مال و منال دنيا اندوخته‌ايد در اصل يك انرژي و مولد و موجد زندگي است. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي بخش نامريي و غير قابل لمس خويش را در كارهايم دخالت مي‌دهم، آنگاه تصديق مي‌كنم كه وجود فيزيكي و يا جسم من، تمام هستي‌ام نيست. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
آيا تصور مي‌كنيد كه جهان هستي در برابر مشكلاتي كه با آن مواجه هست، در مي‌ماند و اظهار عجز مي‌كند؟ خير اين نظام فايق بر همه مشكلات است. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
فراواني فارغ از محدوديت‌ها و قيد و بندها، براي عالم هستي به منزله‌ي اسم شب است. اين استدلال براي هر چيز ديگر از عالم هستي نيز قابل اطلاق است. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
عالم هستي و تمام اجرام و اجسام وابسته به آن، هموراه در زمان و موقعيتي درست به كاري درست و مناسب سرگرم هستند. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
از ديگران انتظار نداشته باشيد كه شبيه به شما باشند. وجود منحصر به فرد آنان را به عنوان بخشي از تنوع مولد عالم هستي تلقي كنيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
هستي شما را مقصودي است، و توانگري، خوشبختي و همه‌ي نيكي‌ها پاداش ايثارتان. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي هستي‌ام در اعمالي متبلور مي‌شود، اين اعمال و اين نقشها به گونه‌اي سحرانگيز كيفيت آن را افزايش مي‌دهند. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
هرگاه شما در جهت موافق با نظام هستي گام برداريد و روزهاي زندگي را با رسالتي كه خود برگزيده‌ايد، در آميزيد، نظام آفرينش با شما همراه خواهد شد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي قبل از خوشحالي بيشتر داشتن را مي‌خواهيد، خود را از اتصال به وفور و فراواني كه در قلمروي هستي گسترده، باز مي‌داريد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
خرد و نيروي لايتناهي سهمي از هوش و درايت خود را در تمام موجودات هستي دميده و به گل و گياه امكان رشد و به منظومه‌هاي آسماني نظم بخشيده. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
سخاوت و بخشندگي جهان هستي چنان بيكرانه است كه تواناييهاي محدود ما ابداً قادر نيست آن را برآورده كند. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
هر يك از ما بعنوان يك سلول، مجال دارد كه كل جهان هستي را از عشق، هماهنگي و يا اغتشاش و ناآرامي متأثر سازد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
براي دستيابي به ثروت، تنعم و موهبت‌هاي جهان هستي تنها كافي است ذهن خود را به كانون وفور و فراواني متمركز كنيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
عالم هستي بر اساس قوانين و قواعد بسياري استوار است و از محدوده‌ي تصور ما خارج و كار اين قانون مستقل از رأي و نظر ماست. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
تصور اين‌كه جهان به پايان مي‌رسد برايمان دشوار است. عالم هستي بي‌حد و حصر است و شما براي آنچه كه مي‌توانيد داشته باشيد محدوديتي قايل نشويد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
در قلمرو هستي، عفو و گذشت معنا ندارد. زيرا هيچ چيز مشمول قضاوت و داوري نيست و يا ملامت نمي‌شود. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
به جاي ناليدن درباره‌ي كمبودي كه درباره‌ي هستي خويش تصور مي‌كنيد، از بابت ثروت و وفور نعمت بيكران كاينات شاكر و سپاسگزار باشيد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
تا سلطه‌ي عالم هستي را نپذيريد، اسرارش همچنان بر شما پوشيده خواهد ماند. اما وقتي در برابر اصول و قواعد آن تسليم شويد، بر شما آشكار خواهد شد. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر در برابر اصول جاودان هستي مقاومت ورزيد و به ستيز برخيزيد، نتيجه‌اي جز ضعف و زبوني نخواهيد گرفت. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
توجه به كل نگرشي نسبت به كل هستي است. وقتي ما از هماهنگي و عشق دروني سرشار باشيم، آن را با ديگران تقسيم مي‌كنيم. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي روحتان از هر گونه خصومت و كينه‌جويي پاك مي‌شود، اجازه مي‌دهيد كه عشق به وحدت قلب، تن، آگاهي و هستي شما را لبريز كند. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
عالم هستي كامل و تمام عيار است و هيچ چيز در آن اتفاقي نيست. تمام اجزاء و اشكال و رويدادهاي آن به گونه‌اي عالي و با شكوه به هم پيوسته و متحد است. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)
نظام هستي نيروي وصف‌ناپذيري دارد، و تصاعدي بر نيرويش افزوده مي‌شود. (وين داير) (http://forum.persianv.com/Author)

Paradise
20-05-2011, 18:42
هنر
هنر، مانند امور جنسي، مي‌تواند آتشي سوزاننده باشد. (آ.ي كارستنز) (http://forum.persianv.com/Author)
در هر يك از هنر‌ها، قالبهايي رايج است و ازقوانين استفاه مي‌شود، اما اين قالبها تا روح نداشته باشند، نمي‌توان نام هنر به آنها داد. (آرتو شوپهناور) (http://forum.persianv.com/Author)
هنر، نوعي رستگاري است، ما را ازخواستن يعني درد و رنج، آزادي مي‌بخشد و تصاوير زندگاني را دلربايي مي‌دهد. (آرتو شوپهناور) (http://forum.persianv.com/Author)
هيچ چيز و هيچ فكر در جهان تازگي ندارد، تنها به وسيله‌ي هنر است كه مي‌توان به آنها تازگي و زيبايي بخشيد. (آرتو شوپهناور) (http://forum.persianv.com/Author)
هدف هنر، شكل بخشيدن به منشور خوشبختي است. (آلبر كامو) (http://forum.persianv.com/Author)
هنر شرابي نيست كه در تنهايي بنوشند. بلكه ابزاري است براي برانگيختن بيشترين آدميان از راه ساختن تصويري ممتاز از رنج‌ها و لذت‌هاي همگاني. (آلبر كامو) (http://forum.persianv.com/Author)
زيبايي دنيا، بسته به هنرهاي زيباست، هنر مايه‌ي غرور و وسيله تسليت و تشفي خاطر است. (آناتول فرانس) (http://forum.persianv.com/Author)
فقط هنر است كه به انسان بال و پر مي‌دهد و او را به آسمان مي‌برد. (آنتوان چخوف) (http://forum.persianv.com/Author)
تلاش براي دست‌يابي به هنر، يكي از والاترين ارزشهاي زندگي است. اگر به قله آن هم نرسي، همين كه در راه آن گام برداري، از قفس آزاد خواهي شد. (آنتوان چخوف) (http://forum.persianv.com/Author)
هنر و نمايش از نظر تصفيه‌ي هواهاي نفساني ضروري است. (ارستو) (http://forum.persianv.com/Author)
اساساً هنر عبارت است از تقليد «طبيعت»، آينه‌اي است در مقابل آن. (ارستو) (http://forum.persianv.com/Author)
كساني كه در آثار هنري مطالب سودمند مي‌يابند، باسوادان بي مايه و كساني كه براي آنان آثار هنري جز زيبايي نشان ديگري ندارد، تنها آنان برگزيده مي‌باشند. (اسكار وايلد) (http://forum.persianv.com/Author)
هنر، مبيّن چيزي جز خوشبختي نيست. (اسكار وايلد) (http://forum.persianv.com/Author)
هنر، كليد فهم زندگي است. (اسكار وايلد) (http://forum.persianv.com/Author)
اختلاف رأي درباره‌ي خوبي و يا بدي يك اثر هنري نشان مي‌دهد كه آن اثر پُر معنا و جاندار است. (اسكار وايلد) (http://forum.persianv.com/Author)
هنر، كوششي است براي ايجاد يك عالم ايده‌آلي در برابر عالم واقعي. (افلاتون) (http://forum.persianv.com/Author)
دانش و هنر، از هر اقليمي برخيزد و متعلق به هر قومي كه باشد، از آن جهانيان است. (الكساندر پوشكين) (http://forum.persianv.com/Author)
از بزرگترين اعمال دردناك، تباه ساختن كارهاي هنري است. (امام علي) (http://forum.persianv.com/Author)
سنت در هنر، به منزله‌ي كتاب الفباست و جز اين ارزشي ندارد. (اونوره دو بالزاك) (http://forum.persianv.com/Author)
آنچه امروز در اجتماعات غير انساني به نام هنر آفريده مي‌شود، نمي‌تواند كامل، اصيل و غير قابل تغيير باشد. (برتولت برشت) (http://forum.persianv.com/Author)
همه چيز به سوي كمال مي‌رود. هنر جاوداني نيست، تغييرپذير است و انسان به سوي سرزميني رهسپار است كه آنرا توماس مان «اتوپيا» ناميده است. (برتولت برشت) (http://forum.persianv.com/Author)
هنر، عواطف و احساسات بشري را جمع مي‌كند. (برونر والتر) (http://forum.persianv.com/Author)
بايد هنر را از بند قوانين آزاد كرد و به صورت زيبا و طبيعي خودش جلوه‌گر ساخت. (بيزه) (http://forum.persianv.com/Author)
وقتي كه احساسات ما به وسيله‌ي هنرهاي زيبا تحريك مي‌شود، اين تحريك حس ما را در مقابل چيزهاي لغو و منحوس زندگاني نيروي مقاومت مي‌دهد. (پل والري) (http://forum.persianv.com/Author)
هنر، زندگي است و هنرمند سازنده‌ي آن. (توحيد فهمي) (http://forum.persianv.com/Author)
اثر خوب فقط محصول يك زندگي بد است و هر شخص زنده‌اي براي اين كه آفريننده‌اي واقعي باشد، بايد نابود شود. (توماس مان) (http://forum.persianv.com/Author)
به خاطر هنر، مي‌توان لخت و عريان روي صحنه رفت و پوشيده‌تر و باكره‌تر گشت، اما هيچ چيز و هيچ كس ديگر در اين جهان نيست كه شايسته آن باشد. (چ چ) (http://forum.persianv.com/Author)
بهتر است تعريف هنر را واگذارم به زندگي‌گذشته، رنجها و گرسنگي‌ها ومشقت‌هايي كه كشيدم، هنر يعني عشق و تحمل. (حسين بهزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
هنر، شيره وجود، ريشه‌ي جان و عرضه‌ي همه چيز از دست رفته است. شمعي است كه مي‌سوزد و روشنايي مي‌بخشد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
آن كه عشق به هنر دارد، عاشق هيچ چيز ديگري نمي‌شود. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
هنر چيزي نيست كه خداوند به هر كسي بدهد، و اگر هم داد، به گونه‌ي اكمل به همه نمي‌دهد. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
اكنون كه مي‌خواهم از هنرم بهره و لذت ببرم، ديگر عمري برايم نمانده است. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر از من باشد مي‌گويم، هنر يعني عشق، يعني زندگي، يعني همه چيز. (حسين رحمت نژاد) (http://forum.persianv.com/Author)
طبيعت هنر خداست. (دانته آليگيري) (http://forum.persianv.com/Author)
ترانه همان يادبود لحظه است، يادواره‌اي از جاودانگي روح، پيش‌كشي به يك ساعتِ مُرده‌ي مرگ ناپذير. (دانته گابريل روستن) (http://forum.persianv.com/Author)
تشخيص دادن عيوب خيلي بهتر از ديدن هنرهاست. (ديل كارنگي) (http://forum.persianv.com/Author)
هنر، يك رشته مطالعه و تحقيق بي‌پايان است. (رابرت شومان) (http://forum.persianv.com/Author)
آنجا كه زندگي باز ايستد، هنر آغاز مي‌شود. (ريشارد واگنر) (http://forum.persianv.com/Author)
ما نسل بدبختي هستيم، به همين جهت از بيچارگي ناچاريم به كمك دروغ‌هايي، هنر خود را از واقعيت‌هاي زندگي، دور نگه داريم. (ژرژ ساند) (http://forum.persianv.com/Author)
هيچ گنجي بهتر از هنر نيست و هيچ هنري بزرگوار‌تر از دانش نيست. (سقرات) (http://forum.persianv.com/Author)
هنر چيست؟ هر جايي گري، يعني چيزي كه همه از آن برخوردار مي‌شوند. (شارل بودلر) (http://forum.persianv.com/Author)
هنر، برخورداري از جمعيت است. من احتياج دارم كه در جمعيت غوطه زنم. (شارل بودلر) (http://forum.persianv.com/Author)
هر كجا زندگي تظاهر كند، هر چند تلخ باشد، حقيقت هنر در همانجاست. (فئودور داستايوسكي) (http://forum.persianv.com/Author)
آن چه كه در يك شب به نمايش مي‌آوريم، ازعهده‌ي يك كتاب بزرگ بيرون است. (فرانسواماري ولتر) (http://forum.persianv.com/Author)
تمام هنرها برادر يكديگرند، هر يك از هنرها بر هنرهاي ديگر روشنايي مي‌افكند. (فرانسواماري ولتر) (http://forum.persianv.com/Author)
كمال مطلوب در پيروزي هنر بر وحشت است. (فردريش نيچه) (http://forum.persianv.com/Author)
هنر، تلخي‌هاي زندگي را افزون مي‌سازد و با وجود اين تلخي‌ها، زندگي را شيرين مي‌كند. (فردريك شوپن) (http://forum.persianv.com/Author)
كار هنري، يك جور نياز آگاهانه است به مقابله و ايستادگي در برابر زوال، يك جور تلاش براي باقي ماندن و يا باقي گذاشتن خود و نفي معني مرگ. (فروغ فرخزاد) (http://forum.persianv.com/Author)
كمال هنر، درنهان داشتن هنر است. (كينزلي) (http://forum.persianv.com/Author)
هنر نيز مانند طبيعت بر اثر علم و عظمت بالقوه‌اش اخلاقي و مفيد خواهد بود. كمال مطلوب چون خورشيد همه‌ي آلودگي‌هاي زمين را جذب و مي‌خشكاند. (گوستاو فلوبر) (http://forum.persianv.com/Author)
هنر خوب است اگر احساسات خوب را ترويج كند. (لئو تولستوي) (http://forum.persianv.com/Author)
هنر، آنگاه آغاز مي‌شود كه انسان آن احساس را در خويشتن برانگيزد و به ياري علايم شناخته شده‌ي ظاهري بيانش كند. (لئو تولستوي) (http://forum.persianv.com/Author)
هنر محصول تحريك احساسات و هدف آن نيز انتقال احوال نفساني و عواطف انساني است. (لئو تولستوي) (http://forum.persianv.com/Author)
هنر جهاني، يك محك دروني دارد، پابرجا و بي‌خطا، يعني همان وجدان ديني. (لئو تولستوي) (http://forum.persianv.com/Author)
هنر، زاييده علم است. (لئوناردو داوينچي) (http://forum.persianv.com/Author)
در هنر هم مانند زندگي، هدف فقط آزادي و ترقي است. (لودويك فن بتهون) (http://forum.persianv.com/Author)
هنر و دانش، برگزيده‌ترين و بزرگوارترين مَردُم را به هم مربوط مي‌سازد. (لودويك فن بتهون) (http://forum.persianv.com/Author)
در هنر هم مانند زندگي، فقط آزادي و ترقي است. (لودويك فن بتهون) (http://forum.persianv.com/Author)
هنر و دانش، تنها وسيله‌ي درك زندگي عالي‌تر و يگانه واسطه‌ي دلداري و تسلي است. (لودويك فن بتهون) (http://forum.persianv.com/Author)
هنر من، بايد براي سعادت بيچارگان اختصاص يابد. (لودويك فن بتهون) (http://forum.persianv.com/Author)
اثر زيبايي هنر، صورت مجلس نيست، نبايد واقعه‌اي را ثبت كند، بايد آن را داراي مفهوم نمايد. (ماكسيم گوركي) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر منع و حيا و خويشتن داري نبود، شعر و هنر به وجود نمي‌آمد. (محمد حجازي) (http://forum.persianv.com/Author)
تمامي هنر، حتا يك منظره، نوعي گفتگو است. (ميخاييل اسوتلوف) (http://forum.persianv.com/Author)
غايت‌ها مرز را نمودار مي‌كند و در آن سوي مرز، زندگي به انتها مي‌رسد، ميل فراوان به زياده رَوي در هنر نيز مانند سياست، نوعي اشتياق پنهاني به مرگ است. (ميلان كوندرا) (http://forum.persianv.com/Author)
صد بار مي‌گويم: هنر، براي هنر. (ويكتور هوگو) (http://forum.persianv.com/Author)
هيچ شخص با اطلاعي، وجود علم و هنر را به اشراف نسبت نمي‌دهد. (ويل دورانت) (http://forum.persianv.com/Author)
آن جا كه طبيعت توقف مي‌كند، هنر آغاز مي‌شود. (ويل دورانت) (http://forum.persianv.com/Author)
هر چه يك اثر هنري در دست هنرمند شكل بيشتري مي‌گيرد، عشق هنرمند به آن بيشتر مي‌شود. (ويل دورانت) (http://forum.persianv.com/Author)
هنر، رعايت اقتصاد در ميان احساسات است، هنري عاطفه‌اي است كه صورت خوب ازآن حاصل مي‌گردد. (هربرت رويد) (http://forum.persianv.com/Author)
اثر هنري به يك معنا، رها ساختن شخصيت انسان است. (هربرت رويد) (http://forum.persianv.com/Author)
اگر هنر داري بياور، و گرنه هنرنمايي مكن كه رسوايي به بار خواهد آورد. (يوهان ولفگانگ فن گوته) (http://forum.persianv.com/Author)