Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bootstrap.php(430) : eval()'d code on line 152

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2958
معیارهای انتخاب همسر مناسب
تاریخ امروز :
انجمنهای تخصصی علمی فرهنگی پرشین وی
تبلیغات
نمایش نتایج 1 تا 2 از 2 مجموع
 1. #1
  کاربر ویژه دو ستاره آواتار AyLiN
  تاریخ عضویت
  Jan 2011
  موقعیت
  زیر آسمون این شهر
  ارسالها
  2,122

  جعبه افتخارات

  حالت من
  In Love
  تشکر
  491
  تشکر شده 8,095 بار در 2,613 پست

  معیارهای انتخاب همسر مناسب

  معیارهای انتخاب همسر مناسب

  ازدواج، یکی از مهمترین وقایعی است که در زندگی هر انسانی رخ میدهد. با توجه به اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده و تأثیر آن در تداوم و استحکام خانواده، تربیت فرزندان، داشتن زندگی سالمِ همراه با رضایت، خوشبختی و احساس موفقیت، ضرورت دارد دختران و پسران، هنگام ازدواج از خدمات مشاورهای مناسبی بهرهمند شده و از این طریق با هدفها، وظیفهها و حقوق یکدیگر بهخوبی آشنا شوند.

  امروزه دختران و پسران جوان در آستانهی ازدواج با بهرهگیری از خدمات مشاورهای ازدواج، میتوانند با گامهای راسختر و آرامش و اطمینان بیشتری در راه پرپیچوخم ازدواج و تشکیل خانواده گام نهند و درنهایت، در این امر مهم، موفق باشند.

  متأسفانه در برخی موردها، دختران و پسران، بدون مطالعه و آگاهی کافی با برخورداری از احساس و ذوق، منهای دقت در بعدهای گوناگون اخلاقی، جسمی و روانی با یکدیگر ازدواج میکنند و پس از آن نیز به دلیل عدم آگاهی، به مشکلها دامن میزنند.  نکته هایی جهت انتخاب همسر

  - نسبت به کل ماجرا واقعبین باشید. تابع احساسها نگردید و به شکل منطقی، جوانب کار را بسنجید. در تداوم یک ازدواج، دوستداشتن و عشق گرچه شرط لازم است ولی کافی نیست. پس به دیگر مسألههای مهم نیز بپردازید و رؤیایی نیندیشید.

  - دربارهی دلیل تمایل طرف مقابل به ازدواج با شما تحقیق کنید. اگر این تمایل، بنا به مصلحتهایی ازقبیل: پول و ثروت، شهرت، خروج از کشور و… است، از آن صرفنظر کنید.

  - در چهارچوب آنچه در دین و فرهنگ مجاز میباشد، قبل از تصمیمگیری برای ازدواج، شریک احتمالی زندگی خود را بیشتر بشناسید. این شناخت یا به واسطهی رفتوآمد و پرسشهای مستقیم حاصل میگردد و یا از طریق دیگر آشنایان. توجه داشته باشید دوستان فرد، گاه برخی حقیقتها را پنهان میکنند. پس شاید بهتر باشد گاهی وقتها بهطور غیرمستقیم به پاسخ برسید. در مجموع، شما باید در مورد خلقوخو، فکرها، عقیدهها، خواستهها، عادتها، دیدگاهها، حساسیتها، نوع برخوردها، تواناییهای ارتباطی و… طرف مقابل، شناخت پیدا کنید.

  - طرز برخورد فرد را در موقعیتهای بحرانی و در برابر مادیات بشناسید.

  - اعتقادها و باورهای مذهبی طرف مقابل را جویا شوید. عقیدهها و باورهای همسر احتمالی خود را در مورد آیین و مذهب بپرسید و ببینید که آیا با برداشت شما از دین، سازگار است یا خیر چراکه اگر نقطهنظرهای این فرد برای شما قابل قبول نباشد، احتمال وقوع مشکلهای شدیدی پیشبینی میشود.

  مگر آنکه در این زمینه، انعطافپذیر باشید و بتوانید خود را در چهارچوب نظرهای او قرارداده و شیوهی زندگی او را بپذیرید. پس به طرف مقابل اجازه دهید بهطور واضح، برداشت خود را از مذهب بگوید و انتظارهای خود را در مورد شما بهعنوان همسر، بیان نماید.

  - برخوردهای همسر احتمالی خود را در موقعیتهای مختلف، بررسی کنید. هرچه بیشتر در شرایط متفاوت و گوناگون، همسر احتمالی خود را ملاقات کرده و مورد مشاهده قراردهید، نشانههای بیشتری از طرز برخورد او با مردم و در موقعیتهای مختلف خواهید یافت.

  - خواستهها و انتظارهای یکدیگر را مورد مطالعه قراردهید. شما باید بدانید همسر آیندهتان چه انتظارهایی از خودش و شما دارد. باید در مورد مسألههای مهم زندگی به توافق برسید.

  برای نمونه باید بدانید:

  در چه شهر یا کشوری، زندگی مشترک خود را آغاز خواهید کرد.

  زندگی خود را با خانوادهی همسر، آغاز خواهید کرد یا بهطور مستقل.

  زمان بچهدار شدنتان چه مدت پس از ازدواج خواهد بود.

  نظر همسر احتمالی شما در مورد شغل و فعالیتهای خارج از منزل چیست.

  نظر همسر احتمالی شما در مورد رابطهها و معاشرت خانوادگی و دوستانه چیست.

  و …

  - دربارهی خانوادهی فرد مورد نظر تحقیق کنید، آنان را بیشتر بشناسید و با فرهنگ و باورهایشان آشنا شوید. رابطهی فرد مذکور را با پدر و مادر، خواهران و برادرانش جویا شوید. بررسی کنید که تعهد او در قبال این افراد چگونه است و در آینده چه تعهدهایی نسبت به آنان دارد و تأثیر این موضوع بر زندگی شما چگونه خواهد بود. نسبت به احساس خانواده در مورد این ازدواج آگاه باشید.

  - با خودِ واقعیتان مشورت کنید. به ندای درونی خود، گوش فرادهید. از خود بپرسید: «آیا این فرد، همان فردیست که درواقع به دنبالش بودهام؟ آیا میخواهم که این مرد یا زن، پدر و مادر فرزند من باشد؟» اگر پاسخ صریحی ندارید، دوباره بر روی موضوع، تمرکز کرده و سعی کنید پاسخی قاطع برای آن بیابید چراکه ازدواج، یکی از بزرگترین و مهمترین مسألههای زندگی شماست و آیندهی فرزندانتان را تحتتأثیر قرارمیدهد.

  - دلیلهای مناسبی برای ازدواجتان پیدا کنید و خود، تصمیمگیرندهی نهایی باشید. هرگز تحت فشار برای ازدواج، متقاعد نشوید. تنها خوب بودن احساسهای اطرافیان در مورد طرف مقابل کافی نیست، قلب و منطق شما نیز باید در این کار رضایت دهد. ضمن احترام به تجربه و عقیدهی اطرافیان بهویژه پدر و مادر و حفظ آداب و رسوم فرهنگی و مذهبی، تسلیم فشارهای اطرافیان نشوید.

  - نسبت به سلامت جسمانی و روانی طرف مقابل اطمینان حاصل کنید. بهخاطر بسپارید که سلامت جسمانی و روانی و عدم گرایش به مواد مخدر، یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب همسر است. بنابراین، پیش از تصمیمگیری دربارهی ازدواج، در مورد نکتههای بیانشده اطمینان حاصل کنید.

  - توجه داشته باشید که با شریک احتمالی زندگی خود در موردهایی مانند طبقهی اجتماعی، سن، میزان تحصیلات و تواناییهای هوشی، تناسب داشته باشید.

  - عجله نکنید. با توجه به این که بسیاری از ازدواجها به دلیل دستپاچگی و عجلهکردن در تصمیمگیری، درنهایت به شکست منتهی میشود، در تصمیم خود برای قبول یک ازدواج، عجله نداشته باشید. بهطور حتم، در مورد فردی که میخواهید عمری را با او سپریکنید، تحقیق کنید، به شناخت برسید و وقت بگذارید. فقط بهدلیل ناامیدشدن از ازدواج، تن به یک ازدواج نامناسب ندهید و خود را به فهرست قربانیان ازدواج، اضافه نکنید.

  - از خداوند، کمک و راهنمایی بگیرید. با ایمان و توکل به خدا، از او بخواهید تا در انتخاب صحیح شریک زندگی، شما را یاری کرده و مسیر مناسبی را پیش رویتان قراردهد
  .

 2. تشکرها از این نوشته :


 3. #2
  کاربر ویژه دو ستاره آواتار AyLiN
  تاریخ عضویت
  Jan 2011
  موقعیت
  زیر آسمون این شهر
  ارسالها
  2,122

  جعبه افتخارات

  حالت من
  In Love
  تشکر
  491
  تشکر شده 8,095 بار در 2,613 پست

  3* باورهای منطقی در مورد انتخاب همسر

  فرآیند انتخاب همسر برای هر فرد بالغ و مجرد، مرحله ای بسیار مهم و اClick here to enlarge دشوار محسوب می شود. شاید کمتر انتخاب دیگری ممکن است تا این اندازه در طول زندگی زوج ها مرکز توجه و بسیار با اهمیت تلقی گردد. اما متأسفانه در بحبوحه دروان آشنایی و نامزدی افراد جوان اClick here to enlarge بی ملاحظه می شوند و مشکلات اساسی را در ازدواج نادیده می گیرند و یا این که آنها را بررسی نمی کنند.

  به گزارش فان شاد به نقل از همدردی ، علاوه بر این نگرش ها و عقاید خاصی در جامعه ی ما رواج یافته است که موجب نا امیدی و نارضایتی در فرآیند انتخاب همسر می گردند. در این میان برخی از عقاید و باورها در فرآیند ازدواج و انتخاب همسر غیرمنطقی به نظر می رسند.

  این باورها و یا عقاید غیرمنطقی زمان ازدواج و انتخاب فرد مورد نظر برای ازدواج را محدود می کنند و تلاش برای پیدا کردن فرد مناسب برای ازدواج را دچار افراط و یا تفریط می کنند.همچنین این باورها از بررسی اندیشمندانه توانایی ها و ضعف های بین فردی و شناختن فاکتورهای قبل از ازدواج که در موفقیت ازدواج مؤثر هستند، جلوگیری کرده و مشکلات و موانع انتخاب همسر را تداوم می بخشند و گزینه های بعدی برای حل مشکلات را به حداقل می رسانند.

  اگر قرار باشد فقط یک نفر نیمه گمشده شما باشد شما چطور باید او را بشناسید؟ و اساسا برای این کار چقدر وقت دارید؟ اگر نیمه گمشده ای که شما تصور می کنید از دنیا رفت یا با کسی دیگر ازدواج کرد تکلیف شما چیست؟ این عقیده دعوت به انتظار غیر فعالی است که یک ازدواج خوب را نوید می دهد. اما شاید هیچ وقت نتیجه ندهد!

  باورهای غیر منطقی رایج

  1 - باید با نیمه گمشده ام ازدواج کنم: شخصی که دارای این عقیده است گمان می کند که تنها یک نفر در دنیا برای ازدواج با او مناسب است. این افکار غالباً غیرمنطقی هستند، چون اگر قرار باشد فقط یک نفر نیمه گمشده شما باشد شما چطور باید او را بشناسید؟ و اساسا برای این کار چقدر وقت دارید؟ اگر نیمه گمشده ای که شما تصور می کنید از دنیا رفت یا با کسی دیگر ازدواج کرد تکلیف شما چیست؟ این عقیده دعوت به انتظار غیر فعالی است که یک ازدواج خوب را نوید می دهد. اما شاید هیچ وقت نتیجه ندهد!

  2 –باید همه چیز تمام باشیم! طرفداران این اعتقاد می گویند «تا زمانی که فردی کامل برای زندگی پیدا نکنم، نباید ازدواج کنم». هیچ فردی کامل نیست و شاید برای پیدا کردن چنین فردی باید زمانی طولانی صرف شود. این افراد عقیده دارند که خودشان هم برای ازدواج باید کامل باشند: «تا زمانی که نتوانم به خودم به عنوان یک همسر اعتماد کنم، نباید ازدواج کنم». بخشی از تکامل شما و همسرتان بعد از ازدواج اتفاق می افتد. حتما شنیده اید که دین و ایمان مسلمان بعد از ازدواج کامل می شود. بنابراین سخت نگیرید و همین که شرایط لازم ازدواج را داشتید قدم پیش بگذارید.

  توجه به بحث شناخت خیلی مهم است اما نه آنقدر که بخواهید زمان آشنایی و نامزدی را طولانی کنید تا به شناخت دقیق برسید. بخش مهمی از شناخت بعد از زیر یک سقف رفتن و ازدواج رسمی شما به دست می آید. پس زیاد وسواس به خرج ندهید. اگر در اصول اولیه با هم توافق دارید، همین کافیست. شناخت های بعدی را به بعد از ازدواج موکول کنید

  3- باید او را کاملا بشناسم: صاحب این عقیده معتقد است: «باید مطمئن شوم که ازدواج با این فرد من را خوشبخت می کند.» توجه به بحث شناخت خیلی مهم است اما نه آنقدر که بخواهید زمان آشنایی و نامزدی را طولانی کنید تا به شناخت دقیق برسید. بخش مهمی از شناخت بعد از زیر یک سقف رفتن و ازدواج رسمی شما به دست می آید. پس زیاد وسواس به خرج ندهید. اگر در اصول اولیه با هم توافق دارید، همین کافیست. شناخت های بعدی را به بعد از ازدواج موکول کنید.

  4- عشق کافی است: بارهای گفته ایم که فقط عشق برای خوشبختی کافی نیست. اگر عشق به عنوان تنها معیار در نظر گرفته شود، سایر توانایی های اساسی فردی و بین فردی از نظر دور خواهد ماند. شما نیاز به کسی دارید که همچنان که دوستش دارید، بتوانید اخلاق ها، خصوصیات فردی و خانوادگی و اجتماعی او را بپذیرید و هم شان یکدیگر باشید.

  5- عشق در اولین نگاه به وجود می آید: حتما از بزرگترهایتان شنیده اید که عشق در طول زندگی به وجود می آید. عقیده داشتن به این که عشق خودش می آید و نمی توان جلوی آن ایستاد، تصوری است که باعث می شود شما به هر رابطه احساسی به طور جدی نگاه کنید و فکر کنید این رابطه باید به ازدواج ختم شود. شما برای عاشق شدن شاید به یک نگاه نیاز داشته باشید اما برای تداوم این عشق به معیارهای عقلانی تری نیاز است که آنها را می توانیداینجا بخوانید.

 4. کاربران : 3 تشکر کرده اند از شما AyLiN برای ارسال این پست سودمند:


اطلاعات تاپیک

Users Browsing this Thread

کاربراني که از تاپيک ديدن ميکنند 1 (0 عضو خانواده 1 مهمان عزيز ما)

کلیدواژه های این مبحث

قوانین ارسال

 • نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • نمی توانید به موضوعات پاسخ دهید
 • نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • نمی توانید نوشته خود را ویرایش کنید
 •