رمز های جی تی ای 5


Hesoyam 250000 پول و کامل شدن خون و ضد زربه و درست شدن وسیله شما

lxgiwyl مجموعه تفنگ 1


kjkszpj مجموعه تفنگ 2

uzumymw مجموعه تفنگ 3

jysdsod بدنساز

btcdbcb چاق شدن

kvgyzqk لاغر شدن

cvwkxam اکسیژن نامحدود

szcmawo خود کشی

asnaeb کم شدن ستاره

osrblhh دو ستاره شدن

ljspqk شش ستاره شدن

bekknqv تبدیل شدن به بتمن

auifrvqs هوای بارانی


icikpyh شب ابری


alnsfmzo هوای صاف

cfvfgmj هوای طوفانی


cwjxuoc هوای مه آلود


ofviac عصر


xjvsnaj نیمه شب


priebj هوای گرم


helloladies حداکثر جاذبه دختر ها


ehibxqs جذب دختر


ogClick here to enlargeag حداکثر احترام


speeditup زیاد شدن سرعت بازی


buffmeup حداکثر نیروی عضله


flyingfish پرواز قایق ها


naturaltalent حداکثر مهارت ماشین


ghosttown ترافیک کمتر

ohdude هلی کوپتر جنگی

amomhrer 18 چرخ

eegcyxt لودر

kgggdkp قایق

krijebr ماشین ویژه 1

cqzijmb ماشین ویژه 2


pdnejoh ماشین مسابقه 1


vpjtqwv ماشین مسابقه 2


ubhyzhq ماشین حمل زباله


aiwprton تانک


aqtbcodx ماشین نعش کش


rzhsuew ماشین گلف


jqntdmh پاترل معمولی


agbdlcid پاترل لاستیک پهن

akjjyglc موتور چهار چرخ


jumpjet جت جنگی


urkqsrk جت


fullclip اسلحه نا محدود


baguvix سلامتی نا محدود


aiypwzqp چتر نجات

yecgaa کپسول پرواز

cpktnwt منفجر شدن ماشین ها


iowdlac تمام ماشین ها سیاه شوند


llqpfbn تمام ماشین ها صورتی شوند

speedfreak تمام ماشین ها نیتروژن دار شوند


ninjatown به جای مردم نینجا باشد


bifbuzz کانگستر ها خیابان ها را کنترل کنند


professionalkiller حداکثر توانایی در اسلحه ها


xicwmd فقط چرخ ماشین ها پیدا باشد