کیانوش رستمی دو مدال طلا و یک نقره را برای وزنه برداری ایران کسب کرد.
کیانوش رستمی در دسته 85 کیلو گرم در حرکت یکضرب وزنه 168 کیلوگرمی را بالای سر برد و در دو ضرب وزنه 210 را مهار کرد تا با مجموع 378 کیلوگرم قهرمان شود. رستمی در یک ضرب نقره گرفت ، در دوضرب اول شد و مدال مجمعش هم طلا بود.
او در یکضرب مدال نقره را بدست آورده بود و آبتی آوکادف از روسیه به مدال طلا رسید. این ورزشکار روس در یک ضرب 172 کیلوگرم زده بود و در دوضرب 206 کیلوگرم را بالای سر برد تا در مجموع هم به مدال نقره برسد. نفر سوم این وزن هم ، وزنه بردار دیگری از روسیه به نام کیلمونوف بود که با وزنه های ، 160 ، 200 و مجموع 360 ، سوم شد.
با این نتایج و در پیش بودن دسته های سنگین وزن ، تیم ایران شانسی بالا برای نخستین قهرمانی تیمی جهان دارد.